Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 22
Tar éis dó bheith ar scoil i gColáiste Bhelvedere cheangail sé le Cumann Íosa in 1886 ··· air in 1914 agus dochtúireacht oinigh, D.Litt.Celt, in 1947. Tar éis tamaill ar an Mór-Roinn ag gabháil don fhealsúnacht scolaíoch agus tar éis dó cúrsa diagachta a dhéanamh i bPáirc Bhaile an Mhuilinn oirníodh é in 1905. Ba le linn dó bheith ag teagasc i mBelvedere agus i Mungairit a thosaigh sé ar staidéar arís ar an nGaeilge
I gColáiste Belvedere, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i gColáiste na Tríonóide agus in Óstaí an Rí a fuair sé a chuid oideachais ··· Bhí suim thar na bearta aige freisin sa litríocht agus ar uair a bháis bhí leabhar dá chuid faoin scríbhneoir James Joyce, a d’fhreastail ar Choláiste Belvedere é féin, i lámha foilsitheora
Oirníodh ina shagart é i gcuideachta na nÍosánach cáiliúla úd Willie Doyle agus John Sullivan i 1907. In Iúil 1913, cuireadh go dtí Coláiste Bhelvedere é agus le linn dó bheith ann chabhraigh sé chun an dá chuallacht Ghaelacha a bhunú in Eaglais Shráid Ghairdinéir
I ndiaidh bunscolaíochta bhí sé i gColáiste Mhichíl i Lios Tuathail agus ansin i gColáiste Ollscoile Chorcaí mar ar ghnóthaigh sé céim sa tráchtáil i 1922. Bhí sé ag múineadh i gColáiste Mhichíl ó 1922 go 1927 (agus scríbhneoir eile úd Lios Tuathail, Brian Mac Mathúna, sa rang aige) agus ó 1927 go 1930 i gColáiste Bhelvedere agus bliain ansin sa Cheardscoil i Ráth Maonais
Tar éis bunscolaíochta i Maigh Nuad cuireadh go dtí Coláiste Belvedere é agus ansin go dtí an Coláiste Muireach i mBaile Átha Cliath. Bhí Domhnall ina bhall de Chonradh na Gaeilge agus de Chumann Lúthchleas Gael i Maigh Nuad
Deireadh sé go raibh an Ghaolainn agus an Ghaeilge aige de thoradh na mblianta sin. Tar éis bliana i gCill Mhantáin chaith sé tamall i Scoil Naomh Lorcán Ó Tuathail i bPlás Bhelvedere i mBaile Átha Cliath sular thosaigh sé i gColáiste Bhelvedere
would have been a better solution than that which emerged from the Anglo-Irish War’ (Lochlann VI 1974). Bhí sé ar scoil i gColáiste Belvedere ar dtús agus ansin ag an Athair Sweetman O.S.B
Bhí Cathal ag freastal ar Choláiste Belvedere ag an am agus is ann a thosaigh sé ag foghlaim Gaeilge
Chaith sé 1936-7 ag múineadh i gColáiste Belvedere agus fuair an H.Dip
Tar éis dó a bheith ar scoil i gClochar an Chreidimh Naofa i nGlas Naíon agus i mBelvedere thosaigh sé ag freastal ar Scoil Cholm Cille, scoil lán-Ghaelach i Sráid Mhaoilbhríde
Bhí sé ar scoil ag na hÍosánaigh in Belvedere, Baile Átha Cliath, agus in Beaumont, Windsor, Sasana, sula ndeachaigh sé go Oxford
Meastar gur chaith sé tréimhse ag múineadh i gColáiste Chaisleán Cnucha sular thosaigh sé i gColáiste Belvedere tuairim 1928
Bhí sé ar scoil i gColáiste Belvedere roimh dhul go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, dó
Cuireadh meánoideachas air i gColáiste Belvedere
Bhí sé ar scoil i bPáirc Mhucrois ar dtús agus ó 1926 go 1934 i gColáiste Belvedere mar a raibh Tadhg Ó Murchadha[B5] mar mhúinteoir Gaeilge aige tamall
Bhí sé i gColáiste Belvedere agus ansin sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus i gColáiste na Tríonóide
Ba iad an Dr Christopher Ó Briain agus Mary Teresa Rooney a thuismitheoirí agus bhí sé ar scoil i gColáiste Belvedere
Bhí sé ar scoil i gColáiste Belvedere 1937-46 agus bhain an chéad áit amach le honóracha den chéad ghrád sa Léann Ceilteach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i 1949
‘Hotel Secretary’ an cur síos ar shlí bheatha an athar sa taifead beireatais; teach banaltrais a bhí ag 4, Sráid na Danmhairge Mhór, san am sin ach is cuid de Choláiste Belvedere le tamall fada anois é
Bhí sé i gColáiste Belvedere 1925-28 agus bhí tionchar air ansiúd ag an múinteoir Gaeilge Tadhg Ó Murchú (1908-71) [B5]
I gColáiste Belvedere a bhí Deasún i dtosach báire ach, nuair a d’éag a athair agus gan ach 12 bhliain d’aois ag Deasún, fágadh an teaghlach i mbochtanas go tobann agus deir a mhac Caoilte gur aistríodh Deasún go scoil chónaithe sa Droichead Nua, Co
Chuaigh sé le gairm na múinteoireachta ón mbliain 1914 ar aghaidh i Scoil na mBuachaillí i Sráid na Danmhairge, Baile Átha Cliath