Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 107
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. Ollamh le Stair na Meánaoiseanna i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, ab ea Donnchadh Ó Corráin, mórscoláire a raibh aithne idirnáisiúnta air mar shaineolaí ar stair na hÉireann sna luath-mheánaoiseanna, ar dhlí, ginealaigh, croinicí agus lámhscríbhinní bíobalta, agus na teangacha ar fad ar a thoil aige a bhí riachtanach le staidéar a dhéanamh ar stair ár n-oileánrach ··· D’aistrigh sé go Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, ina dhiaidh sin ··· Tar éis seal a chaitheamh ina léachtóir sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (1969–72), d’fhill sé ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus is ann a chaith sé formhór a shaol acadúil ina dhiaidh sin ··· Nuair a bhí sé aistrithe go Nua-Ghaeilge ag Donnchadh, rinne sé an athuair é sa Ghaeilge Chlasaiceach agus ansin sa Mheán-Ghaeilge. Chaith Donnchadh cúpla tréimhse thar lear: ina léachtóir ar cuairt i stair na meánaoiseanna in Cambridge in 1977 agus ina ollamh le Ceiltis ar cuairt in Ollscoil Pennsylvania 1978–9 nuair a ceapadh é ina ollamh comhlach i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh ··· Sa bhliain 1999 toghadh é ina Ollamh le Stair na Meánaoiseanna i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus is ann a bhí sé go ndeachaigh sé ar scor in 2007
ó Chluain Meala, scoláire, a bhí ag teagasc staire agus tíreolaíochta dóibh. In 1943 thug scoláireacht Chomhairle Contae go Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, é agus roghnaigh sé Gaeilge, Laidin agus Gréigis mar ábhair staidéir ··· D’fhill sé ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, in 1964 mar Stiúrthóir na Gaeilge Labhartha agus mar stiúrthóir ar na seirbhísí closamhairc ··· I measc na leabhar a scríobh sé tá: Leoithne aniar (1982); Cois Laoi: léarscáil logainmneacha (1985); Blasket memories: the life of an Irish island community (1998); Abair leat Joe Daly (1999); An tAthair Tadhg (2000) faoin Athair Tadhg Ó Murchú[q.v.]; Sliabh gCua m’óige (2003); West Kerry camera: camera Chorca Dhuibhne (2006). Bhí sé pósta ar Betty Irwin, ar bhuail sé léi a chéad uair in 1947 i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus í ag staidéar ag an am le haghaidh céim B.Comm
Ba é a chum an t-amhrán ‘An Buachaillín Bán’. Ó 1905 ar aghaidh bhí post páirtaimseartha aige mar léachtóir sa Ghaeilge i gColáiste Ollscoile Chorcaí (Coláiste na Banríona) ··· Bhíodh cúrsaí samhraidh do mhúinteoirí ar siúl ag an mbeirt acu sa Choláiste sa tréimhse 1922–9 ··· Éamonn a bhunaigh agus a d’eagraigh Éarna (1922–5), irisleabhar Scoil na Ceiltise sa Choláiste
Thosaigh sé féin agus mic léinn eile i gColáiste Ollscoile Chorcaí ag iarraidh teacht ar oide maith Gaeilge sa chathair ··· Faoi 1895 bhí eolas maith aige ar an teanga mar is léir ar litir uaidh in Irisleabhar na Gaedhilge an Mhárta. An léann clasaiceach a bhí ar siúl aige sa Choláiste Ollscoile agus i ndiaidh céim a fháil thosaigh sé ag múineadh i meánscoileanna Chorcaí agus go háirithe sa Scoil Ghramadaí ··· Ceapadh é ina léachtóir le Ceiltis sa Choláiste Ollscoile in 1897
Ina meascsan bhí Alfred a bhí ina Uachtarán ar Choláiste Ollscoile Chorcaí agus Sisile, an scoláire Gaeilge ··· But it is clear that O’Rahilly felt himself impelled to turn his attention to earlier things and especially to early history”. In 1916 chuir sé isteach ar ollúnacht na Gaeilge i gCorcaigh, Bergin, Best, Mac Néill, Ó Máille, an Duinníneach, an tAthair Peadar agus scoláirí eile á mholadh, ach ba é Torna a fuair an post ··· D’aistrigh sé go Corcaigh in 1929 mar Ollamh Taighde
Labhair sé go searbhasach i dtaobh Owen Connellan [q.v.] agus Ó Donnabháin a bheith ceaptha mar ollúna i gCorcaigh agus i mBéal Feirste; don Athair Domhnall Ó Súilliobháin [q.v.] a thabharfadh sé féin post Chorcaí ··· Mar sin féin, faoi 1852 bhí scéim á dréachtadh aige chun cúig scoláireacht £25 a thabhairt do mhic léinn na Gaeilge i gCorcaigh. Rinne sé iarracht in 1844 ‘The Cork and Kerry Irish Poetry and Music Society’ a bhunú
I 1921 bhí tosaithe aige ar an tráchtas ‘Short study of a Transplanted Family in the Seventeenth Century’ (cuid de stair mhuintir Mhic Giolla Iasachta) a ullmhú i gcomhair céim MA i gColáiste Ollscoile Chorcaí; foilsíodh é i 1935 ··· B’fhéidir gurbh é an t-aon duine riamh é a bhí ina bhall de bhoird rialaithe na gcoláistí ollscoile i nGaillimh agus i gCorcaigh go comhuaineach. I 1927 foilsíodh an leabhar Gaeilge is suaithinsí dá chuid, an t-úrscéal Cúrsaí Thomáis: shíos seal a’s shuas seal
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí sé ina Ollamh le Stair na hÉireann i gColáiste Ollscoile Chorcaí 1954-61 ··· Tar éis a bheith ar scoil i gCnoc Síon, Port Láirge, bhí sé i gColáiste Ollscoile Chorcaí agus in Friedrich-Wilhelm Universitat i mBeirlín
Thug sé féin roinnt eolais ar a thamall i gColáiste Ollscoile Chorcaí in Comhar, Nollaig 1984 (‘Uige an Chuimhnimh’). I mBaile na mBocht, Corcaigh, a rugadh é ar 20 Aibreán 1950 ··· Thug scoláireacht Bhardas Chorcaí é go Coláiste Ollscoile Chorcaí 1968-71 mar a raibh tionchar air ag an Ollamh Seán Ó Tuama, ag an bhfile Seán Ó Ríordáin, a bhí ina léachtóir páirtaimseartha ann, agus ag Seán Ó Riada
Ní raibh aige ach sé bliana déag agus é ag tosú i gColáiste Ollscoile Chorcaí ··· Bhí cúpla post páirtaimseartha aige sula bhfuair sé cúntóireacht i gColáiste Ollscoile Chorcaí
Bhí de cháil air gur rómheas a bhí aige ar shaothar liteartha an tsagairt. Ceapadh é ina chúntóir i Roinn na Gaeilge agus sa leabharlann i gColáiste Ollscoile Chorcaí in 1923 agus ina léachtóir in 1930 ··· Chuir sé isteach ar uachtaránacht Choláiste Ollscoile Chorcaí in 1943 ach is le Alfred Ó Rathaille a bhí an lá. Chuaigh Cormac amach ar pinsean in 1954 agus chaith fuílleach a shaoil i gCill Orglan
Toghadh é ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge in 1918 agus bhí baint mhór aige le heagrú an Oireachtais i gCorcaigh in 1919. Bhain sé céim san fhealsúnacht amach in 1907 de bharr scrúduithe na hOllscoile Ríoga ··· Sampla den réchúis is ea gur thacaigh sí in 1936 le ceapachán Frances Vaughan mar ollamh le hoideachas i gColáiste Ollscoile Chorcaí, bean nach raibh Gaeilge aici
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí sé ar dhuine d’ollúna na Gaeilge i gColáiste Ollscoile Chorcaí ··· Tar éis dó céim mháistir a fháil bhí sé ag teagasc sa Mhainistir Thuaidh go dtí gur ceapadh é ina léachtóir le Gaeilge i gColáiste Ollscoile Chorcaí i 1932
Ní foláir nó thit costas rómhór ar a mhuintir le linn dó a bheith ag freastal ar an gColáiste Ollscoile, Corcaigh, ar feadh na tréimhse 1948-52 ··· Tugadh deis dó chun leanúint air ag cur faoi i nGaeltacht Chúil Aodha nuair a ceapadh é ina léachtóir le ceol na hÉireann i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh
Rugadh beirt iníonacha dóibh, Cáit agus Emma. In 1987 ghnóthaigh sé céim mháistir sa léann dúchais i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, tar éis dó eagar a chur faoi stiúir Ghearóid Uí Chrualaíoch ar chnuasach béaloidis a bailíodh ó Phádraig Ó Murchú (1873-1950) [q.v.] ··· Bhí cóiriú á dhéanamh aige ar an stór mór de bhéaloideas agus de sheanchas na Rinne a bhí bailithe acu sin, agus ag bailitheoiri éagsúla eile, ó Micheál Turraoin [q.v.] agus bhí i gceist aige sin a bheith ina ábhar tráchtais dochtúra aige i gColáiste na hOllscoile i gCorcaigh
Ar thaobh amháin bhí “Éireannaigh” / “Caitlicigh” a bhí ag troid faoi “Shéarlas” / “rí Séarlas”; ina gcoinne sin bhí “an namhaid” – “Albanaigh” is “Sasanaigh” arbh ionann iad agus “na heiricigh”.’ I gColáiste na hOllscoile i gCorcaigh atá an bhunscríbhinn ··· Tháinig sí i seilbh James Edward Hartnett Murphy[B4], Ollamh na Gaeilge i gColáiste na Tríonóide, agus is ag Corcaigh atá a chnuasachsan
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Deir Seán Ó Coileáin (Éigse XXXIII, 2002): ‘Risteard Breatnach’s particular contribution to scholarship in Irish derives from three separate but interrelated sources: a knowledge of the history of the Irish language that rivalled that of Bergin[B2], O’Rahilly B2, Murphy B2] and Greene[B3], and that is scarcely approached by any present-day scholar; a familiarity with the modern dialects, extending to Scottish Gaelic and Manx, such as few others have possessed (one thinks of O’Rahilly and Wagner[q.v.]); an intellectual rigour and a keen linguistic sense informed by the best international theory and practice.’ Tá cuntas air in Irish Times 19 Bealtaine 2001 agus deirtear ann: ‘The former Professor of Irish Language and Literature at University College Cork built up a very important school of Irish at UCC, and many of his students went on to occupy university chairs of Irish and Celtic Studies elsewhere in Ireland and in the US.’ Bronnadh féilscríbhinn air, Folia Gadelica: aistí ó iardhaltaí leis a bronnadh ar R.A ··· On being presented by Seán Ó Ríordáin (Ríoghbhardáin) with a copy of a record of the poet reading some of his compositions Professor Breatnach responded with the following stanza: ‘As an récord don Ríobhard is buíoch atáim / Is gur fíorbhreá (is óm chroí ráim) an síneadh láimhe / Ach ó shín Seán uaidh faí a bhrád chun daoi re dán / Is díobháil sin, ní f’láir, d’ealaín na mbard.’ Bhí suim ar leith aige i gcúrsaí ollscolaíochta agus bhí sé ina bhall de bhord stiúrtha Choláiste Ollscoile Chorcaí idir 1954 agus 1971 agus de Sheanad Ollscoil na hÉireann idir 1964 agus 1977
Yeats. Fuair Ó Muirthile scoláireacht ó Bhardas Chorcaí chun freastal ar Choláiste na hOllscoile i gCorcaigh (1968–71) mar ar roghnaigh sé Gaeilge agus Fraincis don gcéim BA ··· Bhí cúrsaí filíochta faoi bhláth as Béarla agus as Gaeilge i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, ag deireadh na seascaidí agus tús na seachtóidí agus filí óga á spreagadh ag Seán Lucey (1931–2001) sa Bhéarla agus Seán Ó Tuama (1926–2006) sa Ghaeilge
Phort Láirge, bhuail Eilís le Cormac Ó Cuilleanáin, ar léachtóir le Gaeilge é i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh ··· In 1992, bhronn Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, céim dochtúra oinigh uirthi
Agus é ansin chuir sé isteach ar scoláireacht cheoil a thabharfadh go dtí Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, é ··· Bhain sé céim sa cheol amach i gCorcaigh, áit a ndeachaigh Aloys Fleischmann agus Pilib Ó Laoghaire [q.v.] go mór i bhfeidhm air agus áit ar chuir sé suim ar leith sa cheol córúil
Ba i gCorcaigh a fuair Bob Welch a chuid oideachais; ar Choláiste Chríost Rí ag Bráithre na Toirbhirte agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, mar a ndearna sé staidéar ar an Bhéarla, ar an Ghaeilge agus ar an cheol ··· I measc na scoláirí breátha a bhí á theagasc i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, bhí Seán Ó Tuama, Seán Ó Riada agus Seán Lucy
Tar éis bliana i gColáiste Ollscoile Chorcaí, d’fhág sé a chúrsa léinn le dul ag obair mar oifigeach cléireachais sa státseirbhís ··· Though he was unsuccessful in that election Liam remained committed to public service and the Irish language and he continued his work in that regard. Sa bhliain 2002 bhronn Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, dochtúireacht oinigh ar Liam
Bhí sé sna hÉireannaigh Óga agus ina scairshealbhóir san Irish Tribune, an páipéar a lean United Irishman an Mhistéalaigh, ach bhac fiabhras daitheacha air páirt a ghlacadh san éirí amach in 1848; lean an tinneas sin go ceann bliana agus d’fhág rian air go deireadh a shaoil. Nuair a ceapadh Kane ina uachtarán ar an gColáiste Ollscoile i gCorcaigh fuair sé post Kane sa Mhúsaem agus bhí ina ollamh le Ceimic Theoiriciúil ann nuair a rinneadh an Coláiste Ríoga Eolaíochta de in 1867 ··· Nuair a d’éirigh Kane as uachtaránacht Choláiste Ollscoile Chorcaí in 1873 mhol sé gurbh é an Súilleabhánach a cheapfaí sa phost, rud a rinneadh
Chuaigh sé go Corcaigh, bhain Ard-Teastas san Oideachas agus rinne tráchtas MA ar Eochair-sgiath an Aifrinn faoin Ollamh R.A
Thapaigh sé a dheis chomh maith agus bhain amach céim oíche i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, sa Ghaeilge agus sa Stair, rud a chabhraigh leis cáiliú mar mhúinteoir meánscoile
As siúd chuaigh sé go Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, áit ar bhain sé céim Baitsiléir Ealaíon amach in 1945 chomh maith le hArdteastas san Oideachas ina dhiaidh sin
D’fhreastail sé ar an Mainistir Thuaidh agus ina dhiaidh sin ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, áit ar bhain sé céim sna dána amach
Ar feadh 1933-34 bhí sé ina mhac léinn taighde i gColáiste Ollscoile Chorcaí, é ag gabháil do chúrsa Ph.D.; is i ngeall ar chuid den soláthar a rinne sé i gcomhair Hessen’s Irish lexicon a ghnóthaigh sé a chéim dochtúra
Arís, is scoláireacht a thug go dtí an Coláiste Ollscoile, Chorcaigh, é; bhí sé ina rúnaí ar an gCuallacht Ghaelach ann
Chaitheadh sé an tsaoire ag foghlaim Gaeilge i mBéal Átha an Ghaorthaidh. B’fhéidir a rá gur chuir Cogadh na Saoirse deireadh lena thamall i gColáiste Ollscoile Chorcaí
Tar éis dó cáilíocht mhúinteora náisiúnta a bhaint amach i gColáiste Oiliúna na mBráithre i Marino, Baile Átha Cliath, ghnóthaigh sé ar ball BA agus MA sa stair in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus ghnóthaigh Ard-Teastas san Oideachas in Ollscoil na hÉireann, Corcaigh
Bhí sé ina mhac léinn i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh agus cháiligh mar mhúinteoir meánscoile
Faoi chomaoin aige bhí eagrais agus institiúidí mar Chumann Merriman, Coláiste na Tríonóide, Coláistí na hOllscoile, Corcaigh agus Gaillimh, Gael-Linn, RTÉ, Oireachtas na Gaeilge, Leabharlanna Poiblí Bhaile Átha Cliath agus iliomad foilsitheoirí leabhar agus irisí Gaeilge
Chaith sé na blianta 1911-15 i gColáiste Ollscoile Chorcaí (BA i 1914 agus MA i 1915)
Léachtaí Gaeilge ar chúrsaí oideachais i gColáiste Ollscoile Chorcaí
Agus tá curtha i gcló in The Irish Review, geimhreadh 1995 (‘An Ghaeilge i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, 1845-1995’) cuntas Uí Choinníolláin féin ar an scolaíocht a cuireadh air: ‘I obtained a good school education, by which I acquired an approved knowledge of Greek, Latin and English, along with some science; but I took no degree in any University.’ Chaith sé fiche bliain ag obair mar scríobhaí in Acadamh Ríoga na hÉireann
Mhúin beirt de scoláirí óga Choláiste Ollscoile Chorcaí, Joe Healy agus Séamus Caomhánach, Gaeilge dó sa Ghearmáin féin; thug sé sraith léachtaí i gCorcaigh i samhradh 1929
I gColáiste Ollscoile Chorcaí, bhí an Dr de Hindeberg ina ollamh aige
Sna blianta deireanacha dá shaol bhí post aige sa Teanglann i Coláiste na hOllscoile i gCorcaigh
I gcomhpháirt le cuid de lucht gnó Dhún Garbhán bhunaigh sé tionscail sa cheantar: an Dickens Leather Company (bhí sé ar cheann de na chéad tionscail Éireannacha a bhí ar stocmhargadh Bhaile Átha Cliath) agus an Dungarvan Glue and Gelatine Company. Is mó comhartha aitheantais agus onóra a tugadh dó: bhí sé ina bhall de Sheanad Éireann agus den Bhord Turasóireachta; bhí sé tamall ar Choiste stiúrtha Choláiste na hOllscoile, Corcaigh; toghadh é ina uachtarán ar an Oireachtas i 1949; chaith sé tamall ina uachtarán ar Chumann Choistí Gairmoideachais na hÉireann; bhronn Ollscoil na hÉireann LL.D
Ghnóthaigh sé céim sa cheol i gColáiste Ollscoile Chorcaí níos deireanaí ina shaol
Tá tagairt in Inniu 1 Iúil 1955 dá bhallraíocht i gcoiste téarmaíochta a thagadh le chéile gach samhradh i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Dúirt an Tóibíneach go raibh sé an-chairdiúil leis an Athair Peadar Ó Laoghaire[B2]
Ó 1915 go 1934 bhí sé ina léachtóir agus ansin ina Ollamh le Seandálaíocht i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Le linn a óige bhí an Ghaeilge ag roinnt de na seandaoine timpeall ar Cheallachán
Larchet (1884-1967) a bhí ina ollamh le ceol i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus i gColáiste Ollscoile Chorcaí faoi Aloys Fleischmann (1910-92)
Luadh Tommy, Kitty, Maureen agus Ursula i dtuairiscí báis Shíle. Ghnóthaigh sí BA i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, i 1923, agus i 1925 céim mháistir, scoláireacht taistil, agus an tArd-Teastas Oideachais
Ranganna oíche a bhíodh á múineadh aige agus thug sin deis dó freastal ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, mar a ndearna sé cúrsa onórach sa stair agus sa Ghaeilge
An bhliain chéanna sin bhí sé ina ardollamh ar chúrsa faoi choimirce Chumann na Múinteoirí Gaeilge. In 1929 bhí William Stockley ag éirí as ollúnacht an Bhéarla i gColáiste Ollscoile Chorcaí agus theastaigh uaidh gurbh é an Corcorach a cheapfaí ina áit
An bhliain dár gcionn fuair sé an chéad duais do bhailiúchán de shean-fhocail. Chaith sé bliain timpeall an ama seo ina mhac léinn i gColáiste Ollscoile Chorcaí agus d’fhreastail ar an gcéad seisiún de Choláiste na Mumhan
D’fhanadh sé ar lóistín sa Ráth oícheanta na seachtaine. Níor thosaigh sé ar a chúrsa i gColáiste Ollscoile Chorcaí go dtí 1924
After leaving Propaganda he apparently taught at the Cork University
Ar iarratas ón Leabharlann Náisiúnta chaith sé féin agus an tOllamh Joseph Healy, Coláiste Ollscoile Chorcaí, tamall ag taighde i gCartlann na Spáinne i Simancas. D’éag sé ar 19 Nollaig 1963
Bhí sé freisin ina scrúdaitheoir seachtrach ag Coláiste na Ríona, Béal Feirste, agus ag Coláiste Ollscoile Chorcaí. Bhí Pádhraic Ó Domhnalláin mar fhear comhair aige nuair a scríobh siad Bruth-fá-thír (1923)
Cúrsa eolaíochta a roghnaigh sé i gColáiste Ollscoile Chorcaí
Deirtear go raibh teistiméireacht innealtóireachta de chineál éigin aige ó Choláiste Ollscoile Chorcaí agus go raibh sé ag múineadh tamall i mBéal Feirste. Chuir Pádraig Ó Braoin eagar ar Liam de Noraidh, Cill Uird (1980) agus deirtear ann gur i gCill Uird a chaith sé an chuid ba mhó dá shaol agus go raibh siopa crua-earraí aige ann
Ba é a rinne an tionlacan pianó an bhliain sin agus ag gach Oireachtas go dtí 1918. Chaith sé ceithre bliana mar ardmháistir i Scoil Cheoil Chathartha Chorcaí agus mar ollamh i gColáiste Ollscoile Chorcaí
Ceapadh í mar chomharba ar Charl Hardebeck[q.v.] i bpost léachtóra ceoil Ghaelaigh i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, post a raibh teideal ollaimh ag gabháil leis ar dtús
Thug scoláireacht chun an Choláiste Ollscoile, Corcaigh, é i 1914
Ba é an duine ab óige den cheathrar é. I ndiaidh meánscolaíochta i Scoil na mBráithre De La Salle sa Sciobairín rinne sé cúrsa sa léann Ceilteach i gColáiste Ollscoile Chorcaí agus fuair BA le honóracha den chéad ghrád 1940
Rugadh eisean tuairim 1862 agus bhí Gaeilge aige. Fuair Séamus a chuid oideachais ó na Bráithre Críostaí agus i gColáiste Ollscoile Chorcaí
In Eanáir 1969, fuair sé post i gColáiste Ollscoile Chorcaí agus é mar dhualgas air leathdhosaen léacht a thabhairt in aghaidh na bliana
Bheadh sé ina chathaoirleach ar chéimithe Chorcaí ar ball agus ina bhall de Bhord Stiúrtha Choláiste Ollscoile Chorcaí. Is cosúil gurbh iad seanchainteoirí dúchais an cheantair a d’adhain a spéis sa teanga
Le Gaeilge a thóg Eibhlín féin a clann i gcathair Phort Láirge. Fuair sí scoláireacht ollscoile i 1915 agus i 1918 ghnóthaigh BA i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus Ard-Dioplóma san Oideachas ina dhiaidh sin
I measc na bhfoghlaimeoirí eile bhí a dheirfiúr Helena, Seoirse Mac Fhlannchaidh, Máire Ní Mhaicín, Séamus de Chlanndiolúin agus Patrick Merriman, an fear a bheadh ina uachtarán ar Choláiste Ollscoile Chorcaí ar ball
An bhliain chéanna sin chuir sé isteach ar chathaoir na Gaeilge i gColáiste Ollscoile Chorcaí a bhí folamh i ndiaidh de Hindeberg
Ceapadh é ina Ollamh le Ceiltis i gColáiste Ollscoile Chorcaí in 1908
Sullivan, Uachtarán Choláiste Ollscoile Chorcaí. Chuaigh Tomás go dtí an scoil náisiúnta agus as sin ar feadh bliana go dtí Coláiste Naithí i mBealach an Doirín
I ndiaidh bunscolaíochta bhí sé i gColáiste Mhichíl i Lios Tuathail agus ansin i gColáiste Ollscoile Chorcaí mar ar ghnóthaigh sé céim sa tráchtáil i 1922. Bhí sé ag múineadh i gColáiste Mhichíl ó 1922 go 1927 (agus scríbhneoir eile úd Lios Tuathail, Brian Mac Mathúna, sa rang aige) agus ó 1927 go 1930 i gColáiste Bhelvedere agus bliain ansin sa Cheardscoil i Ráth Maonais
dó i gColáiste Ollscoile Chorcaí
I 1916 toghadh é ina Ollamh le Gaeilge i gColáiste Ollscoile Chorcaí mar chomharba ar Risteard de Hindeberg
Chaith sé na blianta 1857–8 i gColáiste na Banríona, Corcaigh, agus faoi 1859 bhí sé ag freastal ar léachtaí i dtaobh na máinliachta i Scoil Leighis na hOllscoile Caitlicí i Sráid Shisile, Baile Átha Cliath
Nuair a shocraigh sé a aigne ar gan a bheith ina shagart thosaigh sé, i 1911, ar chúrsa sa léann Ceilteach i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, faoin Dr Risteard de Hindeberg
Tar éis meánoideachais sa Mhainistir Thuaidh, Corcaigh, ghnóthaigh sé bunchéim agus céim mháistir sa Bhéarla i gColáiste Ollscoile Chorcaí
sa Ghaeilge i gColáiste Ollscoile Chorcaí
