Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 20
Ceapadh an t-athair ina ollamh le hanatamaíocht in Ollscoil Cambridge, Sasana in 1883 ··· Rinne sé staidéar príobháideach sa Ghearmáin agus bhain MA amach i gColáiste Naomh Eoin, Cambridge
Luann Flower Ollamh na hAraibise in Cambridge, William Wright, mar dhuine a thug teistiméireacht i dtaobh a eolais ar theangacha agus ar an Araibis go háirithe ··· Ghortaigh léirmheas Meyer go mór é. Bhronn Ollscoil Cambridge, Sasana dochtúireacht air in 1893. Ba í Eleanor Hull an scoláire ba mhó a bhí faoi chomaoin aige
Thug scoláireacht go dtí Coláiste an Rí in Cambridge é in 1922 agus roghnaigh sé na clasaicigh mar ábhar léinn ··· Bhí sé ina chomhalta dá choláiste in Cambridge 1927-31 ach chaith tamall de 1929 ar ais i mBaile Átha Cliath chun eagrán 1932 de Prometheus Bound Aeschylus a ullmhú
Bhí an Ghearmáinis go nádúrtha rílíofa aige dá bharr agus fuair sé post ina choláiste féin in Cambridge mar léachtóir Gearmáinise ··· Cruthaíodh léachtóireacht Cheiltise dó in Cambridge i 1909. Chuir an chéad chogadh domhanda isteach ar a shaol go mór
Liostaítear ceapacháin mhórchlúiteacha eile in Breandán Ó Buachalla: a celebration, 30 Meitheamh 2010: ‘He was Burns Scholar at Boston College, Parnell Fellow at Cambridge University, a French Government Fellow at the Sorbonne, a Folger Library Fellow at Washington and a visiting professor at New York University.’ Gan amhras bhí aistí iomadúla aige in irisí léannta agus foilseacháin mar Zeitschrift für celtische Philologie, Lochlann, Ériu, Celtica, UCC Record, Éigse, Studia Hibernica, Léachtaí Cholm Cille, Scríobh, Galvia, Seanchas Ard Mhacha, Ulster Local Studies, The Irish Review, Proceedings of the Royal Irish Academy ach bhí aistí agus léirmheasanna go rialta aige freisin ó 1957 amach in irisí mar Comhar agus Feasta a bhí ag freastal ar phobal leathan na Gaeilge
Nuair a bhí sé aistrithe go Nua-Ghaeilge ag Donnchadh, rinne sé an athuair é sa Ghaeilge Chlasaiceach agus ansin sa Mheán-Ghaeilge. Chaith Donnchadh cúpla tréimhse thar lear: ina léachtóir ar cuairt i stair na meánaoiseanna in Cambridge in 1977 agus ina ollamh le Ceiltis ar cuairt in Ollscoil Pennsylvania 1978–9 nuair a ceapadh é ina ollamh comhlach i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh
Chaith dhá bhliain i gColáiste Eoin, Cambridge, agus dhá bhliain ag múineadh i gColáiste Mhichíl i Lios Tuathail
Rinneadh bairnéad de i 1919 agus bhronn Ollscoil Cambridge LLD air i 1920
D’éirigh léi teastas múinteora a fháil in Cambridge agus thug sin go post múinteora í sa chlochar Beinidicteach in Farnboro
Turcach ba ea an cara ba mhó aige ann agus deir sé gur fhoghlaim sé an aibítir Thurcach uaidh mar mhalairt ar cheachtanna Gaeilge. Chaith sé tamaill ghairide i gColáiste na Tríonóide agus i gColáiste Eoin, Cambridge, gan céim a ghnóthú
amach in Cambridge in 1826
Bhí sé ar an ngannchuid nuair a theip ar an gcumann sin sa Mhí. Is idir 1822 agus 1854 a bhí obair an scríobhaí á déanamh aige agus tá na 25 lámhscríbhinn dá dhéantús in: Ollscoil na Ríona, Béal Feirste; Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath; Coláiste Ollscoile na Gaillimhe; Coláiste na hOllscoile, Corcaigh; Acadamh Ríoga na hÉireann; Ollscoil Dhún Éideann; an Leabharlann Náisiúnta; Leabharlann Phoiblí Bhéal Feirste; agus Ollscoil Cambridge, Sasana
D’fhág sin, agus cibé leasuithe ar an gcóip sin a rinne Aodh Ó Raghallaigh i Londain, gur mór idir an Sean-Tiomna a clóbhuaileadh agus a bhfuil de shaothar Bhedell sna lámhscríbhinní i Leabharlann Marsh agus i Leabharlann na hOllscoile in Cambridge. Ní raibh síntiúsóirí le fáil agus ba é Boyle a d’íoc an costas nuair a clóbhuaileadh i Londain é: Leabhuir na Seintiomna ar na ttarraing go Gaidhilg tre chúram agus dhúthracht an Doctúir Uilliam Bedel (1685)
Rinne sé staidéar i bPáras, Oxford agus Cambridge; ghnóthaigh sé BA in Cambridge 1562/3 agus MA i 1567
Bhain sé céim amach in Ollscoil Cambridge i 1680 agus oirníodh ina shagart de chuid Eaglais Shasana é
Cuireadh oideachas air in Clare Hall, Cambridge; chuir sé aithne ar an mBanríon Eilís nuair a thug sí cuairt ar an ollscoil i 1564
Bhain sé céim amach i bhFeabhra 1565 tar éis dó a bheith i gColáiste Mhagdalen in Cambridge
Faoin ainm Nehemiah Daniel a cláraíodh é in Ollscoil Cambridge in Eanáir 1580
Tar éis do Alan céim a bhaint amach in Ollscoil Cambridge agus obair a dhéanamh le haghaidh dochtúireachta in Ollscoil Dhún Éideann agus in Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath ceapadh é mar Chartlannaí Taighde i Scoil Eolais na hAlba
I 1928 chuaigh sé go Coláiste Eoin, Cambridge, mar a ndearna sé staidéar ar na clasaicigh; fuair sé boinn agus gradaim eile de bharr a fheabhas a scríobh sé véarsaíocht Laidine agus Gréigise