Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 280
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ba é Ceann Comhairle Dháil Éireann é ó 1922 go 1932 agus bhí sé ina Ollamh le Gaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ar feadh naoi mbliana ··· Bhuaigh sé scoláireacht a thug go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, é ··· Mar reachtaire ar an gCumann Gaelach i gColáiste na hOllscoile thug sé an óráid tionscnaimh i 1911 agus cuireadh i gcló é in An Claidheamh Soluis 16 agus 23 Nollaig 1911 ··· Ceapadh é ina chúntóir i Roinn na Fraincise sa Choláiste Ollscoile i 1912 ··· Bhí sé le tosú mar léachtóir i Roinn na Gaeilge sa Choláiste Ollscoile an mhaidin sin
Fuair sé scolaíocht i Scoil na hOllscoile Caitlicí (CUS), i gColáiste Choill Chluana Gabhann (1894-96) agus, ó 1896 ar aghaidh, i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ··· Ceapadh ina ollamh é i Scoil Dlí an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (Ollscoil na hÉireann) i 1910 ··· Deirtear in A Page of Irish History : story of University College, Dublin, 1883-1909, 1930 gur fhreastail sé ar cheachtanna Gaeilge Phádraig Mhic Phiarais[B4] i gColáiste na hOllscoile i 1901-2 ··· Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí iris Choláiste na hOllscoile, St ··· Ní raibh sé go maith as sa saol: ní raibh sa phost i gColáiste na hOllscoile ach ollúnacht pháirtaimseartha
Cárbh iontas an bhliain ina dhiaidh sin agus mé ag déanamh na hArdteistiméireachta, agus “cumadóireacht filíochta” mar chuid roghnach den pháipéar Gaeilge, gur scríobhas: “Ní fhacas riamh radharc ba ghile / Ná ceathrar óigfhear ag bualadh sliotair / A chamán féin i láimh gach duine / Fuaim a ngleo an ceol ba bhinne”. Seans gur ghníomhréim iomána a bheadh roimhe amach murach gurbh éigean dó ar ball dul i muinín spéaclaí a chaitheamh. Bhain sé céim amach sa Ghaeilge agus sa Bhéarla i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, mar a raibh sé ina reachtaire ar an gCumann Gaelach agus ina bhall gníomhach den Chomhchaidreamh ··· Mhaígh Seán Ó Mórdha ag an aifreann éagnairce: ‘Ní féidir gan Eoghan a lua agus seachtó bliain Comhar á chomóradh i mbliana; ba é Eoghan Ó hAnluain an t-eagarthóir ab fhearr ar fad ag an iris.’ Ba é a thuairim freisin ná gurbh iad Denis Donoghue [1928–], John Jordan [1930–88] agus Eoghan an triúr den aos critice ab fhearr dár chothaigh Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath sna caoga bliain sin ó 1960idí na haoise seo caite amach ··· An bhliain dár gcionn a thosaigh sé ag léachtóireacht i Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, mar ar fhan sé go ndeachaigh sé ar scor in 2003 ··· Chuir sé eagar ar sé cinn de ‘Leabhair na Bliana’ an Chumainn a d’fhoilsigh An Clóchomhar: An díthreabhach agus scéalta eile as Comhar (1977), An duine is dual: aistí ar Sheán Ó Ríordáin (1980), Léachtaí Uí Chadhain (1989) a raibh baint aige lena n-eagrú i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Leath na spéire (1992), Ón ulán ramhar siar (2003) agus Máirtín Ó Direáin - na dánta (2010) ··· Bhí sé pósta ar Bhernie Ní Chathasaigh a casadh air sa Chumann Gaelach, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Bheidís ina gcomhghleacaithe lá ab fhaide anonn sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Ceapadh Dag Strömbäck (1900–1978) ina Ollamh le Béaloideas in Uppsala go gairid sula ndeachaigh Bo ann (1948), post a bhí aige go dtí 1967 ··· Ceapadh ina léachtóir le béaloideas é in Uppsala agus ina ollamh gníomhach ina dhiaidh sin. In 1953 a thug sé a chéad turas ar Éirinn, agus d’fhreastail ar chúrsa samhraidh sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· Níos déanaí fuair sé ábhar ón scéalaí ainmniúil Cáit ‘an Bhab’ Feiritéar (1916–2005). Nuair a d’éirigh Séamus Ó Duilearga (1899–1980) as mar Ollamh le Béaloideas sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath in 1972, ba é Bo a ceapadh mar chomharba air ··· Ba é a chuir bonn faoi bhéaloideas na hÉireann agus faoin bhéaloideas comparáideach mar ábhair acadúla san ollscoil agus ba é stiúrthóir chartlann an bhéaloidis é, a dtugtar Cnuasach Bhéaloideas Éireann anois air. Mar atá léirithe roimhe seo, bhí suim as cuimse ag Bo sna ceangail idir béaloideas an lae inniu agus litríocht na meánaoise agus thairg sé cúrsa nuálach dar teideal ‘The Folktale and Medieval Literature’ do mhic léinn a bhíodh ar chlár an chúrsa Pure English
Léiriú ar a ghníomhaíocht agus ar mhéid a thionchair is ea go raibh sé: ina bhall de Choiste Riartha Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath (1973–79); ina Chathaoirleach ar an gCoimisiún Logainmneacha (1981-96); ina Chathaoirleach ar Bhord Stiúrtha Scoil an Léinn Cheiltigh (1985–95); ina Leas-Uachtarán arAcadamh Ríoga na hÉireann (1965-66 agus 1981–83); ar dhuine de bhunaitheoirí Chumann Merriman in 1967 agus ina chathaoirleach 1973–76; ina chathaoirleach ar an gClóchomhar ar feadh i bhfad; ina Éarlamh ar Oireachtas na Gaeilge in 1991. Chuir Seosamh Watson eagar ar Féilscríbhinn Thomáis de Bhaldraithe (1986) ··· Ghnóthaigh sé scoláireacht ollscoile in 1934 agus in 1937 fuair céim BA le céad onóracha i bhFraincis agus i nGaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· D’éirigh sé as a phost san Institiúid 15 Samhain 1943 agus thosaigh ag obair mar Léachtóir Cúnta sa Ghaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, 16 Samhain ··· Ba mhinic Niall rannpháirteach i gclár cáiliúil raidió Thomáis, Fadhbanna Gaeilge. Bhí sé ina Ollamh le Nua-Ghaeilge i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, 1960–78
I gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, bhí tionchar mór ag Osborn Bergin[B2] agus ag Dubhghlas de hÍde[B4] air ··· Bhí sé ina léachtóir le Gaeilge sa Choláiste Ollscoile ó 1923 agus ina léachtóir le béaloideas ó 1934 ··· In agallamh le Miriam Hederman in Scéala Éireann 18 Márta 1965 dúirt sé gurbh amhlaidh a d’áitigh von Sydow ar Dhonncha Ó Cobhthaigh [B3], uachtarán an Choláiste Ollscoile, ligean dó imeacht ar saoire bliana ··· Ceapadh é ina Ollamh le Béaloideas i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, in 1946
In 1903 chuaigh sé a rothaíocht síos go Maigh Nuad tráth a bhí corp Eoghain Uí Ghramhna á aistriú ann. Bhain sé BA (Ollscoil Ríoga na hÉireann) le céad onóracha sa Ghaeilge, sa Bhéarla agus san Fhraincis 1909 tar éis bheith ag freastal ar Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, agus céim mhaistir an bhliain dár gcionn ··· Bhí post aige mar chúntóir i Roinn na Fraincise sa tsean-Choláiste Ollscoile agus in 1911 bhí sé ar an gcéad mhac léinn a fuair scoláireacht taistil ó Ollscoil na hÉireann chun staidéar a dhéanamh i mBeirlín, Bonn agus Freiburg ar theanga agus ar litríocht na Gaeilge ··· Dúirt sé go raibh caint fhrith-Ghearmáineach ar siúl fiú ag Gaeilgeoirí Chonradh na Gaeilge i dtaobh ‘The mad Mullah of Europe’ a bhí lán chomh dona lena raibh cloiste aige i Sasana ar a bhealach abhaile. Ceapadh é ina chúntóir i Roinn na Fraincise sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Deireadh Fómhair 1914
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha ar feadh tamaill de bhlianta ó 1902 amach, agus ina Leas-Uachtarán ar na Céitinnigh. Roghnaíodh é mar an chéad uachtarán ar an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i 1908 ··· Nuair a bhí ceist na Gaeilge a bheith éigeantach do Mháithreánach Ollscoil na hÉireann á plé i 1910 ba é a thacaigh le rún Eoin Mhic Néill go nglacfaí le moladh Bhertram Windle, is é sin go mbeadh cúrsa Gaeilge riachtanach do mhic léinn an Choláiste Ollscoile go dtí go dtiocfadh riail na Gaeilge éigeantaí sa mháithreánach i bhfeidhm 1913. Tá cuntas ar a uachtaránacht ag Michael Tierney in Struggle with fortune: a miscellany for the centenary of the Catholic University of Ireland 1854–1954 ··· Dúradh in Comhar, Bealtaine 1945: ‘Fear ab ea é a bhí léannta tréitheach thar an gcoitiantacht mar ba dhual do chéad-Uachtarán Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath ach is ar a chineáltas lách gan traochadh is mó a bheidh cuimhne ina dhiaidh ag na mic léinn sin a tháinig faoina réir’. Chaith sé tamall ina Leas-Sheansailéir ar Ollscoil na hÉireann
