Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 19
Mhaíodh sé gur leor leis coicís i mbun teanga nua chun go mbeadh ar a chumas ciall a bhaint as a raibh le léamh i nuachtán. Thug scoláireacht nuatheangacha é go Coláiste Gonville agus Caius in Cambridge in 1893 ··· Bhí an Ghearmáinis go nádúrtha rílíofa aige dá bharr agus fuair sé post ina choláiste féin in Cambridge mar léachtóir Gearmáinise ··· Cruthaíodh léachtóireacht Cheiltise dó in Cambridge i 1909. Chuir an chéad chogadh domhanda isteach ar a shaol go mór
Luann Flower Ollamh na hAraibise in Cambridge, William Wright, mar dhuine a thug teistiméireacht i dtaobh a eolais ar theangacha agus ar an Araibis go háirithe ··· Ghortaigh léirmheas Meyer go mór é. Bhronn Ollscoil Cambridge dochtúireacht air in 1893. Ba í Eleanor Hull an scoláire ba mhó a bhí faoi chomaoin aige
Ceapadh an t-athair ina ollamh le hanatamaíocht in Ollscoil Cambridge in 1883 ··· Rinne sé staidéar príobháideach sa Ghearmáin agus bhain MA amach i gColáiste Naomh Eoin, Cambridge
I gColáiste Emmanuel in Cambridge, coláiste a raibh cáil an phiúratánachais air, a bhain sé céimeanna BA agus MA amach ··· D’fhág sin, agus cibé leasuithe ar an gcóip sin a rinne Aodh Ó Raghallaigh i Londain, gur mór idir an Sean-Tiomna a clóbhuaileadh agus a bhfuil de shaothar Bhedell sna lámhscríbhinní i Leabharlann Marsh agus i Leabharlann na hOllscoile in Cambridge. Ní raibh síntiúsóirí le fáil agus ba é Boyle a d’íoc an costas nuair a clóbhuaileadh i Londain é: Leabhuir na Seintiomna ar na ttarraing go Gaidhilg tre chúram agus dhúthracht an Doctúir Uilliam Bedel (1685)
Rinne sé staidéar i bPáras, Oxford agus Cambridge; ghnóthaigh sé BA in Cambridge 1562/3 agus MA i 1567
Bhain sé céim amach in Ollscoil Cambridge i 1680 agus oirníodh ina shagart de chuid Eaglais Shasana é
Cuireadh oideachas air in Clare Hall, Cambridge; chuir sé aithne ar an mBanríon Eilís nuair a thug sí cuairt ar an ollscoil i 1564
Bhain sé céim amach i bhFeabhra 1565 tar éis dó a bheith i gColáiste Mhagdalen in Cambridge
Faoin ainm Nehemiah Daniel a cláraíodh é in Ollscoil Cambridge in Eanáir 1580
Tar éis do Alan céim a bhaint amach in Ollscoil Cambridge agus obair a dhéanamh le haghaidh dochtúireachta in Ollscoil Dhún Éideann agus in Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath ceapadh é mar Chartlannaí Taighde i Scoil Eolais na hAlba
I 1928 chuaigh sé go Coláiste Eoin, Cambridge, mar a ndearna sé staidéar ar na clasaicigh; fuair sé boinn agus gradaim eile de bharr a fheabhas a scríobh sé véarsaíocht Laidine agus Gréigise
Thug scoláireacht go dtí Coláiste an Rí in Cambridge é i 1922 agus roghnaigh sé na clasaicigh mar ábhar léinn
Chaith dhá bhliain i gColáiste Eoin, Cambridge, agus dhá bhliain ag múineadh i gColáiste Mhichíl i Lios Tuathail
Rinneadh bairnéad de i 1919 agus bhronn Ollscoil Cambridge LLD air i 1920
Turcach ba ea an cara ba mhó aige ann agus deir sé gur fhoghlaim sé an aibítir Thurcach uaidh mar mhalairt ar cheachtanna Gaeilge. Chaith sé tamaill ghairide i gColáiste na Tríonóide agus i gColáiste Eoin, Cambridge, gan céim a ghnóthú
Bhain Henry céim amach in 1854 in Ollscoil Cambridge agus chaith dhá bhliain ag múineadh i gColáiste Naomh Columba i gContae Bhaile Átha Cliath
amach in Cambridge in 1826
Bhí sé ar an ngannchuid nuair a theip ar an gcumann sin sa Mhí. Is idir 1822 agus 1854 a bhí obair an scríobhaí á déanamh aige agus tá na 25 lámhscríbhinn dá dhéantús in: Ollscoil na Ríona, Béal Feirste; Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath; Coláiste Ollscoile na Gaillimhe; Coláiste na hOllscoile, Corcaigh; Acadamh Ríoga na hÉireann; Ollscoil Dhún Éideann; an Leabharlann Náisiúnta; Leabharlann Phoiblí Bhéal Feirste; agus Ollscoil Cambridge
Bhuaigh sé scoláireachtaí in Cambridge agus chaith an bhliain 1883 in Ollscoil Jena