Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 12
Cuireadh oideachas air i gColáiste Maolmhaodhóg, Béal Feirste, agus in Ollscoil na Ríona ··· Bhí sé ag múineadh na matamaitice i gColáiste Maolmhaodhóig anuas go dtí 1951 ··· Bhí sé ar dhuine de chúigear sagart ón gcoláiste a bhunaigh Coláiste Mhac Naoise ag an nGearrán, Carnlach, Co
I ndiaidh bunoideachais i scoil a athar d’fhreastail sé ar Choláiste Maolmhaodhóg ··· D’aistrigh sé ina dhiaidh sin go Coláiste Maolmhaodhóg ··· Ar feadh an ama go léir bhí sé ina mhúinteoir Gaeilge i gColáiste Maolmhaodhóg, post nár fhág deis aige a bheith ag gabháil d’obair scolártha
Mar, deir sé “Is beag suim a chuir daoine a bhí tugtha don Íbeirneachas agus don Doibhlineachas [Joe Devlin 1871-1934], fiú cuid mhaith den chléir, i gcúrsaí cultúir na tíre…”.’ (Inniu). Cuireadh bunscolaíocht air i Scoil Naomh Antaine i bPáirc na Saileán sular thosaigh sé ag freastal ar Choláiste Maolmhaodhóg, mar a raibh an Dr William Conway (1913-77), a bheadh ina chairdinéal ar ball, mar mhúinteoir maith Béarla aige ··· ‘Bhí de thuiscint ag Muiris Ó Droighneáin[B2], a bhí ina mhúinteoir Gaeilge sa choláiste, ligean do Phroinsias agus do thriúr nó ceathrar eile sna ranganna sinsearacha leabhair a léamh le linn oibre in áit a bheith á gcasadh ar ghramadach, rud nach raibh dúil ar bith ag Proinsias ann’ (Inniu)
Bhí ar a laghad beirt deartháireacha aige, ar shagart duine díobh agus oifigeach Chustaim agus Máil an fear eile, agus triúr deirfiúracha. Fuair sé oideachas i gColáiste Maolmhaodhóig i mBéal Feirste agus oirníodh é i Maigh Nuad ar 11 Meitheamh 1905 ··· Tar éis tamaill i bparóiste an Chroí Rónaofa i mBéal Feirste ceapadh é ina chigire deoise agus bhí sé ar fhoireann teagaisc Choláiste Maolmhaodhóig ag an am céanna
Fuair sé meánoideachas i gColáiste Maolmhaodhóig
.’. Sa leabhar urnaithe sin aige san Acadamh Ríoga tá cuid den leagan Gaeilge úd de ‘De imitatione Christi’ le Thomas A Kempis agus in Celtica 2 (1954) taispeánann Brian Ó Cuív (‘Irish translations of Thomas A Kempis’s De Imitatione Christi’) go bhfuil cosúlacht shuntasach idir cuid mhaith de na habairtí ansiúd agus sa leagan a rinneadh i gContae an Dúin i 1762 (‘Tóruigheachd na bhFíreun air Lorg Chríosda’, a d’fhoilsigh an tAthair Dónall Ó Tuathail[B4] i 1915 agus a bhfuil leagan de i gColáiste Maolmhaodhóg i mBéal Feirste)
Chaith sé tamall ag múineadh i scoileanna i mBéal Feirste (Meánscoil Naomh Gaibréil 1959-60; ina cheann ar roinn an Bhéarla i Meánscoil Naomh Labhaoise 1960-65; Scoil Ghramadaí Maolmhaodhóig 1966-69) ach ní rómhór a thaitin an chathair sin leis
Ó 1945 go 1951 bhí sé ag freastal ar Choláiste Maolmhaodhóig
I bhfómhar na bliana sin i mBéal Feirste, agus é fos ina mhac léinn i gColáiste Mhaolmhaodhóg ann, bhí sé i láthair nuair a thug Dubhghlas de Íde léacht ar litríocht na Gaeilge
Tar éis meánoideachais i gColáiste Mhaolmhaodhóg cheangail sé le Cumann Íosa agus rinne a nóibhíseacht sa Tulaigh Bheag
Óna mháthair féin a fuair sé na samplaí de chanúint na Rosann. Faoi Aibreán 1911 bhí sé ina bhall de Choiste Stiúrtha Choláiste Chomhghaill. In 1919 fostaíodh é mar mhúinteoir i gColáiste Mhaolmhaodhóg, Béal Feirste
In 1881 chuaigh sé isteach mar lóistéir i gColáiste Maolmhaodhóg i mBéal Feirste