Coláiste na Rinne: gearrstair,(1987) gur chuir sé eagar ar bhailiúchán de lámhscríbhinní atá anois i gColáiste Ollscoile Chorcaí
Tá na lámhscríbhinní a rinne sé san Acadamh Ríoga, i Leabharlann na Breataine, sa Leabharlann Náisiúnta, i gColáiste Ollscoile Chorcaí agus i Maigh Nuad
Ar Scoil Uí Chonaill, scoil a bhí an uair sin ag na Bráithre Críostaí i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath, a bhí sé sula ndeachaigh sé go Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
Ghnóthaigh sé céim BA sa Léann Ceilteach in 1957 i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus céim mháistir ann in 1958, chomh maith le scoláireacht taistil go hOllscoil München, sa Ghearmáin, mar a rinne sé staidéar ar an bhfocleolaíocht agus ar an teangeolaíocht faoin scoláire cáiliúil Julius Pokorny [q.v.]. Ó fhómhar 1958 go 1962 is mar léachtóir sóisearach i gColáiste Ollscoil na Ríona, Béal Feirste, a bhí a chéad phost seasta aige
Céimí é de chuid Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, Gaeilge agus Stair mar ábhair céime aige
Cuireadh na ceirníní i dtaisce san Acadamh ach tugadh cóipeanna de cheirníní a gcúigí féin do Choláiste Ollscoile Chorcaí, Coláiste Ollscoile na Gaillimhe agus do Choláiste Ollscoile na Banríona, Béal Feirste
Chaith sé bliain ag gabháil don innealltóireacht i gColáiste Ollscoile Chorcaí ach ghlac le post státseirbhíse an bhliain dár gcionn
Deir Nic Dhonnchadha: ‘A bhfuil ar bith de phrofaí an dá imleabhar a bhí beartaithe ag Úna, táid i gcomhad anois i Leabharlann Choláiste Ollscoile Chorcaí.’ Cuireadh Úna i Reilig Nua Theach Mealóg ar 14 Deireadh Fómhair 1946
Bhí sé ina léachtóir le ceol i Roinn an Oideachais, Coláiste Ollscoile Chorcaí, agus i bhForas Éireann
I 1943 fuair sé céim mháistir sa léann Ceilteach i gColáiste Ollscoile Chorcaí
Sa chlann acu freisin bhí Seán Donlon, a bhí ina Ambasadóir ag Éirinn i Meiriceá, agus Áine Hyland, Leas-Uachtarán Choláiste Ollscoile Chorcaí
Cuireadh oideachas ar Sheán i gColáiste na Toirbhearta, Corcaigh, agus i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh
Deir Turpin: ‘Professor Daniel Corkery [Ó Corcora B5] of University College, Cork, better known as a writer, was also a watercolorist and took the young Ó Murchadha with him to sketch in the countryside
Chuaigh sé amach ar pinsean Meán Fómhair 2005 agus cheana féin bhí tráchtas dochtúireachta á scríobh aige ar shaothar Phádraic Uí Chonaire faoi stiúradh an Dr Pádraigín Riggs, Coláiste Ollscoile Chorcaí
Chaith sé bliain ina dteach i gcathair Chorcaí agus an dara bliain ann i gColáiste Ollscoile Chorcaí ag staidéar ar an nGaeilge faoi Thadhg agus Éamonn Ó Donnchadha [B1] agus Cormac Ó Cuilleanáin [B5] agus ar an mBéarla faoi Dhomhnall Ó Corcora [B5]
Idir 1933 agus 1945 bhí sé ag freastal ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh
Chill Dara, agus anuas go 1960 i bparóiste Naomh Eoin i gcathair Chorcaí; bhí sé ag feidhmiú freisin mar shéiplíneach ag mic léinn Choláiste Ollscoile Chorcaí
I gColáiste Ollscoile Chorcaí a cháiligh sé; bhí sé ina chaptaen ar fhoireann an Choláiste a bhuaigh Corn Sigerson
Deich mbliana a chaith sé leis an múinteoireacht. Bhain sé an MA amach san fhealsúnacht Tomaíoch i gColáiste Ollscoile Chorcaí tar éis staidéar páirtaimseartha a dhéanamh faoi stiúir an Athar James O.F.M.Cap
Nuair a thosaigh sé ar chúrsa BA i gColáiste Ollscoile Chorcaí d’fhostaigh an Mhainistir Thuaidh mar mhúinteoir é agus bhí sé in ann teacht i dtír san ollscoil ar cibé pá a bhí le fáil aige
