Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 7
Bhí dioplóma aige ó Choláiste Chomhghaill, Béal Feirste, agus teastas ó Choláiste Uladh, Cloich Chionnaola ··· Bhí sé ar fhoireann teagaisc Choláiste Chomhghaill in Eanáir 1912
Bhí sé ina ollamh i gColáiste Chomhghaill i mBéal Feirste ar feadh tamaill freisin. Thug an rialtas cuireadh dó i 1908 bheith ina bhall de sheanad Ollscoil nua na Ríona ach ar chomhairle an Chairdinéil Uí Lúóg dhiúltaigh sé glacadh leis. Ceapadh ina Ollamh le Gaeilge i Maigh Nuad é ar 12 Deireadh Fómhair 1909 mar chomharba ar an Dr Micheál Ó hIceadha agus rinne sé staidéar ar an tSean-Ghaeilge faoi Thurneysen in Freiburg
Meán Fómhair 1907 fógraíodh go raibh sí ar fhoireann Choláiste Naomh Comhghaill, 5 Murray’s Tce., Béal Feirste, agus léachtaí ar an Mheán-Ghaeilge á dtabhairt aici ann
D’fhág na teagmhálacha luatha sin aige le Muimhnigh agus le Connachtaigh go raibh meas aige ar na canúintí go léir. Ó 1907 amach ba é a bhí ag soláthar míreanna nuachta do An Claidheamh Soluis faoin teideal ‘Ó Chúige Uladh’. Deirtear gurbh é ba thúisce, b’fhéidir, a mhisnigh Séamus Ó Grianna [B2] chun dul le scríbhneoireacht nuair a d’fhoilsigh sé scéal a fuair sé uaidh sa dara heagrán de Cloich Cheannfhaolaidh. Ghlac sé le tairiscint ó Sheán Ó Catháin chun bheith ina ollamh i gColáiste Chomhghaill i mBéal Feirste agus chuir sin ar a chumas freastal a dhéanamh ar Ollscoil na Ríona
I rith an ama bhí sé ag freastal ar ranganna Gaeilge i gColáiste Chomhghaill, Béal Feirste. In Aibreán 1913 d’imigh sé go Ciarraí
Comhthoghadh é ina bhall de choiste ceantair Bhéal Feirste agus toghadh é ina bhall de choiste bainistíochta Choláiste Chomhghaill (idem 31 Nollaig 1911)
Bhain sé teastas teagaisc Gaeilge amach i gColáiste Chomhghaill i mBéal Feirste agus bhí an teanga á múineadh aige i mBéal Feirste, in Ó Méith agus i nDún Pádraig i rith 1909-16