Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 101
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntais ar Uilliam Nuinseann: in Dictionary of National Biography; ag Pádraig Ó Fágáin in Éigse na hIarmhí; ag Éamonn Ó Tuathail[B2] in Éigse, earrach 1940 (‘Nugentiana’); ag Gearóid Ó Murchú[B2] in Éigse, geimhreadh 1948 (Poems of exile by Uilliam Nuinseann Mac Barúin Dealbhna) agus ag Cuthbert Mhág Craith in Dán na mBráthar Mionúr [II], 1980 ··· ‘Rebel’ an cur síos air in DNB. Mar is léir ar an gcuntas ar a dheartháir Criostóir [q.v.], bhí spéis ag a athair sa Ghaeilge agus d’fhéach sé chuige go mbeadh sí ag a bheirt mhac ··· Deirtear in DNB: ‘He was exposed without covering to the inclemency of the winter season
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Cé gur scríobh sé breis agus 450 cuntas ar dhaoine in Dictionary of national biography, ar filí agus taoisigh Ghael a bhformhór, níor foilsíodh cuntas air féin san imleabhar a bhaineann le daoine a d’éag sna 1920idí ··· Ach anois tá cuntas fíorshuimiúil ag Ann Moore in Oxford dictionary of national biography, 2004 ··· Norman a scríobh an iontráil faoi in Dictionary of National Biography
Gheofar cuntais ar a shaol eaglasta agus ar chúrsaí eile a shaoil in Dictionary of National Biography agus i bhfoclóirí beathaisnéise agus i leabhair thagartha i gcoitinne ··· Deirtear in DNB: ‘Their relations became strained soon after Bedell’s elevation (1629) to the sees of Kilmore and Ardagh
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Is é an staraí Sir John Gilbert a scríobh an iontráil in Dictionary of National Biography ··· Deir Nollaig Ó Muraíle in Oxford DNB gur chaith Ruairí 1696-7 i bpríosún i nGaillimh i ngeall ar fhiacha gan ghlanadh agus le cabhair dlí gur éirigh lena mhac cuid dá dtalamh a fháil ar ais ó na Máirtínigh
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 An iontráil in Dictionary of national biography a chuir tús, b’fhéidir, leis na cuntais iomrallacha a mheasc Sall sinsearach (1612–86), Andrew FitzBennet Sall[q.v.], leis an bhfear seo, botún ar leanadh de fiú tar éis do Andrew Breeze cuntas a thabhairt ar an mbeirt Andrew Sall in Éigse, XXVIII, 1994–5 agus XXIX, 1996 ··· De réir an DNB chaith sé i leataobh cibé staidéar a bhí á dhéanamh aige ar an bhfealsúnacht d’fhonn cabhrú le beartas Boyle chun eagrán den bhíobla Gaeilge a chur ar fáil
no 2, 1997 (‘A Finding list of Sir James Ware’s Manuscripts’), in Dictionary of National Biography agus i bhfoclóirí eile beathaisnéise ··· Scríobh Walter Harris (1686–1761, a bhí pósta ar iníon lena ghariníon: ‘He always kept in his house an Irish Amanuensis, to interpret and translate the Language for him, and at the time of his death one Dudley Firbisse served him in that office’ (i gcló ag Ó Muraíle). Deir Norman Moore [B2] in Dictionary of National Biography: ‘The establishment of Irish history and literature as subjects of study in the general world of learning in modern times is largely due to the lifelong exertions of Ware, and Sir Frederick Burton in his fine drawing of the three founders of the study of Irish history and literature has rightly placed him beside his contemporaries, Michael O’Clery, the hereditary chronicler, and John Colgan, the Irish hagiologist.’ Scríobhadh a mhac Robert go binbeach in aghaidh Caitlicigh, é ag cur i gcéill gurbh as scríbhinní a athar a bhain sé an t-ábhar
