Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 152
Chuir an chéad Chogadh Domhanda deireadh lena chúrsa staidéir sa Ghearmáin agus toghadh é ina Ollamh le Matamaitic i Maigh Nuad an bhliain sin, post a bhí aige gur toghadh ina uachtarán ar Choláiste Ollscoile na Gaillimhe é in Aibreán 1945. Scríobh a dheartháir Muiris: ‘He was an ardent student of his country’s history and language....His four years’ absence in foreign lands had strengthened his conviction that Ireland was on the road to a complete loss of nationhood unless she made a heroic effort to smash the chains that bound her in bondage’ (The Big Sycamore) ··· Tá cur síos ar a shaothar foilsithe matamaitice agus eolaíochta sa chuntas a scríobh an tOllamh J.N.Flavin, Coláiste Ollscoile na Gaillimhe, air i leabhrán iubhaile órga ar stair Scoil na Fisice Teoiriciúla den Institiúid Ard-léinn ··· Ní raibh ionadh ar aon duine nuair a ceapadh é ina uachtarán ar Choláiste Ollscoile na Gaillimhe ··· Ba gheall le hOllscoil é Coláiste Ollscoile na Gaillimhe lena linn...’ ··· Bhí sé tamall ina Leas-Sheansailéir ar Ollscoil na hÉireann
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí sé ina uachtarán ar Choláiste Ollscoile na Gaillimhe 1975–96 ··· Chorcaí, sular chláraigh sé mar mhac léinn i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe ··· Bhí sé ina léachtóir le ceimic i nGaillimh 1955–61 agus ina chomhalta taighde in Ollscoil Minnesota 1961–62 ··· Ba é an chéad ollamh le bithcheimic é i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe 1962–75 ··· D’éirigh leis acmhainní airgid a fháil chun cabhrú le cúrsaí taighde eolaíochta a fhorbairt i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe. Nuair a toghadh é ina uachtarán ar an gColáiste rinne sé gach dícheall chun go mbeadh lucht tionsclaíochta agus an ollscoil ag comhoibriú le chéile
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí sé ina Ollamh le Míoleolaíocht in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (‘Coláiste na hOllscoile, Gaillimh’ go dtí 1997) ··· I gColáiste na hOllscoile, Gaillimh, a d’éirigh leis céim mháistir agus dochtúireacht a bhaint amach ··· Chaith sé tamall ina bhitheolaí le hIontaobhas Taighde Bradán na hÉireann sular ceapadh é ina léachtóir cúnta i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh ··· Ar feadh 21 bliain ó 1971 go 1998 bhí sé ina bhall stiúrtha d’Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus ó 1987 go 2002 ina bhall de Sheanad Ollscoil na hÉireann
Mar mhac léinn i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe bhí sé gníomhach ag pointe amháin in ocht gcinn de na cumainn, rud nárbh annamh i measc a chairde ··· Ba é a thoradh sin ar fad, toradh ár mbeartais, go mbíodh an-chuid Gaeilge le cloisteáil faoi áirse an Choláiste agus i hallaí cruinnithe, rud a d’fhág a rian ar roinnt mhaith de chéimithe óga na linne sin.’ Chuir Séamus Mac Mathúna, Rúnaí um Ghnóthaí Acadúla, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, an tuairisc seo ar réim Mháirtín sa Choláiste Ollscoile chuig Donla Uí Bhraonáin, iníon le Máirtín, 15 Samhain 2006: ‘Tháinig sé isteach i 1931 agus ceann de Scoláireachtaí na Gaeltachta ón Roinn Oideachais aige - mar a bhí aige gach bliain suas go dtí deireadh 1936-7 ··· Bhí sé ag tabhairt ranganna Gaeilge i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh
Nuair a chuir sí isteach ar an ollúnacht i nGaillimh scríobh sí go mba ‘Ghaedhilgeoirí ó dhúthchus mo sheacht sinnsir romham ó thaobh m’athar’ ··· Ar ‘Bethu Phátraic’ a bhí sí ag obair agus bhuaigh an saothar sin duais débhliantúil Ollscoil na hÉireann ar thaighde i stair na hÉireann nuair a foilsíodh é in Zeitschrift für Celtische philologie, 1926/7 ··· Tá ábhar uaithi in Ériu, Celtica, Galvia, Journal of the Galway Historical and Archaeological Society, Lia Fáil, Studia Hibernica, Irish Ecclesiastical Record, agus An Sagart. Ceapadh ina hOllamh le Teangeolaíocht Cheilteach agus le Sean-Ghaeilge í i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe in 1938 ··· Is cosúil nach gcuirtí scéal faoi scoláireachtaí ach go dtí ollscoileanna thar lear. D’éirigh sí as an bpost i nGaillimh in 1965 ach lean uirthi ag gníomhú sa phost go ceann bliana eile
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tugann an scoláire béaloidis seo beagán buneolais phearsanta in I mBéal na farraige: scéalta agus seanchas faoi chúrsaí feamainne ó bhéal na ndaoine (1997) agus chuir Máirtín Ó Briain (Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) go mór leis an eolas sin ar mhaithe leis an gcuntas seo ··· Chaith sé seacht mí i gColáiste na hOllscoile i nGaillimh ag foghlaim na teanga agus ag múineadh na Gearmáinise sular thosaigh sé, i mBealtaine 1939, ar thaighde a dhéanamh ar bhéaloideas na mara i Ros an Mhíl. Bhí sé ar lóistín i dteach Pheadair Uí Fhaoláin sna Doiriú nuair a bhris an cogadh amach ··· ‘Cuireadh fáilte chroíúil romham i gcónaí sna tithe airneáin agus bhain mé an-taitneamh as na scéalta agus as comhluadar lucht a n-inste.’ I measc a chuid faisnéiseoirí bhí gasúir scoile i Ros an Mhíl: ‘Chuir sé ríméad orm gur casadh an oiread de na seanghasúir scoile seo orm arís ag “Dúchas an Iarthair—Das Erbe des Westens”, taispeántas de mo chuid ealaíne a chuir Roinn na Gaeilge, Coláiste na hOllscoile, Gaillimh, ar bun sa bhliain 1995 mar chuid de chomóradh 150 bliain an Choláiste.’ Péintéir agus grianghrafadóir ba ea é agus baineann draíocht ar leith leis na grianghrafanna in I mBéal na farraige ··· D’fhág sé a chuid taighde agus a thaifid le huacht ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Bhí aistí i gcló ag Risteárd Ó Glaisne ina thaobh in Inniu 9 Eanáir-16 Feabhra 1981 agus, sa pháipéar céanna, trí alt le Máirtín Ó Flathartaigh i dtaobh an tamaill a chaith Thomson i nGaillimh, mar a raibh Máirtín ar dhuine dá mhic léinn ··· Chuir sé ionadh an domhain ar a chomhghleacaithe in Cambridge in 1931 agus ar scoláirí Gréigise nuair a ghlac sé le post léachtóra i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe ··· D’aistrigh sé Odaisé Hóiméir freisin ach cailleadh an lámhscríbhinn; bhí súil ag Ó Lúing go n-aimseofaí i nGaillimh go fóill í ··· In ‘Tuarascáil’ (Irish Times 16 Eanáir 1989) mhínigh an tOllamh Gearóid Mac Eoin go raibh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ag beartú dochtúireacht oinigh a bhronnadh air in 1979 ach nach bhféadfadh sé an turas a dhéanamh
Tar éis dhá bhliain i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe bhain sé céim amach le honóracha den chéad scoth i mBéarla agus i nGaeilge in 1932, agus an chéad áit i nDámh na nDán; bronnadh scoláireacht air ··· Ghnóthaigh sé scoláireacht Theach an Ard-Mhéara freisin; ó bunaíodh an scoláireacht sin in 1916 ba é seo an dara huair a bhuaigh mac léinn i nGaillimh í ··· In 1934 fuair sé post sa bhunscoil a bhain leColáiste Phádraig, Droim Conrach; mura mbeadh post ollscoile le fáil aige d’oirfeadh dó a bheith ina chigire agus chuige sin níor mhór gurbh ag múineadh i scoil cháiliúil a bheadh sé. In 1937 ceapadh é ina léachtóir cúnta sa Ghaeilge i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe; bhí dhá phost den chineál céanna fógartha agus Tomás S
Chuir Tomás isteach ar chathaoir na Sean-Ghaeilge i mBaile Átha Cliath agus ar ollúnacht na Gaeilge i nGaillimh ··· Beirt iarscoláirí de chuid Scoil Ard-Léinn na Gaeilge, mar sin, a fuair an dá phost: Bergin [B2] i mBaile Átha Cliath agus an Máilleach i nGaillimh ··· Bhronn Ollscoil na hÉireann D.Litt
32 Sráid Líosáin Íochtarach an seoladh a bhí aige i mBaile Átha Cliath. I 1910 ceapadh é mar Ollamh Oftailmeolaíochta i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe ··· I nDeireadh Fómhair 1918 toghadh é mar bhall de Choiste Stiúrtha an Choláiste agus bhí sé freisin ina bhall de Sheanad Ollscoil na hÉireann. Deir Liam Ó Briain in UCG Annual 1929/30 gur éirigh sé as an gConradh mí i ndiaidh Ard-Fheis Dhún Dealgan i 1915 ··· Cibé daoine dá raibh sé ag tagairt níl le fail sna haistí atá luaite thuas, ag Pádraic Ó Domhnalláin sa Catholic Bulletin (Bealtaine 1930) agus ag mac léinn in An tIrisleabhar, Ollscoil na Gaillimhe Iml
Ba é an chéad duine riamh é ar bhronn Ollscoil na hÉireann dochtúireacht san eolaíocht air ··· Ceapadh é ina Ollamh le Ceimic i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe i 1919 agus bhí an post sin aige go ndeachaigh sé ar pinsean i 1954. Bhí baint aige le Ruairí Ó Conchubhair agus le Seosamh Pluincéad sa pholaitíocht agus ba é a bhí ina rúnaí ag Coiste Síochána Tom Kettle le linn Fhrithdhúnadh 1913 ··· Ach choimeád sé an gheallúint agus shíl an iníon ba shine aige go gcuireadh síorlabhairt na droch-Ghaeilge leis an teannas agus le fadhbanna cumarsáide sa teaghlach. Ba é a chuir tús leis na léachtaí Gaeilge faoin gceimic i nGaillimh agus d’ullmhaigh sé féin agus Vincent Barry téacsleabhar Gaeilge, Ceimic (1950)
Thug Liam cabhair do Shinn Féin i bhfeachtas toghchánaíochta oirthear an Chláir agus an bhliain chéanna sin (1917) ceapadh é ina Ollamh le Teangacha Rómánsacha i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe, post ar chaith sé dhá bhliain agus daichead ann ··· Sa toghchán le haghaidh uachtaránacht Choláiste Ollscoile na Gaillimhe is idir é féin agus Pádraig de Brún a bhí an choimhlint nuair a tharraing ollúna eile as an rás, agus is ag an mBrúnach a bhí an lá. San iontráil in Who’s who, what’s what and where in Ireland (1973) scríobh sé gurbh i móraidhm a shaoil go bhfeicfeadh sé an teanga Ghaeilge athbheoite ··· Bhí sé ina bhall den iliomad bord agus cumann: Comhar Cultúra Éireann, Bord na nAchomharc Cinsireachta, Seanad Ollscoil na hÉireann, Bord Stiúrtha Choláiste Ollscoile na Gaillimhe, Comhairle Radio Éireann .... Nuair a d’éirigh sé as a phost 1959 chuaigh sé chun cónaithe ag 1 Sráid Hoirbeaird, Baile Átha Cliath
Chuir sí cór agus claisceadal ar bun i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe faoi scáth an Chumainn Éigse agus Seanchais ··· Phós sí Liam Ó Buachalla[B4], léachtóir le heacnamaíocht i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe, in Eaglais na hOllscoile, Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath, 9 Meán Fómhair 1931 ··· D’fhág sí airgead le huacht ag Ollscoil na Gaillimhe le duaiseanna i gcuimhne Liam Uí Bhuachalla a mhaoiniú
Chláraigh sé mar mhac léinn i nGaillimh in aois 26 dó ar 7 Deireadh Fómhair 1930; 118 Rutland Street, Manchain, a sheoladh ag an am sin ··· ag freastal orthu sin, agus gur spreag sean-Tomás é le dul go Gaillimh mar mhac léinn agus gur chuidigh sé go mór leis ··· Chaith sé trí bliana ag múineadh i meánscoil na mBráithre i Luimneach sular ceapadh é ina Chúntóir lánaimseartha i Roinn na Gaeilge i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí sé ina ollamh le Béarla i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe agus bhí baint an-mhór aige le Taibhdhearc na Gaillimhe mar stiúrthóir, léiritheoir, drámadóir, agus mar chathaoirleach ar an mbord ar feadh 12 bliain ··· Bhí an ollúnacht i nGaillimh aige ó 1934 go 1965 ··· D’athbhunaigh sé an Cumann Drámaíochta san ollscoil i nGaillimh
