Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 7
Cainteoirí dúchais Gaeilge ba ea tuismitheoirí an athar agus na máthar. I ndiaidh tamaill sa scoil náisiúnta chuaigh sé isteach i gColáiste Chaoimhín, ceann de na coláistí ullmhúcháin, agus ansin go dtí Coláiste Oiliúna De La Salle i bPort Láirge
Tar éis bunscolaíochta d’fhreastail sé ar Choláiste Chaoimhín, coláiste ullmhúcháin i mBaile Átha Cliath, agus cháiligh mar bhunmhúinteoir i gColáiste Phádraig, Droim Conrach
Cuireadh meánscolaíocht air i gColáiste Ullmhúcháin Chaoimhín, Baile Átha Cliath, agus cháiligh sé mar bhunoide i gColáiste Phádraig, Droim Conrach
Thug scoláireacht é go Coláiste Chaoimhín, Baile Átha Cliath, agus cháiligh sé mar bhunoide i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, i 1940
Bhí sé ina dhiaidh sin ar feadh 1934-38 i gColáiste Chaoimhín, coláiste ullmhúcháin i mBaile Átha Cliath; sa scrúdú meánteistiméireachta bhain sé an chéad áit in Éirinn amach san adhmadóireacht agus sa líníocht, agus san ardteistiméireacht fuair sé lánmharcanna sa Ghaeilge agus an bonn óir don aiste ab fhearr
I ndiaidh bunoideachais san Uaimh chaith sé na blianta 1934-38 i gColáiste Chaoimhín, Glas Naíon, coláiste ullmhúcháin a dúnadh i 1939
D’aistrigh an chlann go Baile Átha Cliath ar ball agus thug scoláireacht Fachtna go Coláiste Chaoimhín a osclaíodh in 1927 agus a mhair go 1939 agus a bhí ar cheann de na coláistí ullmhúcháin úd a bunaíodh chun meánscolaíocht trí Ghaeilge a chur ar fáil d’ábhair mhúinteoirí