Tá cuntais air: ag Tadhg Ó Donnchadha[B1] in Gadelica, 1912–13 (‘An tAthair Eoghan Ó Caoimh: a bheatha agus a shaothar’) tá scéal a bheatha anuas go 1707; ag Breandán Ó Conchúir, mar aon le liosta a lámhscríbhinní, in Scríobhaithe Chorcaí..., 1982 atá an cuntas is mine: ag Norman Moore [B2] in Dictionary of National Biography; ag Michael Shine in Mallow Field Club Journal 17, 1999 (’An tAthair Eoghan Ó Caoimh: Priest Poet of Doneraile’) ··· Luaitear in DIB gur dhuine é den triúr mac a bhí ag Caomh Ó Caoimh
(The Society had nevertheless had difficulty in discouraging the teaching of English before Irish in its early years).’ Deirtear in Dictionary of National Biography: ‘Mason possessed much general knowledge and an extremely good opinion of himself ··· Tá a shaothar foilsithe liostaithe in DNB
Bhí sé 68 bliain d’aois nuair a scríobh sé an litir tiomnaithe 30 Samhain 1723 agus faoin am sin ní raibh ach cúig bliana caite aige in Éirinn. Tá cuntas ar a bheatha in Dictionary of national biography ··· Deir an DNB i dtaobh a thamaill in Carlyle: ‘His tenure of the see was not uneventful, for Nicolson’s impetuosity involved him in perpetual warfare.’ Bhí de dhroch-cháil air in Éirinn gur dá ghaolta a thugadh sé arduithe céime
Tá eolas air in Dictionary of National Biography agus ag Nicholas Williams in I bPrionta i Leabhar ··· Is mar seo a chuireann DNB síos ar a pháirt sa ghéarleánúint a lean plota Titus Oates: ‘He was deeply involved in the “No Popery” schemes of the Earl of Shaftesbury, and was particularly active in procuring evidence as to the existence of a popish plot in Ireland, his intercepted letters, according to Carte, showing “something more zealous than honourable in his proceedings in that affair”
Tá cuntas air in Dictionary of National Biography ··· De réir iontráil an Dictionary of National Biography ní raibh teacht isteach aige ón bpost sin ach amháin cibé beagán a thugadh cuairteoirí chun an Mhúsaeim dó
Tá cuntais air féin agus ar a dheartháir, Robert Bentley (1809-60), in Dictionary of National Biography ··· Tá liosta a leabhar in DNB. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Tá cuntas air in Dictionary of National Biography agus d’fhoilsigh J ··· Deir an Dictionary of National Biography: ‘In the history of the Irish church Trench chiefly deserves to be remembered for his activity in promoting the remarkable evangelical movement in the west of Ireland which was known in Connaught as the second reformation and which, chiefly through the agency of the Irish Society, made a vigorous effort to win converts to protestantism
Tá iontráil ina thaobh ag Norman Moore in Dictionary of National Biography agus déanann Patrick Corish trácht air in Maynooth College 1795-1995, 1995 ··· 20 Bealtaine atá ag an DNB
Tá cuntais ar a bheatha agus a shaothar in Dictionary of National Biography agus ag Thomas Walt in Irish Ecclesiastical Review LXX, Aibreán 1948 (‘Richard Archdekin’s Catechetical Hour’) ··· Deirtear (DNB agus foclóirí beathaisnéise eile) gurbh é seo an chéad leabhar riamh a clóbhuaileadh i nGaeilge agus i mBéarla
Tá cur síos ar a shaol in Dictionary of National Biography agus ag Rolf Loeber in Irish Midland Studies: Essays in Commemoration of N.W ··· Deirtear in DNB; ‘Diligent search has been made for the works mentioned, but without result, and if they are extant it is probably in some foreign library.’ Tuairimíonn Mac Cuarta, agus tugann fianaise as scríbhinní Ruairí Uí Fhlaithbheartaigh [q.v.] mar thaca lena thuairim, gur ghraiméar a scríobh Tadhg Óg Ó hUiginn atá i gceist
