Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 21
Bhí a athair Edward Hermann Fournier d’Albe ina mhac léinn in Ollscoil Londan ag an am ··· aige ón gcoláiste sin agus thabharfadh ollscoileanna Londan agus Birmingham dochtúireachtaí dó ar ball. Tháinig sé go hÉirinn in 1895 in éineacht lena sheanaint agus chuir siad fúthu ar Chnoc Torca i nDeilginis
Um Meitheamh 1882 bronnadh dioplóma sa Phortaingéilis air in Ollscoil Londan. Is in 1890 a lonnaigh Uaitéar i mBaile Átha Cliath ach bhí baint aige le Conradh na Gaeilge sular chuir sé faoi in Éirinn
Fuair sé BA agus MA ar ball ó Ollscoil Londan
Bhí sé i Scoil na hOllscoile Caitlicí, Sráid Liosáin, Baile Átha Cliath, ar dtús agus chuaigh as sin go dtí an Edgbaston Oratory in Birmingham roimh dhul go Ollscoil Londan agus ansin go Christ Church in Oxford mar ar bhain sé MA amach agus mar a raibh sé ina uachtarán ar Chumann Newman
(1924) ó Ollscoil Londan
Chuaigh sí ag obair in Oifig an Phoist i Londain agus chuireadh sí airgead abhaile le cabhrú le hoideachas a deirfiúracha agus a deartháireacha. D’fhreastail Liaimín ar Mheánscoil Chúil Raithin agus bhuaigh scoláireacht i 1908 a thug go Coláiste Bedford, Ollscoil Londan, í agus bhí sí in aontíos le hEilís
uirthi agus ar toghadh í ina ball de Sheanad Ollscoil Londan
“Ar mo Shiúlta” a ghairm sé dhi.’ Ghnóthaigh sé céim sa Léann Ceilteach ó Ollscoil Londan
Fuair sé sparántacht chun cúrsaí foghraíochta a dhéanamh ó Nollaig 1938 go Meitheamh 1939 in Ollscoil Londan faoin Ollamh Daniel Jones
Bhí sí ina léachtóir cuairte sa Mhoch-Ghaeilge in Ollscoil Londan 1953-54 agus ina scrúdaitheoir sa Cheiltis ann anuas go 1964
Rinne sé céim eachtrach sa tíreolaíocht in Ollscoil Londan agus ceapadh é ina chigire 20 Márta 1944; d’fhan spéis aige i gcónaí sa tíreolaíocht agus i gcúrsaí mapála agus air a thiteadh sé uaireanta páipéar scrúdaithe na hArdteiste san ábhar sin a scríobh
D’fhreastail sé ar chúrsa leabharlannaíochta in Ollscoil Londan i 1947 agus chaith bliain i Músaem na Breataine agus in institiúidí eile léinn ag taighde ar lámhscríbhinní a bhain le hÉirinn i dtreo go ndéanfaí iad a mhicreascannánú
Níor imigh sé go Londain go 1921 agus lean sé den meánoideachas ansiúd go bhfuair máithreánach Ollscoil Londan
In Bedford College, Ollscoil Londan, bhí beartaithe aici cúrsa san eolaíocht/leigheas a dhéanamh
Thosaigh sé ag staidéar ar an diagacht agus bhain céim amach in Ollscoil Londan i 1985
Bhí tosaithe aige faoi seo ar chúrsa céime comhfhreagrais sa Mhatamaitic, sa Léann Ceilteach agus sa Laidin, le hOllscoil Londan, céim a ghnóthaigh sé in 1938, an bhliain chéanna a thosaigh sé mar fho-oifigeach riaracháin sa Roinn Airgeadais
Ach theip air sa Bhéarla i scrúdú idirmheánach Ollscoil Londan. Chaith sé tamall gairid in ord crábhaidh agus cúig bliana ina chléireach i mBanc Mumhan agus Laighean i mBaile Átha Cliath sular thosaigh sé ag obair do pháipéar nuachta i Londain
D’éirigh leis i scrúdú máithreánach Ollscoil Londan de thoradh cúrsa poist. Ar feadh cúig bliana bhí sé ina mhúinteoir Gaeilge ag Conradh na Gaeilge anseo is ansiúd i dTír Chonaill
Is cosúil freisin go dtugadh sé léachtaí ar an tSean-Ghaeilge in Ollscoil Londan. In aois 34 bliana dó tholg sé an airtríteas de dheasca oícheanta a chaitheamh faoin anairt i gceantair shléibhtiúla na Breataine Bige lena chara John Sampson, an scoláire mór ó Scoil, Co
Tar éis tamaill in Ollscoil Londan cháiligh sé mar dhochtúir
Thug sé léachtanna in ollscoileanna móra Mheiriceá sna 1930idí agus cibé táillí a fuair sé bhronn iad ar mhuintir an Bhlascaoid. Ceapadh é ina léachtóir le Gaeilge in Ollscoil Londan in 1913