Le bliain anuas bhí sé ina dhalta agus ina phrintíseach ag an Athair Éamonn Ó hÓgáin[B1] i gColáiste na hOllscoile agus is faoi a rinne sé staidéar ar an tSean-Ghaeilge agus an Mheán-Ghaeilge. Bhí aiste dar teideal ‘Why and how the Irish language is to be preserved’ i gcló aige in Irish Ecclesiastical record, Nollaig 1891 ··· Obair pháirtaimseartha ba ea é, ar ndóigh, agus d’fhan sé sna Ceithre Cúirteanna go dtí gur ceapadh é ina ollamh le luathstair na hÉireann i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath in 1909 ··· Phós Eibhlín (1901–75) Michael Tierney, uachtarán Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
He became an enthusiastic student of Irish, and I am sure was an inspiring teacher” (Colm Ó Lochlainn, Studies, Fómhar 1959). Ghnóthaigh Gearóid scoláireacht i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus bhain amach céim sa léann clasaiceach agus céim mháistir ar ball ··· Ar fhilleadh dó fuair sé post i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath ··· Tionóladh comhdháil sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ina chuimhne agus thug an Dr Garret Fitzgerald, Seansailéir Ollscoil na hÉireann, agus an tOllamh Pádraig A
Tar éis meánoideachais i gColáiste Mhuire chuaigh sé go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus bhí an tseandálaíocht agus luathstair na hÉireann mar ábhair aige ··· Bhí sé fostaithe ag Roinn na Séadchomharthaí Náisiúnta de Bhord na nOibreacha Poiblí ar dtús sular ceapadh é ina léachtóir le seandálaíocht sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· Bhí sé ina chomhairleoir de chuid UNESCO i Neipeal i 1964 agus ceapadh é an bhliain sin ina léachtóir le stair sa Choláiste Ollscoile
(Mac Con Iomaire 2000:305) In 1962 d’aistrigh sé go post léachtóra i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus shaothraigh dochtúireacht in 1970 ··· Anuas go 1996 bhí sé ina Ollamh le Nua-Ghaeilge agus Litríocht i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ··· ‘Dá mba féilscríbhinn iomlán, ionadaíoch a bheadh á foilsiú againn, bheadh a thrí oiread de thoirt ann.’ (2006:17) Tar éis dó éirí as a phost i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, is ea a tugadh cuireadh dó chun a bheith ina Ollamh le Teanga agus Litríocht na Gaeilge in Institiúid Mhic Eochaidh-Uí Neachtain um an Léann Éireannach, Ollscoil Notre Dame, agus is ann a bhí sé ó mhí Lúnasa go mí na Nollag gach bliain
D’aistrigh an teaghlach go Baile Átha Cliath i 1929 agus faoin am seo bhí gnó fochonraitheora tógála ag an athair agus é ag déileáil le hurláir terrazzo. Cuireadh oideachas ar Mháirín i Scoil na nDoiminiceach i mBéal Feirste, i gColáiste na nDoiminiceach i Sráid Eccles, Baile Átha Cliath, agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, mar ar fhreastail sí ar léachtaí R.A.S ··· Bhí fillte aici ar an gColáiste Ollscoile i 1938-41 agus cúrsa i stair phéintéireachta na hEorpa faoi Francoise Henry á dhéanamh aici ··· San Oireachtas athréimnithe ba í cláraitheoir an Taispeántais Ealaíon í (tá aiste aici faoin tionscnamh mór seo in Feasta, Samhain 1951). Deir Turpin: ‘One of the most informed writers to promote a general theory of art and religion in Ireland was Máirín Allen, a graduate of University College Dublin and lecturer in the history of art at the National College of Art, Dublin
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. Ollamh le Gaeilge Chlasaiceach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, eagarthóir ar an iris léinn, Éigse, agus ball d’Acadamh Ríoga na hÉireann ··· Ceapadh ina léachtóir sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, é in 1964, agus ó 1969 go dtí go ndeachaigh sé ar scor in 1986, bhí sé ina Ollamh le Gaeilge Chlasaiceach agus le Nua-Ghaeilge ··· Agus é fós sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, bhásaigh a bhean agus ar dhul ar scor do Thomás d’aistrigh sé go Deilgne, Co
Bhí sé ina chaptaen ar fhoireann mionúr Bhaile Átha Cliath. Ba le Gaeilge agus Iodáilis a chuaigh sé agus é ina fhochéimí de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus i ndiaidh na céime, bronnadh Dioplóma san Oideachas air ··· Dála Chaoimhín, ba chéimí í Aingeal de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus bhíodh sí ag obair mar mhúinteoir i rith an lae agus mar bhanghiolla sa Damer san oíche
Fuair sí a cuid oideachais ó na Siúracha Doiminiceacha i Sráid Eccles agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, mar ar bhain sí amach MA sa Ghaeilge agus Dioplóma san Oideachas. Nuair a bunaíodh na coláistí réigiúnacha teicniúla sna 1970idí, fuair Marion post mar léachtóir sa Choláiste Teicneolaíochta i mBaile Átha Luain, agus is ansin a chuir sí suim i dteicneolaíocht nua na ríomhaireachta a bhí ag teacht chun cinn ag an am sin ··· Ghlac sí le cuireadh ó Thomás de Bhaldraithe teacht ar ais chuig an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, le teacht i gcomharbacht ar Mhairéad Ní Eithir i mbun na teanglainne
I gColáiste Belvedere, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i gColáiste na Tríonóide agus in Óstaí an Rí a fuair sé a chuid oideachais ··· Glacadh leis mar abhcóide in 1974 agus mar abhcóide sinsearach in 1989. Bhí sé thar a bheith deisbhéalach, rud a bhí léirithe aige ina óige nuair a bhuaigh sé Craobh Náisiúnta Díospóireachta The Irish Times in 1973 agus ina dhiaidh sin mar uachtarán ar Chomhairle Teachtaí na Mac Léinn agus ina reachtaire ar an gCumann Liteartha agus Staire sa Choláiste Ollscoile. Agus é i mbun a chuid oibre sna cúirteanna, bhain Adrian Hardiman cáil faoi leith amach dó féin i gcásanna coiriúlachta agus clúmhillte
sa Léann Chlasaiceach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, in 1935 ach bhí sé gníomhach i gcúrsaí Gaeilge i rith an ama ··· I mí Dheireadh Fómhair na bliana 1954 ceapadh Caoimhin ar fhoireann teagaisc Roinn an Léinn Chlaisaicigh sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i ndiaidh dó céim M.A
Bhain sé BA amach sa bhéaloideas sa bhliain 1992 ó Roinn an Bhéaloidis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· Tá an dá shaothar sin gan foilsiú go fóill. Agus é ina mhac léinn ag déanamh staidéir ar an mbéaloideas sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, casadh Clodagh Doyle air, a bhí in aon rang leis
D’aistrigh sé ansin chuig Scoil Uí Chonaill i mBaile Átha Cliath agus, ina dhiaidh sin, bhain céim BA amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· D’éirigh trí ócáid mhóra i saol Choláiste Phádraig lena linn ar a rabhthas buíoch as a chumas ar cheannaireacht acadúil, pleanáil straitéiseach agus bainistiú athraithe: polasaí a bheartú maidir le hoscailt an choláiste do mhná agus iad a ghlacadh isteach de réir a chéile ó 1971 ar aghaidh; bliain a chur leis an gcúrsa oiliúna agus aitheantas a ghnóthú faoi scáth an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, do chéim bhaitsiléara san oideachas in 1974 mar cháilíocht d’oidí bunscoile, socrú a sheas go dtí 1995; aitheantas a ghnóthú do Choláiste Phádraig trí nascadh institiúideach le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath in 1993 a d’fhág Coláiste Phádraig ina choláiste de chuid na hollscoile sin feasta, socrú a cheadaigh céim bhaitsiléara sna healaíona agus réim leathan de chúrsaí iarchéime a thairiscint sna healaíona agus san oideachas, amach suas go dtí cáilíocht dochtúireachta. Seo a leanas tuairisc a chomhghleacaí John Canavan, ceann roinn oideachais an choláiste ag an am, ar pháirt Stiofáin san fhorbairt deiridh sin: Stiofán had a far-seeing vision for St Patrick’s College, its place in Ireland and its role in education
