Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 20
Ó 1948 amach bhí sé ag obair i Scoil an Léinn Cheiltigh mar Scoláire agus ó 1951 go 1964 bhí sé ina Ollamh Cúnta ann ··· Is mar seo a scríobh Brian Ó Cuív[q.v.] i leabhar Millett agus Lynch faoin deacracht a bhain lena chur i gcló: ‘Trí bliana roimis sin [1964] do scoir an tAthair Cuthbert den Ollúnacht a bhí aige i Scoil an Léinn Cheiltigh sara raibh an tarna cuid
Ba é an chéad scoláire é ar glacadh leis i Scoil an Léinn Cheiltigh in 1941 ··· Bhí sé ina Sheach-Oibrí Taighde i Scoil an Léinn Cheiltigh 1943-46 agus arís 1952-65
Bhí i gceist uair go mbeadh roinn Ceiltise san ollscoil agus bhí teacht aige ar na leabhair a bailíodh chuige sin. I 1954 bhronn Scoil an Léinn Cheiltigh (Institiúid Ard-léinn Bhaile Átha Cliath) scoláireacht air chun go leanfadh sé den staidéar; i rith 25 bliain bhí baint aige leis an Scoil mar chomhalta sóisearach (‘scoláire’), mar dhuine den fhoireann, agus mar Chomhalta Taighde ··· I 1965 ceapadh é ina Ollamh Cúnta i Scoil an Léinn Cheiltigh
Bhí sé ag léachtóireacht ar an Sean- agus an Meán-Ghaeilge i gColáiste Ollscoile na Breataine Bige in Aberystwyth ar feadh 1955-61 agus ar feadh cúpla bliain ansin bhí sé ina ollamh i Scoil an Léinn Cheiltigh (Institiúid an Ard-léinn, Baile Átha Cliath) ··· Faoi 1985 bhí fillte aige ar Scoil an Léinn Cheiltigh agus chaith tamall ina Stiúrthóir ar an Scoil
Go dtí gur tháinig comhrialtas i gcumhacht in 1973, agus gur tháinig leigheas ar an scéal, bhí sé ar dhuine díobh sin is mó a rinne gach dícheall chun Scoil Dhún Chaoin a choimeád oscailte. Chaith sé ó 1973 go 1978 ina Ollamh le Nua-Ghaeilge i Scoil an Léinn Cheiltigh (Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath)
Bhí triúr deartháir aige (Peadar, Seán agus Domhnall-an fear a bhí ina Chláraitheoir ó 1940 amach i Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ard-léinn Bhaile Átha Cliath) agus triúr deirfiúracha (Bidí, Máire, Sally). I ndiaidh bunscolaíochta i Rann na Feirste chuaigh sé a sclábhaíocht 'ar an Lagáin': i nGleann Lairc, i nDroichead Lios na Caoraíochta agus i nDroim Cuinn
Bhí sé ina bhall de Bhord Scoil an Léinn Cheiltigh (Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath) 1943-76
Ceapadh é ina bhall de bhord Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, in 1943. Ó na luathdhaichidí bhí baint aige le hobair fhoclóir Acadamh Ríoga na hÉireann, Dictionary of the Irish language (1913-76); bhí sé ina eagarthóir ginearálta ó 1953 agus chomhoibrigh le David Greene [B3], Máirín Ní Dhálaigh [q.v.], Áine Ní Chróinín [q.v.], Maud Joynt [B3] agus scoláirí eile chun fasciculi éagsúla a réiteach
Deir Proinsias Mac Cana: ‘Apart from his many authoritative editions of individual texts in medieval and modern Welsh he developed a special interest and expertise in the whole range of medieval Welsh verse—as exemplified in his revised English version of Canu Taliesin—and it was here, undoubtedly, that he made one of his most valuable contributions to Celtic Studies.’ Thug sé léachtanna statúideacha i Scoil an Léinn Cheiltigh i mBaile Átha Cliath in 1942 agus in 1960
