Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 4
Tá eolas air in: Inniu 4 Aibreán 1983; in I dTreo na Gréine, [g.d.] le Proinsias Mac an Bheatha[q.v.]; ina leabhar féin Óige an Dearthár, 1973; ag Dorothy Ní Uigín in Irisleabhar Má Nuad, 1995 (‘Craobh na hAiséirí, Glúin na Buaidhe agus Bunú Inniu’); ag Seán Ó hUrmoltaigh [q.v.] in Agus, Aibreán 1992 (‘Fear Bunaithe INNIU’) ··· In Óige an Dearthár cuireann sé síos ar an athrú saoil : ‘Ba deacair cuntas ceart a thabhairt ar an léan a chuir an t-iompú seo inár saol ··· Bhí sé an-cháiréiseach ar phrós glan a scríobh, ar Ghaeilge a bheadh saor ón seanaimsireacht gan dealramh, agus is iomaí alt a scríobh sé d’fhonn treoir a dhéanamh don scríbhneoir óg; is dóigh gurbh í sclábhaíocht na heagarthóireachta a bhac air leabhar substaintiúil ar an ábhar sin a chur le chéile, saothar a raibh sé láncháilithe lena aghaidh. In New Hibernia Review / Iris Éireannach Nua, geimhreadh 1999, san aiste ‘Brother of the More Famous Flann: Ciarán Ó Nualláin’, díríonn John Cronin aird ar ghnéithe de shaol agus de charachtar na beirte: nár labhair an t-athair le ceachtar acu i dtaobh a gcuid scríbh­inní agus na fáthanna a bhí leis sin; na mná gan a bheith i láthair ina gcuid scéalta; a mhéid atá le foghlaim faoi Bhrian in Óige an Dearthár. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
“Ollamh le ceol san Omagh Model School” a bhí ann, dar le Ciarán Ó Nualláin in Óige an dearthár (1973)
Foinse bhunaidh i dtaobh a óige is ea Óige an dearthár (1973) le Ciarán Ó Nualláin
Tá súil agam nach ndéanfar é a aifirt air thall ach mura mbeadh Doiminic ní chríochnóinnse choíche Óige an Dearthár agus is cinnte nach gceadóinn a fhoilsiú mar leabhar