As sin tháinig sé go Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, mar ar lean sé den staidéar ar an tSean-Ghaeilge faoi Francis Shaw [q.v.] agus faoi Chonn Ó Cléirigh [q.v.], agus rinne cúrsa ar an mBreatnais le Simon Evans ··· Thug scoláirí Choláiste na hOllscoile dea-theist air agus, dá thoradh sin, bronnadh scoláireacht taighde i Scoil an Léinn Cheiltigh in Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath air sa bhliain 1961
agus Ard-Teastas san Oideachas amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, in 1943 agus chaith roinnt blianta ag teagasc bunscoile san ardchathair ··· Bronnnadh an chéim dochtúireachta air in 1950 agus bhí sé ina léachtóir le Béarla sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, idir 1953 agus 1959
Ba phoblachtach dúthrachtach í bean chéile Matt Brady, May Caffrey, ball de Chumann na mBan, a bhain céim amach sa tráchtáil sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, in 1922 ··· Lean Ruairí Ó Brádaigh a mháthair nuair a chuaigh sé le céim sa tráchtáil sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i ndiaidh dó oideachas meánscolaíochta a fháil i gColáiste Naomh Mel, Longfort
Bhí Caoimhín ar scoil in Áth an tSléibhe agus i gColáiste Mhungairit sula ndeachaigh sé a dhéanamh staidéir sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· Ó 1971, nuair a cuireadh an Coimisiún faoi chúram an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, bhí sé ina léachtóir i Roinn an Bhéaloidis agus deirtear gur spreagthach an múinteoir é
Arís ba scoláireacht a thug é in 1967 go Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ··· Tar éis dó bliain go leith a chaitheamh le hiriseoireacht in RTÉ is ea a ceapadh é ar fhoireann Roinn an Bhéaloidis i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
In 2003 ghnóthaigh a thráchtas ar ‘Gnéithe de Sheachadadh na nAmhrán Traidisiúnta sa Ghaeilge’ céim mháistir dó sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· Ceapadh é ina léachtóir i Roinn na Nua-Ghaeilge, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus bhí ar a dhícheall i mbun a thráchtais dochtúireachta
I rith an ama sin go léir bhí cúrsa sa dlí á dhéanamh aige sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus in Óstaí an Rí ··· In 1948 ceapadh é ina Ollamh le Dlí Rómhánach, le Dlí-eolaíocht agus le Stair an Dlí sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Tar éis meánoideachais i gColáiste an Chorráin, Luimneach, bhí sé ag staidéar ar an léann Ceilteach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus in ollscoileanna Bonn agus Lováin ··· Ó 1930 go 1942 bhí sé ina léachtaí le luathstair na hÉireann sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus ó 1942 go 1964 ina ollamh
Cuireadh oideachas air i Scoil na mBráithre, Sráid Synge, agus bhain sé bunchéim amach i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus céim mháistir agus PhD ar ball ··· Is mar ionadaí ón gColáiste Ollscoile a bhí sé sa láthair ag an gcruinniú i 1935 nuair a cinneadh ar an gComhchaidreamh a bhunú
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ag a haifreann éagnairce sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, dúirt an tOllamh Máirtín Ó Murchú: ‘Agus scoláire cumasach ó thús a bhí inti, scoláire nár lig don éagóir phearsanta, ná don leathcheal, í a chlaonadh riamh óna gairm ··· Tar éis di freastal ar Scoil Bhríde agus Scoil Chaitríona, chuir Osborn Bergin[B2] agus Gearóid Ó Murchadha[B2] oiliúint scoláire uirthi sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ar feadh na tréimhse 1935-74 bhí sé ina chartlannaí ag Coimisiún Béaloideasa Éireann ar dtús agus ansin ag Roinn Bhéaloideas Éireann (An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath) agus bhí sé ina leabharlannaí ag an gCumann le Béaloideas Éireann ··· In The Irish Folklore Commission 1935-1970: history, ideology, methodology (2008) le Mícheál Briody tá mórchuid tagairtí dá shaothar i ngort an bhéaloidis. Nuair a cuireadh deireadh leis an gCoimisiún bhí sé ina léachtóir le béaloideas sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ó 1 Aibreán 1971
Rinne sé staidéar ar cheimic sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· na Gaillimhe, a bhí i gceist, ní foláir. I 1943 thug an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Comhaltacht sa Cheimic Orgánach dó, rud a mhol an Medical Research Council of Ireland dóibh i ngeall ar imní Rialtas na hÉireann i dtaobh na heitinne, agus dhírigh sé ar úsáid an cheimiteiripe in aghaidh an ghalair sin a iniúcadh
In the Senior Grade he won a first class exhibition (Irish and Latin) and an entrance scholarship (Classics, 1st Class) to University College, Dublin’ (eolas a fuair Sheeran ó Choláiste na Carraige Duibhe) ··· Bhí an tsagartacht i gceist go fóill agus glacadh leis i gColáiste Chluain Life; d’fhág sé slán leis an áit um Nollaig 1914 ach lean air ag freastal ar léachtaí sa Choláiste Ollscoile go ceann roinnt míosa agus bhí ina bhall de na hÓglaigh i rith an ama
Bhain sí bunchéim amach sa Laidin agus sa Ghaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus bhí ag múineadh i Muineachán agus i Scoil Chaitríona sula ndearna sí céim mháistir sa tSean-Ghaeilge ··· Bhí sí ina ball de Choiste Riartha an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus ina ball de Bhord Scoil an Léinn Cheiltigh
Air a thit sé an léacht thionscnaimh sa tsraith ‘Léacht Uí Chadhain’ (‘Máirtín Ó Cadhain: an Pholaitíocht agus an Ghaeilge’) a thabhairt sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i nDeireadh Fómhair 1980 (i gcló in Léachtaí Uí Chadhain, 1989 in eagar ag Eoghan Ó hAnluain) ··· Ba mhian le Breandán Ó Buachalla, Ollamh le Teanga agus Nua-Litríocht na Gaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, go mbeadh post léachtóra aige sa Choláiste ach chuir géarchéim airgeadais i 1981-82 deireadh leis an bplean sin
Rinne sé céim sa stair agus san eacnamaíocht sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, 1942-45 agus bhuaigh scoláireacht Mhichíl Uí Chléirigh (Comhar, Márta 1946); bhí sé ina reachtaire ar an gCumann Gaelach agus ar Chumann na Mac Léinn Staire agus ba bhall é de Chomhairle Teachtaí na Mac Léinn agus bhí ina eagarthóir ar eagráin de An Iodh Morainn agus Comhthrom Féinne (Comhar, Meán Fómhair 1955) ··· Bronnadh a chuid leabhar, páipéar, grianghrafanna agus lámhscríbhinní ar Roinn Bhéaloideas Éireann, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus ag an ócáid chéanna fógraíodh go dtabharfaí sparántacht Dhónaill Uí Mhóráin chun a chur ar chumas mhic léinn iarchéime Roinn Bhéaloideas Éireann ‘taighde a dhéanamh ar ghnéithe den bhéaloideas a bhaineann go sonrach le traidisiún na Gaeilge’ (Foinse 25 Samhain 2001). Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Tar éis di freastal a dhéanamh ar Chlochar na Trócaire i mBun Cranncha chuaigh sí go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· Is toisc go raibh post ag a fear céile sa Choláiste Ollscoile agus de dheasca polaitíochta sa Roinn Seandálaíochta sa choláiste sin a chaill sí féin a post ann, éagóir a ghoill go mór uirthi
