Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 29
Bhí sé ar scoil i Sráid Synge ··· Bhí sé ag múineadh go páirtaimseartha i Sráid Synge ó 1909 go 1919
Bhí Micheál Ó hAodha [B5] ar dhuine dá mhúinteoirí i Scoil na mBráithre i Sráid Synge ··· Kelly, a bhí in aon rang leis i Sráid Synge, a bhí ina stiúrthóir
Ó Cathasaigh, i measc na nÓglach a throid i monarcha Jacob in Éirí Amach 1916 agus bhí baint ag a shinsirsean leis na Fíníní; foilsíodh a chuimhní ar eachtraí úd na Cásca in Inniu, Aibreán-Meitheamh 1946 agus ag am a bháis 9 Aibreán 1947 bhí cónaí air in Ardán Windsor, an Cuan Aoibhinn, Baile Átha Cliath (Inniu 18 Aibreán 1947). Bhí Séamus óg ar scoil ag na Bráithre Críostaí, Sráid Synge
Bhí sé ar scoil ag na Bráithre Críostaí i Sráid Synge ina dhiaidh sin agus is ann a shocraigh bráthair dar sloinne Ó Bruic gurbh é ‘Ó Cuilleanáin’ a shloinne Gaeilge
Bhí sé ar scoil ag na Bráithre Críostaí i Sráid Synge agus cháiligh mar bhunoide i gColáiste Phádraig, Droim Conrach
Cuireadh oideachas air i Scoil na mBráithre, Sráid Synge, agus bhain sé bunchéim amach i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus céim mháistir agus PhD ar ball
D’aistrigh an teaghlach go Bré nuair a bhí Seán sé bliana d’aois agus is ann a d’fhás sé suas; bhí sé ar scoil ag na Bráithre Críostaí i Sráid Synge, Baile Átha Cliath
An t-athair a chuir oideachas ar na páistí ba shine agus níor fhreastail Ciarán ar scoil ar bith go ndeachaigh sé go Scoil na mBráithre Críostaí i Sráid Synge an bhliain sin
Cuireadh oideachas ar Chathal i Scoil Treasa, Ascaill Dhún Uabhair, agus i meánscoil na mBráithre Críostaí, Sráid Synge
Bhí sé ar scoil ag na Bráithre Críostaí i Sráid Synge
D’éirigh leis ceann de scoláireachtaí Bhardas Bhaile Átha Cliath a bhuachan agus ó 1935 go 1941 bhí sé i Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Synge, sa chuid sin den scoil a dtugtaí ‘an sruth lán-Ghaelach’ air
Aistríodh é go Sráid Synge, Baile Átha Cliath, i Lúnasa 1920
Cuireadh oideachas air i Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Synge, agus i Scoil Ealaíne na Cathrach (Dublin Metropolitan School of Art)
Cuireadh bunscolaíocht ar Sheán i Scoil na mBráithre, Sráid Synge, Baile Átha Cliath, agus, ó 1936 amach, meánscolaíocht i Scoil na mBráithre i mBaile Dúill, Co
Chorcaí, agus roinnt blianta i Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Synge, Baile Átha Cliath, nó gur thosaigh i lár na 1960idí ina léachtóir i Roinn na Gaeilge, Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath
Fuair sé post ar ball in Oifig an tSoláthair. Ar dtús ba i Scoil na mBráithre Críostaí, Rae an Iarthair, Baile Átha Cliath, a cuireadh oideachas ar Pearse agus ansin i Sráid Synge, Baile Átha Cliath
Bhí Brian 12 bliain d’aois nuair a d’aistrigh an teaghlach go Plás Hoirbeaird, Baile Átha Cliath, agus is ag an bpointe ama sin a cuireadh Brian ar scoil den chéad uair, chuig na Bráithre Críostaí i Sráid Synge
D’éag Pádraig Lúnasa 1980. Scoláireacht bhardais a thug Breandán go Meánscoil na mBráithre Críostaí i Sráid Synge
Cuireadh oideachas ar Aodhagán i Scoil na mBráithre, Sráid Synge, sular cháiligh sé mar ailtire sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i 1945; d’fhreastalaíodh sé ar ranganna líníochta sa Choláiste Náisiúnta Ealaíne agus chuir slacht ar a chuid Gaeilge i gColáiste Chonnacht
I mBaile Átha Cliath a d’fhás sé suas agus bhí sé ar scoil ag na Bráithre Críostaí i Sráid Synge
Bhí sé ar scoil ag na Bráithre Críostaí i Sráid Synge agus i gColáiste Mhuire, mar a raibh sé ina mhonatóir (‘pupil/teacher’ in Who’s Who…)
Cuireadh oideachas air i Scoil na mBráithre, Sráid Synge, agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Cuireadh oideachas air i Scoil Sráid Synge agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Bhí ceathrar deartháireacha ag Risteard. Chuaigh sé ar scoil chuig na Bráithre Críostaí i Nás agus i Sráid Synge, Baile Átha Cliath
Fuair sé post i Scoil Shráid Synge
ar scoil ag na Bráithre Críostaí i Sráid Synge agus ansin i Mainistir Naomh Seosamh i gCrois Araild sula ndeachaigh sé chuig Ardscoil na hOllscoile Caitlicí i Sráid Líosain Íochtarach
Ar scoil ag na Bráithre Críostaí i Sráid Synge tháinig sé faoi thionchar Mhichíl Uí Aodha[q.v.]
Bhí ar a laghad beirt deartháireacha agus deirfiúr amháin ag Raghnall agus bhí sé ar scoil ag na Bráithre Críostaí i Sráid Synge sular cuireadh é go dtí an Chliarscoil Shóisearach i gCarraig an Tobair i Meán Fómhair 1921
Bhí sé ina dhiaidh sin ag múineadh i Scoil na mBráithre i Sráid Synge agus thug cabhair don Bhráthair Mac Giolla Phádraig[B4] nuair a bhí Graiméar na Gaeilge, 1901 á scríobh aige; ba é a scríobh an chaibidil ‘Irish phonetics’. Ag 28 Sráid na Life Íochtarach, Baile Átha Cliath, a rugadh é ar 16 Eanáir 1878