Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 14
Tá cuntas air freisin ag Breandán Ó Buachalla in I mBéal Feirste Cois Cuain (1968) agus chuir Séamus P ··· II, Cuid II, 1940 (‘O’Kearney, O’Daly and Bennett’) chuir Lorcán Ó Muireadhaigh i gcló dán cáinte a chuir Mac Bionaid chuig Ó Dálaigh agus tá an nóta seo aige leis: ‘Bennett boasted that O’Daly, on receipt of this poem, “nipped his lips and dropped the North.” In another manuscript he wrote that O’Daly should have had his tongue burned through with a hot iron for retailing falsehoods.’ Tá liosta a shaothair mar aguisín in I mBéal Feirste Cois Cuain
Laoch agus fathach fir ab ea an fear seo – laoch agus fathach a ligeadh i ndearmad is i ndíchuimhne ámh’ (I mBéal Feirste cois cuain, 1968). James McAdam a athair ··· Dar le Breandán Ó Buachalla, agus tá sé léirithe aige in I mBéal Feirste cois cuain (1968), gurbh é Mac Ádhaimh fear na hoibre i measc bhaill na Cuideachta agus gurbh é a stiúir iad chun na haidhmeanna a chuir siad rompu a bhaint amach: lámhscríbhinní Gaeilge a bhailiú; múinteoirí a chur ag múineadh na teanga; leabhair Ghaeilge a chur i gcló
Is fiú sliocht faoi Historical Sketches a thabhairt as litir a scríobh an Dr Séamus Mac Domhnaill[q.v.] ar 28 Eanáir 1830 (i gcló ag Breandán Ó Buachalla in I mBéal Feirste cois cuain, 1968): ‘The book which your Lordship [an Tiarna Downshire] sent me is written with great prudence and circumspection for altho’ the author be a Scotch Presbyterian yet one can never discern from this work to what sect he belongs
Tá cuntas ag Breandán Ó Buachalla air in I mBéal Feirste Cois Cuain, 1968 (An Clóchomhar) agus, ag Roger Blaney in Presbyterians and the Irish Language, 1996, tá cuntas freisin ar a mhuintir siar go dtí saolú a sheanathar i nDún na nGall tuairim 1685
Is léir ar a bhfuil i gcló dá litreacha ag Breandán Ó Buachalla in I mBéal Feirste Cois Cuain, 1968, go raibh spéis mhór aige sa teanga agus sna lámhscríbhinní. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Tá cuntas cuimsitheach ag Breandán Ó Buachalla in I mBéal Feirste Cois Cuain, 1968 ar an gcaidreamh a bhí aige leis
Is cuntas maith cuimsitheach ar a shaothar agus a thréithre an leath tosaigh de I mBéal Feirste Cois Cuain, 1968 le Breandán Ó Buachalla
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Breandán Ó Buachalla (in I mBéal Feirste Cois Cuain, 1968) agus Roger Blaney (in Presbyterians and the Irish language, 1996) is minice a luann é agus is léir go ndeachaigh díobh a fháil amach cárbh as dó, ná cad a tharla dó i ndiaidh 1847
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí sé ar dhuine de na scríobhaithe ba mhó sa 19ú haois agus gheofar eolas ar ar fhág sé de lámhscríbhinní ina dhiaidh ag Ciarán Dawson in Peadar Ó Gealacáin, scríobhaí, 1992 (An Clóchomhar) agus ag Breandán Ó Buachalla in I mBéal Feirste Cois Cuain, 1968 (An Clóchomhar)
Cuireann Breandán Ó Buachalla síos air i gcomhthéacs na bpearsan a bhí ag saothrú na Gaeilge i mBéal Feirste ó 1778 go 1860, agus i gcomhthéacs Shéamuis Mhic Domhnaill[q.v.], go háirithe, in I mBéal Feirste Cois Cuain, 1968
Bhí chomhfhreagras ar siúl aige le Roibeard Mac Ádhaimh[B3] agus in I mBéal Feirste Cois Cuain tugann Breandán Ó Buachalla an litir a scríobh sé ina molann sé go bhfostódh Mac ÁdhaimhNioclás Ó Cearnaigh[q.v.] mar chúntóir. In Seanchas Ard Mhacha 1958/9 tá cuntas ag Séamus P
Chuir Ó Donnabháin ardspéis inti nuair a thaispeáin Mac Ádhaimh dó í i mBéal Feirste in 1834 agus bhí ag beartú í a fhoilsiú (I mBéal Feirste cois cuain, 1968 le Breandán Ó Buachalla)
In I mBéal Feirste Cois Cuain, 1968 tagraíonn Breandán Ó Buachalla do lámhscríbhinn a thug R
Ach ba é an toradh ba mhó ar an tamall sin ó thuaidh an sárleabhar úd I mBéal Feirste cois cuain (1968); oscailt súl ba ea é ag pobal a bhí dall ar an tionchar láidir bhí ag seanchultúr na hÉireann ar intleachtaigh Bhéal Feirste ó na 1780idí amach