Cháiligh sé mar bhunmhúinteoir in gColáiste Phádraig, Droim Conrach, ar dtús agus in 1939 fuair céim MA le céad-onóracha sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, mar a raibh Bergin agus Gearóid Ó Murchadha i measc a mhúinteoirí; Gaeilge Chill Chainnigh is ábhar dá mhórthráchtas MA agus do shaothair eile mar ‘Dréachtaí Filíochta a cumadh do sna Grásaigh i gContae Chill Choinnigh’ (1938) agus ‘Iarsmaí de Ghaelig Chontae Chill Choinnigh’ (Éigse, 1992) ··· In 1945 tugadh post cúntóra dó i Roinn na Moch- agus na Meán-Ghaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus ceapadh é an bhliain dár gcionn ina Ollamh le Teanga agus Litríocht na Gaeilge i gColáiste Ollscoile Chorcaí, post a bhí aige go 1981
Thug scoláireacht é go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· Gabhann sé buíochas sa leabhar le Pádraig, le Micheál Turraoin (‘Maidhc Dháith) [B5] agus le Micheál Ó Cionnfhaolaidh[B4]. Ceapadh ina chúntóir páirtaimseartha i Scoil an Léinn Cheiltigh é in 1942 agus ina léachtóir le Gaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, an bhliain chéanna
Cuireadh oideachas ar Aodhagán i Scoil na mBráithre, Sráid Synge, sular cháiligh sé mar ailtire sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i 1945; d’fhreastalaíodh sé ar ranganna líníochta sa Choláiste Náisiúnta Ealaíne agus chuir slacht ar a chuid Gaeilge i gColáiste Chonnacht ··· Deirtear san Irish Times: ‘In his early teens he developed a talent for writing, becoming Irish correspondent of the British-based Radio Pictorial.’ Le linn dó a bheith sa Choláiste Ollscoile bhí sé ina reachtaire ar an gCumann Gaelach agus ina eagarthóir ó am go céile ar irisí na mac léinn: Cothrom na Féinne, An Iodh Morainn agus The National Rooster
Deir Harrison: ‘He was from this time also one of the very few scholars who specialised in both Irish and Scottish Gaelic and who was equally at home speaking both languages, an accomplishment all the more remarkable given that he was monolingual (English) until he was twenty years old.’ Chaith sé an bhliain 1955–56 sa Fhrainc mar chuid dá chúrsa ollscoile. Ghnóthaigh sé MA i 1957 agus fuair post an bhliain sin i Roinn na Nua-Ghaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, mar chomharba ar Chalum Mac Gilleathan[B4] ··· Tuairim 1983 a thosaigh sé ag cur ardspéise arís san ábhar a bhí bailithe aige ó Annie Bhán agus bhí áthas air a chloisteáil go raibh bailiúchán mór dá seanchas i Roinn Béaloidis an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; Aodh Ó Duibheannaigh[q.v.] a bhailigh an chuid is mó de
Cuireadh oideachas air i Scoil Sráid Synge agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· Bhí sé ina léachtaí Spáinnise sa Choláiste Ollscoile 1925-27
D’fhreastail sé ar Choláiste Charraig an Tobair sula ndeachaigh sé go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· Faoi 1940 bhí sé ar fhoireann leabharlann an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Bhí sé ar scoil i gColáiste Belvedere 1937-46 agus bhain an chéad áit amach le honóracha den chéad ghrád sa Léann Ceilteach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i 1949 ··· Nuair a d’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath chas sé le Ernest Lewy[B5] a dhírigh a aird ar theoiricí teanga an tseanscoláire Wilhelm von Humboldt (1767-1835). Bhí sé ina léachtóir cúnta i Roinn na Breatnaise sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, 1955-57 agus ina léachtóir ann le Sean-Ghaeilge agus le Meán-Ghaeilge Mhoch 1957-64
Cuireadh oideachas air i Scoil Uí Chonaill agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· Tar éis dó a bheith ina léachtóir le teanga agus le litríocht na Gaeilge Clasaicí sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ó 1953, ceapadh é ina Ollamh le Gaeilge Chlasaiceach ann in 1960 agus bhí sé sa phost go 1967
Ach fuair sé marc caoga hocht faoin gcéad sa Ghaeilge sa mháithreánach agus deir Ó Murchú: ‘His mark in Irish was not spectacularly good, and to that extent corroborates his own statements, but it does all the same represent a considerable exposure to Irish long before the period which is usually associated with his learning the language.’ Sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, bhain sé BA le honóracha den chéad scoth sa dlí agus sa pholaitíocht agus rinne céim mháistir i nuastair na hÉireann ··· In 1924 ceapadh é ina Ollamh le dlí-eolaíocht agus leis an dlí Rómhánach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ach d’fhonn go leanfadh sé den staidéar san École des chartes ní dheachaigh sé i mbun an phoist go dtí 1926 agus bhí ann go 1945, cé go raibh sé ag obair, mar a fheicfear, sa Ghearmáin agus sa Bhreatain ar feadh tréimhsí i rith an ama sin. Is i bPáras a casadh air Sir Paul Vinogradoff, Rúiseach, ollamh cáiliúil le dlí-eolaíocht in Oxford, agus d’áitigh seisean air a aigne a dhíriú ar sheandlíthe na hÉireann
Ghnóthaigh sé BA le dara honóracha san fhealsúnacht i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ··· I 1950 thogh céimithe an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, é mar ionadaí acu ar Bhord Stiúrtha an choláiste
Footsteps rattled over the cobblestones outside, and forthwith three figures crossed the threshold: John Fraser, a Scotchman, Professor of Celtic in the University of Oxford; Dr Joseph Loth, Professor of Celtic Languages in the University of Paris; and Dr Osborn Bergin[B2], Professor of Early Irish, University College, Dublin—the “Preserver ó Bhaile Átha Cliath”, as Siobhán used to call him ··· Cheannaigh sé saoirse dúinne agus bhí sé i bhfad ag díol an phraghais’. Tá a chuid páipéar sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, in éineacht le cuid mhór agallamh a rinne sé a thaifeadadh le daoine a bhí páirteach i gCogadh na Saoirse agus le daoine ar an dá thaobh sa Chogadh Cathartha
Rinne sé scrúdú na gCéad Ealaíon faoin sean-Ollscoil Ríoga agus chuaigh isteach i gColáiste Bhaile Átha Cliathd’Ollscoil na hÉireann in 1911 ··· Ach níor thaitin an tsiopadóireacht leis agus thosaigh sé ar staidéar ar leigheas i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
amach sa Ghaeilge i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath ··· Sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, bhain sí céim amach sa léann Ceilteach agus sa Nua-Ghaeilge Mhoch
Foilsíodh iad in Béaloideas 25 (1957). Chéimnigh sé ó Ollscoil Ríoga na hÉireann (Coláiste na hOllscoile, Baile Atha Cliath) i 1906 ··· Tá a chomhfhreagras le Hanna agus Frank Sheehy-Skeffington ar fail i gcartlanna Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Bhuaigh sé an chéad áit sna Clasaicigh agus sa Ghaeilge i scrúdú an Ghráid Sinsearaigh in 1900 agus scoláireacht sna Clasaicigh i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath an bhliain dár gcionn ··· Ní mó ná sásta a bhí a dheartháir Alfred leis an gcaoi ar chomhlíon sé an gheallúint go n-oilfeadh sé scoláirí óga agus chuir sé d’iachall air scor den phost in 1935 ach fuair sé post den sórt céanna i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath an bhliain chéanna
‘D’éirigh an croidhe go héadtrom im’ chliabh, mar thuigeas furmhór a chanamhainte’ (Comhar, Lúnasa 1942). Rinne sé an chéad bhliain sna healaíona i gColáiste na Banríona, Béal Feirste, sular aistrigh sé go dtí Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath den Ollscoil Ríoga mar ar ghnóthaigh sé céim B.A ··· Chuir sé cleachtas ar bun i Sráid Mhic Liam, Baile Átha Cliath, agus bhí post aige mar léachtaí i gColáiste na hOllscoile
