Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 10
B’fhile agus scoláire é, a bhí ina eagarthóir ar feadh breis agus daichead bliain ar Léachtaí Cholm Chille agus Irisleabhar Mhá Nuad mar aon le hirisí agus leabhair eile, ach thar aon ní eile is é An Bíobla Naofa (1981), a raibh Pádraig mar eagarthóir air agus mar aistritheoir ar chuid mhór de, a bhuanaíonn a chuimhne. Sa Phaideac, Baile Móir, buailte ar Bhaile an Ghóilín, taobh thiar den Daingean, a rugadh Pádraig Ó Fiannachta, ar an 15 Feabhra 1927, an ceathrú duine d’ochtar clainne a bhí ar Sheán Ó Fiannachta agus Nóra ‘Nean’ Ní Uallacháin ó Leataoibh Meánach, i bparóiste an Fheirtéaraigh ··· I measc a chuid saothair, tá: An Bíobla Naofa (1981); Táin bó Cuailgne (1966); Lámhscríbhinní Gaeilge Choláiste Phádraig Má Nuad (1965-73); Sean-Ghaeilge gan dua (1974); Clár lámhscríbhinní Gaeilge: leabharlanna na cléire agus mionchnuasaigh (1978-80). Foilsíodh féilscríbhinn faoin teideal Stair na Gaeilge: in ómós do Phádraig Ó Fiannachta in 1994
Spreag an méid seo Lil Nic Dhonnchadha, duine de bhunaitheoirí Chumann Gaelach na hEaglaise, le rá, ‘Má tá fonn ar bhuachaill óg dul chun cinn a dhéanamh in Eaglais na hÉireann, ba chóir dóibh an Ghaeilge a fhoghlaim!’ In 1981 d'fhoilsigh An Sagart, cumann Gaelach shagairt na hEaglaise Caitlicí, aistriúchán nua ar an mBíobla, An Bíobla Naofa (an chéad aistriúchán suntasach go Gaeilge ar an Sean-Tiomna ó Bhíobla Bhedell san 17ú haois) ··· Ghuigh Dónall, mar chathaoirleach ar an mbord bainistíochta, nach seasfadh dúnadh Choláiste Moibhí mar phointe meatha i spéis an phobail Phrotastúnaigh sa Ghaeilge. In 1992 tugadh cuireadh dó labhairt ag seoladh athchló An Bíobla Naofa in Óstán Buswell, Baile Átha Cliath
Rinne siad turas farraige os cionn 700 míle as Sligeach go hOileán Í, áit ar bhronn siad cóip den Bhíobla Naofa a d’aistrigh Pádraig Ó Fiannachta ar an mainistir ansiúd ar an 9 Meitheamh, Lá Fhéile Colm Cille. Ba ar Abhainn na Life agus ó Gheata Shéamais a thug Domhnall Mac Síthigh agus a chriú faoin eachtra mhór dheireanach a rinne sé
Tá Foclóir Uí Dhónaill faoi chomaoin aige 'as a ghrinnmholtaí i dtaobh téacs agus litrithe agus gramadaí.' Agus san fhocal ón bhfear eagair, Pádraig Ó Fiannachta, in An Bíobla Naofa: 'Bhí raidhse moltaí ó scoláirí, go háirithe ó Mhuiris Ó Droighneáin.' Bhí toradh a mhachnaimh i rith an 25 bliain deiridh dá shaol le fáil go míosúil in An tUltach
Faoi 1830 bhí sé ina ollamh regius le leigheas. Theastaigh uaidh an Bíobla i nGaeilge a chur ar fáil do mhuintir na hÉireann agus d’iarr sé ar Patrick Lynch[q.v.] ó Loch an Oileáin na soiscéalta a aistriú agus iad a chur ar fáil i gcló a bheadh soléite ag daoine a bhí i dtaithí litriú an Bhéarla
Tá léirithe ag Williams in An Bíobla in Éirinn: léachtaí Cholm Cille XX (1990) go ndeachaigh Bíobla Bhedell i gcion ar An Bíobla Naofa (1981) (‘Bíobla Mhaigh Nuad’). Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Bhain siad leis an mBíobla Naofa agus Liotúirge na hEaglaise a bheith i nGaeilge sa chló rómhánach, go gcuirfí caiticeasma oiriúnach ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla, go mbeadh daoine oiriúnacha ar fáil i ngach deoise chun seanmóirí, teagasc agus seirbhísí i nGaeilge a thabhairt, agus go mba thairbheach go gcuirfí sagairt Chaitliceacha a bhí iompaithe ina bProtastúnaigh i mbun oibre
Chuir sé Leabhar Irimiá ar fáil i 1975 agus sin é an t-aistriúchán atá in An Bíobla Naofa, 1981 (‘An tAthair Aibhistín Valkenburg a sholáthraigh Irimia i gcomhairle leis an Ath
Deir Pádraig Ó Fiannachta in An Bíobla Naofa, 1981 (‘Focal ón bhFear Eagair’): ‘Is leagan ar leith de chuid an Athar Colmcille, O.Cist., atá againn i gcás Na Sailm.’ Bhí beartaithe aige My Fight for Irish Freedom le Dan Breen a aistriú go Gaeilge ach nuair a fuair sé sin a bheith ródheacair chuaigh sé i mbun taighde ar stair Chogadh na Saoirse i dTiobraid Árann; ba é an toradh a bhí air sin Trodairí na Treas Briogáide, 1955 le ‘Colm Ó Labhra’; de mhuintir Labhra máthair a athar
I mbrollach An Bíobla Naofa, 1981 gabhann Pádraig Ó Fiannachta buíochas leis an bhForas agus le Mac Thiarnáin as a dtacaíocht fhial