Tá cuntas air sa Dictionary of National Biography ··· Jessop cuntas air in Hermathena CXVI (“Samuel Haughton: a Victorian polymath”) agus cheartaigh sé an botún sa DNB gurbh é James Haughton a athair
Bhí Gaeilge aige ón gcliabhán, dar leis an gcuntas a scríobh Norman Moore don Dictionary of National Biography ··· “He left no greater Irish scholar behind him”, dúirt Norman Moore sa D.N.B. Cé go raibh sé ina bhall d’Aontacht na Gaeilge ó thosach bhí an méid seo le rá ag Seán Pléimeann [B1] faoi in Irisleabhar na Gaedhilge, Iml
Tá cuntas ar a athair agus ar a dheirfiúr Mary Matilda in Dictionary of National Biography ··· It consists of forty large folio volumes, begun in 1807 and not completed before 1828, during a great part of which period he devoted to it from eight to ten hours a day.’ Tá scéal a bheatha freisin in Dictionary of National Biography
Best[B2] faoi in Irish Book Lover, Márta-Aibreán 1931: ‘Though not himself a Celtic scholar, Bradshaw was instrumental in bringing to light the oldest remains of Scottish-Gaelic in the Book of the Deer, and of Breton, in his researches into the collection of Canons known as the Hibernensis.’ Tá cuntais ar an bhfear seo, ar scoláire, leabharlannaí agus leabhareolaí é, ag an leabhareolaí, John Smyth Crone, san uimhir chéanna den Irish Book Lover, agus in Dictionary of National Biography ··· The amount of his published work is small, and the reputation which he enjoyed among contemporaries will be almost unintelligible to those who never knew him, and who are unaware how much of his labour took shape in the productions of others’ (DNB)
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ba dhuine d’aistritheoirí James Hardiman[q.v.] é agus tá cuntas air in Dictionary of National Biography ··· D’fhoilsigh sé féin Ancient Irish Minstrelsy, 1852 atá bunaithe ar aistriúcháin a rinne Hardiman, Nioclás Ó Cearnaigh[q.v.] agus Eoghan Ó Comhraí[q.v.]. Tá liosta a leabhar in Dictionary of National Biography agus liosta dá dhánta in ‘The Poetry of William Hamilton Drummond, D.D., M.R.I.A.’ le Samuel Shannon Millin (Ulster Journal of Archaeology, 1901)
Fitzpatrick, in Dictionary of National Biography agus in Times to cherish, Cashel and Rosegreen parish history 1795-1995, 1994 ag Séamus D ··· Tá liosta a shaothair in DNB. Tá cuntas insuime air ag Seán Ó Corcora in An Léann Eaglasta in Éirinn 1200–1900, 1988 in eagar ag Máirtín Mac Conmara (‘An Léann Eaglasta san Eaglais Chaitliceach 1700–1900’)
De réir an DNB chaith siad ‘a life of rollicking pleasure’ ar feadh tamaill ··· Deirtear in DNB: ‘Ouseley spoke in Irish and with the true Celtic gifts of enthusiasm and humour
Deir Norman Moore[B2] in Dictionary of National Biography: ‘Nearly all these illustrations deserve careful study, and have much artistic merit as well as absolute antiquarian merit.’ An obair seo, agus go háirithe a chuairt ar Chluain Mhac Nóis in 1820, a spreag mórdhúil ann i stair agus i seandálaíocht, agus thug sé leis isteach sna disciplíní sin an cruinneas a ghabhann le ceird an línitheora. In 1829 toghadh é ina bhall d’Acadamh Ríoga na hÉireann
Tá cuntas air in Dictionary of National Biography
