Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 31
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Seo é an peileadóir agus an t-iománaí cáiliúil a bhí ina ardmháistir ar Scoil Éanna ··· Chuaigh sé mar mhúinteoir go Scoil Éanna nuair a scaoileadh saor é agus bhí ina ardmháistir ann ar ball ··· Nuair a tháinig deireadh le Scoil Éanna fostaíodh é le Gaeilge a theagasc i gceanncheathrú an Gharda Síochána, agus bhíodh sé ag múineadh i Scoil Ghairmoideachais Ráth Maoinis freisin ··· Phort Láirge, agus bhí mac agus beirt iníonacha acu. Tagraíonn an Piarsach don Bhúrcach óg agus é ag scríobh faoi chúrsaí spóirt i Scoil Éanna : ‘
Dúradh sa mhír nuachta chéanna go raibh sé ina oide cónaithe i Scoil Éanna agus gurbh é a bheadh i gceannas na mbunranganna agus na meánranganna i gColáiste Laighean gach Satharn ··· Bhí sé ina bhall de choiste an Oireachtais an bhliain sin (idem 27 Lúnasa 1909) agus arís i 1911. Tá mórchuid tagairtí dó sa Claidheamh i rith 1909-11: é ina mholtóir agus ina scrúdaitheoir ag feiseanna ar fud na hÉireann; é ag seinm an veidhlín ag aeraíocht i mBaile na Carraige san Iarmhí; ag seinm i gceolchoirm sa Chreagán i nGaillimh; ina rúnaí ar an bhfochoiste le breathnú isteach i meastacháin an Chonartha; dráma nua a bheith scríofa aige, Áine Ní Ruairc, a léireofaí ag an Oireachtas (4 Meitheamh 1910); é ina Ollamh Cúnta i gColáiste Chonnacht sa Spidéal; é a bheith ag breacadh síos cuid de na foinn a bhí á seinm ag Feis Chonnacht i 1910; comhfhreagras le Tomás Ó Máille[B3] ar siúl aige i dtaobh staid na teanga i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe; gur aistrigh sé ‘The Wreath’ le Sir Julius Benedict ar mhaithe le ceolchoirm ag an Ard-Chraobh (17 Feabhra 1912); gur léiríodh dráma beag a scríobh sé i gcomhair Fleadh na Nollag—staicín áiféise a dhéanamh de dhream an Litrithe Shimplí fáth a scríofa (14 Eanáir 1911). In alt ar Scoil Éanna in Irish Independent 2 Aibreán 1938 scríobh Jerome F ··· I Scoil Éanna bhí sé i bhfeighil an cheoil ag an tóstal a tionóladh i 1909 agus ag an dráma páise a léiríodh i 1910
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Is dóigh gurbh é an t-eagarthóir Pádraig Mac Piarais [B4] a scríobh an abairt seo ina thaobh in An Claidheamh Soluis 31 Deireadh Fómhair 1908: ‘Micheál Smidic, mathematical professor at Scoil Éanna and auditor of the Law Students’ Debating Society ··· Le linn dó a bheith i gCarraig an Tobair chuir sé aithne ar Thomás Mac Donnchadha (1878-1916) agus is dá bharr sin a fostaíodh é mar ‘ollamh le matamaitic’ i Scoil Éanna le linn dó a bheith ina oifigeach cúirte go fóill ··· ‘An t-oide ar áirimhíocht i Scoil Éanna’ an cur síos atá air in An Claidheamh Soluis 12 Meán Fómhair 1908
Rinne James Patrick gar ar an bPiarsach uair maidir le luacháil Scoil Éanna agus ba mhinic ar cuairt acu é ··· Chuir siad Seán agus Frank chuig Scoil Éanna. Ag Oireachtas 1907 bhuaigh Searlot an dara duais ar ‘Taispeántas don mhodh múinteoireachta is fearr a oireann don Ghaeilge’ ··· Tar éis dó féin agus dá dheartháir Frank bheith i Scoil Éanna ghlac siad páirt in Éirí Amach 1916 (Lána Marrowbone) agus i gCogadh na Saoirse
I Scoil Éanna a bhí cónaí air nuair a bhí Daonáireamh 1911 á dhéanamh ··· Ó 1908 amach bhí sé ag obair i Scoil Éanna mar gharraíodóir ··· Tugadh go dtí Beairic Richmond é agus as sin go dtí Beairic Coinneála Stafford. Chuaigh sé i mbun garraíodóireachta i Scoil Éanna arís nuair a scaoileadh saor é
Ach tá an áit sin 36 míle ó Dhoire mar a raibh ‘Beirt Fhear’ ina chónaí. Bhí spéis ag bean de mhuintir Hutton san athbheochan: b’fhéidir gurbh í Mary Hutton í, an bhean a d’aistrigh an Táin, nó Mrs Margaret Hutton a thug tacaíocht airgid do Scoil Éanna ··· Thosaigh sé an bhliain sin ag obair i Scoil Éanna agus i gColáiste Laighean ··· Bhí sé ina oide i Scoil Éanna nuair a bhí Daonáireamh 1911 á dhéanamh
Scríobh sé drámaí i gcomhair bhuachaillí Scoil Éanna: Macghníomhartha Chúchulainn; Páischluiche; An rí; Íosagán ··· Anuas air sin thit líon na mac léinn i Scoil Éanna nuair a aistríodh í go dtí Ráth Fearnáin in 1910 ··· Bhí Scoil Éanna ar na turgnaimh oideachais ba mhó in Éirinn riamh