amach i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath (An Ollscoil Ríoga) ··· Mar gheall ar an obair sin a ceapadh í ina ball de chéad Bhord Stiúrtha Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath (Ollscoil na hÉireann) i 1909. Tuairim 1896 a thosaigh sí ag foghlaim Gaeilge
amach i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath in 1885 ··· Ceapadh ina hOllamh le Nua-Stair na hÉireann í i 1911 i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
In Irish Book Lover, Márta-Aibreán 1933 deir Séamus Ó Casaide gur inis an tAthair Ó Hógáin féin dó: ‘that he had begun to study Irish in 1847 from—Haly [ S.J.?] and I think he mentioned that his teacher was a son of Haly the well-known ballad printer in Cork.’ Ní raibh céim ollscoile aige go dtí 1885 cé gur ceapadh ar fhoireann Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath é an bhliain roimhe sin ··· Ó 1890 go 1894 bhí sé ag obair i bPáirc Bhaile an Mhuilinn agus nuair a d’fhill sé ar an gColáiste Ollscoile in 1894 toghadh ina Chomhalta den Ollscoil Ríoga é
D’iarr Coláiste na hOllscoile air rang Gaeilge do mhic léinn, a raibh James Joyce ina measc, a stiúradh. Cheap an Conradh é ina rúnaí oinigh ar Choiste na bhFoilseachán (Coiste na gClónna) 26 Meitheamh 1900 ··· Ar feadh dhá bhliain bhí sé ag staidéar go príobháideach agus chaith cuid den tríú bliain ag freastal ar léachtaí i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath gur bhain BA le honóracha den dara grád (Béarla, Gaeilge agus Fraincis) amach de thoradh scrúdaithe Mheitheamh 1901
Ba dheartháir léi an tÍosanach George O’Neill, file, a bhí ina ollamh le Béarla i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ··· Bíonn tagairtí dó in An Claidheamh Soluis: gur bhuaigh sé scoláireacht Mhic Ghiolla i gColáiste Choill Chluana Gabhann toisc a fheabhas a bhí na marcanna sa Ghaeilge aige (26 Deireadh Fómhair 1907); go raibh sé ina rúnaí ag Ciste na Teanga i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath (31 Iúil 1909)
i Mount St Benedict, Guaire, sula ndeachaigh sé go Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ··· I 1928–30 bhí sé ina léachtóir le Sanscrait agus teangeolaíocht chomparáideach i gColáiste na Tríonóide agus ansin ina léachtóir saCholáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Thug scoláireacht go Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, é in 1939 ··· Ach, dar le Seán Ó Súilleabháin gur fhan an pheannaireacht an-mhion i gcónaí aige. Chaith sé bliain ina léachtóir le Gaeilge na hAlban i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
sa léann Ceilteach i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ··· I 1939 ceapadh é ina Chláraitheoir Cúnta i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
I bhfómhar na bliana sin bhain sé céim BA amach i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ··· Ba eisean a sholáthraigh an leathanach as Geineasas sa chló gaetach in Liber Librorum a foilsíodh in Stockholm ar ócáid chothrom cúig chéad bliain Gutenberg i 1955. Ó 1933 go 1943 bhí sé ina chúntóir i Roinn na Nua-Ghaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus thugadh léachtaí freisin i Scoil na Leabharlannaíochta ann
Ó 1901 go 1904 bhí sé ag staidéar i gColáiste Lováin agus ó 1906 ag foghlaim na diagachta i bPáirc Bhaile an Mhuilinn go ceann trí bliana sular oirníodh é i 1909. Nuair a bunaíodh Ollscoil na hÉireann ceapadh é ina Ollamh le Cleachtadh agus le Teoiric an Oideachais i gColáiste na hOllscoile i mBaile Átha Cliath ··· Bhí sé ina bhall de choiste riartha an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ar feadh 1916-38
I 1911 ba í Mary a líon foirm an Daonáirimh isteach i nGaeilge. Tar éis bheith ar scoil ag naDoiminicigh i Sráid Eccles rinne sí máithreánach na hOllscoile Ríoga agus tá a hainm i measc na mac léinn a cláraíodh sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, 1901 ··· Bhunaigh an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ‘The Mary Byrne Medal for Early Irish Studies’ i gcuimhne uirthi. Tá aistí agus aistriúcháin dá cuid in Revue Celtique, Ériu, Irish Monthly, Anecdota from Irish Mss, Journal of Theological Studies,...
Bhuaigh sí scoláireacht sa scrúdú meánteistiméireachta agus ansin scoláireacht a chuir ar a cumas freastal ar an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· Is ó 1928 go 1938 a bhí sí ag obair i gColáiste Gairmoideachais Ráth Maonais, ó 1931 go 1938 ina Léachtóir Cúnta sa Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus ó 1927 go 1938 ina heagarthóir cúnta ag obair ar chlár lámhscríbhinní Gaeilge in Acadamh Ríoga na hÉireann
Comhuaineach leis sin (1951–62) bhí sé ina stiúrthóir ar Léann an Cheoil Tíre sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· Tugadh a chuid páipéar do Roinn an Bhéaloidis, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Chuaigh sé isteach sna hÍosánaigh i 1924 agus fuair céim sa léann Ceilteach 1929 tar éis cúrsa staidéir sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· Bhí sé ina mhac léinn taighde sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ar feadh 1933–36
D’fhág sé timpeall £4,000 le huacht ag Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath ar choinníoll go mbeadh an Ghaeilge in hábhar riachtanach don mháithreánach ··· Dubhghlas de hÍde an t-eagarthóir. In The Catholic Bulletin, Nollaig 1937, foilsíodh aiste le ‘Two Ormonds’ ag caitheamh anuas ar Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
Ba é Pádraig an dara mac agus ina dhiaidh sin tháinig Muiris (1892–19 Samhain 1979), Seán (1894–5 Iúil 1919), ar scríobh sé a mharbhna, agus Mairéad Bean Mhac an tSaoi, léachtóir sa Nua-Ghaeilge i gColáiste na hOllscoile Baile Átha Cliath, (d’éag 7 Meán Fómhair 1976). Fuair siad bunscolaíocht den scoth óna dtuismitheoirí: Laidin agus matamaitic ón athair, Fraincis agus Gearmáinis ón mháthair––bhí tamall caite aici i nGiobráltar ina nóibhíseach in Ord Loreto ··· Ach chaith sé an bhliaín deiridh i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, mar ar bhain sé B.A
Nuair a d’éirigh sé as a phost i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, i 1932 chuaigh sé chun cónaithe arís i Ráth Treá
Chuir Tomás isteach ar chathaoir na Sean-Ghaeilge i mBaile Átha Cliath agus ar ollúnacht na Gaeilge i nGaillimh
Chaith sé bliain ansin faoi Eoin Mac Néill sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Is é Roinn na Nua-Ghaeilge, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, a thionscnaigh Léacht Uí Chadhain in 1980 mar fhóram poiblí a bhéarfadh caoi athbhreithniú a dhéanamh ar ghnéithe de shaol is de shaothar an Chadhnaigh go háirithe is de litríocht na Nua-Ghaeilge go ginearálta
Chláraigh mac léinn darb ainm James Cogan i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath 1893 ach níl fianaise ann gurbh é an fear seo againne é, cé gur dóigh gurbh é. In Irisleabhar na Gaedhilge 1 Nollaig 1894, ar lch 144, ta an mhír nuachta seo: ‘The first branch of the Gaelic League, outside of the large towns, has been established in the Beara district, West Cork, principally through the energy of Mr Patrick O’Leary] [B1], National Teacher, Eyeries, and of Mr James Cogan of the Central Branch, who specially visited the locality’
D’fhág sé le huacht é ag an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Phós sé Elizabeth Nolan ó Chill Dara in 1886
I 1941 bhain sé céim mháistir amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, lena thráchtas ‘The verbal system of bardic poetry’
Tar éis meánoideachais i Scoil Loreto bhain sí BA amach sna nuatheangacha sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Bhí sé pósta ar Mharia Ní Longáin, iníon leis an scríobhai Seosamh, gariníon leis an bhfile Micheál óg Ó Longáin. Bhí Pádraig ar scoil ag na Bráithre Críostaí i Sráid Risteamain Thuaidh agus ansin sa tsean-Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Bhí curtha isteach ar phost léachtóra i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath ag Aindrias
