Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 20
Aistriúchán ar dhráma le Séamus Mac Maghnais is ea Liúdaidhe óg na Leargadh Móire (1905). Tá léiriú maith ar scóp a chuid scríbhneoireachta sna duaiseanna Oireachtais a bhain sé ó 1901 amach (liostaithe ag Donncha Ó Súilleabháin in Scéal an Oireachtais, 1984)
Bhí sé ina rúnaí ag Feis Bhaile Átha Cliath in 1911 agus ina rúnaí an bhliain chéanna ar Choiste an Mhórshiúil (ibid 13 Bealtaine agus 9 Meán Fómhair 1911) agus ina bhall de Choiste an Oireachtais (Donncha Ó Súilleabháin, Scéal an Oireachtais 1897–1924, 1984)
Searlot Ní Dhúnlaing [q.v.], Diarmuid Stokes[q.v.] agus Seán [a’Chóta] Caomhánach[B1] a bhí sna háiteanna tosaigh ina diaidh (Scéal an Oireachtais 18987-1924, 1984 le Donncha Ó Súilleabháin)
Bhí sé ina bhall den chumann sin agus fuair an chéad duais Oireachtais ar an bhfeadóg i 1902 (Scéal an Oireachtais 1897-1924 le Donncha Ó Súilleabháin)
Deir Donncha Ó Súilleabháin in Scéal an Oireachtais 1897-1924, 1984 go raibh sé freisin mar stiúrthóir ar an ‘Band of Irish Harps’ agus ina bhall de choistí na féile sna blianta tosaigh
D’oibríodh sé go crua; bhíodh snas ar gach fearas a sholáthraíodh sé agus shábháil sé lab mór airgid’. Baineann Aguisín 3, ‘Duais an Mhaolánaigh nó an Mullen Bequest’, in Scéal an Oireachtais 1897-1924, 1984 le Donncha Ó Súilleabháin, leis an gcaoi a bhfuair an Conradh an t-airgead agus leis a gcaoi ar chaith siad é, agus lena raibh le fáil ag an Oireachtas le caitheamh ar dhuaiseanna
Chaith sé tamall fada ar choiste na mórfhéile sin agus in Scéal an Oireachtais 1897-1924, 1984 luann Donncha Ó Súilleabháin i gcomhluadar suaitheanta é
Bhí sí ar an gcoiste a ceapadh ar 26 Samhain 1901 chun na réitithe a dhéanamh le haghaidh Oireachtas 1902 (Scéal an Oireachtais 1897-1924, 1984, le Donncha Ó Súilleabháin) agus bhí sí ar an gCoiste Ceoil agus Ealaíne le haghaidh Oireachtas 1903
Deir Donncha Ó Súilleabháin go raibh sé orthu sin a chaith blianta fada ag saothrú ar son na féile (Scéal an Oireachtais, 1984)
Ag Oireachtas 1904 bhuaigh muintir Oisín an chéad duais ar ‘chomhrá i measc líon tí’ (Scéal an Oireachtais 1897-1924, 1984 le Donncha Ó Súilleabháin)
An bhliain dár gcionn bhuaigh sé an chéad duais riamh ar scéalaíocht ag an Oireachtas: ní raibh an comórtas sa chlár go nuige sin (Scéal an Oireachtais 1897-1924, 1984 le Donncha Ó Súilleabháin)
Is minic a tháinig sí isteach chughainn chun bheith ag caint lem’ mháthair agus ní miste dhuit a rá go raibh meas mór ag mo mháthair uirthi i dtaobh a cuid Gaolainne’. Bhuaigh sí an dara duais sa chomórtas amhránaíochta ag Oireachtas 1899 (Scéal an Oireachtais 1897-1924, 1984 le Donncha Ó Súilleabháin)
Thagadh an Éigse le chéile ag an Oireachtas ina dhiaidh sin (Scéal an Oireachtais 1897-1924, 1984 le Donncha Ó Súilleabháin)
Comhthoghadh é ina bhall de Choiste an Oireachtais 10 Deireadh Fómhair 1914 (Scéal an Oireachtais 1897-1924, 1984 le Donncha Ó Súilleabháin)
Tugadh léirithe eile dó gan mhoill: ag Feis Chonnacht (idem 27 Lúnasa 1904); ag Oireachtas 1905; i gCarna (idem 20 Eanáir 1906); léiriú Scoil Haverstock Hill i mí Bealtaine 1906 (Conradh na Gaeilge i Londain 1894-1917, 1989 le Donncha Ó Súilleabháin); ag Feis Chonnacht sa Spidéal (An Claidheamh Soluis 3 Meán Fómhair 1910); léiriú Chraobh an Spidéil ag Oireachtas 1913 (Scéal an Oireachtais 1897-1924, 1984 le Donncha Ó Súilleabháin)
An bhliain chéanna sin mar dhuine d’aisteoirí na hArd-Chraoibhe bhí ról aige in Na Gaiscígh, dráma le Pádraic Ó Conaire [B2] ag an Oireachtas sa Rotunda (Scéal an Oireachtais 1897-1924, 1984 le Donncha Ó Súilleabháin [q.v.]); bhí sé ar dhuine de chairde Uí Chonaire
Scríobh sé An Piarsach agus Conradh na Gaeilge, 1981; Scéal an Oireachtais 1897-1924, 1984; An Cumann Scoildrámaíochta 1934-1984, 1986; Cath na Gaeilge sa chóras oideachais 1893-1911, 1988; Conradh na Gaeilge i Londain 1894-1917, 1989 agus Na timirí i ré tosaigh an Chonartha 1893-1927, 1990
In Scéal an Oireachtais 1897-1924, 1984 tá i gcló ag Donncha Ó Súilleabháin [B8] an méid a scríobh Pádraig Mac Piarais [B4] in An Claidheamh Soluis 9 Meitheamh, 1906 ar ‘Traditionalism’: ‘There are three or four singers (all more or less products of the Oireachtas) who have been working on the lines we suggest
Deir Donncha Ó Súilleabháin [B8]: ‘Fochoiste a bhí ann de dhaoine céimiúla a raibh dlúthbhaint acu le ceol agus le healaín’ (Scéal an Oireachtais 1897-1924, 1984 )
Mhaígh sé in ‘An Mhuintir s’againne’ gur ghnóthaigh sé duaiseanna ar dhrámaí ach dhealródh sé ó Scéal an Oireachtais 1897-1924 nárbh i rith na tréimhse sin é. Cheangail sé féin agus a dheartháireacha leis na hÓglaigh nuair a bunaíodh iad