Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 34
Thiobraid Árann, dá bhean Minnie O’Gorman; deirtear gurbh í an t-aon mhúinteoir mná í sa Mhainistir Thuaidh ··· D’fhreastail sé ar scoil náisiúnta Chnoc Easúin agus ansin ar an Mainistir Thuaidh ··· Bhaineadh sé féin agus a dheartháireacha duaiseanna sa cheol agus sa mhatamaitic. Amhránaí breá, Diarmuid Ó Conchubhair, a bhí mar oide ceoil aige sa Mhainistir Thuaidh
I mBaile Átha Cliath a rugadh a n-athair Tomás ach chuaigh a mhuintir chun cónaithe i gCorcaigh agus bhí sé ar scoil sa Mhainistir Thuaidh ··· Adhlacadh an t-athair an lá céanna a rugadh Seathrún agus thug an mháthair a beirt mhac agus a hiníon Mairéad abhaile léi go Corcaigh; bhí Éamon naoi mbliana d’aois ag an am agus gan focal Gaeilge aige. Is i scoileanna na mBráithre Críostaí sa Mhainistir Thuaidh a cuireadh oideachas air ··· Nuair a thosaigh sé ar chúrsa BA i gColáiste Ollscoile Chorcaí d’fhostaigh an Mhainistir Thuaidh mar mhúinteoir é agus bhí sé in ann teacht i dtír san ollscoil ar cibé pá a bhí le fáil aige
Bhí sé ar scoil sa Mhainistir Thuaidh agus bhuaigh scoláireacht ollscoile ··· Tar éis dó céim mháistir a fháil bhí sé ag teagasc sa Mhainistir Thuaidh go dtí gur ceapadh é ina léachtóir le Gaeilge i gColáiste Ollscoile Chorcaí i 1932
Ba é Ceatharlach a chéad stáisiún agus aistríodh as sin é i 1920 go dtí an Mhainistir Thuaidh, Corcaigh, agus bhí ag múineadh ranga i bPort Uí Shúilleabháin freisin ··· Ó 1916 ar aghaidh, bhí flosc chun Gaeilge ar an tír agus bhí an Bráthair Pádraig i measc na mBráithre sa Mhainistir Thuaidh a ghnóthaigh an Fáinne
Nuair a aistríodh é go dtí an Mhainistir Thuaidh i gCorcaigh rinne sé freastal ar rang a bhí á reáchtáil do na Bráithre ann ag Seán Tóibín[B2] ··· Tar éis tamaill eile sa Mhainistir Thuaidh ceapadh é i Lúnasa 1936 ina ollamh i gColáiste Oiliúna na mBráithre i Marino chun eolaíocht agus ábhair eolaíochta a mhúineadh
Chaith sé an tréimhse 1903-09 sa Mhainistir Thuaidh agus ghnóthaigh scoláireacht a thug go Coláiste na hEolaíochta i mBaile Átha Cliath é ar feadh trí bliana ··· Idir 1912 agus 1920 chaith sé tréimhsí gairide ag múineadh sa Mhainistir Thuaidh i gCorcaigh, i gColáiste Cholmáin i Mainistir Fhear Maí, i gColáiste Sheosaimh i mBéal Átha na Sluaighe, i gColáiste na Toirbhearta i gCorcaigh, agus i gcoláiste in Greenock i nGlaschú
Bunscolaíocht sa Linn Dubh agus ansin go dtí an Mhainistir Thuaidh ··· Nuair a bhí saoirse Chorcaí á bronnadh ar Kuno Meyer agus ar an Athair Peadar i mBealtaine 1910 dúirt buachaillí na Mainistreach Thuaidh ‘Amhrán dóchais’ Uí Aimhirgín faoi stiúir an Athar Séamus
Rugadh eisean tuairim 1862 agus bhí Gaeilge aige. Fuair Séamus a chuid oideachais ó na Bráithre Críostaí agus i gColáiste Ollscoile Chorcaí ··· Chaith sé tamall ag múineadh sa Mhainistir Thuaidh
Bhí sé acra go leith ag gabháil leis agus bhí radharc breá ón teach ar abhainn na Laoi. I 1932 a thosaigh Seán ag freastal ar Scoil na mBráithre sa Mhainistir Thuaidh
Tar éis bunoideachais i Ráth an Tóiteáin d’fhreastail sé ar Scoil na mBráithre sa Mhainistir Thuaidh, Corcaigh
I gcathair Chorcaí a rugadh é agus bhí sé ar scoil ag na Bráithre Críostaí sa Mhainistir Thuaidh
Tar éis bunscolaíochta i mBéal Átha an Ghaorthaidh chuaigh sé chuig an Mhainistir Thuaidh i gCorcaigh