Ceapadh ina ollamh le ceol Gaelach é i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath 1914
Bhain sé BA amach sa Litríocht Nua-Aoiseach agus san Eolaíocht Mhatamaiticiúil in 1885 tar éis dó freastal ar Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
Bhí an Ghréigis ina hábhar aige féin faoin Ollamh Micheál Ó Tiarnaigh i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Laoise, a chaith sé an dá bhliain nóibhíseachta sin agus chaith an tréimhse 1932-6 i Ráth Fearnáin agus ag freastal ar Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Thugadh sé léachtaí: ar ghleann na Bóinne i gColáiste Uladh (An Claidheamh Soluis 29 Lúnasa 1908); ar bharrshamhail Chonradh na Gaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (idem 22 Bealtaine 1909)
Tá breis is 6,000 leathanach uaidh i nGaeilge i scríbhinní Roinn an Bhéaloidis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
D’fhreastail sé ar Choláistí Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus na Gaillimhe agus ar King’s Inns
Ceapadh é ina léachtóir i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus tá a ainm agus a sheoladh liostaithe in The National University of Ireland, Calendar for the year 1912 i measc an leathdhosaen léachtóirí a bhí fostaithe ag an gColáiste
aige ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, de thairbhe tráchtais ar Ghaeilge Mhúscraí agus bhí ar intinn aige céim dhochtúra a fháil le cuntas ar logainmneacha Shliabh Luachra
Tá lámhscríbhinn dar dáta 7 Feabhra 1942 i gCnuasach Bhéaloideas Éireann i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Tar éis bunscolaíochta i scoil na Luinnigh fuair sé scoláireacht i gColáiste Adhamhnáin, Leitir Ceanainn, a thug go Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, é
Bhí triúr den chlann i mbun léinn i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Tá an cur síos seo air ag Seán T
Cheannaigh Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, é ar £750
i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus céim mháistir ina dhiaidh sin. Ceapadh ina léachtaí le heacnamaíocht i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe é i 1927
Ach níorbh ionann agus formhór mór ollúna na hOllscoile Caitlicí, níor ceapadh é nuair a rinne Ollscoil Ríoga na hÉireann (Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath) di in 1883
Tá a chuid páipéar i Leabharlann an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus innéacs curtha ar fáil dóibh
Ba ghnách le Tomás Ó Muiríosa agus lena bhean Gaeilge a labhairt le chéile agus thugadh siad Máirín ar saoire leo gach samhradh go dtí an Rinn. Chaith Máirín tamaill ar scoil i Muineachán agus i Lucsamburg agus ghnóthaigh sí céim sa léann Ceilteach i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
Bhí luí aige le stair agus bhí sé á múineadh i gColáiste Choill Chluana Gabhann agus i Luimneach agus bhí sé ina ollamh le diagacht mhorálta i bPáirc Bhaile an Mhuilinn sular ceapadh ar fhoireann Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath é mar sparánaí agus leabharlannaí in 1883
I 1909 ceapadh é ina Ollamh le Sean-Ghaeilge agus Meán-Ghaeilge i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
Oldham a bheadh ina Ollamh le Eacnamaíocht i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath ar ball
Bhíodh sé ag taithí An Stad, siopa Chathail Mhic Gharbhaigh i Sraid Fheardorcha Thuaidh, oícheanta Shathairn timpeall an ama seo. Bhí baint aige leis an L & H (an cumann litríochta agus staire) sa Choláiste Ollscoile agus bhuaigh sé bonn óir an Uachtaráin ar óráidíocht in 1898–9
Ghnóthaigh sé scoláireacht ollscoile agus bhain sé céim le honóracha amach tar éis cúrsa i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
Fuair sé an Dioplóma Riaracháin Phoiblí i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus ansin rinne cúrsa B.A
Ó 1909 go 1919 bhí sé ina chúntóir ag an Ollamh Hugh Ryan i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
sa Ghaeilge i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
Chaith sé bliain go leith i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, mar a raibh sé ina reachtaire ar an gCumann Gaelach, sular thosaigh sé ag múineadh i Scoil Cholm Cille, scoil lánghaelach i Sráid Maoilbhríde i mBaile Átha Cliath
Bhí tamall fada caite aige ina nóibhíseach leis na Cistéirsigh agus ina ollamh le Laidin i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath (An Ollscoil Ríoga)
I ndiaidh tamaill i gColáiste Fhlannáin in Inis bhí sé ina mhac léinn i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath ó 1899 amach
Ar feadh tamaill de bhlianta bhíodh sí ag léachtóireacht i roinn an oideachais i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
Tar éis meánscolaíochta sa Bhrú bhí sé ina mhac léinn i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, ó 1898 go 1904
Chuir an t-athrú seo ar chumas dó freastal ar léachtaí i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
Ar scoil i nDroim Conrach agus Scoil Uí Chonaill agus ansin i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
Lean sé air le práta agus scian ag tabhairt rúin na triantánachta sféarúla i léire os comhair a ranga san Ollscoil Ríoga (Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath) in 86 Faiche Stiabhna. Bhí Gaeilge ó dhúchas aige agus ar 27 Nollaig 1883, ag an chéad mhórchruinniú de Aontacht na Gaeilge, rinne sé gaisce as Gréigis, Laidin agus Béarla féin a bheith foghlamtha trí mheán na Gaeilge
Tá páipéir Mhuiris i gcartlann an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Chuir sé tús lena shaol múinteoireachta i gColáiste Mhuire na mBráithre Críostaí sa Mhuileann gCearr
Thuairmigh Brian Mac Giolla Phádraig in Feasta, Márta 1956 gur i rang Éamoinn Uí Ógáin i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath a casadh Eoin Mac Néill air
I rith na tréimhse sin rinne sé staidéar ar an teanga i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath faoin Athair Éamonn Ó hÓgáin agus bhain céim B.A
I gcoláistí Naomh Antaine agus Naomh Isadóir sa Róimh bhí sé ag gabháil don diagacht agus is sa chathair sin a oirníodh ina shagart é ar 8 Iúil 1934. Chaith sé na blianta 1935–1941 i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus an léann Ceilteach ar siúl aige
I ndiaidh scolaíochta i Scoil Chlochar na nDoiminiceach i Sráid Eccles, Baile Átha Cliath, ghnóthaigh sí BA, céim le céad onóracha, sa Léann Ceilteach agus sa Fhraincis i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
Bhíodh sé ag obair i mbácús i rith na tréimhse sin. Chaith sé seal i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
le céad onóracha sa Nualitríocht i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath (An Ollscoil Ríoga) in 1906
Ní raibh aon chlann acu. In 1905 chláraigh sé mar mhac léinn i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
Chaith sé na blianta 1922–1927 i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus sna nuatheangacha (Gaeilge, Fraincis, Breatnais) a fuair sé an B.A
le honóracha den chéad ghrád amach i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath i 1916
Toghadh é ina Ollamh le Nua-Ghaeilge i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath in Iúil 1932 nuair a d’éirigh an Craoibhín as an bpost sin
Nuair a d’aistrigh an chlann go Baile Átha Cliath bhí sé ag freastal ar Scoil Uí Chonaill sular chláraigh sé mar mhac léinn i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath i 1931
