Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 22
Scríobhadh an Gliasánach seo aistí in The Nenagh Guardian. Fuair Timothy meánscolaíocht sa Tulaigh Bheag agus i gColáiste Choill Chluana Gabhann ··· Chaith sé 1894-1901 agus 1904-1906 ina mháistir clasaiceach i gCoill Chluana Gabhann agus i Stonyhurst
Chaith sé 1895–7 ag múineadh i gColáiste na Mungairte i Luimneach agus 1898–1900 i gColáiste Choill Chluana Gabhann. Bhí an tAthair Eoin Mac Fhir Léinn[q.v.] ag múineadh ansin freisin, é ag ullmhú eagráin de dhánta Sheathrúin Céitinn ag an am ··· B’fhéidir go mbíodh ball den Chumann i gColáiste Choill Chluana Gabhann á shíorcheartú
Bíonn tagairtí dó in An Claidheamh Soluis: gur bhuaigh sé scoláireacht Mhic Ghiolla i gColáiste Choill Chluana Gabhann toisc a fheabhas a bhí na marcanna sa Ghaeilge aige (26 Deireadh Fómhair 1907); go raibh sé ina rúnaí ag Ciste na Teanga i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath (31 Iúil 1909)
Bhí sé ar scoil i gColáiste Choill Chluana Gabhann agus bhí sa chéad áit in Éirinn i sé cinn de na hábhair sna scrúduithe Meánteistiméireachta agus Ardteistiméireachta
Níor chuir Seosamh síos go raibh Gaeilge aige féin. Bhí sé ar scoil sa Tulach Bheag agus i gColáiste Choill Chluana Gabhann
Is é an t-eolas sa teastas pósta i dtaobh Catherine go raibh sí 19 mbliana d’aois agus gurbh iníon le Joseph Glynn í. Bhí sé ar scoil i gColáiste Choill Chluana Gabhann agus thosaigh ag obair mar orgánaí eaglasta roimh 1872
Fuair sé scolaíocht i Scoil na hOllscoile Caitlicí (CUS), i gColáiste Choill Chluana Gabhann (1894-96) agus, ó 1896 ar aghaidh, i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Bhí sé ar scoil i gCill Rois ag na Bráithre Críostaí, i gColáiste Fhlannáin in Inis agus i gColáiste Choill Chluana Gabhann sula ndeachaigh sé go Scoil Leighis na hOllscoile Caitlicí i mBaile Átha Cliath. Phós sé Catherine Hayes ar 25 Samhain 1899; ba iníon í Catherine le John Hayes
Phósfadh duine dá dheirfiúracha David Humphreys agus sa teaghlach acusan bhí Dick Humphreys agus a dheirfúr Síle Uí Dhonnchadha. Tar éis bunoideachais cuireadh go Coláiste Choill Chluana Gabhann é (1890-1893) agus ansin chláraigh sé mar mhac léinn i nDámh an Leighis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Bhí sé ina dhiaidh sin i Scoil na nOblátach i Sráid an Mhóta Uachtaraigh, Baile Átha Cliath, agus i gColáiste Choill Chluana Gabhann
úd, agus ina dhiaidh sin i gColáiste Choill Chluana Gabhann
Bhí sé ar scoil ag mná rialta La Sainte Union i mBaile Átha Luain agus ina dhiaidh sin ag na hÍosánaigh i gColáiste Choill Chluana Gabhann
I ndiaidh dó céim a ghnóthú chuaigh sé a mhúineadh teangacha i gColáiste Choill Chluana Gabhann ach b’éigean dó éirí as an bpost sin mar gheall ar dhrochshláinte
I ndiaidh a bheith ar scoil i gColáiste Choill Chluana Gabhann chaith sé tamaill ag múineadh ansin agus i Luimneach agus ag múineadh na gclasaiceach i bPáirc an Mhuilinn
Bhí luí aige le stair agus bhí sé á múineadh i gColáiste Choill Chluana Gabhann agus i Luimneach agus bhí sé ina ollamh le diagacht mhorálta i bPáirc Bhaile an Mhuilinn sular ceapadh ar fhoireann Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath é mar sparánaí agus leabharlannaí in 1883
Phós siad ar 14 Meitheamh 1876 agus bhí ochtar clainne acu. In 1874/5 bhí sé ag teagasc ábhar tráchtála i gColáiste na Carraige Duibhe; chaith sé ráithe ag obair i gColáiste Eoin, Cill Chainnigh, agus tréimhse in 1876/7 ag múineadh i gColáiste Choill Chluana Gabhann
Bhí sé i gColáiste Choill Chluana Gabhann ansin go dtí go ndeachaigh sé isteach i gColáiste na Banríona i gCorcaigh in aois 16 bliana dó
Ba le muintir Pennefather fadó é. Deir a mhuintir gur máistir tí ó Shasana a bhí ag na buachaillí ar dtús agus gur cuireadh ar feadh dhá bhliain iad go dtí Coláiste Choill Chluana Gabhann
Bhí deartháir leis, Daniel (d’éag Eanáir 1866), sna hÍosánaigh freisin agus bhí a dheirfiúr Eliza pósta ar Pierse Power, seanathair Phiarais Mhic Channa [q.v.]. Bhí sé ina dhalta i gColáiste Coill Chluana Chluana Gabhann ó 1851 go 1854
Chuir Tomás Máirtín agus a dheartháireacha go Coláiste Choill Chluana Gabhann
Bhí sé ina bhall de Choiste an Litrithe ag an gConradh i 1900. Casadh an tAthair Pádraig Ó Duinnín[q.v.] air i gCoill Chluana Gabhann roimhe sin
Ó 1891 go 1894 is ag múineadh i Scoil na mBráithre i mbaile Thiobraid Árann a bhí sé, i gColáiste Choilm Cille i nDoire 1894–97, i gColáiste Adhamhnáin i Leitir Ceanainn ó 1897 go 1921 agus ansin go ceann trí bliana i gColáiste Choill Chluana Gabhann