Tar éis bheith ar scoil ag na Bráithre Críostaí sa Mhainistir Thuaidh i gCorcaigh chuaigh sé isteach san Ord Caipisíneach i mBaile an Róistigh
Bhí sé ar scoil ag na Bráithre Críostaí sa Mhainistir Thuaidh, Corcaigh, agus is sa chathair sin, i siopaí Cash & Co., sa London House agus sa Queen’s Old Castle, a bhí na chéad phoist aige mar chúntóir éadaitheora
Ba iad na meánscoileanna ar oibrigh sé iontu: an Mhainistir Thuaidh (ag ullmhú don Ardteastas); Scoil na mBráithre de la Salle, Maigh Chromtha; Scoil na mBráithre Críostaí, Mainistir na Corann
B’í Síle (Julia) Ní Éigeartaigh máthair Thaidhg. Bhí Tadhg sa scoil áitiúil ar dtús agus ansin sa Mhainistir Thuaidh i gCorcaigh
agus an Athar Seán Ó Loinsigh é agus uncail Chormaic Uí Chadhlaigh. I ndiaidh meánoideachais sa Mhainistir Thuaidh i gCorcaigh, fuair Fionán post cléireachais in uachtarlann mhuintir Dowdall
Meastar go raibh tionchar an-mhór ag a dheirfiúr Máire air ón am sin amach. Bhí Traolach ar scoil sa Mhainistir Thuaidh, é in aon rang le P.S
Sa Mhainistir Thuaidh a cuireadh meánoideachas air
I gColáiste na Mainistreach Thuaidh bhí sé in aon rang le Seán Óg Ó Tuama[B2]
Bhí sé ina dhiaidh sin sa Mhainistir Thuaidh agus i gColáiste Bhaile an Róistigh
Chaith sé tamall gairid sa Mhainistir Thuaidh sular cuireadh go Coláiste na gCaipisíneach i mBaile an Róistigh é
Chaith sé tamall ó 3 Eanáir 1920 ag múineadh sa Mhainistir Thuaidh i gCorcaigh; bhí A.S
Sa Mhainistir Thuaidh ina dhiaidh sin, spreag duine de na múinteoirí, Pádraig Ó Callanáin, é chun suim a chur i rudaí lasmuigh den chúrsa
ar scoil sa Mhainistir Thuaidh, mar a raibh Traolach Mac Suibhne[q.v.] ina dhalta ag an am céanna agus ina dhlúthchara leis
Tár éis bunoideachais i Scoil Naomh Columba, mar a raibh a uncail Dáithí Ó Drisceoil ina phríomhoide i scoil na mbuachaillí, bhí Pádraig ar scoil ag na Bráithre Críostaí sa Mhainistir Thuaidh
Tar éis meánoideachais sa Mhainistir Thuaidh, Corcaigh, ghnóthaigh sé bunchéim agus céim mháistir sa Bhéarla i gColáiste Ollscoile Chorcaí
Tar éis dó scrúdú na Meánteistiméireachta a dhéanamh d’aistrigh sé go dtí an Mhainistir Thuaidh agus is ann a rinne sé an Ardteistiméireacht in 1934
Sampla maith den chaoi a dtéadh sé i gcion ar mhic léinn gur spreag sé mórspéis Michael Davitt sa litríocht agus sa Ghaeilge araon i Scoil na mBráithre sa Mhainistir Thuaidh, Corcaigh
Ní uathu ach ar scoil a d’fhoghlaim Liam an Ghaeilge. Ó na Bráithre Críostaí a fuair Liam a chuid oideachais, i Scoil Naomh Colm Cille a bhí ar leac an bhaile, agus sa Mhainistir Thuaidh, ar scoláireacht Bhardas Chorcaí, inar bhain sé an chéad áit amach sa scrúdú
D’éag sé i 1948 i mBaile Átha Cliath; is ag an bpointe sin a d’iompaigh Pádraig ar an sloinne Gaeilge. Tar éis tamaill ghairid ar scoil ag na Bráithre Críostaí sa Mhainistir Thuaidh (Inniu 29 Márta 1963) chaith Pádraig tréimhsí i gColáiste na gCaipisíneach i mBaile an Róistigh agus i gColáiste Fhearann Phiarais i gcathair Chorcaí agus an tsagartacht ar intinn aige
Fuair sé scolaíocht sa Mhainistir Thuaidh ar dtús
Sa Mhainistir Thuaidh ba é an Bráthair Seán E
Cuireadh oideachas air i Scoil Náisiúnta Bhaile an Chollaigh, sa Mhainistir Thuaidh, agus i Scoil Ealaíne Crawford, Corcaigh