Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 17
In Iolscoil na Mumhan: ris a ráidhtear an tan seo Coláiste na Rinne, [1987] deir sé: ‘Ar imeacht do Mhuiris Ó Miléadha, tháinig mé féin go dtí an Coláiste san Aibreán 1932 mar cheannaire ar na buachaillí, agus ní raibh mé ach chun cúpla mí a chaitheamh ann go dtí go mbeadh na leanaí ag imeacht abhaile sa Mheitheamh ··· Bhí sé pósta ar Moya Feddis agus in Iolscoil na Mumhan… deir sé fúithi: ‘Iar dteacht chun na Rinne di, is insonraithe a ndearna Moya Bean Uí Dhomhnaill dúinn ó thús na 1960idí i leith
Tá cuntas ar a shaothar ag Micheál Ó Domhnaill in Coláiste na Rinne: gearr-stair (1988). Tar éis bunoideachais sa Rinn d'fhreastail Áine (Neans a thugtaí uirthi de ghnáth) ar mheánscoil Chlochar na Trócaire i nDún Garbhán
Tá cuntas cuimsitheach ar an obair a bhí ar siúl aige ann anuas go 1915 ag Micheál Ó Domhnaill in Iolscoil na Mumhan ris a ráidhtear an tan seo Coláiste na Rinne: gearrstair (1988) agus aige féin in An Sguab
Scríobh Micheál Mac Cárthaigh cuid dá chuimhní air in Feasta, Márta 1961, agus tá eolas ina thaobh i gcló ag Micheál Ó Domhnaill in Iolscoil na Mumhan ris a ráidhtear an tan seo Coláiste na Rinne: gearrstair, (1987).
Ba bhéas dó suim thar chách a chur i leabhair an tseanchasa agus gach éacht agus eachtra a ghnáthaídís Gaeil’ (Iolscoil na Mumhan ris a ráidhtear an tan seo Coláiste na Rinne: gearrstair, 1987 le Micheál Ó Domhnaill)
Chaitheadh sé a shaoire ann ag breacadh focal, nathanna cainte, seanchais agus eolais faoi mhuintir an cheantair. Tá cuntas ag Micheál Ó Domhnaill (Iolscoil na Mumhan ris a ráidhtear Coláiste na Rinne: gearr-stair, 1987) ar an gcaoi a ndeachaigh Pádraig Ó Cadhla[B2] i ndáil comhairle leis um Cháisc 1905 chun tús a chur le coláiste Gaeilge sa Rinn
Deir Micheál Ó Domhnaill ‘gur thuill sé clú agus cáil ar fud na hÉireann mar oide dúthrachtach coinsiasach’ (Iolscoil na Mumhan ris a ráidhtear an tan seo Coláiste na Rinne: gearrstair, [1987])
‘Chaith sé tamall maith an lá sin i dteannta Eibhlín, agus iad araon ag cur síos ar an seansaol i Scoil na Leanbh’ (Iolscoil na Mumhan ris a ráidhtear an tan seo: Coláiste na Rinne: gearr-stair, [1987] le Micheál Ó Domhnaill). Phós sí Pádraig Ó Curraoin ó Bhaile Uí Churraoin sa Rinn agus chuaigh siad chun cónaithe i gcathair Phort Láirge
Deir Micheál Ó Domhnaill in Coláiste na Rinne. Gearr-Stair: Iolscoil na Mumhan, [1987] gur oibrigh sé go díocasach chun an mheánscoil a bhunú i 1959. I ndiaidh a bháis scríobh an tAthair Diarmuid Ó Laoghaire in An Timire: ‘Is beag duine in Éirinn nó lasmuigh di ba mhó eolas ná Piaras ar an nGaeilge agus ar nádúr na teanga
Scríobh Micheál Ó Domhnaill: ‘I dtús na seachtóidí sciob an bás uainn An tAthair Raghnall Mac Siúlaigh a bhíodh ag teacht ar cuairt chugainn ar feadh breis is daichead bliain (Iolscoil na Mumhan : ris a ráidhtear an tan seo Coláiste na Rinne, [1987])
Deir Micheál Ó Domhnaill in Iolscoil na Mumhan : ris a ráidhtear an tan seo Coláiste na Rinne (1987) gur dá bharr sin a adhnadh a shuim sa tseandálaíocht
Deir Micheál Ó Domhnaill in Iolscoil na Mumhan: ris a ráidhtear an tan seo Coláiste na Rinne, [1987] gur ‘thug sé an Ghaedhealuinn leis ó ucht a mháthar’ agus go raibh sí gan cháim aige, gur thosaigh sé ar an nGaeilge a mhúineadh i gCoill Mhic Thomáisín i 1905
Deir Micheál Ó Domhnaill in Iolscoil na Mumhan [1987] gur sholáthair sé eolas ar logainmneacha don Athair Pádraig de Paor [q.v.] agus eolas ar Ghaeilge an cheantair do Thomás de Bhaldraithe, Roinn na Nua-Ghaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Sea, agus cár mhaith bheith ag múineadh Gaeilge mara múinfí í mar a bhí sé aige siúd agus a leithéidí’. Deir Micheál Ó Domhnaill in Iolscoil na Mumhan: Ris a ráidhtear an tan seo Coláiste na Rinne, [1987] gur thug sé go leor dá óige ag obair d’fheirmeoirí ar ‘leite is fiche’ sa tseachtain
Tá cuntas gairid ag Micheal Ó Domhnaill air in Iolscoil na Mumhan: Ris a ráidhtear an tan seo Coláiste na Rinne 1987