Bhí moladh ar leith tugtha dó ag Craobh Uí Ghramhnaigh, San Francisco, i ngeall ar a raibh déanta aige ar mhaithe leis an nGaeilge. Thugadh sé cabhair airgid do Scoil Éanna agus tá tagairtí dó in Letters of Patrick Pearse, 1980 in eagar ag Séamas Ó Buachalla ··· I litir amháin dúirt seisean: ‘I need not labour my gratitude to you for coming in this way to the rescue of Scoil Éanna
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá a ainm snaidhmthe leis na hiarrachtaí a bhí ar siúl chun go gcaomhnófaí Scoil Éanna; ba dhuine de na hiontaobhaithe é ··· Ba é faoi deara gur tugadh dhá pháirc de chuid Scoil Éanna mar ionad spóirt agus caithimh aimsire d’óige Ráth Fearnáin
Is air a thit sé maidin Luan Cásca 1916 na horduithe slógaidh a iompar go dtí Scoil Éanna i Ráth Fearnáin
Fuair sé post múinteora i Scoil Éanna, Baile Átha Cliath, i 1927 agus bhí ann go 1943
Bhí sé ina ollamh i Scoil Éanna agus mhúineadh sé an veidhlín agus an chláirseach (idem 15 Lúnasa 1908). Sheinn sé ag an gcéad Oireachtas agus bhí baint aige leis an bhféile anuas go 1920
Cuireadh i gceannas an Claidheamh é nuair a thóg an t-eagarthóir, Pádraig Mac Piarais [B4], saoire chun a dhúthracht a chaitheamh le Scoil Éanna
Ag Scoil Éanna
Sa teach sin a bheadh Scoil Éanna ag an bPiarsach agus luadh Hudson i réamheolaire na scoile i 1910
Faoi 1914 bhíodh obair le fáil aige i Scoil Éanna mar mhúinteoir cúnta
Chuir sé a mhac Éamonn go Scoil Éanna
Dúirt An Craoibhín ina thaobh in Mise agus an Conradh: ‘Ní raibh oifigeach againn riamh do b’fhearr ná é.’Chabhraigh sé leis an bPiarsach nuair a bhí sé ag cur isteach ar phost eagarthóra in An Claidheamh Soluis agus chuaigh sé i mbannaí air cúpla babhta nuair a theastaigh airgead go géar chun Scoil Éanna a bhunú agus a choimeád ar siúl
Bhí iarracht déanta aigesean coláiste ar nós Scoil Éanna a bhunú
Bhí sí fial riamh le Conradh na Gaeilge agus chabhraíodh sí leis an bPiarsach chun Scoil Éanna a choimeád ar siúl
Pearse, a sketch of his life, c.1917 – bhí tamall caite aige ag múineadh i Scoil Éanna – agus Conamara (1954), leabhrán do Chomhar Chultúra Éireann
An uair seo dúirt na breithiúna go raibh na litreacha inléite ach nach raibh an teanga, ag an té nárbh eol dó an Ghaeilge. Baint eile a bhí ag Domhnall leis an bPiarsach go raibh mac leis i Scoil Éanna an chéad lá. Cheangail sé le Sinn Féin agus ar ball leis na hÓglaigh
Dúirt sé le Inniu 3 Samhain 1958 gur bhuail an Piarsach é uair faoi gur ghoid sé canta den cháca milis a bhí á choinneáil do chuairteoirí! Bhí sé ar an gcéad duine riamh i ról Sheana-Mhaitiais nuair a chuir buachaillí Scoil Éanna dráma Iosagán ar siúl in Amharclann na Mainistreach
Nuair a thug an Church of Ireland Gazette fogha faoin gConradh in 1905 á rá nár le leas na bProtastúnach é, ba é Stephen a d’áitigh ar an gCraoibhín cruinniú a ghairm i mí Dheireadh Fómhair chun an téama ‘Protestant attitudes to the Gaelic League’ a phlé. Mic leis ba ea: na staraithe Aubrey, an tIosánach (17 Feabhra 1892–20 Bealtaine 1983), agus Denis Rolleston (6 Márta 1893–12 Aibreán 1971), a bhí ina dhalta i Scoil Éanna; Edward Lucius (20 Samhain 1890–1919), scoláire Ceilteach a chuir eagar ar The Sack of the Hostel of Dá Dearga; deartháir leis ba ea Edward John (1 Aibreán 1868–10 Feabhra 1941) a bhí ina Phropast ar Choláiste na Tríonóide
Ar feadh tamaill de bhlianta bhí Séamus mar dhochtúir ag Scoil Éanna. I 1920 bheartaigh sé ar dhíriú ar fad ar liacht bhan
Bhí sí ina stiúrthóir aige ar bhord Scoil Éanna
Chuir sé faoi i Scoil Éanna agus ann a scríobh sé The Irish Labour Movement (1919)
Ba é eagarthóir Irish Monthly é sa tréimhse 1922–31. Bhí an-bhaint aige le Pádraig Mac Piarais agus le Scoil Éanna faid a bhí sé i gCaisleán Ráth Fearnáin
Phós sé Catherine Lough (Cáit de Loch) ó Bhéal Feirste go luath sna 1890idí agus rugadh ceathrar mac dóibh: Sammy nó Somhairle a bhí i Scoil Éanna agus a bhuaigh an chéad duais don amhránaíocht ar an sean-nós ag Feis Laighean i 1902, Cathal óg a bhuaigh bonn óir ag an bhFeis Cheoil, Colm a bhfuil fógra a bhreithe i nGaeilge in An Claidheamh Soluis ar 9 Márta 1901, agus Jack
Toisc go raibh baint ag Scoil Éanna leis an gcraobh sin bhí aithne ag Pádraig Mac Piarais ar A.J
Chreidtí nach gcuirfeadh sé a mhic chuig Scoil Éanna toisc nár thaitin polaitíocht an Phiarsaigh leis