Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 8
Go 1947 bhí sé ag múineadh i mBaile Átha Cliath: Scoil Cholmcille, Sráid Mhaoilbhríde, 1936–38; Modhscoil Láir na mBráithre, Eanáir-Deireadh Fómhair 1939; Scoil Naomh Treasa, Ascaill Donore, Aibreán 1940 go Meitheamh 1941; Scoil Náisiúnta Ráth Éanna 1941–47
Tar éis dó a bheith ar scoil i gClochar an Chreidimh Naofa i nGlas Naíon agus i mBelvedere thosaigh sé ag freastal ar Scoil Cholm Cille, scoil lán-Ghaelach i Sráid Mhaoilbhríde
Faoin am ar fhill sé ar Nua-Eabhrac in aois 13 bliain dó bhí eolas curtha aige ar an nGaeilge i Scoil Cholmcille (an Mhodhscoil Láir)
Chaith sé roinnt blianta ag teagasc i mBaile Átha Cliath, i Sráid na Banríona ar dtús agus i Scoil Cholmcille, Sráid Mhaoilbhríde, ansin
Tá an Pádraig sin sa liosta de dhaoine a thug síntiús do Irisleabhar na Gaedhilge in 1882. Ba í an Ghaeilge príomhtheanga an teaghlaigh agus is i Scoil Cholm Cille, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath, a bhí sé ar dtús agus ansin i gColáiste Mhuire, Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath
Sa bhliain 1926 thug a chuid oibre Seán Ó Ceallacháin ar ais go Baile Átha Cliath agus chuir an comhluadar fúthu i bhFionnradharc. I scoileanna lán-Ghaeilge a fuair Seán Óg a chuid bunscolaíochta, i dtús báire i Scoil Mhuire i Sráid Mhaoilbhríde agus ansin i Scoil Cholmcille in aice láimhe
Níorbh iontas nuair a rinne sé freastal ar an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ina dhiaidh sin (ó 1976 go 1979) gur ar an stair, ar an bpolaitíocht agus ar an mBéarla a dhírigh sé. Thug sé scaitheamh ag múineadh i Scoil Náisiúnta Bhaile Shéamais Dhuibh i gContae an Chabháin, ach ba sa phríomhchathair agus sa cheantar máguaird a chaith sé an chuid is mó dá shaol múinteoireachta – i Scoil Cholmcille, Sráid Mhaolbhríde (Scoil Chaoimhín mar atá anois), Scoil Pháirc Sandford, Raghnallach, agus Scoil agus Coláiste na Toirbhirte, Bré, Co
Fuair sé bunscolaíocht i Scoil Cholmcille, Sráid Mhaoilbhríde, agus d’fhreastail sé ar Choláiste na gCaipisíneach, scoil chónaithe i mBaile an Róistigh, Co