amach i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, i 1936, BA an bhliain dár gcionn, H.Dip
Sna luathchaogaidí fuair sé dioplóma sa tsocheolaíocht ó Choláiste Ollscoile Chorcaí tar éis staidéar dhá bhliain a dhéanamh
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí sé ina reachtaire ar an gCumann Gaelach i gColáiste Ollscoile Chorcaí, ina uachtarán tamall ar an gComhchaidreamh, agus ar dhuine de stiúrthóirí an Chiorcail Staidéir i nDún na Laoi i gCorcaigh, áras a raibh sé chun tosaigh ann maidir lena cheannach
Bhí sé ar scoil ag na Bráithre Críostaí sa Nás agus i gColáiste Ollscoile Chorcaí ina dhiaidh sin
Thosaigh sé ar chúrsa ealaíon i gColáiste Ollscoile Chorcaí
Thugadh sé cuid de na clocha oghaim abhaile leis ar eagla go loitfí iad agus thug ‘leabharlann mheigiliteach’ ar a raibh bailithe aige díobh; tá siad anois i gcúram Choláiste Ollscoile Chorcaí. Chuir sé eolas ar an nGaeilge ach deir Ó Conchúir nach móide go raibh labhairt na teanga go maith aige
Tá seacht gcinn dá bhundánta i lámhscríbhinn i gColáiste Ollscoile Chorcaí a rinne Dónall Mac Consaidín
I am sure you’ve ere now forgot that she ever offended you, and let you exert your friendship for her and children.’ Deir Ó Tuama gur cuireadh oideachas ar a beirt mhac, Fear agus Conchubhar, i bPáras agus go raibh mac le Conchubhar, an Dr Purcell O’Leary, ina ollamh le leigheas i gColáiste Ollscoile Chorcaí
Tá lámhscríbhinní dá chuid san Acadamh Ríoga agus i gColáiste Ollscoile Chorcaí.
Bhí sé ar an ngannchuid nuair a theip ar an gcumann sin sa Mhí. Is idir 1822 agus 1854 a bhí obair an scríobhaí á déanamh aige agus tá na 25 lámhscríbhinn dá dhéantús in: Ollscoil na Ríona, Béal Feirste; Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath; Coláiste Ollscoile na Gaillimhe; Coláiste na hOllscoile, Corcaigh; Acadamh Ríoga na hÉireann; Ollscoil Dhún Éideann; an Leabharlann Náisiúnta; Leabharlann Phoiblí Bhéal Feirste; agus Ollscoil Cambridge, Sasana
Tá cnuasach de laoithe Fiannaíochta, a chóipeáil sé féin agus beirt eile in 1843, i leabharlann an Choláiste Ollscoile i gCorcaigh agus deir Ní Dheá faoi: ‘Maireann an lámhscríbhinn seo mar fhianaise againn ar chiorcal beag scríobhaithe a bhí ag saothrú leo i gceanntar Chill Rois i dtús agus i lár an chéid seo caite, mar a bhí, Micheál Ó hAnnracháin, Pádraig Ó Conchubhair agus Micheál Ó Súilleabháin.’ Dealraíonn ó nóta a chuir sé le lámhscríbinn amháin gur chaith sé seal in Albain
Tá a dhéantús lámhscríbhinní in Acadamh Ríoga na hÉireann, sa Leabharlann Náisiúnta, i gColáiste Eoin, in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, in Ollscoil na hÉireann, Corcaigh, in Ollscoil Wisconsin, in Harvard agus i Leabharlann na Breataine
Tá na lámhscríbhinní Gaeilge a chnuasaigh sé i gColáiste Ollscoile Chorcaí agus tá cuntas orthu ag Tadhg Ó Donnchadha[B1] in Journal of the Ivernian Society 1914–15
In Dáibhí Ó Bruadair: His Historical and Literary Context (2001) in eagar ag Pádraigín Riggs tá i gcló imeachtaí an dara seimineár a chuir Cumann na Scríbheann nGaedhilge ar siúl i gColáiste Ollscoile Chorcaí ar 11 Samhain 2000: ‘Purgatory Revisited: The Historical Context of Ó Bruadair’ le Liam Irwin; ‘Lost Worlds: History and Religion in the Poetry of Dáibhí Ó Bruadair’ le Bernadette Cunningham agus Raymond Gillespie; ‘The Manuscript Transmission of Ó Bruadair’s Poetry’ le Breandán Ó Conchúir; ‘The Wedding Poem as Performance: Cuirfead cluain ar chrobhaing ghealghall’ le Margo Griffin-Wilson