Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 7
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Leagtar Párliament na mBan ar an bhfear seo ··· Is leabhar crábhaidh go bunúsach é Párlaimint na mBan ach cosnaíonn an t-údar Sir Séamus orthusan a chuirfeadh dúnmharú John Lyle, rímharfóir, ina leith ··· Ó scríobh sé an méid sin tá a fhios gur ar cheann de Colloquia Familiaria le Erasmus a bunaíodh Párliament na mBan ··· Deir James Stewart in Celtica VII, 1966 (‘Párliamint na mBan’): ‘Of the Colloquies of Erasmus it has been said that they are among the most pillaged works in existence ··· B’fhéidir gurbh i mbliain 1670 a chuir sé tús le Párlaimint na mBan agus go ndearna sé athchóiriú air i 1702
Bhí baint nár bheag aige le ‘Párlaimint na mBan’, agus ba é údar an tsaothair sin, an tAthair Domhnall Ó Colmáin[q.v.], a bhí mar oide ag a mhac; is cuntas ar bheatha Sir Séamus atá sa tíolacadh a rinne seisean (Párlaimint na mBan, 1952 in eagar ag Brian Ó Cuív) ··· Chaith an tEaspag Eoin Baiste Mac Sleighne[q.v.], trí bliana ar a choimeád sa teach agus sagairt na deoise go minic ar cuairt chuige ann; ‘dionaitheoir na cléire’ a thugtar air in Párlaimint na mBan
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas ar an sagart seo ag Tadhg Ó Murchú[B1] in Faiche na bhFilí, 1962: in Parlaimint na mBan, 1977 in eagar ag Brian Ó Cuiv: ag Tadhg Ó Donnchadha[B1] in Seán na Ráithíneach, 1954; ag Breandán Ó Conchúir in Scríobhaithe Chorcaí..., 1982 ··· Chum sé ‘approbatio’ do Párliament na mBan
Chuir sé eagar ar Cath Muighe Tuireadh: the second battle of Magh Tuireadh (1945); Párliament na mban (1952); Aibidil Gaoidheilge agus caiticiosma: Seaán Ó Cearnaigh’s Irish primer of religion published in 1571 (1994)
Ó 1697, b’fhéidir, bhí an tAthair Domhnall Ó Colmáin[q.v.], údar Párlaimint na mBan, mar oíde tí aige
D’fháiltigh filí, Diarmuid mac Sheáin Bhuí Mhic Cárthaigh [q.v.] ina mease, roimh an gceapachán. Bhí na Péindlíthe á gcur i bhfeidhm gan sos ag an am agus d’fhan sé trí bliana i dteach Sir Séamus Mac Coitir i mBaile na Speire in aice le Carraig Thuathail agus i rith an ama sin chuir aithne ar Dhomhnall Ó Colmáin, údar Parliament na mBan, a bhí ina oide ansin ag Séamus Óg Mac Coitir[q.v.]
Mar fhianaise ar pholaitíocht a linne is tábhachtach le Breandán Ó Buachalla (Aisling Ghéar..., 1996) cuid dá dhánta agus go háirithe ‘Cois leasa is mé go huaigneach do chuala corraí’, ‘Tá an bhliain ag teacht le calmthráth chugainn’, ‘Mo theastas ar an leabhar so na laoithe lán’, ar don Athair Domhnall Ó Colmáin[q.v.] é mar adhmholadh ar Párliament na mBan, agus ‘Más dóchas ár ndóchas i mbliana mheath’