Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 11
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá eolas ag Alan Harrison faoin bhfoclóirí seo in Féilscríbhinn Thomáis de Bhaldraithe, 1986, in eagar ag Seosamh Watson (‘Nótaí faoi Ghraiméir agus Foclóirí Scuitbhéarla i mBaile Átha Cliath 1700–1740’) agus in Ag Cruinniú Meala, 1988
Bhí lámhscríbhinní ar iasacht aige ó Thadhg Ó Neachtain a bhfuil liosta díobh ag Alan Harrison in Ag Cuimilt Meala, 1988
Tuairimíonn Alan Harrison (Ag Cruinniú Meala, 1988) gurbh é Anthony Raymond[q.v.] a thug cabhair dá chara Swift chun leagan den amhrán a chumadh
Tá tagairtí ag Alan Harrison (Ag cruinniú meala: Anthony Raymond (1675–1726), ministir Protastúnach, agus léann na Gaeilge i mBaile Átha Cliath, 1988) dá shaothar Éireannach; Raymond [q.v.] an tÉireannach ba mhó a thug cúnamh dó agus a d’aistrigh ón nGaeilge, le cur i gcló ina leabhar, an réamhrá a chuir Edward Lhuyd lena fhoclóir Gaeilge, rud nár admhaigh Nicolson
In 1988 foilsíodh Ag cruinniú meala: Anthony Raymond (1675–1726), ministéir Protastúnach, agus léann na Gaeilge i mBaile Átha Cliath le Harrison
Is mar seo atá Tuibear luaite: ‘Tiobrach ionmhuin ó Fhine Gall, / Roisteard na searc ‘na suinneann; / bu béarlach Gaoidhiolgadh gille an ghrinn, / a suin na sean’s a scríbhinn.’ Deir Alan Harrison in Ag cruinniú meala..., 1988 go mba scríobhaithe cúig dhuine déag den chiorcal agus go raibh Tuibear ina measc
Tugann cúrsa a shaoil léiriú ar an gcaoi a bhféadfadh duine teacht i dtír ar an léann dúchais i mBaile Átha Cliath agus i Londain sa leath tosaigh den 18ú haois. Gheofar cuntas ar an gconspóid faoin aistriúchán úd in Ag Cruinniú Meala: Anthony Raymond (1675–1726) agus Léann na Gaeilge i mBaile Átha Cliath, 1988 le Alan Harrison agus in John Toland 1670–1722, 1994 leis an údar céanna
Risk in Studia Hibernica 15, 1975 (‘Seán Ó Neachtuin: an Eighteenth-Century writer’); in Ag cruinniú meala... (1988) le Alan Harrison
Gheofar eolas freisin in Ag cruinniú meala: Anthony Raymond (1675–1726): ministéir Protastúnach, agus léann na Gaeilge i mBaile Átha Cliath (1988) le Alan Harrison; ba é Raymond[q.v.] a phríomhphátrún
Tá a bhfuil ar eolas ina thaobh ag Robin Flower[B3] in Catalogue of Irish mss in the British Museum III, 1953 agus sna cuntais ar an díospóireacht a lean foilsiú aistriúchán Dhiarmuda Uí Chonchubhair[q.v.] ar Fhoras FeasaChéitinn[q.v.] agus go háirithe in Ag cruinniú eala: Anthony Raymond (1675–1726), ministéir Protastúnach agus léann na Gaeilge i mBaile Átha Cliath, 1988. Baineann tábhacht lenar scríobh sé i dtaobh bheatha Chéitinn agus is leis a bhaineann aiste Bhriain Uí Chuív (‘An Eighteenth-Century Account of Keating and his Foras Feasa ar Éirinn’) in Éigse, geimhreadh 1960–61: ‘In 1811 William Haliday [B6] published an edition of the “Díonbhrollach” and the First Book of Foras Feasa ar Éirinn, and to it he prefixed a “Life of the Author” for which he drew on the 1722 “Dissertation”
Bhaile Átha Cliath. Is iad a chuid leabhar: An chrosántacht, 1979; Ag cruinniú meala: Anthony Raymond (1675-1726) agus léann na Gaeilge i mBaile Átha Cliath, 1988; Irish trickster, 1989 (aintraipeolaíocht); Béal eiriciúil as Inis Eoghain: John Toland (1670-1722), 1994; i gcomhpháirt le Richard agus Philip McGuinness chuir sé eagar ar shaothar Toland, Christianity not mysterious, 1996; i gcomhpháirt le Máiri Nic Gill-Fhinnein chuir sé eagar ar Seanchas Annie Bhán, 1997 (béaloideas a bhailigh Gordon Mac Gill-Fhinnein[B8] ó dheirfiúr le Séamus Ó Grianna[B2] agus Seosamh Mac Grianna[B8]); The Dean’s friend: Anthony Raymond, 1999.