Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 3
Ba é an ceathrú duine ba shine de sheisear mac a bhí ag Pádraig Ó Gacháin, feirmeoir beag as an mbaile sin agus ag a bhean, Áine Ní Niadh (Needham), arbh as Dumha Thuama, trasna an Chuain, di. D’fhreastail Mártan ar Scoil Náisiúnta na hEachléime as a bhfuair sé scoláireacht chuig Coláiste Naithí i mBealach an Doirín, Co. Ros Comáin ··· Blianta ina dhiaidh sin bhí an Gachánach agus de Bhaldraithe mar chomhghleacaithe arís ag déanamh na hoibre sin i gContae Ros Comáin. D’fhill Mártan Ó Gacháin ar thuaisceart Ros Comáin in 1908 agus thug sé faoi mhúineadh na Gaeilge sa cheantar sin agus freisin i gColáiste Naithí, an áit a bhfuair sé a chuid meánscolaíochta agus áit ar theagasc sé go rialta go ceann dhá bhliain is fiche eile. Tuairiscíodh in An Claidheamh Soluis go raibh sé ag saothrú go dian dícheallach i mBealach an Doirín, i gCeathrú an Chaisil agus i nGoirtín
Sullivan, Uachtarán Choláiste Ollscoile Chorcaí. Chuaigh Tomás go dtí an scoil náisiúnta agus as sin ar feadh bliana go dtí Coláiste Naithí i mBealach an Doirín
Dúirt siad leis gur rugadh Fionán in 1886 in Achadh Loiste in aice le Bealach an Doirín, go bhfuair sé scolaíocht i gColáiste Naithí i mBealach an Doirín, gur chaith sé 1911–13 ag fáil oiliúna sa Mhodhscoil i Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath, go bhfuair sé post san Ómaigh i 1913, i Scoil na mBráithre Críostaí ann, b’fhéidir, agus faoi 1917 go raibh sé ag múineadh i Sheffield tamall, agus tamall eile i Londain