White agus ba é Norman Moore[B2] a scríobh an cuntas in Dictionary of National Biography
Lyons in Brief lives of Irish doctors 1600-1965, 1978 ar chúig ghlúin díobh, agus in Dictionary of National Biography, san iontráil i dtaobh a mhic William (1804-78), tugann Norman Moore[B2] cuntas ar an bplanda seo den phór uasal
O’Donoghue in Dictionary of National Biography nár theastaigh uaidh féin dul le sagartacht, gurbh iad a mhuintir a thiomáin sa treo sin é
Tá cuntas ar ar chuir sé i gcrích i gcúrsaí sóisialta, dlí agus oideachais in Dictionary of National Biography
Tugann Norman Moore[B2] cuntas ar Ledwich in Dictionary of National Biography
Tá cuntas air ag Norman Moore[B2] in Dictionary of National Biography agus cuntais eile in Anthologia Hibernica, Márta 1793 (‘Memoirs of life and writings of Thomas Leland
‘Lysaght died in 1811 in very embarrassed circumstances’, dar leis an iontráil in Dictionary of National Biography agus b’éigean do lucht dlí bailiúchán airgid a dhéanamh dá bhaintreach agus dá bheirt iníonacha
Tá cuntais ghairide iontaofa ar Mhacpherson agus ar a shaothar in Dictionary of national biography agus in The Oxford companion to Irish literature (1996) agus tá caibidil tugtha suas dó ag Cormac Ó Cadhlaigh in An fhiannuidheacht (1947)
San iontráil in Dictionary of national biography deir J.R
Deir Norman Moore[B2] in Dictionary of National Biography gur i dTrá Lí a rugadh é
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas ar a shaol in Dictionary of National Biography
Tá cuntais air in Dictionary of National Biography agus in Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, 1886, agus arís san iris sin in 1887, ag Arthur Wynne Foot
Tá cuntas ar a shaol ag Norman Moore [B2] in Dictionary of National Biography
D’éag sé i mBaile Átha Cliath ar 4 Lúnasa 1871 (agus ní in 1869 mar a dúradh in Dictionary of National Biography agus i bhfoclóirí beathaisnéise eile)
Ainmníodh ina easpag ar Chaiseal, Imleach, Port Láirge agus Lios Mór é in 1843. Deirtear in Dictionary of National Biography: ‘He was an eminent leader of the evangelical section, and in him the various religious societies connected with the church found at all times a very munificent contributor
Tá cuntas ar a sheirbhís i Léig na Náisiún sa Dictionary of National Biography 1951–1960 agus ag Seán Cronin in aiste in Irish Times, 29 Nollaig 1989
An t-údar céanna a scríobh an iontráil in Dictionary of national biography
Tá cuntas fada ar chúrsa a shaoil mhíleata in Dictionary of national biography. Bhí sé ar son féinrialtais a bheith ag Éirinn cé nár theastaigh uaidh an ceangal le Sasana a bhriseadh
Ina chuntas in Dictionary of national biography deir Norman Moore faoi; ’He was a kindly and hospitable entertainer and was fond of laughter in his conversation and of relating anecdotes, but did not pour out in talk the extensive knowledge he possessed, nor take part in fruitful discussion
Ar an diagacht agus ar theangacha an domhain thoir is mó a bhí a aird. Tá cur síos in Dictionary of national biography ar an ministreacht a rinne sé in áiteanna mar Yorkshire, Dresden, Boulogne-sur-mer, Béal Feirste, Baile Átha Cliath agus Learpholl
