Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 16
Chuaigh Aindrias isteach i Scoil Shóisearach Charraig an Tobair 3 Meán Fómhair 1914 agus fuair sútán Aithreacha an Spioraid Naoimh 10 Bealtaine 1916 ··· Go ceann bliana bhí sé ina ollamh i gColáiste Charraig an Tobair agus ina Dhéan Disciplín i 1929-33 ··· Chuir sé tús le traidisiún ‘Gilbert and Sullivan’ i gCarraig an Tobair agus ba é a d’aistrigh ceoldrámaí Éamoinn Uí Ghallchobhair [q.v.] go Gaeilge
I gcuntas ar Fheis Chnoc an Bhile i gColáiste Charraig an Tobair scríobh an tAthair Pembroke: ‘30 years ago, when the study of Irish was not as widespread or as fashionable as it is today, Fr Martin Kelly had very flourishing Irish classes in Rockwell ··· Hally agus Iníon Keawell, Sráid an Chaisleáin, Carraig na Siúire, leis an Athair Keawell, C.S.Sp., Coláiste Charraig an Tobair, le T
I went to Rockwell for four years, starting at the age of twelve ··· I ndiaidh meánscolaíochta i gColáiste Charn an Tobair, mar a raibh Éamonn de Valera ag teagasc matamaitice dó, chuaigh sé go Coláiste na Croise Naofa, Cluain Life , mar ábhar sagairt
Creideann a mhuintir sa Ghabhailín go raibh baint aige féin agus ag Sir William Butler (‘The Green Redcoat’) le bunú na chéad fheise sa cheantar. I gColáiste Charraig an Tobair bhain sé scoláireachtaí sa ghrád sóisearach, sa ghrád meánach agus sa ghrád sinsearach ··· Le linn dó a bheith i gCarraig an Tobair chuir sé aithne ar Thomás Mac Donnchadha (1878-1916) agus is dá bharr sin a fostaíodh é mar ‘ollamh le matamaitic’ i Scoil Éanna le linn dó a bheith ina oifigeach cúirte go fóill
Deimhníonn nia le Tadhg s’againne, Daniel Herlihy, Cnoc na gCaiseal, gurb in iad muintir Thaidhg. Chuaigh sé isteach mar ábhar sagairt i gColáiste Charraig an Tobair ar 8 Meán Fómhair 1914 ··· I 1932 d’fhoilsigh an Gúm An Cliathán Clé, úrscéal atá bunaithe ar a thaithí ar choláistí Charraig an Tobair agus na Carraige Duibhe
I rith na tréimhse sin, chaith sé tamall gairid i gColáiste Charraig an Tobair agus é ar intinn aige dul le sagartacht; díbríodh as an gcoláiste é, deirtear, i ngeall ar stailc faoin drochbheatha ann
D’fhreastail sé ar Choláiste Charraig an Tobair sula ndeachaigh sé go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Bhí baint aige le Liam a chur ar scoil i gCarn Tobair nuair a ceapadh, má ceapadh, go raibh gairm chun na sagartachta aige; bhuaigh sé duais ar scéal i nGaeilge le linn dó a bheith ann
Tar éis bunoideachais i Mainistir na Búille bhí sé i gColáiste Charraig an Tobair
Tar éis bunscolaíochta cuireadh é chuig Coláiste Charraig an Tobair agus cháiligh sé mar bhunmhúinteoir i gColáiste Oiliúna de La Salle, Port Láirge
Cuireadh go Coláiste Charraig an Tobair é ina dhiaidh sin
Timpeall 1913 fuair sé post ollaimh i gColáiste Charraig an Tobair agus cuireadh i gceannas an IRB i gCaiseal é
As sin chuaigh sé ar dtús go Coláiste Charraig an Tobair agus ansin goColáiste na Carraige Duibhe
Ba é Cormac an ceathrú duine de sheachtar clainne, ceathrar buachaillí agus triúr cailíní. B’fhéidir gur mar gheall ar na gaolta sin a thosaigh Cormac ag foghlaim Gaeilge as leabhair Uí Ghramhnaigh nuair a bhí sé 17 mbliana d’aois agus é réidh leis an meánscolaíocht i Mainistir Fhear Maí (1895–97) agus i gCarraig an Tobair (1897–1901)
Bhí siopa mór ag muintir a athar i Ros Muc agus ba é an Béarla gnáth-theanga an teaghlaigh. Cuireadh go Coláiste Charn an Tobair é in 1898
Bhí ar a laghad beirt deartháireacha agus deirfiúr amháin ag Raghnall agus bhí sé ar scoil ag na Bráithre Críostaí i Sráid Synge sular cuireadh é go dtí an Chliarscoil Shóisearach i gCarraig an Tobair i Meán Fómhair 1921