Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 24
Dúirt Muiris Ó Droighncáin in Taighde i gcomhair Stair Litridheachta na Nua-Ghaedhilge, 1936 gurbh as Co
Scríbhneoir é a bhfuil cuntas gairid air ag Muiris Ó Droighneáin in Taighde i gcomhair stair litridheachta na Nua-Ghaedhilge. D’éag Gruagach an Tobair ar 9 Feabhra 1955
Anuas go dtí 1913 is ag obair thar lear a bhí sé, sna Stáit Aontaithe an chuid is mó den am: “seal ag déanamh fómhair, seal in oibreacha iarainn, seal sna poill ghuail, seal ina náibhí, seal ina bhuachaill bó, seal ina mhúinteoir Béarla”, mar a deir Ó Droighneáin in Taighde i gcomhair stair litridheachta na nua-Ghaedhilge
Deir Muiris Ó Droighneáin (Taighde i gcomhair stair litridheacht na nua-Ghaeilge) gur thug Seán leis eolas ar chanúint Ghaeilge na háite sin uaithi
Ba é Torna Ollamh na Gaeilge agus chomhairligh sé dó tráchtas a scríobh 'ar an bhfeidhm do deineadh go dtí san i gcúrsaí litríocht na Gaeilge.' D’fhoilsigh an Gúm an tráchtas sin in 1936 faoin teideal Taighde i gcomhair stair litridheachta na Nua-Ghaedhilge ó 1882 anuas
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 “Cé go bhfuil Gaeilge Bhéal Átha an Ghaorthaidh go líofa gan locht iontu go léir, tá mar a bheadh iarracht d’fhuairneamh fhear an ghraiméir agus na loighice ar mhéara an údair agus an aistritheora”, a dúirt Muiris Ó Droighneáin faoi scéalta Uí Nualláin in Taighde i gcomhair stair litridheachta na nua-Ghaedhilge. Cé gurb í an bhliain 1875 a luaitear sa chéad abairt ina dhírbheathaisnéis Beatha dhuine a thoil (1950) (“Sa bhliain 1875, an dara lá fichead nó an t-aonú lá fichead de mhí na Bealtaine um meánoíche is ea do rugadh mé”), is é atá sa teastas breithe 22 Bealtaine 1874
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 In Taighde i gcomhair stair litridheachta na Nua-Ghaedhilge, 1936 áiríonn Muiris Ó Droighneáin [B2]Pádraig Ó Beirn agus an Craoibhín mar phríomhfhilí na tréimhse 1882–1892 nó ‘Ré na dtosaitheoirí’, mar a thugann sé uirthi
Deir Muiris Ó Droighneáin (Taighde i gcomhair stair litridheacht na Nua-Ghaedhilge ...) nár chuala sé Gaeilge á labhairt go ndeachaigh sé go Beal Átha an Ghaorthaidh in Iúil 1908
Bhí sé dhá bhliain déag d'aois ag an am agus, dar le Muiris Ó Droighneáin [B2] (Taighde i gcomhair stair litrídheachta na nua-Ghaedhilge ...), chuaigh ag obair i monarcha chadáis
‘D’fhoghlaim sé Gaeilge le linn a óige ó chainteoir dúchais’, a deir Muiris Ó Droighneáin[B2] in Taighde i gcomhair stair litridheachta na Nua-Ghaedhilge ..., 1936
Áiríonn Muiris Ó Droighneáin a dhéantús i measc ‘Filíocht na gcainteoirí dúchais 1892–1903’ in Taighde i gcomhair stair litridheachta na Nua-Ghaedhilge...
‘Ní rabhdar fonnmhar í a mhúineadh dó’, a deir Muiris Ó Droighneáin[B2] (Taighde i gcomhair stair litridheachta na Nua-Ghaedhilge ...)
In Taighde i gcomhair stair litridheachta na Nua-Ghaedhilge (1936) deir Muiris Ó Droighneáin gur sna hirisí a raibh sé ina eagarthóir orthu agus in irisí eile cois baile agus i gcéin a bhí an chuid ba bhríomhaire dá shaothar
I gColáiste Dhún Chéirí a bhí an post deireanach aici chomh fada agus ab eol do Mhuiris Ó Droighneáin[B2] (Taighde i gcomhair stair litridheachta na Nua-Ghaedhilge ó 1882 anuas, 1936). Bhí spéis ar leith aici sa Ghaeltacht
Is é an t-eolas céanna beagnach a chuir sé chuig Muiris Ó Droighneáin[B2] dá Taighde i gcomhair stair litridheachta na Nua-Ghaedhilge ó 1882 anuas (1936) agus a d’fhoilsigh sé in Enter a goldfish: memoirs of an Irish actor, young and old (1977). Ghlactaí leis go forleathan gur sa Charraig Dhubh i gCorcaigh a rugadh é (féach mar shampla Inniu 17 Aibreán 1954), go dtí gur foilsíodh The importance of being Micheál: a portrait of Mac Liammóir (1990) le Micheál Ó hAodha
Chuir Muiris Ó Droighneáin[B2] 1933 síos mar bhliain bháis in Taighde i gcomhair stair litridheachta na Nua-Ghaedhilge
Deir Muiris Ó Droighneáin[B2] in Taighde i gcomhair stair litridheachta na nua-Ghaedhilge ó 1882 anuas (1936): ‘Chaith sé a théarma i Maigh Nuad ag obair go dícheallach ar son na teangan
Bhí sé ina Ollamh Gaeilge i gColáiste Bhéal Átha an Ghaorthaidh ar feadh dhá bhliain is fiche’ (Taighde i gcomhair stair litridheachta na nua-Ghaedhilge ó 1882 anuas, 1936)
Thug sé cuntas gairid air féin do Mhuiris Ó Droighneáin le haghaidh Taighde i gcomhair stair litridheachta na Nua-Ghaedhilge ó 1882 anuas, 1936: Gaeilge ar fad a labhartaí san oileán le linn a óige
Béarla ar fad a bhí ann lena linn ach dúirt sé féin le Muiris Ó Droighneáin[B2]: ‘Ní foláir go dtuigimís an Ghaeilge go maith, ámh, mar is cuimhin liom go mbaininn taithneamh mór as an scéalaíocht a bhíodh ar siúl ag na seandaoine le linn tórraimh nó ócáide dá shaghas’ (Taighde i gcomhair stair litridheachta na nua-Ghaedhilge ó 1882 anuas, 1936)
Má ba ea, rinne Muiris Ó Droighneáin[B2] faillí ann in Taighde i gcomhair stair litridheachta na Nua-Ghaedhilge ó 1882 anuas, 1936
Ní cosúil gur foilsíodh aon rud dá shórt. Thabharfá leat as Taighde i gcomhair stair litridheachta na Nua-Ghaedhilge, 1936 gurbh é a d’aistrigh Cleimintín le A.E.W
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas ar shaothar an fhir seo ag Muiris Ó Droighneáin[B2] in Taighde i gcomhair stair litridheachta na Nua-Ghaedhilge ..., 1936
In Taighde i gcomhair stair litridheachta na Nua-Ghaedhilge luann Muiris Ó Droighneáin[B2] in aon anáil leis an gCraoibhín agus Pádraig Ó Beirn[B3] é mar dhuine de phríomhfhilí 'Ré na dTosaitheoirí'