I measc na n-aistí substaintiúla tá: ‘Douglas Hyde, 1860–1949’ le Gerard Murphy in Studies 38, 1949; ba é Denis Gwynn a scríobh an iontráil in Dictionary of National Biography 1941–1950; aiste le Myles Dillon[q.v.] in The Shaping of modern Ireland, 1960 in eagar ag Conor Cruise O’Brien; ‘Hyde in Conflict’ le Earnán de Blaghd in The Gaelic League idea, 1968 in eagar ag Seán Ó Tuama; ‘Douglas Hyde and the Gaelic League’ le Seán Ó Lúing in Studies, 62, 1973: ‘An Craoibhín Aoibhinn agus Conradh na Gaeilge’ in Saoir theangan, 1989 le Seán Ó Lúing
Shíl an Dictionary of National Biography gurbh fhiú é iontráil a bheith aige agus ba é Oliver St John Gogarty a scríobh
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Comhartha ar an tábhacht a bhain leis mar iriseoir i Londain go bhfuil sé ar an mbeagán náisiúnaithe Éireannacha sa 20ú haois ar scríobhadh iontrálacha orthu in Dictionary of National Biography
I measc na n-aistí substaintiúla anseo is ansiúd tá: ‘Eoin Mac Néill, 1867–1945’ le John Ryan in Studies, Nollaig 1945; iontráil in Dictionary of National Biography 1941–50 le D.A
Dúirt Norman Moore in Dictionary of national biography nach raibh agus dúradh in Journal of Cork Historical and Archaeological Society, Iml
I measc a iardhaltaí bhí an tArdeaspag Mac Clúin (Melbourne), Mártan Ó Ceallaigh [B3], an státseirbhíseach arbh ina sheomraí a bunaíodh Conradh na Gaeilge, an lúithnire cáiliúil John Purcell, Pat O’Brien, Leas-Phríomhchigire i dTeach an Chustaim i Londain, agus an fealsamh Benjamin Kidd, a bhfuil cuntas air in Dictionary of National Biography
Deirtear in Oxford DNB gur ‘(Daniel) Francis’ a ainm
Cuntas uirthi in Missing People (forlíonadh Dictionary of National Biography).
Cuntas ar a shaol in Dictionary of National Biography.
Tá cuntas air in Dictionary of National Biography
Tá cuntais air in A Compendium of Irish Biography: comprising sketches of distinguished Irishmen, and of eminent persons connected with Ireland by office or by their writings, 1878 le Alfred Webb agus in Dictionary of National Biography
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas ar an annálaí seo ag Sir John Gilbert in Dictionary of National Biography agus b’fhiú i le Ware[q.v.] beagán a scríobh faoi in De Scriptoribus Hiberniae
Norman Moore[B2] a scríobh an iontráil in Dictionary of National Biography agus tá gearrchuntais le fáil in Oxford Companion to Irish Literature, 1996 agus i leabhair thagartha eile
agus ag Sir John Gilbert in Dictionary of National Biography
Tá cuntas air in Dictionary of National Biography agus ag Nicholas Williams in I bPrionta i Leabhar
Na Protastúin agus Prós na Gaeilge 1567–1724, 1986 le Nicholas Williams agus in Dictionary of National Biography
Tá cuntais air in Dictionary of National Biography, ag Colm Lennon in An Irish prisoner of conscience of the Tudor era: Archbishop Richard Creagh of Armagh, 1523–86, 2000: agus in History Ireland Iml 8, uimh 3, Fómhar 2000 (‘A dangerous man to be among the Irish: Archbishop Richard Creagh and the early Irish Counter-Reformation’)
Tá cuntas air in Dictionary of National Biography agus ag Alfred Webb in A Compendium of Irish biography: comprising sketches of distinguished Irishmen, and of eminent persons connected with Ireland by office or by their writings, 1878; tugann Thomas Wall eolas faoi in The Sign of Dr
Faoi ‘O’Cullane [O'Cuiléin, Collins], John’ tá cuntas gairid ag Norman Moore[B2] air in Dictionary of national biography, agus tá cuntas ag James Hardiman air in Irish minstrelsy or bardic remains of Ireland, with English poetical translations, 2 iml., 1831
