Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 5
Scor sé ón bpost sin in 1995 ach lean an dlúthcheangal leis an gcoláiste ina dhiaidh sin agus é ina bhall den chéad bhord rialaithe ó 1997 go dtí 2002 agus an coláiste aitheanta faoin am sin mar choláiste de chuid Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath faoin gconradh nasctha 1993 ··· D’éirigh trí ócáid mhóra i saol Choláiste Phádraig lena linn ar a rabhthas buíoch as a chumas ar cheannaireacht acadúil, pleanáil straitéiseach agus bainistiú athraithe: polasaí a bheartú maidir le hoscailt an choláiste do mhná agus iad a ghlacadh isteach de réir a chéile ó 1971 ar aghaidh; bliain a chur leis an gcúrsa oiliúna agus aitheantas a ghnóthú faoi scáth an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, do chéim bhaitsiléara san oideachas in 1974 mar cháilíocht d’oidí bunscoile, socrú a sheas go dtí 1995; aitheantas a ghnóthú do Choláiste Phádraig trí nascadh institiúideach le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath in 1993 a d’fhág Coláiste Phádraig ina choláiste de chuid na hollscoile sin feasta, socrú a cheadaigh céim bhaitsiléara sna healaíona agus réim leathan de chúrsaí iarchéime a thairiscint sna healaíona agus san oideachas, amach suas go dtí cáilíocht dochtúireachta. Seo a leanas tuairisc a chomhghleacaí John Canavan, ceann roinn oideachais an choláiste ag an am, ar pháirt Stiofáin san fhorbairt deiridh sin: Stiofán had a far-seeing vision for St Patrick’s College, its place in Ireland and its role in education ··· He was nominated to lead the St Pat’s team to negotiate a possible linkage with Dublin City University
Eisíodh iad in 1995, agus d’fhéach Bord na Gaeilge lena gcur chun cinn i scoileanna, ach ar chúiseanna costais níor leanadh leo. Thart ar an am céanna, bhunaigh an Coiste Téarmaíochta fochoiste chun foclóir téarmaí ríomhaireachta a sholáthar do chúrsaí ríomhaireachta a bhí le teagasc trí Ghaeilge san aonad nua, Fiontar, in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Bhain sí an tArd-Dioplóma san Oideachas agus chuaigh sí i mbun teagaisc le Fiontar in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Is iomaí onóir a tugadh dó: bhronn Ollscoil na hÉireann an chéim oinigh LLD air i 1988 sa Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; le hómós dó a bunaíodh an ‘Paddy Moriarty Chair of Government and International Studies’ in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus an ‘Dr Paddy Moriarty Fellowship’ in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
D’fhill Caitlín ar an oideachas ansin agus chaith sí na blianta ó 1998 go 2002 i mbun céime i gcúrsaí aistriúcháin in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath