Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 7
Is é an file is mó é dá bhfuil i gceist ag Art Ó Beoláin san aiste ‘An Pobal Duibhneach’, ar cur síos é ar a bhfuil in An Duanaire Duibhneach (i gcló in Merriman agus filí eile, 1985)
I measc na n-aistí léirmheasa nach miste a lua tá ar scríobh Seán Ó Tuama in Studia Hibernica 4 (1964) agus in Repossessions, selected essays on the Irish literary heritage, 1995 (‘Brian Merriman and his Court’), agus ‘Brian Merriman agus Cúirt an Mheán Oíche’ in Merriman agus filí eile, 1985 le hArt Ó Beoláin (An Clóchomhar). In Inis Díomáin, Co
Déanann Art Ó Beoláin trácht ar fhiúntas a chumadóireachta in Merriman agus filí eile (1985)
Tá aiste fhada ar a shaol is a shaothar ag Art Ó Beoláin in Merriman agus filí eile (1985) agus ag Pádraig Ó hÉaluithe tá an t-alt ‘Piaras Feiritéar – laoch agus file’ in Irisleabhar Muighe Nuadhat (1960)
The work is at once the single most comprehensive scholarly account from primary sources of the life and works of an Irish poet ...’. Tá Tadhg Dall i measc na mórfhilí a bhfuil cuntais orthu ag Art Ó Beoláin in Merriman agus filí eile (1985) agus deir sé: ‘File clasaiceach ba ea é a bhí sároilte ar a cheird
He may even have believed this publicity himself, for he wrote as if his own life and career were a final test case for Gaelic Ireland.’ Mar fhile deireadh ré a fhéachtar air go minic, gurbh é an file deireanach é a tógadh sa seantraidisiún sin gur leis an uasaicme a bhain na filí, mar a deir Art Ó Beoláin (Merriman agus filí eile, 1985). Ní mór a rá gur beag eile file a bhfuil eolas ag an bpobal ar an oiread céanna dá dhánta: ‘Is fada liom oiche fhírfhliuch’, ‘Vailintín Brún’, ‘Cabhair ní ghoirfead’, ‘Gile na Gile’, ‘Mac an Cheannaí’, ‘Créachta Crích Fódla’, ‘Maidean sul smaoin Titan a chosa do luadhail’, ‘Inis fá réim’, ‘An File i gCaisleán an Tóchair’; níl ansin ach na dánta atá ag Pádraig Ó Canainn [B5] in Filidheacht na nGaedheal, [1940], an díolaim is mó san fhichiú haois a chuaigh i gcion ar lucht foghlamtha na teanga sna meánscoileanna
Scríobh sé Merriman agus filí eile, 1985; is iad na filí eile a bhfuil aistí orthu ann: Tadhg Dall Ó hUiginn[B7], Piaras Feiritéar[B7], Pádraigín Haicéad[B7], Dáibhí Ó Bruadair[B7], Aogán Ó Rathaile[B7], Eoghan Rua Ó Súilleabháin[B6], Tomás Rua Ó Súilleabháin[B6]