Bhí sé gníomhach taobh amuigh den scoil i gcúrsaí cruicéid agus leadóige fosta. Agus é ag teacht i méadaíocht, cothaíodh a spéis sa Ghaeilge sa bhaile agus i nGaeltacht Charna, áit a gcaitheadh an teaghlach an samhradh bliain i ndiaidh bliana. Fuair Diarmuid a chuid ollscolaíochta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, (UCG an t-am sin) áit ar ghnóthaigh sé B.A ··· Whitaker a chuir le chéile an Chéad Chlár um Fhorleathnú Eacnamaíoch , a foilsíodh in 1957 agus an dara agus an tríú clár a foilsíodh sna 1960idí. Ceapadh é mar Léachtóir le Geilleagar agus Tráchtáil i Roinn na hEacnamaíochta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, in 1967 ··· Rinne Diarmuid cuid mhór taighde i gcomhar leis an Ollamh Tony Varley i Roinn na Polaitíochta agus na Socheolaíochta in OÉ Gaillimh agus is gearr go bhfeicfear toradh a gcuid taighde ar an eagraíocht Muintir na Tíre i gcló. Ghlac sé ceannas na Roinne air féin in 1974/1975 agus chaith sé dhá thréimhse mar Dhéan ar Dhámh na Tráchtála ó 1980 go 1986. Cé gur éirigh Diarmuid as a phost ollscoile in 1994, lean sé lena chuid taighde agus ag foilsiú leis i réimsí éagsúla na forbartha pobail
Ba é Tomás Ó Raghallaigh[B3], a bhí ina Ollamh le Gaeilge i gColáiste na hOllscoile i nGaillimh ina dhiaidh sin, a athair agus ba í Máire Sinéad Ní Challanáin a mháthair; bhí siad beirt ag múineadh in Acaill agus pósadh ansin iad ··· Bhain sé céim MA le honóracha den chéad scoth amach i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe agus ghnóthaigh scoláireacht Theach an Ardmhéara
Chríochnaigh sé Ard-Dioplóma san Oideachas in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in 1999, agus é ar an chéad ghrúpa a bhain a ndintiúir oideachais amach trí mheán na Gaeilge ar fad ··· Mar chuid de dhualgas a chomhaltachta iardhochtúireachta, bhí air a bheith ag múineadh ranganna ar chúrsaí logainmníochta i Roinn na Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus bhí an-ráchairt ar a chuid cúrsaí ansin
Tar éis dó cáilíocht mhúinteora náisiúnta a bhaint amach i gColáiste Oiliúna na mBráithre i Marino, Baile Átha Cliath, ghnóthaigh sé ar ball BA agus MA sa stair in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus ghnóthaigh Ard-Teastas san Oideachas in Ollscoil na hÉireann, Corcaigh ··· Luann Ó Cearnaigh scoláirí a chuaigh i gcion air i nGaillimh: Tomás Ó Máille (1904–90), Síle Ní Chinnéide, Cáitlín Ní Mhaoilchróin, Tomás Ó Broin agus Diarmuid Ó Murchú (1895–1966) agus deir sé go raibh céim mháistir sa spioradáltacht aige ó Ollscoil Spokane sna Stáit Aontaithe. Anuas go 1970 bhí sé ag múineadh i scoileanna agus i gcoláistí anseo is ansiúd
Bhí sé ina Ollamh le Sean- agus Meán-Bhéarla i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh, ar feadh beagnach fiche bliain agus roimhe sin ina léitheoir leis an Léann Ceilteach in Ollscoil na Ríona, Béal Feirste ··· Go Béal Feirste leis in 1960 mar a raibh sé ina léitheoir i Roinn an Léinn Cheiltigh, Ollscoil na Ríona, nuair a tugadh ollúnacht sa Sean-Bhéarla agus sa Mheán-Bhéarla dó i gColáiste na hOllscoile, Gallimh, in 1966
Fuair sé scoláireachtaí le dul ar Choláiste Mhuire i nGaillimh agus in 1940 le freastal ar Choláiste na hOllscoile, Gaillimh ··· 28) de Clár lámhscríbhinní Acadamh Ríoga na hÉireann (1970). Rinne sé obair thábhachtach ar an scéal Meán-Ghaeilge Caithréim Cellaig, téacs arbh í a mhúinteoir i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh, an tOllamh Caitlín Ní Mhaolchróin a chuir in eagar
Léachtóir spreagúil le Sean-Ghaeilge a mbíodh mic léinn faoi gheasa aici, bean chúise a thug dúshlán an Stáit faoi scrios suíomhanna stairiúla i dTeamhair na Rí agus Scrín Cholm Cille, gníomhaí pobail i gceantar Mhaigh Nuad agus scríbhneoir ficsin do dhéagóirí. I mBóthar na Trá, Gaillimh, a rugadh Muireann Ní Bhrolcháin ar an 15 Bealtaine 1955, iníon le Cillian Ó Brolcháin, ollamh le fisic i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh, Baile Átha Cliathach a raibh ceangal aige le Co ··· D’fhreastail sí ar Scoil Fhursa agus ar mheánscoil Íosa agus Muire – Salerno, áit ar mhinic i bpríomhpháirt i gceoldrámaí í. Ar Choláiste na hOllscoile, Gaillimh di, rinne sí staidéar ar an nGaeilge agus ar an mBéarla, chomh maith leis an bhfealsúnacht agus an stair
Le linn dó a bheith i Ros Muc bhain sé céim amach sa Ghaeilge agus sa Bhéarla i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe ··· Bhí sé ar fhoireann teagaisc na Gaeilge labhartha san ollscoil i nGaillimh. An Ghaeilge agus an Ghaeltacht, drámaíocht, cúrsaí spóirt agus dúchas an Spidéil na mórspéiseanna a bhí aige ar feadh a shaoil
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí an sagart Doiminiceach seo ina Ollamh le hOideachas i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe ··· Bhí an chéim DPhil aige agus ó 1956 go 1964 bhí sé ina léachtóir le fealsúnacht i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe
I gColáiste Ollscoile na Gaillimhe ghnóthaigh sé BA le honóracha sa Ghaeilge agus sa stair 1929-31 agus sa scrúdú don dioplóma in oideachas bronnadh Bonn Óir Uí Fhaolacháin air faoina bheith ar an mbunoide ab fhearr i léann na Gaeilge; in agallamh a rinne sé le Seán Ó hÉalaí, Raidió na Gaeltachta, i 1980 dúirt sé gur chaith sé tréimhse i ngach Gaeltacht in Éirinn ··· Bhí sé ina ionadaí thar ceann Chomhairle Chontae Mhaigh Eo ar Choiste Stiúrtha Choláiste Ollscoile na Gaillimhe 1965-79
Ó 1948 go 1955, bhí sé ina chláraitheoir ag an gColáiste Ealaíne mar ar chuir sé aithne ar ealaíontóirí; mhaisigh Nano Reid Rogha Dánta dó agus tá a phortráid le Muiris Mac Conghail (1900-79) i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe ··· Chaith sé an bhliain acadúil 1978-79, ar chuireadh ón Ollamh Breandán Ó Madagáin, ina aoi-léachtóir i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe. Dar leis féin gur léacht a thug Torna [Tadhg Ó DonnchadhaB1] in Áras Chraobh an Chéitinnigh den Chonradh a chuir ag cumadh dánta é
Bhí sé ina mhac léinn Gaeilge agus Laidine i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe mar ar bhuaigh sé scoláireacht Theach an Ard-Mhéara i 1948 ··· Deir Pól Ó Súilleabháin in iris chlóscríofa na bhFroinsiasach: ‘Sara dtáinig sé isteach san Ord i 1944 bhí cumas breá Gaeilge aige, agus chuir sé an dlaoi mhullaigh air sin i gColáiste na Gaillimhe
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí an matamaiticeoir seo ar dhuine de na léachtóirí ba thúisce a ceapadh i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe chun a bheith ag teagasc trí mheán na Gaeilge ··· Ceapadh é ina léachtóir le matamaitic i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe i gcomharbacht ar Eoghan Mac Cionnaith[B5] i 1935
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 In éineacht le Tomás Diolún [B2], Liam Ó Briain [B3], George Thomson [B8], Maighréad Ní Éimhthigh [B8: 291], Eric Mac Fhinn [B8] agus beagán eile ceannródaithe, bhí sé ar dhuine d’fhoireann úd Choláiste Ollscoile na Gaillimhe a bhí ó 1929 amach ag cur na Gaeilge chun cinn mar mheán teagaisc ··· Bhain sé céim amach i 1928 agus ceapadh mar ollamh cúnta don Ollamh Tomás Diolún [B2] é i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe i 1929
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí an scoláire seo ina ollamh le stair in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 1977-97 ··· in supporting various publishing ventures in Irish, and in assisting cultural organisations involved in Irish language activities.’ Agus cuireann sé an méid seo leis: ‘No doubt the firm support of his wife, Laoise (Ní Chuinneagáin), whom he married in 1960, and the loving family environment which they created, were vital to his growing confidence and reputation among his peers as a scholar of international distinction.’ Bhí Gaeilge Thír Chonaill ó dhúchas ag Laoise (Canny). Ó 1971 go 1997 is inOllscoil na hÉireann, Gaillimh a bhí sé, é ina léachtóir statúideach le stair, agus go háirithe le stair na meánaoiseanna, agus ansin, ar bhás Gerard Hayes-McCoy, ina ollamh le stair
I 1979 ceapadh é ar an bhfoireann teagaisc i Roinn na Gaeilge i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe (Ollscoil na hÉireann, Gaillimh)
Thug scoláireacht é go Coláiste Ollscoile na Gaillimhe mar ar bhain sé céim le honóracha amach i nGaeilge agus i stair; Tomás Ó Máille[B3] an t-ollamh Gaeilge a bhí aige ··· D’fhoilsigh An tIrisleabhar (Ollscoil na Gaillimhe) aistí dá chuid idir 1930 agus 1936 agus faoin ainm cleite ‘An Giolla Dána’ bhíodh aistí aige in Ar Aghaidh i rith na tréimhse céanna
i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe 1958–1962 ··· Bhíodh sí ag aisteoireacht freisin i dTaibhdhearc na Gaillimhe agus i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe. Ba dhuine dá glúin féin í amach agus amach agus déanann a saol gairid scáthántacht ar eachtraí a linne agus ar stíl áirithe saoil a bhí tagtha i réim: bhí sí ag toghchánaíocht do Pheadar Mac an Iomaire agus Cearta Sibhialta na Gaeltachta i mórthoghchán 1969; bhí baint aici leis an bhfeachtas in aghaidh Éire a dhul isteach sa Chómhargadh; bhí bá aici leis na stailceoirí ocrais sa Cheis Fhada
Chaith sé tamall dá scolaíocht in Montrouge sa Fhrainc agus tamall i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe ··· In 1855, chrom sé ar staidéar ar an leigheas in Ollscoil na Banríona, Gaillimh
i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus céim mháistir ina dhiaidh sin. Ceapadh ina léachtaí le heacnamaíocht i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe é i 1927 ··· Bhí sé ina Ollamh le hEacnamaíocht i nGaillimh ó 1953 go 1969
Ghnóthaigh sé céim sa Léann Ceilteach i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe ··· Bhronn Ollscoil na Gaillimhe Ph.D
Fealsúnacht, Laidin agus Gréigis na hábhair a bhí aige i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe ··· ‘It was while I was at UCG that the movement known as the Blueshirts came into existence
Thug scoláireacht go Coláiste Ollscoile na Gaillimhe é i 1915 ··· D’iarr Coláiste Ollscoile na Gaillimhe go scaoilfí saor é chun go leanfadh sé dá staidéar, rud a rinneadh i Lúnasa 1916
Ceapadh é ina Léachtóir le hOideachas i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe i 1931; deir Ó Gadhra: ‘Nuair a ghlac rialtas an tSaorstáit ··· le moltaí Earnáin de Blaghd [B5], chun Coláiste na hOllscoile a dhátheangú, b’é an tAthair Eiric an chéad léachtóir trí mheán na Gaeilge a ceapadh san áit
Bhain sé BA le honóracha agus scoláireacht i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe i 1935: duine dá mhúinteoirí ba ea sean-Tomás Ó Máille[B3] ··· Cuireadh go Gaillimh é i 1942 le staidéar iarchéime a dhéanamh agus ghnóthaigh sé MA le honóracha i 1944
Tá cuntas ar a shaothar in Inis Muirígh i bpáipéar an Chonartha ar 14 Meán Fómhair 1908 agus, ar 6 Meitheamh 1908, cuntas ar Fheis Shligigh agus ar aeraíocht a chuir sé ar siúl i Scríd in aice leis an nGráinseach. Bhí sé ina Dhéan ag na mic léinn i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh, faoi 1911 agus ina bhall den Bhord Stiúrtha i 1913 agus ina rúnaí an bhliain dár gcionn ··· D’éag sé 8 Eanáir 1949. In Scríobh 5, 1981 deir Criostóir Mac Aonghusa go raibh an Rialtas ag iarraidh deireadh a chur le Coláiste Ollscoile na Gaillimhe tuairim 1925 agus gur cuireadh agóid ar siúl
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ba dhuine é de na hollúna a d’fhéach leis an gColáiste Ollscoile, Gaillimh, a ghaelú ··· Ceapadh é ina léachtóir i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe i 1928
Bhunaigh sé craobh den Chonradh i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe (An Claidheamh Soluis 23 Samhain 1907) ··· É féin agus an tAthair Mac Branáin [q.v.] a labhair le cruinniú de chomhairleoirí contae i dtaobh ceist na teanga in Ollscoil na hÉireann (idem 6 Feabhra 1909)
I gColáiste Ollscoile na Gaillimhe i 1944 ghnóthaigh sé céim i stair agus i nGaeilge le céad onóracha ··· Chaith sé seal ag teagasc na fealsúnachta trí Ghaeilge i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe agus ceapadh é ina ollamh le loighic agus le heitic i Maigh Nuad
Ó 1932 amach bhí sé ag staidéar i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe le haghaidh B.Sc
B’fhéidir gur tuairim 1934-1937 a scríobh an tAthair Ó Nualláin sin—ainmníonn sé Tomás Ó Máille[B3] ina ollamh i nGaillimh cé go bhfuair seisean bás i 1938
Faoin am a raibh an leabhar scríofa aige bhí post ag Thomson i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Rinne Alf Mac Lochlainn cur síos ar a shaol agus a shaothar in The Old Limerick Journal, Geimhreadh 1989, cur síos atá bunaithe don chuid is mó ar chnuasach mór dá lámhscríbhinní Gaeilge a chuir a oidhrí chuig Dubhghlas de hÍde [B4] agus a thug seisean don Leabharlann Náisiúnta agus do leabharlann Choláiste Ollscoile na Gaillimhe
Chaith sí seal ar an mhór-roinn agus seal ag teagasc sular ceapadh í ina Léachtóir le Stair i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh, i 1927
Bhí sé ina bhall de choiste an Oireachtais an bhliain sin (idem 27 Lúnasa 1909) agus arís i 1911. Tá mórchuid tagairtí dó sa Claidheamh i rith 1909-11: é ina mholtóir agus ina scrúdaitheoir ag feiseanna ar fud na hÉireann; é ag seinm an veidhlín ag aeraíocht i mBaile na Carraige san Iarmhí; ag seinm i gceolchoirm sa Chreagán i nGaillimh; ina rúnaí ar an bhfochoiste le breathnú isteach i meastacháin an Chonartha; dráma nua a bheith scríofa aige, Áine Ní Ruairc, a léireofaí ag an Oireachtas (4 Meitheamh 1910); é ina Ollamh Cúnta i gColáiste Chonnacht sa Spidéal; é a bheith ag breacadh síos cuid de na foinn a bhí á seinm ag Feis Chonnacht i 1910; comhfhreagras le Tomás Ó Máille[B3] ar siúl aige i dtaobh staid na teanga i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe; gur aistrigh sé ‘The Wreath’ le Sir Julius Benedict ar mhaithe le ceolchoirm ag an Ard-Chraobh (17 Feabhra 1912); gur léiríodh dráma beag a scríobh sé i gcomhair Fleadh na Nollag—staicín áiféise a dhéanamh de dhream an Litrithe Shimplí fáth a scríofa (14 Eanáir 1911). In alt ar Scoil Éanna in Irish Independent 2 Aibreán 1938 scríobh Jerome F
Tairgeadh post páirtaimseartha i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh, dó in 1969 ach dhiúltaigh sé dó
sa Ghaeilge i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Críostóir Túinléigh, comharba Hardiman i Leabharlann Choláiste Ollscoile na Gaillimhe, a scríobh an cuntas is iomláine dá bhfuil againn air (Galvia: Irisleabhar Chumann Seandálaíochta is Staire na Gaillimhe 3, 1956)
Bhí sé ar an ngannchuid nuair a theip ar an gcumann sin sa Mhí. Is idir 1822 agus 1854 a bhí obair an scríobhaí á déanamh aige agus tá na 25 lámhscríbhinn dá dhéantús in: Ollscoil na Ríona, Béal Feirste; Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath; Coláiste Ollscoile na Gaillimhe; Coláiste na hOllscoile, Corcaigh; Acadamh Ríoga na hÉireann; Ollscoil Dhún Éideann; an Leabharlann Náisiúnta; Leabharlann Phoiblí Bhéal Feirste; agus Ollscoil Cambridge, Sasana
Tá a dhéantús lámhscríbhinní in Acadamh Ríoga na hÉireann, sa Leabharlann Náisiúnta, i gColáiste Eoin, in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, in Ollscoil na hÉireann, Corcaigh, in Ollscoil Wisconsin, in Harvard agus i Leabharlann na Breataine
Ina leith sin ní miste tagairt mholtach a dhéanamh do dhea-thoil Aire Airgeadais na linne, Proinsias Mac Aodhagáin, gura fada buan é.’ Ba é freisin a chuir tús leis an scéim scoláireachtaí trína bhféadfaí £150 sa bhliain a thabhairt do bhuaiteoirí a dhéanfadh a gcuid scrúduithe céime trí mheán na Gaeilge i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh
Fuair cuid de na mic bás ina naíonáin ach mhair Tomás, Pádraig agus Riocard; bheadh post an mhúinteora i Saighleán ag Riocard (An Claidheamh Soluis 5 Aibreán 1902 agus Cuimhne an tSeanpháiste) agus bheadh Tomás ina Ollamh le gné den leigheas i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe agus ina uachtarán ar an gCumann Éigse agus Seanchais sa Choláiste
Bhronn Ollscoil na hÉireann D
Scoláireacht Ghaeltachta a thug as sin é go dtí Coláiste Ollscoile na Gaillimhe, mar a raibh sé ina reachtaire ar an gcumann Gaelach
I gColáiste Ollscoile na Gaillimhe ghnóthaigh sé MA, le tráchtas ar Gerald Manley Hopkins, agus M.Ed. I gCill Chainnigh bhí sé ag múineadh i scoil na mBráithre 1958–59
Fuair sé BA le honóracha den chéad scoth sa stair agus sa Ghaeilge i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe
D’éirigh leis Éire a bhaint amach i 1950 faoi ainm bréige, chríochnaigh sé a chúrsa staidéir i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe agus fuair céim san eolaíocht (matamataic agus fisic)
B’fhéidir gurbh é an t-aon duine riamh é a bhí ina bhall de bhoird rialaithe na gcoláistí ollscoile i nGaillimh agus i gCorcaigh go comhuaineach. I 1927 foilsíodh an leabhar Gaeilge is suaithinsí dá chuid, an t-úrscéal Cúrsaí Thomáis: shíos seal a’s shuas seal
I ndiaidh a oirnithe rinne sé cúrsa le haghaidh MA sa Choláiste Ollscoile, Gaillimh, agus fuair onóracha den chéad ghrád
Bhí baint aige le Conradh na Gaeilge i nGaillimh agus bhí ranganna á múineadh aige sa Choláiste Ollscoile, áit a raibh sé ag staidéar le bheith ina dhochtúir gur cháiligh sé i 1922
Bhí sé ina léachtóir le Geografaíocht i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe go dtí gur ceapadh é ina ollamh i 1968
I ndiaidh tamaill i gCill Airne bhain sé céim MA amach sa léann Ceilteach i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe
I 1933 bhain sé céim BA amach i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe (is le cuimhní ar a thréimhse ann is mó a bhaineann an aiste sin in Scríobh)
D’aistrigh siad go Gaillimh i 1928 nuair a ceapadh Eoghan ina léachtóir i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe
Bhain sé BSc amach san eolaíocht agus sa mhatamataic i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe; d’imir sé iomáint le foireann an Choláiste a bhuaigh corn Mhic Giobúin i 1922 agus mhair a spéis i gcónaí sa chluiche
Tar éis bunoideachais i Scoil Fhursa, Gaillimh, chuaigh sé go Coláiste Iognáid agus as sin go Coláiste Ollscoile na Gaillimhe agus ar ball go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Bhain sé céimeanna amach sa tráchtáil agus sna healaíona i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe
Ní raibh ach 16 bliain aici ag dul isteach i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe di
D’éirigh leis céim BA a fháil i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe tuairim an ama sin; fuair sé céim mháistir ó Choláiste na Tríonóide sna 1940idí agus bhí cúpla dioplóma aige
Bhí BA faighte aige i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh, agus ó 1956 amach bhí sé ina chúntóir i Roinn na Gaeilge ann
Bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, dochtúireacht air i 1989
Bhain sé céim amach sa Ghaeilge, sa Laidin agus sa Mhatamaitic i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe i 1960 agus an tArdteastas in Oideachas ina dhiaidh sin
D’fhreastail sé go páirtaimsearach ar Choláiste na hOllscoile i nGaillimh agus bhain amach an Dioplóma san Oideachas in 1941, an B.A
Dhéanfadh sé féin staidéar ar an sean-Ghaeilge faoi Thomás Ó Máille [B3] i nGaillimh. Bhí sé ina shagart cúnta i Lios Ceannúir, Co
Chaith sí tamall i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe ag foghlaim faoin Ollamh Tomás Ó Máille[B3]
Ghlac sé páirt i bhfeachtas na Gaeilge éigeantaí i máithreánach Ollscoil na hÉireann i 1909 agus luadh é ar na príomhchainteoirí ag cruinniú mór in Éadan Doire (An Claidheamh Soluis 13 Márta 1909). D’éirigh sé as rúnaíocht Chraobh Uíbh Ráthach i nDeireadh Fómhair 1907 agus chuaigh chun cónaithe i dteach ag 47 Bóthar Lindsay, Glas Naíon, Baile Átha Cliath, ar ar bhaist sé ‘Cuilleanach’
Sheasadh sé go dílis do chearta na Gaeilge i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe
D’fhreastail sé ar Choláistí Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus na Gaillimhe agus ar King’s Inns
Is dó a thugtar an chreidiúint maidir le polasaithe Gaeilge an rialtais i gcoitinne idir 1922 agus 1932 agus maidir le bunú an Ghúim, Choláiste Mhuire, na gcoláistí ullmhúcháin (cé nár easaontaigh sé le cinneadh na Roinne Oideachais in 1960 iad a dhúnadh) agus Thaibhdhearc na Gaillimhe, agus maoiniú Choláiste Ollscoile na Gaillimhe i dtreo go gcuirfí le tábhacht na teanga ann
Sa tréimhse 1940-43 bhí sé ag múineadh i gColáiste Iognáid i nGaillimh, é ag freastal ar Choláiste Ollscoile na Gaillimhe agus ag cur a thráchtais dochtúra le chéile i rith an ama
Nuair a foilsíodh litir a scríobh sé abhaile ón Afraic Theas ar 18 Iúil 1897 (Irisleabhar na Gaedhilge, Lúnasa 1897) chuir an t-eagarthóir Eoin Mac Néill an méid seo mar réamhrá: ‘Tháinig an litir seo tamall ó shin ó sheanchara don Irisleabhar agus do chúis na Gaeilge, ón té b’fhéidir dob fhearr eolas ar Ghaeilge agus ba mhó spéis inti i gConnachtaibh an fhaid a bhí sé ann’. Rinne sé máithreánach na hOllscoile Ríoga in 1891 agus b’fhéidir gur chaith sé tamall ina mhac léinn i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe
Thug scoláireacht go Coláiste Ollscoile na Gaillimhe é
Bhí dioplóma i léann na Gaeilge aige agus thugadh sé léachtaí i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe agus i gColáiste Dhún Chéirí
Bhí an t-úrscéal Naoi ngábhadh an Ghiolla Dhuibh á scríobh aige, agus Tomás a chuir eagar air blianta i ndiaidh a bháis. Bhí sé ag gabháil do chúrsa céime sa cheimic agus san fhisic i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe agus an dara bliain curtha isteach aige
Bhí sé ina bhall den choiste a scríobh bunreacht na hollscoile nua agus ina bhall de bhord stiúrtha Choláiste Ollscoile na Gaillimhe
Bhí beirt deartháireacha aige. Tar éis bunoideachais i dTír an Fhia fuair Aodh meánscolaíocht i gColáiste Mhuire i nGaillimh sula ndeachaigh sé go Coláiste Ollscoile na Gaillimhe
Cháiligh sé mar dhochtúir i Coláiste Ollscoile na Gaillimhe i 1905
Ó 1914 go 1923 bhí sé ina Ollamh le hOideachas i gColáiste na hOllscoile i nGaillimh. Bhí sé ar bhunaitheoirí An Stoc agus ina bhainisteoir air
Chaith sé na blianta 1898 go 1902 i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe agus ghnóthaigh na céimeanna B.A
In 1909, chuir sé isteach ar phost ollamh na Gaeilge i nGaillimh
His generous cooperation with University College, Galway, and with the National Museum saved, not only many important finds, but also that information as to the location and circumstances of discovery which is so often of vital importance
D’fhág sé 38 lámhscríbhinní, saothar dhá scór bliana, le huacht ag Ollscoil na hÉireann chun buíochas a thabhairt as an nGaeilge bheith ina hábhar riachtanach don Mháithreánach
(Táthar buíoch den Dochtúir Lillis Ó Laoire, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, a dhírigh ár n-áird ar an léacht úd). Bhí an tOllamh Goodman pósta ar Charlotte King [q.v.], deirfiúr leis an Urr
B’as Dúiche Seoighe é, bhain sé BA amach i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe tuairim 1873, agus chuaigh le dochtúireacht nuair a dúnadh scoil Bheannchair
Ó 1919 go 1926, d’fhreastail sé arCholáiste Ollscoile na Gaillimhe agus bhain céimeanna B.A., M.A
In 1925 chuir sí isteach ar phost i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe ach ní bhfuair é
Bhronn Ollscoil na hÉireann D
Tuairim ceithre chéad oibrí a bhí fostaithe aige. Léiriú eile ar a thábhacht i nGaillimh go raibh sé ina bhall de bhord stiúrtha an Choláiste Ollscoile, ina chathaoirleach ar an Galway Steamship Co., ina bhall de Choimisinéirí Chalafort na Gaillimhe. Is inspéise go raibh sé ina ionadaí ag an Irish Convention úd a raibh Horace Plunket ina chathaoirleach air in Iúil 1917-Aibreán 1918
Ceapadh é ina Dhéan Caitliceach sa Choláiste Ollscoile, Gaillimh, i nDeireadh Fómhair 1909
I bhfad roimhe sin bhí litir i gcló agus in An Claidheamh Soluis 29 Aibreán 1911 agus é á rá go raibh sé ábhairín daorluachmhar bheith ag cur béime ar an sean-Ghaeilge i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe nuair a bhí riachtanas chomh géar sin ann leis an teanga bheo a shaothrú. An rud is mó a dheighleann amach é ó scoláirí móra na linne nach ndéanadh sé eagarthóireacht ar théacsanna
I gColáiste Ollscoile na Gaillimhe gabhadh é i 1939 sular chríochnaigh sé a chúrsa léinn
I nGaillimh dó ina dhiaidh sin bhí sé in ann freastal ar an gColáiste Ollscoile
Tar éis meánscolaíochta i gColáiste Bhréanainn agus i gColáiste Cholmáin, Mainistir Fhear Maí, thug scoláireacht é chuig Coláiste Ollscoile na Gaillimhe
Tá páipéir a athar agus a dheirféar Sighle (1903-1985) mar aon lena pháipéir féin i gcartlann Choláiste Ollscoile na Gaillimhe.
Chaith sé tamall i gColáiste Naomh Antaine i nGaillimh ag múineadh fealsúnachta agus stair na bhFroinsiasach sular ceapadh é ina Ollamh le Fealsúnacht i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe i 1937
Ceapadh é ina léachtóir le Fisic i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe
Ó 1931 bhí sí ina léachtóir le Clasaicigh i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh, agus ina hollamh ó 1958 go dtí gur éirigh sí as obair i 1977
In 1998 thug Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, céim mháistir di agus thuill sin áit inThe Guinness Book of Records di mar an duine ba shine riamh ar ar bronnadh céim oinigh
Tar éis dó freastal ar Scoil na mBráithre Críostaí i nDurlas agus céim a bhaint amach i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe d’éirigh leis post múinteora a fháil i gCois Fharraige, agus in Indreabhán a bhí cónaí air
Cuireadh na ceirníní i dtaisce san Acadamh ach tugadh cóipeanna de cheirníní a gcúigí féin do Choláiste Ollscoile Chorcaí, Coláiste Ollscoile na Gaillimhe agus do Choláiste Ollscoile na Banríona, Béal Feirste
Béarla, Gaeilge agus stair na hábhair a bhí aige i gcóir an BA (1942) i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe, an tSean-Ghaeilge agus an Mheán-Ghaeilge na hábhair a bhí aige dá chéim mháistir
Bhain sé céim mháistir amach i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe i dteanga agus litríocht na Gaeilge
Cháiligh sé mar dhochtúir i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe i 1938
Bhain sé céim le honóracha amach sa Ghaeilge agus sa Laidin i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe; faoi Thomás Ó Máille [B3] a rinne sé staidéar ar an nGaeilge
Bhain sé PhD amach in Ollscoil na Gaillimhe; leis na ceardchumainn a bhain a thráchtas dochtúra
Bhain sé céim amach i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh, agus bronnadh MA air i ngeall ar eagrán de ‘Bua na Naomhchroiche’
I gColáiste Ollscoile na Gaillimhe bhí Béarla agus stair roghnaithe aige ón dara bliain ar aghaidh agus an fhealsúnacht mar ábhar breise
Breis is caoga bliain i ndiaidh a cheaptha, ar 28 Meitheamh 1988, bhí dochtúireacht sa Léann Ceilteach á bronnadh ag Ollscoil na hÉireann ar Sheán i nGaillimh
Bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, MRD oinigh (céim mháistir i bhForbairt na Tuaithe) air i 1991
Ó hÉigeartaigh[B5] .... Bhronn Ollscoil na hÉireann DLittCelt air um Meitheamh 1995 i nGaillimh
Bhronn Ollscoil na hÉireann DLitt air in 2000.
Is iomaí onóir a tugadh dó: bhronn Ollscoil na hÉireann an chéim oinigh LLD air i 1988 sa Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; le hómós dó a bunaíodh an ‘Paddy Moriarty Chair of Government and International Studies’ in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus an ‘Dr Paddy Moriarty Fellowship’ in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Um Márta 1983 a chomórfaí daichead bliain an pháipéir agus bhí beartaithe ag Ollscoil na hÉireann dochtúireacht le litríocht a bhronnadh air i nGaillimh
Nuair a ceapadh Liam Ó Buachalla[B4] ina Ollamh le hEacnamaíocht i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe i 1952 ba é Labhrás a ceapadh mar léachtaí ina áit
I gcás na beathaisnéise Gaeilge, De Valera, 1968-70, in ainneoin a mhéid a chuir cumas Gaeilge, cúram agus deise scríbhneoireachta Phádraig Uí Fhiannachta leis an saothar, is é ainm Thomáis atá chun tosaigh mar údar agus mar eolaí ar an stair; bhí i gceist an tríú himleabhar a thabhairt amach. Ceapadh é ina léachtóir le stair i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh, i 1968
Bhí amhrán deas Gaeilge ag Rita ach, má bhí, bhí riail sa teach gurbh é Joe John máistir na n-amhrán Gaeilge agus gurbh í Rita banríon na n-amhrán Béarla. Ceapadh ina amhránaí cónaitheach é in Ionad Léann na hÉireann in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i mí Feabhra 2013, dualgas taitneamhach ar chuir sé suim mhór ann
Tar éis dó bunchéim agus Ardteastas san Oideachas a bhaint amach, chaith sé tamall san ollscoil in Aberystwyth i mbun máistreachta, as ar fhill sé ina chainteoir líofa Breatnaise. Ba san ollscoil i nGaillimh a chas Peig Ní Chéidigh as an Leic i Leitir Móir, Conamara, dó
Bhí sé ina mhac léinn i gColáiste na hOllscoile i nGaillimh i ndeireadh na 1970idí agus i dtús na 1980idí áit ar bhain sé céim sna dána amach in 1982 agus Ardteastas san Oideachas an bhliain dár gcionn
Bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Dioplóma sna Dána (Léann an Traidisiúin) le céadonóracha air in 2009
Bhí Josie ina amhránaí cónaitheach in Ionad Léann na hÉireann, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ó 2003 go 2004 faoi scéim de chuid Ealaín na Gaeltachta
In 2005 bhronn Ó Brádaigh páipéir ar Leabharlann Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Ba í a bhí i mbun deartha ar an bhfeisteas i dtríocha léiriúchán de chuid na Taibhdheirce agus lasmuigh den amharclann bhí sí thar a bheith cumasach i mbun ealaíne, sceitseála agus i ndéanamh mósáice. In 2003 bronnadh an gradam Rehab Galway People of the Year uirthi féin agus ar Sheán as ucht a raibh déanta acu ar son na teanga, an chultúir agus na hamharclannaíochta, agus an bhliain dár gcionn bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, céim oinigh sa Ghaeilge agus sa stair ar an mbeirt acu. Bhásaigh Máire Stafford ar 1 Iúil 2014 agus tá sí curtha i Reilig Rathúin i nGaillimh.
Thosaigh sí ag freastal ar Choláiste na hOllscoile, Gaillimh, in 1968, áit a ndearna sí staidéar ar an stair, ar an nGaeilge agus ar an bhFraincis
Bhí an tOllamh Breandán Ó Buachalla ann an chéad dhá bhliain agus thug sé an-spreagadh dó, ach ar fhilleadh dó an tríú bliain bhí Ó Buachalla imithe ar shlí na fírinne agus faoi Nollaig 2010 d’fhill Muiris ar Éirinn agus chláraigh mar mhac léinn dochtúireachta faoin Ollamh Gearóid Denvir in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Bhronn Ollscoil na hÉireann dochtúireacht oinigh, honoris causa, air i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh, ar an 24 Meitheamh 1996. Duine ar leith ab ea Stiofán, mar ab fhearr aithne ag an bpobal i gcoitinne air, ach Breandán a thug a chlann agus a ghaolta riamh air
Faoi chomaoin aige bhí eagrais agus institiúidí mar Chumann Merriman, Coláiste na Tríonóide, Coláistí na hOllscoile, Corcaigh agus Gaillimh, Gael-Linn, RTÉ, Oireachtas na Gaeilge, Leabharlanna Poiblí Bhaile Átha Cliath agus iliomad foilsitheoirí leabhar agus irisí Gaeilge
Thug sé faoi chéim san eolaíocht i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh, ó 1956 go 1959
Seans go raibh baint ag áit sin a bhreithe leis an gcomaoin mhór a chuir sé ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, in 2012 nuair is dóibh a thug sé an bailiúchán luachmhar sin dá scannáin agus dá scríbhinní. Chomh maith le hÉamon Óg bhí triúr mac eile agus triúr iníonacha ag sean-Éamon agus a bhean chéile, Nóra Ní Bhriain ón bPasáiste i gCo
I ndiaidh bunoideachais i gCora Finne cuireadh go Coláiste St Mary i nGaillimh é agus ar ball bhí sé ina mhac léinn i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh
Bhí sé ina bhall tamall de Chomhar Cultúra Éireann. Bhronn Ollscoil na hÉireann agus Ollscoil Luimnigh dochtúireachtaí oinigh air go luath sna 1990idí agus rinneadh saoirseach de Chathair Luimnigh de
Sa mheánscoil dó chuireadh sé isteach ar na comórtais filíochta agus gearrscéalaíochta a bhí urraithe ag Údarás na Gaeltachta. In Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, bronnadh céim BA le céad onóracha air sa Ghaeilge agus sa tíreolaíocht
Thabharfadh scoláireacht go Coláiste na hOllscoile, Gaillimh í ach ba é a rogha glacadh le post sa státseirbhís
Bhí lorg a láimhe le feiceáil go soiléir ar na drámaí, na cabarets agus na hagallaimh bheirte a bhuaigh craobhacha agus gradaim náisiúnta go leor don Phobalscoil ag Slógadh Ghael-Linn ar feadh blianta. Bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, céim oinigh ar Thomás in 2005 mar aitheantas as an bhaint a bhí aige le cruthú fostaíochta sa cheantar agus i gcur chun cinn na n-ealaíon, an chultúir agus na Gaeilge. Bhí clú agus cáil ar an tsiopa leabhar, Teach Thomáis, a bhí ag Tomás agus Mary in Ard na gCeapairí ar feadh blianta fada. Chum Tomás amhráin, agallaimh agus dánta go leor
Shligigh, do Thomás agus bhí sé ina Ollamh le Ceimic in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Ina dhiaidh sin, bhain sí céim amach sa Bhéarla agus sa Ghaeilge ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. I ndiaidh bliain taistil, d’fhill Bríd ar Éirinn agus chríochnaigh sí cúrsa máistir i gcúrsaí bainistíochta
Ba é an tUachtarán ar Chumann na Gaeilge i Nua Eabhrac é ó 1967 go 1968. I measc na ngradam a ghnóthaigh sé, tá Dámhachtain Ollscoile na hÉireann agus Cheanada mar aon le comhaltacht taighde ó Institiúid Chultúrtha Ghael-Mheiriceánach i gcomhpháirtíocht le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh, an dá cheann a bronnadh air in 2004
Agus a thréimhse mheánscolaíochta curtha isteach aige ansiúd, d’fhreastail sé ar Choláiste na hOllscoile, Gaillimh, áit ar bhain sé céim sa tráchtáil agus an tArd-Teastas san Oideachas amach. Chaith sé tamall ag teagasc sa cheardscoil i Loch an Iúir agus in Ardscoil Mhuire