Ceapadh é ina Reachtaire ar an Ollscoil Chaitliceach (Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath) i 1905 agus nuair a bunaíodh Ollscoil na hÉireann bhí sé ina bhall den Bhord Stiúrtha
Deir Micheál Ó Domhnaill in Iolscoil na Mumhan [1987] gur sholáthair sé eolas ar logainmneacha don Athair Pádraig de Paor [q.v.] agus eolas ar Ghaeilge an cheantair do Thomás de Bhaldraithe, Roinn na Nua-Ghaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Faoin am seo bhí a athair ina Choimisinéir ar Bhord na gCoimisinéirí Ioncaim. Ó 1929 go 1933 bhí sé ina mhac léinn sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Páipéar a léigh sé ag Cumann Gaelach an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, 30 Samhain 1908, an eachtra thosaigh sa troid faoin nGaeilge i máithreánach Ollscoil na hÉireann
Phósfadh duine dá dheirfiúracha David Humphreys agus sa teaghlach acusan bhí Dick Humphreys agus a dheirfúr Síle Uí Dhonnchadha. Tar éis bunoideachais cuireadh go Coláiste Choill Chluana Gabhann é (1890-1893) agus ansin chláraigh sé mar mhac léinn i nDámh an Leighis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
In Feasta, Iúil 1979, dúirt Staf Van Velthoven: ‘Um an dtaca seo [1944] bhí Proinsias beagnach bodhar ar fad (de bharr léasadh a fuair sé tráth ó phóilíní Mhic Choscair)’. Sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ghnóthaigh sé céim le honóracha sa léann Ceilteach
Bhí sé ina bhall de choiste ceannais an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. I gcuntas báis dúirt Máirtín Ó Flathartaigh: ‘Bhí dúil aige i ndaoine, i gceol agus i siamsa; ba mhaith leis fonn a ghabháil agus ba bhreá leis daoine eile a chur a’ fonnadóireacht
In 1943 thosaigh sé ar chúrsa oíche le haghaidh BA sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
I lámhscríbhinní Roinn Bhéaloideas Éireann, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, d’aimsigh Seán tagairt ag Seán Ó Cróinín[q.v.] do mhuintir a mháthar: gur bhean de mhuintir Iarlaithe na Tuinne í
Buachaill cliste ba ea é agus i Scoil Uí Conaill bhuaigh sé scoláireacht John Sweetman [q.v.] go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ach ní bhfuair céim
Ceapadh é ina Phríomhoide ar an gCeardscoil sa Cheapach i 1931: thug sé dhá shamhradh ar chúrsa oiliúna i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
(Ba í an Dr Ríonach Uí Ógáin, Roinn Bhéaloideas Éireann, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, a sholáthair an cuntas ar ar bunaíodh an méid sin thuas)
Bhí sé ar scoil i gColáiste Belvedere roimh dhul go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, dó
Tá a lámhscríbhinní agus tá na nótaí a d’ullmhaigh sé le haghaidh stair Chontae Chill Chainnigh i Roinn Béaloideas Éireann, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus tá na páipéir a bhaineann le stair agus le ginealaigh sheanteaghlaigh Chill Chainnigh i dtaisce in Oifig na dTaifead Poiblí i mBaile Átha Cliath
Bhí sé ar an ngannchuid nuair a theip ar an gcumann sin sa Mhí. Is idir 1822 agus 1854 a bhí obair an scríobhaí á déanamh aige agus tá na 25 lámhscríbhinn dá dhéantús in: Ollscoil na Ríona, Béal Feirste; Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath; Coláiste Ollscoile na Gaillimhe; Coláiste na hOllscoile, Corcaigh; Acadamh Ríoga na hÉireann; Ollscoil Dhún Éideann; an Leabharlann Náisiúnta; Leabharlann Phoiblí Bhéal Feirste; agus Ollscoil Cambridge, Sasana
Tá na lámhscríbhinní san Acadamh Ríoga, i gColáiste na Tríonóide, sa Leabharlann Náisiúnta, i Músaem na Breataine agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Bhuail sé le Séamus Ó Duilearga [B5] den chéad uair ar 1 Iúil 1927 agus ba é is mó a d’áitigh gurbh eisean an duine ab oiriúnaí chun dul i gceannas ar bhealóideas a bhailiú, agus ba é go háirithe a thug ar uachtarán an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Donncha Ó Cobhthaigh [B3], ligean don Duileargach dul chun na Sualainne a dhéanamh staidéir ar mhodhanna bailithe béaloidis agus ar an tSualainnis
D’fhág sí breis agus £2,000 le cabhrú chun oibreacha stairiúla le céimithe an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, a fhoilsiú agus d’ordaigh go dtabharfaí an ‘Dr
D’fhill sé ar Éirinn i bhFeabhra 1924 agus bhí ag traenáil le cabhair Phádraic Óig Uí Chonaire[B3] i bpinniúir Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Le go dtuigfí toirt is scóip an fhoclóra, ní miste a lua mar shamplaí, go bhfuil 660 iontráil ann faoin bhfocal noise, 260 faoin bhfocal pleasant, agus 180 faoin bhfocal angry’. Bhronn a mhuintir an foclóir ar Roinn na Gaeilge i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus an leabharlann a bhí aige ar Ollscoil Fordham
D’éirigh leis an chéad áit in Éirinn a ghnóthú san Ard-Teistiméireacht agus rinne cúrsa BA sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
2: ‘Scríobh sé litir an-mhaith don Irish Times 26 Samhain 1915 ar son caomhnú agus úsáid na Gaeilge—má b’fhiú le páipéar an Chonartha í sin a athfhoilsiú ina gcolúin siúd, níorbh aon ábhar iontais é’. Ceapadh é ina Ollamh le Seandálaíocht Cheilteach i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, in 1909 agus deirtear gurbh é an chéad ollamh le seandálaíocht a ceapadh riamh in Éirinn é
Thug scoláireacht chomhairle chontae go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, é agus ghnóthaigh sé céim ann sna clasaicigh agus sa dlí
Larchet (1884-1967) a bhí ina ollamh le ceol i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus i gColáiste Ollscoile Chorcaí faoi Aloys Fleischmann (1910-92)
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Scoláire Sean-Bhéarla sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Larchet (1884-1967) agus Riobard Ó Duibhir[B3] sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Shíl sé gur le héirí in airde (‘affected gesture of disdain’) nár luaigh an scoláire ceoil Donal O’Sullivan[B3] an bailitheoir Francis O’Neill agus thug sé pléisiúr dó cuntas a thabhairt ar O’Neill is a shaothar san athchló ar Irish minstrels and musicians: The story of Irish Music, 1913 a cuireadh amach i 1987. Ó 1972 go dtí go ndeachaigh sé amach ar pinsean mar státseirbhíseach i 1977 bhí sé ag obair sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, mar Stiúrthóir ar Rannóg an Cheoil Tuaithe i Roinn an Bhéaloidis; bhí de thoradh ar a thréimhse sa choláiste gur cuireadh go mór le bailiúchán amhrán na roinne, ach bhí sé féin díomách faoin méid a d’éirigh leis a dhéanamh
Ach choimeád sé an ceangal leis an gCoimisiún agus ina dhiaidh sin le Roinn Béaloideasa Éireann sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Tar éis meánoideachais i Sráid Synge, rinne sé staidéar ar an léann Ceilteach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Bhí sé tamall ina uachtarán ar Chumann Leighis an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, tamall ina bhall de Bhord Stiúrtha Ollscoil na hÉireann, agus ina bhall den Chomhairle Náisiúnta Sláinte
Le linn dó a bheith ag staidéar ar an ailtireacht sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, roghnaíodh é ar fhoireann dornálaíochta na hollscoile
Athscríobh ó thaifeadadh ar dhosaen caint a thug an file do mhic léinn an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i bhfómhar 1969 is ea Ón Ulán Ramhar Siar
Bhain sí BA amach sa Ghaeilge agus sa Laidin sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i 1964 agus ghnóthaigh céim mháistir i 1968
Cuireadh oideachas air i Scoil na mBráithre in Inis agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus bhain sé M.Ed
D’fhág sin gurbh i mBriostó a rugadh an deartháir ba shine, Thomas, ollamh le Fisic Thurgnamhach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, 4 Deireadh Fómhair 1906