Norman Moore[B2] a scríobh an iontráil in Dictionary of National Biography
Múinteoir náisiúnta ba ea é ar dtús ach dhéanadh sé obair do John Windele[q.v.], agus don bhailitheoir Sir Thomas Phillips (1801-67), a bhfuil cuntas air in Dictionary of national biography
Ba é an Fíníneach John O’Leary a scríobh an cuntas gairid in Dictionary of National Biography
Is mar seo a chuireann Nevin tús lena cuntas: ‘General Charles Vallancey was, in many ways, larger than life and although not an Irishman, he bestrode the world of Irish antiquarians for almost half a century.’ Tá cuntas gairid aici ar Vallancey in Dictionary of National Biography
34 Part 1); in Dictionary of National Biography; ag Pádraig de Brún in Kerry Historical and Archaeological Society Journal, 1971; ag Breandán Ó Conchúir in Scríobhaithe Chorcaí 1700-1850 (1982); ag J.P
Tá cuntas air in Dictionary of National Biography
Tugadh iontráil dó in Dictionary of National Biography
Deir an Dictionary of National Biography gurbh ea agus síleann Patrick J
Norman Moore[B2] a scríobh an cuntas in Dictionary of National Biography
Tá cuntas air: ag Joep Leerssen in The Contention of the Bards (Iomarbhágh na bhFileadh) and its Place in Irish Political and Literary History, 1994 (Cumann na Scríbheann nGaedhilge); ag Norman Moore[B2] in Dictionary of National Biography; ag Nicholas Williams in I bPrionta i Leabhar...1567–1724, 1986
The Contention of the Bards...., 1918–20 in eagar ag Láimhbhearlach Mac Cionnaith[B2]; ag Norman Moore[B2] in Dictionary of National Biography; ag Cuthbert McGrath [Cuthbert Mhág Craithq.v.] in Éigse IV, Cuid I, 1943 (‘Materials for a history of Clann Bhruaideadha’); in The contention of the bards (Iomarbhágh na bhFileadh) and its place in Irish political and literary history, 1994 (Cumann na Scribheann nGaedhilge), mar a gcaitheann Joep Leerssen amhras ar chuid dá ndeirtear ina thaobh; é i gcomhthéacs an aosa léinn agus litríocht pholaitiúil na Gaeilge ag Breandán Ó Buachalla[q.v.] in Aisling Ghéar ..., 1996; in The Parish of Kilkeedy ..., 1998 le Frank Brew (‘The McBrody Family’); in ‘The Origins of Clann Bhruaideadha’ in Éigse 31, 1999, le Diarmuid Ó Murchadha[q.v.]; agus in The contention of the poets: an essay in Irish intellectual history, 2000, le John Minahane. Tagraíonn scoláirí de ghnáth, agus McGrath go háirithe, do na tuairiscí sa 17ú haois: Propugnaculum Catholicae Veritatis ..., 1669 le Antonius Bruodinus [Antoine Mac Bruaideadha q.v.], garnia le Tadhg, sa Bhoihéim; do chuntas Theophilus O’Flanagan[B6] in Transactions of the Gaelic Society of Dublin, 1808, an té ba thúisce a luaigh 1570 mar bhliain a bhreithe; agus do chuntas Éadbhard Ui Raghallaigh[B6] in A chronological account of nearly four hundred Irish writers, 1820
Tá cuntas an Dictionary of National Biography an-ghairid dá réir
De réir chuntas Norman Moore[B2] in Dictionary of National Biography, ba de shliocht Ultach é agus is i nDún i gContae Chorcaí a rugadh é
De réir an Dictionary of National Biography foilsíodh bailiúchán de sheanmóirí Mhic Cholgáin i 1639
Tá cuntais air ag Bernadette Cunningham in DNB agus ag Vincent Morley in DIB
Norman Moore[B2] a scríobh an cuntas ar an staraí Seacaibíteach seo in Dictionary of National Biography agus tá cuntas ag Richard Hayes in Biographical dictionary of Irishmen in France, 1949
