Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 22
‘Rianann Éamon Ó Ciosáin a forbairt liteartha agus intleachtúil san aiste atá aige san eagrán is déanaí dá mórshaothar An Triail, an dara heagrán, 1995’ (Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995, 1995 le Seán Ó Cearnaigh)
Tá cuntais ghairide ar a shaol le fáil i bhfoclóirí beathaisnéise idirnáisiúnta, in A Dictionary of Irish biography, 2ú heagrán 1984, le Henry Boylan agus in Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995, 1995 le Seán Ó Cearnaigh.
Kelly in Innti 12, 1989 (‘Suaimhneas ort—Conleth Ellis 1937-1988’); ag Seán Ó Cearnaigh in Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995, 1995; ag Cathal Ó hÁinle in Comhar, Meitheamh 1988
Tá buneolas air in Who’s Who, What’s What and Where, 1973; tá cuntas air: ag Robert Hogan in Dictionary of Irish Literature, 1996; ag Seán Ó Cearnaigh in Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995, 1995
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Gheofar eolas ar an bhfile Gaeilge is Béarla seo in: The white page/An bhileog bhán: twentieth-century women poets (1999), in eagar ag Joan McBreen; ag Seán Ó Cearnaigh in Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995 (1995); in alt le Risteárd Ó Glaisne in An tUltach, Deireadh Fómhair, 1991; agus in agallamh a rinne sí le le Siobhán Ní Fhoghlú in Comhar, Meán Fómhair 1991
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá eolas ar an bhfile seo in Eolaire Chló Iar-Chonnachta de Scríbhneoirí Gaeilge, 1998 agus in Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995 le Seán Ó Cearnaigh
Déarfá amanna go ndeachaigh cuid dá raibh le rá aige chomh gar don saothar agus ab fhéidir a dhul.’ Deir Ó Cearnaigh in Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995, 1995: ‘Mar chritic agus mar léirmheastóir tomhaiste ar an nuafhilíocht tá an-tábhacht ag roinnt leis
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 In Feasta, Iúil 2000 tá cuntas air ag Liam Prút (‘Níorbh aon ghnáthdhuine é an File agus an Bráthair, Liam Ó hÁinle [1920-2000]’) mar aon le nóta ar na ‘Dánta Déanacha’ le Pádraig Mac Fhearghusa; tá eolas air freisin in Nua-fhilí 3, 1979 le Séamus Ó Céileachair[q.v.] agus in Scríbhneóirí na Gaeilge 1945-1995, 1995 le Seán Ó Cearnaigh
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá gearrchuntais ar an bhfile seo ag Seán Ó Cearnaigh in Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995, 1995 agus ag Séamas Ó Céileachair[q.v.] in Nuafhilí 3, 1979; tá cuntas iarbháis ag ‘L.P.’ in Anois 9-10 Meán Fómhair 1995
I ngach cás, gan amhras, níor mhór timpeallacht inchreidte a chruthú agus cur síos uirthi ar bhealach nádúrtha, réalaíoch, rud a d’fhág gur leathnaigh sé stóras focal na mílte léitheoirí’ (Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995, 1995 le Seán Ó Cearnaigh)
Tá gan amhras cuntais ghairide iontaofa in: Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995 (1995) le Seán Ó Cearnaigh; Eolaire Chló Iar-Chonnachta de scríbhneoirí Gaeilge: Who’s who in Irish writing (1998) in eagar ag Gearóidín Uí Nia; Oxford Companion to Irish Literature (1996) in eagar ag Robert Welch
Tá cuntais ghairide air in Eolaire Chló Iar-Chonnachta de Scríbhneoirí Gaeilge, 1998 in eagar ag Gearóidín Uí Nia agus in Scríbhneoirí na Gaeilge 1945—1995, 1995 le Seán Ó Cearnaigh
Tá iontrálacha ina thaobh in Eolaire Chló Iar-Chonnachta de Scríbhneoirí Gaeilge (1998) agus ag Seán Ó Cearnaigh in Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995 (1995)
Tá cuntais ghairide: in Lá 1 Samhain 2006; in The Oxford companion to Irish literature (1996) (agus aiste le Gearóid Denvir tugtha mar fhoinse ann: ‘The Living Tradition: Oral Irish Language Poetry in Connemara Today’ in Éire-Ireland, 34, 1989); in Eolaire Chló Iar-Chonnachta de scríbhneoirí Gaeilge (1998); in Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995 (1995) le Seán Ó Cearnaigh
Tá eolas ina thaobh in: Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995 (1995) le Seán Ó Cearnaigh; Eolaire Chló Iar-Chonnachta de scríbhneoirí Gaeilge (1998); sna cuntais iarbháis in: Foinse 9 Samhain 2003; Irish Times 15 Samhain 2003; Sunday Independent 23 Samhain 2003 le Nollaig Ó Gadhra; Southern Star 27 Nollaig 2003 le Nollaig Ó Gadhra; Examiner 12 Samhain 2003; Saol, Eanáir 2004; Methodist Newsletter, Aibreán 2004; An tUltach, Márta 2004 le Seán Ua Cearnaigh; Lá 10 Samhain 2003 le Eoghan Ó Néill. I gceantar Dhoire Garbh Thoir tamall ó Dhroichead na Bandan, Co
Tá cuntais ghairide air in Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995, 1995 le Seán Ó Cearnaigh agus in Eolaire Chló Iar-Chonnachta de Scríbhneoirí Gaeilge, 1998 in eagar ag Gearóidín Uí Nia
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá eolas ina thaobh in: Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995, 1995 le Seán Ó Cearnaigh; Irish Times 18 Nollaig, 2004
Tá cuntais air in: Scéala Éireann 30 Eanáir 1960 (‘An Mhuintir s’againne’); ‘Risteárd Ó Glaisne ag comhrá le Lorcán Ó Treasaigh’ Inniu 10 Bealtaine 1971; Scríbhneoirí na Gaeilge 1845–1995, 1995 le Seán Ó Cearnaigh; Eolaire Chló Iar-Chonnachta de Scríbhneoirí Gaeilge, 1998; Irish Times 11 Samhain 2006 (‘Radio train compere and acclaimed writer’)
Tá cuntas gairid ar a shaol in Scríbhneoirí na Gaeilge 1945–1995 (Ó Cearnaigh 1995)
Tá cuntas ar bheatha an fhile seo in Scríbhneoirí na Gaeilge 1945–1995 (1995) le Seán Ó Cearnaigh agus tá aiste (‘Filíocht Sheáin E
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Gheofar beathaisnéisí gairide in Eolaire Chló Iar-Chonnachta de scríbhneoirí Gaeilge (Uí Nia 1998), in Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995 (1995) le Seán Ó Cearnaigh agus in The Irish Times 11 Nollaig 2011
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá aistí eolais air in Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995 (Ó Cearnaigh 1995); The Oxford companion to Irish literature (Welch 1996) agus Eolaire Chló Iar-Chonnacht de scribhneoirí Gaeilge (Uí Nia 1998)