Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 52
In DIB liostaíonn Darren Mac Eiteagáin an cúigear ban a raibh sé pósta orthu ··· In DIB liostaíonn Darren Mac Eiteagáin an cúigear ban a raibh sé pósta orthu
Deirtear in DIB gurbh ar 14 Lúnasa 1689 a rugadh é i mBaile na Speire, Carraig Thuathail, Co ··· Deirtear in DIB gur tugadh fianaise thar a cheann go raibh Elizabeth Squibb ar meisce i rith an turais mhí-ámharaigh sin
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tugtar bheith istigh dó in DIB ··· Lesa Ní Mhurghaile a scríobh an iontráil in DIB agus deir sí go raibh an file cairdiúil le Liam Inglis[q.v.] agus go dtugtar faoi deara a chosúla le chéile atá dánta na beirte
In DIB, deir Williams ‘It is not known where Maurice was educated, though it is possible that he had a university education ··· His poetry would suggest that he had received some bardic training in Ireland.’[Deir Williams in DIB nach eol cár cuireadh oideachas ar Mhuiris ach gurbh fhéidir gur chaith sé tamall in ollscoil agus go dtabharfá leat ó dhánta a chum sé gur chaith sé tamall i scoil filíochta]
Dar le Eoin Mac Cárthaigh a scríobh an cuntas in DIB ba mhac é Ó Caiside le hEoghan, ar mhac é le hÉamonn Odhar
Nuair a fuair an mháthair bás in 1935 is é a shocraigh an t-athair gurbh iad Ernest Reginald MacClintock Dix (1857–1936), dlíodóir agus leabharbhách a bhfuil cuntas air in DIB, agus a bhean Úna [Ó Díosca q.v.] a d’uchtódh Peter agus Deirdre
Go gairid ina dhiaidh sin bhunaigh sé féin agus Kevin O’Kelly (1924–1994) – agus iontráil faoi in DIB – an comhlacht scannán Comhar Cino
Scríobh sé iontrálacha le haghaidh DIB agus New Oxford Dictionary of National Biography agus ba mhinic aistí aige in Ríocht na Mídhe
Ba é a sholáthair iontrálacha in DIB ar John Bernard MacCarthy (1888–1979), údar agus drámadóir a rugadh i mBun an Tábhairne, agus ar Tigernach Ua Bráein, ab agus scoláire Chluain Mhic Nóis (a d’éag sa bhliain 1088). Leabhar léannta eile leis is ea Family names of County Cork (1996) (an dara heagrán), arb é atá ann aistí ar na sloinnte is tábhachtaí i stair an chontae sin
Deirtear in DIB faoin bhfile: ‘His familiarity with classical Irish and the obsolescent syllabic metres of bardic verse indicates that his education included some elements of the curriculum of the bardic schools.’ [Is é a thabharfá leat ón eolas maith a bhí aige ar an Nua-Ghaeilge Chlasaiceach agus ar mheadaracht na seanfhilí gur chuid den oideachas a cuireadh air ba dh’eadh ábhar éigin de churaclam na scoileanna filíochta]
Tá cuntas air in DIB ag Vincent Morley c.1680-1755 na blianta breithe agus báis atá ann
Ní féidir a rá gur chum sé sárdhán ar bith; mar sin féin, is cinnte go mairfidh “Úrchill an Chreagáin” faoi ghnaoi an phobail a fhad a mhairfeas an Ghaeilge, de bhrí nach bhfuil sa Chreagán ach microcosm de Éire go hiomlán agus go bhfuil an dóchas agus an t-éadochas, an cuimhne taitneamhach agus an cuimhne searbh, an tsaoirse agus an daoirse, an domhan agus an osnádúrthacht ag coimhlint le chéile ann mar is dual dóibh bheith ag coimhlint i gcroí an duine.’ In Oxford DNB atá cuntas Nollaig Uí Mhuraíle agus in DIB tá cuntas Vincent Morley. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Tá cuntas ag Aidan Clarke air in DIB agus ag David Stevenson in Oxford DNB. Ba é Coll Mac Gillespie a athair agus is dóigh gurbh í Mary, iníon le Randal Mac James as Smerby, a mháthair
