Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 21
I ndiaidh tamaill i gColáiste Bhréanainn i gCill Airne chuaigh sé go Maigh Nuad ··· I ndiaidh a oirnithe in 1898 thug sé naoi mbliana ina ollamh i gColáiste Bhréanainn
Bhuaigh Seosamh duais £40 i Scoil na mBráithre ansin agus chuaigh isteach i gColáiste Bhréanainn i gCill Airne ··· I bpíosaí leathréil a thugtaí a phá dó. Ar a 21ú breithlá thosaigh sé ag teagasc i gColáiste Bhréanainn
Tar éis bunoideachas a fháil óna athair bhí sé ag freastal ar Choláiste Bhréanainn i gCill Airne ··· Arís is i scoil Chill Mhic Chiaráin a fuair sé bunoideachas sular cuireadh go Coláiste Bhréanainn, Cill Airne, é
Chiarraí, ceannaithe acu agus tús curtha acu le coláiste samhraidh ann, Coláiste Bhréanainn ··· Díoladh Áras Íde le Bord Chuan Fhainge i 1978, rud a chuir ar chumas don Chomharchumainn a thuilleadh forbartha a dhéanamh ar Choláiste Bhréanainn
Tar éis bunoideachais i Lios Eiltín chaith sé tamaill i gColáiste Mhichíl, Lios Tuathail, agus i gColáiste Bhréanainn, Cill Airne, roimh dhul go Maigh Nuad dó mar ar oirníodh é i 1946; i Maigh Nuad chuir sé suim ar leith i stair na heaglaise agus i léann na Gaeilge agus bhain BA amach sa léann Ceilteach
Cuireadh a thuilleadh den bhunscolaíocht air i scoil na mBráithre Críostaí i gCill Airne agus chaith sé bliain i gColáiste Bhréanainn ann sular aistrigh a mhuintir go Corcaigh, mar ar chaith sé trí bliana i gColáiste na Toirbhearta
Chaith sé na blianta 1930-34 i gColáiste Bhréanainn i gCill Airne agus is ansiúd a adhnadh ann dúil i litríocht na Laidine agus na Gréigise
Tar éis tamaill i Scoil na mBráithre Críostaí sa Daingean cuireadh é go Coláiste Bhréanainn, Cill Airne, le súil go mbeadh sé ina shagart
Is mar seo a bhí an teaghlach i nDoire Locha i nDaonáireamh 1911: Eugene, bunoide a rugadh i gCiarraí, a bhean Helena a rugadh i gContae Chorcaí, iad pósta le 12 bliain, agus a gcúigear leanaí a raibh Gaeilge agus Béarla acu: Eileen M., Daniel, Dermot, John (7) agus Eugene. Chaith sé 1917-20 i gColáiste Bhréanainn, Cill Airne
Tar éis meánscolaíochta i gColáiste Bhréanainn agus i gColáiste Cholmáin, Mainistir Fhear Maí, thug scoláireacht é chuig Coláiste Ollscoile na Gaillimhe
Ar Scoil na mBuachaillí sa Bhaile Dubh ar dtús agus ansin i gColáiste Bhréanainn, Cill Airne
Bhí sé sa mianach freisin, mar ba chol ceathar é le Páidí Tom Long, a bhuaigh boinn Chraobh na hÉireann é féin in 1959 agus 1962 agus bhí a dheartháir Tomás ar an bhfoireann a bhuaigh Craobh na Mionúr in 1963. Agus a chuid bunscolaíochta curtha isteach aige, thug Páidí aghaidh ar Scoil na mBráithre sa Daingean , ach, agus bliain amháin déanta aige, d’iarr sé ar a thuismitheoirí é a chur chuig Coláiste Bhréanainn i gCill Áirne, mar go raibh cáil na peile ar an scoil sin. Ansiúd, bhí sé ar fhoirne a bhuaigh Craobh Choláistí na Mumhan faoi dhó
Bhuaigh sé dhá scoláireacht agus, an lá a thosaigh an Dara Cogadh Domhanda, chuaigh sé go Coláiste Bhréanainn i gCill Airne agus chuir sé an-spéis ann san fhilíocht agus sna clasaicí
D’fhreastail sé ar an scoil náisiúnta i mBaile an Fheirtéaraigh agus tar éis dó roinnt blianta a chaitheamh i gColáiste Bhréanainn i gCill Airne ba i Scoil na mBráithre sa Daingean a chríochnaigh sé a chuid meánscolaíochta
Roinneadh an chéad duais air féin agus ar Phádraig Ághas[B2], Coláiste Bhréanainn
I scoil Bhaile an Oileáin a fuair Pádraig bunoideachas agus ansin chuaigh go Coláiste Bhréanainn, Cill Airne
Cuireadh oideachas air i gColáiste Bhréanainn, Cill Airne, agus i Maigh Nuad
Dhún na nGall, 14 Márta 1923. Bhí Bryan McMahon mar mhúinteoir ag Tim i Lios Tuathail agus cuireadh meánoideachas air i gColáiste Bhréanainn, Cill Airne
a bhíodh ar a dtóir’. I gColáiste Bhréanainn, Cill Airne, agus i Maigh Nuad bhí cáil an cheoil agus na lúthchleasaíochta air
Ar éigean má bhí aon oide eile sa cheantar á múineadh i 1904. Chaith Pádraig na blianta 1905 go 1908 i gColáiste Bhréanainn, Cill Airne
Cuireadh oideachas air i Scoil na mBráithre Críostaí, Trá Lí, agus i gColáiste Bhréanainn, Cill Airne