Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 23
Ba le muintir Pennefather fadó é. Deir a mhuintir gur máistir tí ó Shasana a bhí ag na buachaillí ar dtús agus gur cuireadh ar feadh dhá bhliain iad go dtí Coláiste Choill Chluana Gabhann ··· Shábháil sé buachaill ó Choill Chluana Gabhann i dTrá Mhór i bhFómhar 1899 agus fuair bonn cré-umha an Royal Humane Society
Scríobhadh an Gliasánach seo aistí in The Nenagh Guardian. Fuair Timothy meánscolaíocht sa Tulaigh Bheag agus i gColáiste Choill Chluana Gabhann ··· Chaith sé 1894-1901 agus 1904-1906 ina mháistir clasaiceach i gCoill Chluana Gabhann agus i Stonyhurst
Chaith sé 1895–7 ag múineadh i gColáiste na Mungairte i Luimneach agus 1898–1900 i gColáiste Choill Chluana Gabhann. Bhí an tAthair Eoin Mac Fhir Léinn[q.v.] ag múineadh ansin freisin, é ag ullmhú eagráin de dhánta Sheathrúin Céitinn ag an am ··· B’fhéidir go mbíodh ball den Chumann i gColáiste Choill Chluana Gabhann á shíorcheartú
Bíonn tagairtí dó in An Claidheamh Soluis: gur bhuaigh sé scoláireacht Mhic Ghiolla i gColáiste Choill Chluana Gabhann toisc a fheabhas a bhí na marcanna sa Ghaeilge aige (26 Deireadh Fómhair 1907); go raibh sé ina rúnaí ag Ciste na Teanga i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath (31 Iúil 1909)
Bhí sé ar scoil i gColáiste Choill Chluana Gabhann agus bhí sa chéad áit in Éirinn i sé cinn de na hábhair sna scrúduithe Meánteistiméireachta agus Ardteistiméireachta
Níor chuir Seosamh síos go raibh Gaeilge aige féin. Bhí sé ar scoil sa Tulach Bheag agus i gColáiste Choill Chluana Gabhann
Is é an t-eolas sa teastas pósta i dtaobh Catherine go raibh sí 19 mbliana d’aois agus gurbh iníon le Joseph Glynn í. Bhí sé ar scoil i gColáiste Choill Chluana Gabhann agus thosaigh ag obair mar orgánaí eaglasta roimh 1872
Fuair sé scolaíocht i Scoil na hOllscoile Caitlicí (CUS), i gColáiste Choill Chluana Gabhann (1894-96) agus, ó 1896 ar aghaidh, i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Bhí sé ar scoil i gCill Rois ag na Bráithre Críostaí, i gColáiste Fhlannáin in Inis agus i gColáiste Choill Chluana Gabhann sula ndeachaigh sé go Scoil Leighis na hOllscoile Caitlicí i mBaile Átha Cliath. Phós sé Catherine Hayes ar 25 Samhain 1899; ba iníon í Catherine le John Hayes
Phósfadh duine dá dheirfiúracha David Humphreys agus sa teaghlach acusan bhí Dick Humphreys agus a dheirfúr Síle Uí Dhonnchadha. Tar éis bunoideachais cuireadh go Coláiste Choill Chluana Gabhann é (1890-1893) agus ansin chláraigh sé mar mhac léinn i nDámh an Leighis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Bhí sé ina dhiaidh sin i Scoil na nOblátach i Sráid an Mhóta Uachtaraigh, Baile Átha Cliath, agus i gColáiste Choill Chluana Gabhann
úd, agus ina dhiaidh sin i gColáiste Choill Chluana Gabhann
Bhí sé ar scoil ag mná rialta La Sainte Union i mBaile Átha Luain agus ina dhiaidh sin ag na hÍosánaigh i gColáiste Choill Chluana Gabhann
Chaith sé deich mbliana ina mhúinteoir i gColáiste Choill Cluana Gabhann agus rinne gach dícheall ann chun spéis na ndaltaí a mhúscailt sa teanga
Bhí deartháir leis, Daniel (d’éag Eanáir 1866), sna hÍosánaigh freisin agus bhí a dheirfiúr Eliza pósta ar Pierse Power, seanathair Phiarais Mhic Channa [q.v.]. Bhí sé ina dhalta i gColáiste Coill Chluana Chluana Gabhann ó 1851 go 1854
Chuir Tomás Máirtín agus a dheartháireacha go Coláiste Choill Chluana Gabhann
Bhí sé ina bhall de Choiste an Litrithe ag an gConradh i 1900. Casadh an tAthair Pádraig Ó Duinnín[q.v.] air i gCoill Chluana Gabhann roimhe sin
Ó 1891 go 1894 is ag múineadh i Scoil na mBráithre i mbaile Thiobraid Árann a bhí sé, i gColáiste Choilm Cille i nDoire 1894–97, i gColáiste Adhamhnáin i Leitir Ceanainn ó 1897 go 1921 agus ansin go ceann trí bliana i gColáiste Choill Chluana Gabhann
I ndiaidh dó céim a ghnóthú chuaigh sé a mhúineadh teangacha i gColáiste Choill Chluana Gabhann ach b’éigean dó éirí as an bpost sin mar gheall ar dhrochshláinte
I ndiaidh a bheith ar scoil i gColáiste Choill Chluana Gabhann chaith sé tamaill ag múineadh ansin agus i Luimneach agus ag múineadh na gclasaiceach i bPáirc an Mhuilinn
Bhí luí aige le stair agus bhí sé á múineadh i gColáiste Choill Chluana Gabhann agus i Luimneach agus bhí sé ina ollamh le diagacht mhorálta i bPáirc Bhaile an Mhuilinn sular ceapadh ar fhoireann Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath é mar sparánaí agus leabharlannaí in 1883
Phós siad ar 14 Meitheamh 1876 agus bhí ochtar clainne acu. In 1874/5 bhí sé ag teagasc ábhar tráchtála i gColáiste na Carraige Duibhe; chaith sé ráithe ag obair i gColáiste Eoin, Cill Chainnigh, agus tréimhse in 1876/7 ag múineadh i gColáiste Choill Chluana Gabhann
Bhí sé i gColáiste Choill Chluana Gabhann ansin go dtí go ndeachaigh sé isteach i gColáiste na Banríona i gCorcaigh in aois 16 bliana dó