Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 16
Bhí baint aici le Scoil Acla agus le Coláiste Uí Chomhraí i gCarraig an Chabhaltaigh ··· Bhí sí ag freastal ar Choláiste Charraig an Chabhaltaigh Lúnasa 1916 agus bhí a dóthain Gaeilge aici um an dtaca sin chun go nglacfaí léi mar bhall de ghasra an Fháinne a bunaíodh ann ··· Deir Philip O’Leary in The prose literature of the Gaelic revival, 1881-1921 (1994) gurbh é Oighreacht Bhriain teideal iomlán an dráma agus gur léiríodh é in Amharclann Shráid Hardwicke agus i gColáiste Uí Chomhraí i rith 1916
Ó 1917 bhí sé ag múineadh i gColáiste Fhlannáin agus ceapadh ina ollamh le Gaeilge ann é in 1919. Ag foghlaim Gaeilge dó chaith sé seachtain i gColáiste Eoghain Uí Chomhraí, Carraig an Chabhaltaigh, mar a mbíodh Seán Tóibín[q.v.] ag múineadh ··· Cé nár chaith sé ach seachtain i gColáiste Uí Chomhraí ní foláir nó bhíodh sé i gcomhluadar an Tóibínigh go minic. Chabhraigh Tomás Ó Criomhthain [q.v.] leis chun Réilthíní óir a chur le chéile. ‘Tháinig an tAthair Mac Clúin agus thug sé trí seachtaine i mo theannta
Amy Spring Rice, in éineacht le Alice agus Mary, i measc na ndaoine a thug síntiúis do Choláiste Uí Chomhraí. Thug An Craoibhín cuairt ar Fhaing ar 5 Lúnasa 1891 (Dominic Daly, The young Douglas Hyde: the dawn of the Irish revolution and renaissance, 1874-1893, 1974) agus in 1925 ba chuimhin leis go raibh Gaeilge le cloisteáil sna tithe timpeall an bhaile ··· Bhí sí ina ball de choiste stiúrtha Choláiste Uí Chomhraí ó thús (ibid 23 Márta 1912)
Ba í ba mhó faoi deara Coláiste Eoghain Uí Chomhraí i gCarraig an Chabhaltaigh a bhunú ··· Tá cuntas cuimsitheach ar an mbaint a bhí aici le Coláiste Uí Chomhraí ag Mainchín Seoighe in Ómós do Eoghan Ó Comhraí (1995) in eagar ag Pádraig Ó Fiannachta (‘Bunú Choláiste Uí Chomhraí’)
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Deirtear go ndearna sé gach dícheall i rith tuilleadh agus 25 bliain ar son Chonradh na Gaeilge i Luimneach agus ar son Choláiste Uí Chomhraí
Thug scoláireacht é go Coláiste Uí Chomhraí, Carraig an Chabhaltaigh, ar feadh míosa i 1927
Bhí sé ina bhall de choiste bainistíochta Choláiste Uí Chomhraí i gCarraig an Chabhaltaigh, ina bhall bunaidh den Clare Tourist Board, agus baint aige le bunú Clare FM
Thug scoláireacht é go Coláiste Samhraidh Uí Chomhraí i gCarraig an Chabhaltaigh, Co
Mhúin sé i Scoil Naomh Eirc, Baile an Mhúraigh, Corca Dhuibhne, sna blianta 1917-25, nuair a ceapadh ina phríomhoide é i scoil an Choma, deich míle siar ó Thrá Lí. Sna blianta tosaigh aige mar mhúinteoir, mhúineadh sé Gaeilge i gColáiste Eoghain Uí Chomhraí i gCarraig an Chabhaltaigh, Co
B’fhada ar fad an cúrsa ceannaigh é ach sa deireadh do hosclaíodh Coláiste Comhraí ansiúd”
B’in í máthair Pat (Babe) MacDonald a bhuaigh boinn óir Oilimpeacha i Stócólm agus in Antuairp. Bhíodh sé ina ollamh i gColáiste Uí Chomhraí, Carraig an Chabhaltaigh gach samhradh den tréimhse 1913–1927
Ag an am sin freisin bhíodh sé ina ardmháistir ar Choláiste Uí Chomhraí i gCarraig an Chabhaltaigh gach samhradh
Seo é an fógra a bhí in An Claidheamh Soluis 21 Deireadh Fómhair 1916: ‘Réitíodh cleamhnas idir Móirín Ní Shionnaigh, Coláiste Uí Chomhraí, le déanaí de Chnoc an Teampaill, Tír an Iúir, agus Cluad a Ceabhasa, B.E., Cill Chríost, Uiscephort agus Scoil Acla’
Bhuaigh an scoil duais Charlisle & Blake bliain amhain. Bhí sé ag teagasc i gColáiste Uí Chomhraí i gCarraig an Chabhaltaigh i 1912 agus 1913
Nuair a tháinig sé abhaile tar éis géibhinn i mBeairic Stafford agus i bhFrongoch chuaigh sé chun cónaithe i gCarraig an Chabhaltaigh nuair a tairgeadh post cláraitheora/rúnaí dó i gColáiste Uí Chomhraí (An Claidheamh Soluis, 3 Feabhra 1917)
Ach dar le Mainchín Seoighe, agus é ag brath ar an gcuimhne a bhí ag Donnchadh Ó Briain[B2] ar chomhrá Thomáis, nach raibh an tEaspag Ó Duibhir ar aon aigne le formhór an chliarlathais faoi cheist na teanga san ollscoil nua agus nach raibh pionós i gceist. Bhí baint aige le bunú Choláiste Uí Chomhraí i gCarraig an Chobhaltaigh i 1911 agus bhí ina ardmháistir ann i 1913