Tá cuntais air ag Bernadette Cunningham in DNB agus ag Vincent Morley in DIB
Tá dáta báis Aindrias in DIB: 6 Nollaig 1746. I gContae Mhaigh Eo, i gceantar Bhaile Chathail, síltear, a rugadh é
Deir Vincent Morley (DIB) go raibh a aonmhac, Micheál, ina oifigeach in Arm na hOstaire
Ina cuntas ar Ó Luinín in DIB scríobhann Katherine Simms go ndearna Cathal Ó Conchubhair[q.v.] tagairt dó mar ‘Cormac of the Cúl’ son of Matha ’the White’ Ó Luinín
Deirtear go raibh an tAthair Ó Mealláin seo ina shéiplíneach ag Sir Feidhlim Ó Néill.’ Dar le DIB ‘It has been stated that Ó Mealláin may also have been known by the pet name Feardorcha’
Dar le Seán Hutton in DIB, throid an t-athair i gCogadh 1914–18 agus ba bhall é d’Arm na Poblachta sa Chlár roimh dhó dul isteach in Arm na hÉireann
Catherine a mháthair, .‘Gray’ sloinne na máthar, dar le DIB ach ‘Ray’atá sa teastas breithe
Deir Marie Coleman in DIB gurbh í Mary Jane Riddell a mháthair
Chaith Neilí tamall i Scoil Slade i Londain ag foghlaim ealaíne agus tá cuntas in DIB ar a saothar ealaíne
Bhí sé ina chomheagarthóir ar Ériu ó 1973 amach (tá a aiste ar stair na hirise sin in Ériu LIV, 2004) agus ina chathaoirleach ar bhoird eagarthóireachta an dá thionscnamh móra san Acadamh Ríoga: Dictionary of Medieval Latin from Celtic Sources agus Dictionary of Irish Biography. Phós sé Réiltín Supple 3 Meán Fómhair 1952 agus d’uchtaigh siad buachaill agus cailín agus thóg le Gaeilge iad i nGleann na gCaorach, Dún Laoghaire
Ait go leor, tá a hiontráil féin ag Mernin in DIB agus is é a deirtear ann i dtaobh a mic ‘..
‘Mac Cluain’ a thugtar air in DIB agus is dóigh gurb é sin leagan ceart Gaeilge an sloinne
Tá cuid mhaith ina thaobh in DIB – go háirithe a dhonacht a chaitheadh sé lena bhanchéile agus an tábhacht a bhain leis mar eolaí
Agus bhí ceachta gramadaí do thosaitheoirí i gcló aici in Nationality 19 Eanáir go 22 Meitheamh 1918.Deirtear in DIB gur aistrigh sí Macbeth go Gaeilge
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá eolas ar a bheatha ag Máirtín Ó Murchú in Scéala Scoil an Léinn Cheiltigh, Uimhir 5, Márta 1992; ag Kim McCone in Léachtaí Cholm Cille XXVII, 1997; in Dáithí Ó hUaithne: cuimhní cairde (1994) in eagar ag Tomás de Bhaldraithe[q.v.] agus Proinsias Mac Aonghusa[q.v.]; ag Breandán Ó Buachalla [q.v.] in Scríobh 5, 1981; ag Proinsias Mac Cana[q.v.] in Ériu xxxiv, 1983; in DIB ag Diarmaid Ferriter; ag Seán Mac Réamoinn[q.v.] in Comhar, Iúil 1981, alt a bhaineann go háirithe leis an bpáirt a bhí aige i bhforbairt na hirise sin. Ba é an duine ba shuntasaí é den ghlúin nua d’ardscoláirí Gaeilge a bhí ag tacú go hiomlán le gluaiseacht athbheochan na teanga
Dar le DIB, d’éag sé ar 20 Meán Fómhair 1973 ach dar le hiníon Phádraig, Caitlín Uí Néill (baintreach Shéamuis Uí Néill), ba é 20 Deireadh Fómhair dáta a bháis
Cé go ndeirtear in DIB gurbh as Cúil an tSúdaire dá mhuintir, tá sé le tuiscint ó dhaonáireamh 1901 gurbh as Osraí dóibh – sin é a chuir a athair síos i bhfoirm an daonáirimh féin
Bhí sé pósta ar iníon le Sir James McMahon, duine de lucht ceannais an Chaisleáin agus fear a thuilleann cuntas fabhrach in DIB i ngeall ar ar an bpáirt a bhí aige chun teacht ar réiteach ag deireadh 1921. Cháiligh Pádraig mar mhúinteoir Gaeilge sa Rinn in 1925 agus bhí ag múineadh faoi scéim na gComhairlí Contae san Aonach agus i gCaiseal
Tá iontráil in DIB faoi Áine
Crawley ba shloinne dá mháthair agus ní Crowley, dar le Patrick Maume in DIB
Deirtear in DIB gur chaith sé tamall le múinteoireacht in Swansea sula bhfuair sé post in Éirinn agus gur bhunaigh sé craobh de Chonradh na Gaeilge sa chathair sin
Tá nóta beathaisnéise ina taobh ag Henry Boylan in A Dictionary of Irish Biography, 2ú heagrán, 1988. Breis is tríocha bliain i ndiaidh a bháis bunaíodh Craobh Liam Bulfin de Chonradh na Gaeilge
Ag DIB is é dáta agus láthair bhreithe Desmond Fitzgerald 13 Feabhra 1888 ag 62 Sráid Arthingworth, West Ham, Londain agus thosaigh sé ag foghlaim Gaeilge sa Chonradh i 1908
Deir Lawrence William White in DIB gur bhásaigh roimhe féin seisear den ochtar leanaí a bhí aige - cúigear mac agus aon iníon amháin
Deirtear in DIB gur ar 8 Márta 1862 a rugadh é
Deirtear in DIB: ‘Of English descent on her father’s side’ agus gur thug a hathair scéalta go leor do Jeremiah Curtin
Deir Dónall Ó Braonáin in DIB go raibh beirt leanaí aige agus gur bhall de Chonstáblacht Ríoga na hÉireann an mac
Ar 28 Feabhra 1822, dar le cuntas a scríobh Georgina Clinton agus Sinéad Sturgeon sa Dictionary of Irish Biography, igCill Uird, Co
Is é Ciarán an t-údar is mó ar an bhfile ach is é a deir seisean in DIB ‘An exact date of death is not known’
Ach in ainneoin a chumais agus a ghrá don Ghaeilge is buaine a mhair cuimhní ar a shaothar brionnadóireachta, ar a áiféisí a bhí a chuid teoiricí i dtaobh bhunús na Gaeilge, ar a amaidí a bhí a obair sanasaíochta, agus ar na fabhtaí ina phearsantacht. Deir Seán Ó Dufaigh sa chuntas aige in DIB ar Nioclás gurbh i mBaile Thomáis in aice le Dún Dealgan a rugadh é agus gur féidir gurbh iad James Carney agus Caty Callehan sa bhaile sin a thuismitheoirí
In DIB deir Sheelagh Harbison nár chuig Ó Gormáin in aon chor ‘a tháinig an t-eastát fairsing in Burgundy gona fhionghoirt toirtiúla’
Tá cuntas ar a athair, Micheál mac Peattair, in DIB
Deir Desmond McCabe in DIB gur bhagair sagart dlí ar Amhlaoibh nuair nár phós sé a dheirfiúr tar éis gur thug Amhlaoibh cuairt suiríoch uirthi
In DIB, deir Alan Harrison gur dhuine é den triúr nó ceathrar mac a bhí ag Parthalón Ó Súilleabháin agus is dóigh leis gur bean de mhuintir Scannail a mháthair
Deirtear in DIB gur leanbh tabhartha é sa mhéid nach mbeadh a thuismitheoiri pósta go ceann tamaill
Dar le DIB gur éag sé idir 14 agus 21 Márta 1761
Is dóigh le Vincent Morley in Dictionary of Irish Biography, 2009 gur éag sé lá éigin idir Eanáir 1677 agus Lúnasa 1678. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Tugann Vincent Morley le fios in DIB gurbh é Dáire Mac Bruaideadha a athair
Tuairimíonn Lesa Ní Mhunghaile in Dictionary of Irish Biography go raibh beirt mhac eile agus iníon aige