Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 16
Bhí Séadna á fhoilsiú in Irisleabhar na Gaedhilge ó Shamhain 1894 go hAibreán 1897 le linn do Mhac Néill a bheith ina eagarthóir ··· Stop á chur le srathú Séadna san Irisleabhar agus litriú an tsagairt á cheartú garchúiseanna an aighnis sin ··· In 1987 foilsíodh eagrán Liam Mhic Mhathúna de Séadna agus cuireadh eagrán nua amach in 2011 ··· Deir Liam Mac Mathúna i dtaobh Séadna: “B’é Séadna an chéad iarracht fhónta ar shaothar liteartha fada nua-aimseartha a chumadh sa Ghaeilge, tráth a raibh suim an phobail i gcur chun cinn na teanga dúchais á múscailt”
Nuair a tháinig Séadna amach thosnaigh Diarmuid ar an nGaeilge a léamh agus a scríobh ··· Is do Séadna mar shraithscéal in Irisleabhar na Gaeilge 1894-97 a bhí Muiris ag tagairt gan amhras agus ní don leabhar a foilsíodh i 1904. I nDaonáireamh 1901 bhí na daoine seo sa teach i Lios Caragáin: Mary O’Leary, baintreach, feirmeoir, arbh aois di 66; Barnaby (36), mac feirmeora; Jeremiah (30), mac feirmeora; Ellen (24); Kate (21)
Moran ina thaobh i dtuairisc úd The Leader: ‘We first read, or rather tried to read, portions of Séadna in the London Gaelic League about 20 years ago ··· Well, to return to Captain de la Hoyde, who had no blas and who was a great student of Keating—Séadna upset him completely
Thug sé cuntas sa léacht sin ar an easnamh leabhar a bhí orthu ar dtús go dtí gur foilsíodh Séadna agus mar a thosaigh siad á léiriú ina dhráma
Chóirigh sé eagrán nua de Séadna leis an Athair Peadar Ó Laoghaire[B2] i 1934 agus rinne iarracht ar thoil an Athar Peadar i dtaobh litriú na Gaeilge a chur i bhfeidhm ann
Foilsíodh sa tSualainnis i 1921 aistriúchán a rinne sé ar Séadna le Peadar Ó Laoghaire[B2] agus ba é an chéad saothar liteartha Gaeilge sa teanga sin é
Cuimhnítear ar chuid de na drámaí Gaeilge a bhfacthas iontu é: An Béal Bocht, Séadna, Lig Sinn i gCathú, Gach Neach Beo, Is Glas iad na Cnuic, Fiche Bliain ag Fás, Tagann Godot, Gunna Cam agus Slabhra Óir,
In éineacht le Micheál Ó hAirtnéide thug sé camchuairt na hAlban ag léamh a dhánta. Bhí spéis ar leith aige san Athair Peadar Ó Laoghaire[B2] agus d’aistrigh Mo Scéal Féin (My Story, 1970) agus Séadna, 1989
“Nuair a thosnaíos ar an nGaeilge a fhoghlaim, ní raibh aon leabhar i nGaeilge Chonnacht ná i nGaeilge Uladh a d’fhéadfá a chur i gcomparáid le Séadna ...” Cheap an Coláiste ina “Oide re Modh múinteoireachta” é do shéasúr 1906
Ó thaobh a éifeachta ar phobal a linne b’fhéidir é a chur i gcóimheas lenar tharla i gcás Séadna i dtús na hathbheochana
Más fíor don Waterford News 12 Feabhra 1932 ba é ba thúisce a bhain leas as Séadna mar théacsleabhar agus é i mbun rang sinsearach a mhúineadh
Is spéisiúil gur de bharr cheist Sheosaimh air i dtaobh Jack o’Lantern in 1894 a smaoinigh an tAthair Peadar ar Séadna a scríobh. Le linn an taistil, é i mbun obair an Chonartha go minic, a chuir sé eolas maith ar an mbéaloideas agus ar na canúintí, go háirithe sna ceantair a raibh an teanga go lag iontu
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Deirtear gur léigh sé Séadna breis agus céad uair
Léadh siad Séadna le chéile san oíche
Thosaigh sé ar Séadna a léamh os ard cois na tine d’oíche
Bhí sé ag tagairt gan amhras do Ghaeilgeoir nach raibh léamh ná scríobh na teanga aige. Is léir go raibh baint mhór aici le foilsiú Séadna