Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 3
Chuirfeadh sé an t-eispéireas Gaillimheach chun tairbhe ar ball, go háirithe san úrscéal Lig Sinn i gCathú. Thosaigh sé ag obair i gComhdháil Náisiúnta na Gaeilge, mar dhuine de bheirt timirí leabhar, an 15 Deireadh Fómhair 1952 agus go ceann bliain go leith bhí an leath theas den tír á thaisteal aige san iarracht seo ar léamh na Gaeilge a spreagadh agus ar leabhair Ghaeilge a dhíol ··· Faoin teideal Lig Sinn i gCathú bhuaigh an t-úrscéal sin príomhdhuais Oireachtais i 1975 agus bronnadh Gradam an Oireachtais ar Bhreandán
Cuimhnítear ar chuid de na drámaí Gaeilge a bhfacthas iontu é: An Béal Bocht, Séadna, Lig Sinn i gCathú, Gach Neach Beo, Is Glas iad na Cnuic, Fiche Bliain ag Fás, Tagann Godot, Gunna Cam agus Slabhra Óir,
Bhaile Átha Cliath. Ag seoladh Cion Fir dúirt Aisling Ní Dhonnchadha: ‘Is cuma an ag trácht ar ghnéithe de sheanlitríocht na Gaeilge nó ar ghnéithe de nualitríocht na Gaeilge atá Tomás Ó Floinn, nó ar an Dochtúir Risteard de Hindeberg[B2] nó ar aistriúcháin Frank O’Connor nó ar an meadaracht i bhfilíocht an Ríordánaigh, nó ar bhuanna filíochta Airt Uí Mhaolfabhail atá an trácht, nó an léirmheas ar Cré na Cille nó ar Lig Sinn i gCathú nó ar Scríobh atá i dtreis, chítear go ndéanann Tomás Ó Floinn gach ábhar a chíoradh, a scagadh agus a iniúchadh go beo, fuinniúil, bríomhar’ (sliocht atá i gcló in eagarfhocal Comhar, Eanáir 1998)