Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 14
In 1978 d’fhoilsigh Clóchomhar Traidisiún Liteartha na nGael le J
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Sliocht as an Dialann Gael-Linn Eisithe ar Seán Ó Ríordáin – filíocht agus prós á léamh ag an bhfile (2008). In Filí faoi sceimhle: Seán Ó Ríordáin agus Aogán Ó Rathaille, 1978 deir Seán Ó Tuama: ‘Sa leabhar seo tráchtaim ar an mbeirt fhilí Gaeilge is tábhachtaí liom ón 17ú haois i leith ...’ Deir Williams agus Ní Mhuiríosa in Traidisiún liteartha na nGael, 1979: ‘I dtuairim a lán léirmheastóirí, is é Seán Ó Ríordáin mórfhile Gaeilge na linne: tá cuid acu a dhearbhaíonn gurb eisean is fearr ó aimsir Uí Bhruadair i leith’
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 In Traidisiún liteartha na nGael (1979) deir J.E.Caerwyn Williams agus Máirín Ní Mhuiríosa [B1]: ‘Níl aon amhras ná gurb é Máirtín Ó Cadhain an scríbhneoir is tábhachtaí dár shaothraigh prós na nua-Ghaeilge le breis agus daichead bliain anuas: tá daoine ann a rachadh níos faide agus a déarfadh gurb é is tábhachtaí ó thosach na hAthbheochana’
Is é breithiúnas Williams agus Ní Mhuiríosa (Traidisiún liteartha na nGael, 1979) gur chuidigh na haistriúcháin a rinne sé chun an teanga agus an litríocht araon a shaibhriú ach nach bhfuair siad an t-aitheantas a bhí ag dul dóibh
Caerwyn Williams [q.v.] agus Máirín Ní Mhuiríosa [B1] in Traidisiún liteartha na nGael, 1979: ‘Cruthúnas amháin ar bhuaine agus ar neart an traidisiúin is ea an t-ábhar in Amhráin ó dheireadh an domhain (1954) le Fionán Mac Cártha, fear a bhí tar éis fiche bliain a chaitheamh san Astráil gan caidreamh aige le Gaeil ná le Gaeilge’. Sa réamhrá dúirt Fionán: ‘Suas agus anuas le fiche bliain ó shin a tháinic mise don tír seo, ach fiche focal Gaeilge ní chualas riamh ón lá ar fhágas baile go dtí an lá inniu
‘Ní aon áibhéil é saothar Choiste na gClónna a áireamh ar mhóréachtaí cine Gael’ (Williams agus Ní Mhuiríosa, Traidisiún liteartha na nGael, 1979)
Luann Williams agus Ní Mhuiríosa é (Traidisiún liteartha na nGael, 1979) in aon anáil le Seán Ó Donnabháin [q.v.], Eoghan Ó Comhraí [q.v.] agus James Hardiman [q.v.] mar scoláire a rinne saothar mór chun iarsmaí na seanlitríochta a chaomhnú
Caerwyn Williams agus Máirín Ní Mhuiríosa (Traidisiún Liteartha na nGael, 1979) tábhacht le cuid dá dhánta mar fhianaise ar spéis fhilí a linne i gcúrsaí thar lear
it was this meeting in Paris and the discussions between the three Irishmen on the lives of the Irish saints that really inaugurated the whole Louvain historical and hagiographical scheme.’ ’Ceann de na scéimeanna ba thábhachtaí agus ba thorthúla i gcaomhnú sheaniarsmaí na nGael’ a thugann Williams agus Ní Mhuiríosa air in Traidisiún Liteartha na nGael, 1979. I 1623 ceapadh é ina léachtóir le diagacht i gColáiste Antaine i Lováin
Tá píosa próis aige in ‘Tuireadh na Gaedhilge agus Teastas na hÉireann’ a ndeir Williams agus Ní Mhuiríosa faoi (Traidisiún Liteartha na nGael, 1979): ‘Sin píosa maith scríbhneoireachta, é lom, fuinneamhach, rithimeach; is é an trua nár chleacht Ó Gadhra an prós níos minicí.’ Scríobh sé dánta molta ar dhaoine cáiliúla a linne mar Bhrian Ó hUiginn, dlíodóir nótáilte a d’éag 1715, agus Toirdhealbhach Óg Mac Donnchadha [q.v.], abhcóide, agus tá léargas áirithe ar Éirinn na linne ina shaothar i gcoitinne.
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 In Traidisiún liteartha na nGael, 1979 luann Williams agus Ní Mhuiríosa é in aon anáil le Liam Inglis[q.v.] agus Pádraigín Haicéad[q.v.] mar shagart a chleachtadh dánta grá a scríobh mar choinbhinsean liteartha
Ó 1968 ar aghaidh bhí sé ina eagarthóir comhairleach freisin ar an bhfoclóir stairiúil Breatnaise atá á réiteach ag Ollscoil na Breataine Bige. Ó thosach bhíothas a mholadh go n-aistreofaí Traddodiad Llenyddol Iwerddon (1958) go Gaeilge agus in 1979 d’fhoilsigh an Clóchomhar Traidisiún Liteartha na nGael, le Williams agus Máirín Ní Mhuiríosa[B1]; b’fhéidir gur mó de leagan Gaeilge ná d’aistriúchán é agus ní luann na húdair an leabhar Breatnaise sa réamhrá
His untraditional use of Irish and his experimental modes of narration make him also, one suspects, our most unread novelist of recent times.’ Nocht Seán Ó Ríordáin an tuairim seo in Irish Times 12 Lúnasa 1972: ‘Is deacair Ó Súilleabháin a mholadh nó a cháineadh mar ní féidir é a thuiscint’ (i gcló in Traidisiún Liteartha na nGael, 1979). Gar do na hAoraí i mBéarra a rugadh é ar 29 Iúil 1932
1959, in eagar ag Terence O'Donnell, OFM) gurbh as na comhráití a bhí acu a d'eascair scéim staire agus naomhsheanchais Lováin, 'ceann de na scéimeanna ba thábhachtaí agus ba thorthúla i gcaomhnú seaniarsmaí na nGael', dar le Williams agus Ní Mhuiríosa in Traidisiún Liteartha na nGael, 1979