Seach-chló ar aiste in Celtica XVII is ea Collectors of Irish Manuscripts: Motives and Methods, 1985. Grád scoláire a bhí aici in Scoil an Léinn Cheiltigh ar feadh 1950-54; ina dhiaidh sin go dtí gur éirigh sí as i 1981 is mar Chúntóir Taighde a bhí sí ag obair
Bhí sé ina bhall de Bhord Stiúrtha Scoil An Léinn Cheiltigh (Institiúid Ard-léinn Bhaile Átha Cliath) agus ina iontaobhaí ag AFS International, eagraíocht a bunaíodh chun tuiscint ar chultúir a chéile a chur chun cinn i measc náisiúin an domhain. Fear mór rugbaí ba ea é agus d’imríodh ar fhoireann Choláiste na Tríonóide agus Old Wesley
Dúirt sé le le húdair an chuntais seo, nuair a bhí i gceist ag an Rialtas, de dheasca an tóin a bheith ag titim as an eacnamaíocht, deireadh a chur le Scoil an Léinn Cheiltigh, go raibh sé ina meascsan a chomhairligh go láidir do Haughey nár chun leasa Fhianna Fáil a rachadh a leithéid de bheart. Deiseanna eile aige a thuairimí a nochtadh ba ea Anois, Foinse, Feasta, Hibernia, New Statesman...
D’fhéach Scoil an Léinn Cheiltigh chuige gur foilsíodh athchló in 1994), Mhaghnais Uí Dhomhnaill, maille le haistriúchán, a thabhairt amach
Murach é ní móide go mairfeadh Scoil Ard-Léinn na Gaeilge agus b’fhéidir nach mbunófaí Scoil an Léinn Cheiltigh in Institiúid an Ardléinn
Ansin nuair a d’éirigh Tomás Ó Rathile as a phost san Institiúid i 1947 d’iarr an rialtas air bheith ina Ollamh Sinsearach agus ina Stiúrthóir ar Scoil an Léinn Cheiltigh ina ionad. I gcomhpháirt le Bergin agus Best chuir sé eagar ar The Book of Leinster, 1954
Rud ar bith, aiste ná leabhar, níor fhoilsigh sí idir 1925 agus 1949. D’fhill sí ar Éirinn in 1946 agus ceapadh mar Ollamh Cúnta í i Scoil an Léinn Cheiltigh i mBaile Átha Cliath agus bhí sí ina hOllamh ann faoi 1956
I Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, tá téip d’fhianaise Chonchubhair Uí Bhuachalla (76 bliana d’aois ar 10 Iúil 1958) ar an eachtra sin. Fuair Donncha gradam múinteora tuairim 1900
Garnia do Stephen an t-ollamh sinsearach i Scoil an Léinn Cheiltigh, Fergus Kelly. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Bhí Irene Haugh áirithe, file, ina rúnaí ag Horace Plunkett. Thug an tOllamh Máirtín Ó Murchú eolas air i gcúpla léacht statúideach de chuid Scoil an Léinn Cheiltigh (Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath) i 1999–2000
Breatnach); Scéala Scoil an Léinn Cheiltigh, Samhain 1989 (Fergus Kelly) ··· His analysis of the problems of contemporary society reveal the same acute social and historical sensitivity as that which enabled him to cast so much light on the workings of the society of the Celtic past.’ Cibé a bhí ar siúl aige i rith an chogaidh níor laghdaigh ar a dhíograis timpeall léann na Gaeilge; cuimhnítear nach raibh ach triúr nó ceathrar sa láthair nuair a thug sé léacht Rhys (‘The linguistic and historical value of the Irish law tracts’) i Londain 1943 agus an blitz faoi lánréim. In 1937 chuir Acadamh Ríoga na hÉireann chuig an Roinn Oideachais tuarascáil a bhain le bunú Scoil an Léinn Cheiltigh le bheith mar chuid d’Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath