Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 10
Fuair sé a chéim bhunaidh in Harvard in 1891 agus faoi 1894 bhí dochtúireacht faighte aige ··· Bhí sé ag múineadh in Harvard ó 1894, é ina ollamh cúnta le Béarla 1896-1902 agus ina Ollamh ó 1906 go 1936 ··· Chaith sé na blianta 1902 go 1906 ina léachtóir le Ceiltis in Ollscoil Chaitliceach Mheiriceá i Washington. Is in 1896 a thosaigh sé ar Shean-Ghaeilge agus ar Mheán-Ghaeilge a theagasc in Harvard ··· He not only introduced Celtic Studies to Harvard in this way but he was instrumental in organising the Celtic Section of the Modern Languages Association, to this day the only learned body in the United States expressly devoted to Celtic Studies ··· Throughout his life he personally supervised the building up of the excellent Celtic holdings in the Harvard College Library
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí sé ina ollamh le stair agus le litríocht na hÉireann in Ollscoil Harvard, Massachusetts, agus tuairimítear gurbh eisean thar aon duine eile a chuir tús i gceart le léann na hÉireann a bheith ina ábhar staidéir in ollscoileanna Mheiriceá (ach feic DUNN, Charles thuas) ··· Bhain sé céim le honóracha amach i 1939; ba é an t-aon chéim amháin aige é ach thug Harvard céim mháistir oinigh dó agus bhronn Coláiste na Tríonóide agus Ollscoil na hÉireann (Corcaigh) D.Litt air ··· Toghadh é ina Chomhalta Sóisearach in Harvard ··· Chaith sé blianta an Chogaidh Dhomhanda ag scaoileadh rúnteachtaireachtaí Gearmánacha agus chaith tamall i seirbhís eolais an rialtais agus cúram dheisc na Cóiré air go sonrach. Tar éis an chogaidh ceapadh é ina Ollamh le Nua-Stair agus Litríocht na hÉireann in Harvard
Chaith sé tamaill ina ollamh cuairte in Oxford agus in Harvard agus ba mhinic ag léachtóireacht é i Meiriceá Thuaidh. In 1950, foilsíodh Nuabhéarsaíocht
Idir 1987 agus 1992 chaith sé téarma gach bliain mar ollamh ar cuairt in Ollscoil Harvard
Bhí post aici i Roinn an Léinn Cheiltigh in Harvard agus bhí sí ag léachtóireacht ann 1964-65
I ndiaidh céim a ghnóthú i Harvard chuaigh sé isteach i seirbhís an rialtais mar aistritheoir agus teangaire
Bhí sé in Acadamh Norfolk agus i gcoláistí Hampden agus Sydney agus bhí ag teagasc nuatheangacha i Norfolk sular bhuaigh sé scoláireacht nó comhaltas beag a thug go hOllscoil Harvard é 1906
Bhí dochtúireachtaí oinigh aige ó Ollscoil na hÉireann, ó Ollscoil Ghlaschú agus ó Ollscoil Uladh. Dúirt Breandán Ó Buachalla: Ní chuirfeadsa fiacal ann: chomh fada agus a bhaineann liomsa, b’é príomhscoláire Gaeilge a linne féin é gan dabht, agus is áirithe liom go n-áireofar fós ar cheann de mhórscoláiri na haoise seo é, duine den bhfíorbheagán acu a raibh cáil idirnáisiúnta dáiríre air. Dúirt Calvert Walkins, Ollamh na Teangeolaíochta in Harvard, i léacht ag Scoil Shamhraidh Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath in 1981: Across the past four decades, no other scholar has explained so much of the Irish language so well
Ó Choláiste Wellesley a fuair sí céim BA agus chaith sí roinnt bliain i gColáiste Radcliffe
Is annamh a labhraíodh sé le haon duine i dtaobh cúrsaí a shaoil ach ba chuimhin lena mhic léinn ócáid amháin: ‘On one unexpected occasion in discussing a passage in an Early Welsh text, as a result of his own combat experience in France, he was led to remark to his startled students that those who have watched men die in battle will recognise the aptness of the Welsh sentence, “The heels of the stricken warriors beat upon the ground”.’ (Faculty of Arts and Sciences: Memorial Minute 11 Márta 1976). Bhain sé a chéim BA amach i 1918 agus chláraigh mar chéimí i Roinn an Bhéarla in Harvard an bhliain dár gcionn go bhfuair céim mháistir i 1921 agus dochtúireacht (‘The English and Welsh sources of Drayton’s Polyolbion’) i 1926