Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 12
a Dhonncha’ (nó ‘An Leanbh báite’) ar bhá a mhic, roghnaigh Ó Tuama agus Kinsella é in An duanaire 1600–1900: Poems of the dispossessed, 1981
Tá sé ag Ó Tuama agus Kinsella in An duanaire 1600-1900 ... (1981). ’Lís Ní Shúilleabháin, banchéile Sheáin, a bhí ag tindeáil air i rith a bhlianta deiridh, deir Muiris Mac Conghail
tá dólás agus pearsantacht Eibhlín Dubh le léamh chomh láidir sin tríd síos, gur féidir gan aon bhaol údar an dáin a thabhairt uirthi’ (Ó Tuama agus Kinsella, An Duanaire ..., 1981)
Roghnaigh Ó Tuama agus Kinsella péire díobh in An Duanaire, 1600-1900 (1981), ‘A Chara Mo Chléibh’ (sliocht) agus ‘Ceo Draíochta’. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Ní téarma cuimsitheach ag Céitinn é Éireannach más ea, ach téarma eisiatach ...’ (Ó Buachalla). Deir Seán Ó Tuama in An Duanaire 1600–1900: Poems of the dispossessed (1981): ‘Bíodh nár chum sé líon mór dánta, caithfear Seathrún Céitinn a áireamh ar dhuine de na húdair mhóra is túisce a bhain leas as na meadarachtaí “nua” aiceanta i gcuid shubstaintiúil dá shaothar fileata.’ Chuir Eoin Cathmhaolach Mac Giolla Eáin eagar ar 18 de dhánta a leagtar air in Dánta, amhráin is caointe Sheathrúin Céitinn dochtúir diadhachta (1570-1650 A.D) (1900)
In An duanair, 1600-1900 (1981) deir Seán Ó Tuama agus Thomas Kinsella: ‘An té ar mhaith leis léargas a fháil ar an difríocht idir traidisiún liteartha na hÉireann agus traidisiún liteartha Shasana san aois sin, níor mhiste dó an duan tíriúil Nollag seo a léamh taobh ar taobh le Ode on the morning of Christ’s nativity a scríobh scoláire mór Laidine eile a bhí comhaimseartha le Mac Aingil, John Milton.’ Is le Richard Crashaw (1613–45) is túisce le Tadhg Ó Dúshláine comórtas a dhéanamh (‘Athléamh ar Aodh Mac Aingil’ in Irisleabhar Mhá Nuad, 1975–76)
Roghnaigh Ó Tuama agus Kinsella dán leis, ‘Do Chlann Tomáis’, in An duanaire 1600–1900: poems of the dispossessed (1981). Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 In Pádraig Ó Conaire agus aistí eile, 1936 scríobh Seosamh Mac Grianna: ‘Tá sé de chlú ar an Dall Mac Cuarta gurbh é an file é ba mhó de chuid Chúige Uladh, ar scor ar bith ó Chionn tSáile anall.’ Áitíonn Aodh De Blacam[B1] orainn in Gaelic Literature surveyed, 1929: ‘He lived most of his life at Omeath, where the persistence of the Gaelic tradition down to our own day possibly is due to the abiding influence of his personality.’ Dá chomhartha sin tá seacht ndán leis in Nua-Dhuanaire II, 1976, trí cinn in An Duanaire... 1981 (Ó Tuama agus Kinsella), agus péire in The Field Day Anthology of Irish Writing, 1991
‘Achasán an Mharcaigh’ an dán cáiliúil eile a leagtar ar Mhac Gabhráin (i gcló inNua-Dhuanaire II, 1976 agus in An Duanaire..., 1981).
Tá an dán i gcló freisin in Nua-Dhuanaire I (1971) agus leagan ciorraithe in An Duanaire... (1981)
Is faoin gcaisleán a bheith tréigthe a bhaineann an dán ‘Tuar guil, a cholaim, do cheol’ (i gcló in An Duanaire 1600-1900..., 1981 le Seán Ó Tuama agus Thomas Kinsella).
Chomh maith leis na tréimhsí oibre a chaith sé i bPáras, Nice, agus iarthar Chorcaí, thug sé roinnt cuairteanna chun oibre go dtí an Eoraip, an tSín, an India, agus Meiriceá Thuaidh. I measc na n-aistí a léiríonn tuairimí Liam Uí Mhuirthile ar chúrsaí litríochta agus teanga, tá na heagarfhocail a chuir sé leis na heagráin de Iris Éigse Éireann (1996–7) a chuir sé féin in eagar; léirmheas ar An duanaire: 1600–1900: poems of the dispossessed (1981) le Seán Ó Tuama agus Thomas Kinsella in Innti 6 (1981, 49–52); léirmheas ar Bligeard sráide (1982) le Michael Davitt in Macalla (1984, 191–7)