Tá cuntas air: in Dictionary of national biography; in Some worthies of the Irish Church, 1900 le George Thomas Stokes; in I bprionta i leabhar: na Protastúin agus prós na Gaeilge 1567–1724, 1982 le Nicholas Williams; in All graduates gentlemen: Marsh’s library, 1980, le Muriel McCarthy
Tá cuntas mion air in Dictionary of National Biography
Tá cuntas air in Dictionary of National Biography, in Cabinet of Irish literature, in Dublin University Magazine, Deireadh Fómhair 1839, agus cuntas iarbháis san iris chéanna in Aibreán 1842
Tá cuntais ar an Mathúnach seo in Dictionary of national biography agus ag Proinsias Ó Fionnagáin S.J
Tá cuntas air in Dictionary of national biography agus b’fhéidir a rá go bhfuil sé ar dhuine de na pearsana is mó a bhfuil trácht ag Nicholas Williams orthu in I bPrionta i Leabhar
Gheofar eolas ar chúrsaí eaglasta agus polaitiúla a shaoil in Dictionary of National Biography agus ag Margaret Phelan in Kilkenny: History and Society
Dúradh in Dictionary of National Biography: ‘A previous edition, as he states in his preface, had appeared in 1563, but it is otherwise unknown.’ In Éigse, earrach 1958 (‘Leabhar Charswell in Éirinn’) deir Tomás de Bhaldraithe: ‘Is deacair a bheith fíorchinnte den chiall a bhí aige le do cuireadh amach ar mhór an [ar mhórán] chulaidh línn
‘Níl sna tuairiscí agus sna heachtraí eile ar fad a gceanglaítear a ainm leo ach béaloideas agus cumadóireacht, scéil scéal agus finscéil filíochta’ (Ó Buachalla, 1969). Maidir lena áit bhreithe, ghlac Ó Dálaigh le focal Mhic Bionaid gurbh i gCaiseal a rugadh é agus is é cuntas Uí Dhálaigh atá in Dictionary of National Biography
Tá cuntas air in Dictionary of National Biography agus in The Catholic Encyclopedia, 1912
Deir Hugh Fenning in DNB gur bhall é de Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath.
Tá cuntas air in Dictionary of National Biography agus tá aiste dar teideal ‘Edmund Burke, Charles Vallancey and the Sebright manuscripts’ le Walter D
Deir Norman Moore [B2] in Dictionary of National Biography gur i gCill Chainnigh a rugadh é
Tá cuntas air in Dictionary of National Biography
Tá an cuntas ar a bheatha in Dictionary of national biography mion go maith
Deir Alan Harrison in Oxford DNB gur éag sé i dteach Thaidhg, a mhac, i Sráid an Iarla sna Saoirsí, 9 Márta 1729 ag 9.00 a.m
Tá cuntais air: in Dictionary of National Biography; in The History of Breifne O’Reilly, 1976 le J.J
Tá cur síos ag Lillis Ó Laoghaire ar Ó Tuama in DNB
Deir an tAimhirgineach: ‘It is addressed to the celebrated Fínghean ..., “the dangerousest man in all Ireland”, who had learned at Elizabeth’s court the diplomacy that so baffled her ministers, until Carew hit upon the expedient of trapping him by means of a safe-conduct, and then treacherously arresting him.’ Tá cuntas in Dictionary of National Biography ar bheatha Fhinghin Mhic Chárthaigh Riabhach agus cuntas fada ag Daniel McCarthy in Life and Letters of Florence McCarthy Reagh, 1867; mac ba ea é le Donnchadh Mac Cárthaigh Riabhach, tiarna Chairbre
Is faoi Ní Cheanainn atá cuntas uirthi in DIB
Ba é an ceathrú mac agus an cúigiú duine clainne é ag Walter Scott Hayward (1855-1910), a bhfuil cuntas air in DNB freisin i ngeall ar an gcáil a thuill sé mar dhearthóir bád, agus Louise Elenor Robsin Ivy
Tá iontráil fúithi in Dictionary of National Biography.