Tar éis tamaill sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, cháiligh sé mar aturnae i 1948
Bhain sé céim MA sa Nua-Ghaeilge amach tar éis staidéar a dhéanamh sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, faoi Ghearóid Ó Murchadha[B2]
I gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, bhí Eoin Mac Néill[B4], Osborn Bergin[B2], R.A.S
Ócáid stairiúil a bhí ann; b’in an chéad uair ar tugadh le chéile faoi scáth I.T.É ionadaithe ó Roinn na Gaeltachta, ó Údarás na Gaeltachta agus ó na comharchumainn Ghaeltachta le fadhbanna oideachais agus teanga a phlé.’ Is le linn a théarma san Institiúid a tionscnaíodh an dioplóma i dteangeolaíocht agus i dteagasc na Gaeilge i gcomhar leis an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Ó 1939 go 1941 bhí sé i mBaile Átha Cliath agus baint aige le hOllscoil na hÉireann agus Coláiste na Tríonóide araon
Fuair sé céimeanna MA agus LLB sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
D’fhreastail sé ar Choláiste Adhamhnáin, Leitir Ceanainn, agus ansin chaith tamall ag freastal ar an gColáiste Ollscoile i mBaile Átha Cliath
Rinne sé BA sa Ghaeilge agus sa Laidin sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus ghnóthaigh MA agus dochtúireacht ar ball
san oideachas amach faoin Ollamh Timothy Corcoran [B5] sa Choláiste Ollscoile i mBaile Átha Cliath; an drámaíocht mar mhodh teagaisc b’ábhar don tráchtas. Bhí sí ag múineadh i Scoil Mhuire i mBinn Éadair agus ó 1941 amach bhí sí ina hardmháistreás i Scoil Eoin Baiste i gCluain Tarbh
Agus dúirt sé freisin: ‘Maidir le filíocht Ghaeilge, ní raibh teora leis an méid di a bhí de ghlanmheabhair aige: “Cúirt an Mheán Oíche” ó thús go deireadh mar shampla.’ Thugadh sé a ceart do Ghaeilge an Chláir agus dán Mherriman á reic aige; tá taifead de i gcartlann na Gaeilge labhartha sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Tar éis bunoideachais i Scoil Fhursa, Gaillimh, chuaigh sé go Coláiste Iognáid agus as sin go Coláiste Ollscoile na Gaillimhe agus ar ball go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Tar éis dó BA a fháil sa stair, san eacnamaíocht agus sa Bhéarla, de thoradh léachtanna oíche sa Choláiste Ollscoile, agus tar éis dó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge, fuair sé post mar mhúinteoir drámaíochta faoi Choiste Gairmoideachais Chontae Bhaile Átha Cliath
Bhí sé i gColáiste Belvedere agus ansin sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus i gColáiste na Tríonóide
I gColáiste Adhamhnáin, Leitir Ceanainn, bhuaigh sé scoláireacht go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
amach sa Léann Ceilteach i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, in 1925 agus chaith tamall ag obair do Chumann na nGaedheal mar rúnaí, mar bhainisteoir gnó, agus in 1932-33 mar iriseoir agus eagarthóir ar a bpáipéar Star
Chaith sé tamall gairid, naoi mí, b’fhéidir, i gColáiste na Naomh Uile, Baile Átha Cliath, roimh dhul go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, mar ar bhain sé céim sa Ghaeilge i 1934 agus ardteastas san oideachas ina dhiaidh sin
Thug sé bliain sa Choláiste Ollscoile i mBaile Átha Cliath gur bhain dioplóma amach san oideachas
sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, le honóracha den chéad scoth sa Ghaeilge agus sa Bhéarla; an Laidin a bhí mar ábhar breise aige
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ó 1941 go 1983 d’oibrigh sé mar bhailitheoir béaloidis, do Choimisiún Béaloideasa Éireann anuas go 1971 agus as sin amach do Roinn Bhéaloideas Éireann sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Ó thús na 1960idí bhí sé i bhfeighil rang na Gaeilge labhartha (canúint na Mumhan) sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Bhí sé ag múineadh i scoil náisiúnta Chill Chuáin i gCorca Dhuibhne agus i Scoil Náisiúnta Naomh Saviour i mBaile Átha Cliath i rith 1924-26 sular thosaigh sé ag staidéar ar an léann Ceilteach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ghnóthaigh sé BA le céad-onóracha sa Léann Ceilteach i 1935; bhí Osborn Bergin[B2] ar dhuine dá ollúna agus is ann a mhúin Gearóid Ó Murchadha[B2] dó gur mar litríocht ba cheart téacsanna den tseanlitríocht a léamh ‘rather than regard them merely as a mine from which to extract rare verbal forms or philological nuggets’ (McCaughey)
Ghnóthaigh sé MA sa Nua-Ghaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, in 1948 le tráchtas ar Ceasacht (Ceisniomh) inghine Ghuile
I rith an ama a chaith sé i gcliarscoil an chumainn i mBaile Átha Cliath bhain sé BA amach i gColáiste na hOllscoile i mBaile Átha Cliath
De bharr na hoibre sin ar fad tá os cionn fiche míle cárta agus os cionn míle leathanach lámhscríofa againn uaidh a scríobh sé ón mbliain 1954 anuas (i gCartlann na gCanúintí i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath atá an t-ábhar seo)
Cuireadh oideachas air i Scoil na mBráithre, Sráid Synge, agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Le linn dó a bheith ag múineadh in Sandford Park thosaigh sé ag staidéar ar dhlí sa Choláiste Ollscoile agus i gCumann Onórach Óstaí an Rí, Baile Átha Cliath
In ainneoin na hoibre sin fuair sí onóracha den chéad scoth sa chéim BA i 1943 agus scoláireacht go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
na hIarmhí, céimí sa tráchtáil de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i 1932 agus bhí ceathrar iníonacha acu; ba í an Ghaeilge príomhtheanga an teaghlaigh
Bhí an Ghaeilge ar cheann dá ábhair don BA sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Fuair sé céim le honóracha sa tráchtáil de thairbhe a bheith ag freastal ar léachtanna oíche sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; an Spáinnis a bhí roghnaithe aige mar theanga eachtrannach
Tar éis cead ár gcinn a bheith againn ó rugadh sinn go dtí an t-am sin, gan caidreamh nó cuimilt le buachaillí eile, gan dualgas le comhlíonadh, gan ceart ag aon strainséir bagairt orainn ná cúraimí a chur orainn, gan buaireamh faoi cheachtanna a ullmhú nó iad bheith ceart, níl samhailt le tabhairt do ghéire an anró ach comórtas foréigneach éigin cosúil le caitheamh duine sa tine nó a thumadh in uisce oighreata.’ I 1927 thosaigh an triúr ag freastal ar Choláiste na Carraige Duibhe agus sa bhliain sin thug siad a gcéad chuairt ar Chloich Chionnaola: ‘Chonaiceamar deireadh an tsaoil ar tógadh Séamus Ó Grianna[B2] leis ina bhuachaill agus a bhfuil trácht aige air ina scéalta.’ Céimí é de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Bhain sé céimeanna amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus i gColáiste na Tríonóide
Arís is scoláireacht ón gComhairle Contae a thug é i 1940 go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Bhí scoth na Gaeilge aige a bhí sé i ndiaidh a thógáil ó sheanbhunadh na háite sul a bhfuair sí bás ina mbéal.’ Cuireadh oideachas air i gColáiste Naomh Pádraig, Ard Mhacha, agus sa Choláiste Ollscoile i mBaile Átha Cliath
Laoise, agus i rith a théarma ceithre bliana i gCaisleán Ráth Fearnáin bhí sé ag gabháil den Léann Ceilteach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Ó 1930 bhí sé sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; glacadh leis go raibh an chéad bhliain curtha de aige sa choláiste oiliúna
Roghnaigh sé Laidin agus Gaeilge mar ábhair sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus an tseandálaíocht faoin Ollamh R.A.S
I bpáirtíocht le Niall Ó Dónaill [q.v.] d’ullmhaigh sé ina dhiaidh sin sraith d’fhoclóirí aonteangacha Gaeilge agus chuir sé cnuasach d’fhocail Chorca Dhuibhne ar fáil do chartlann na gcanúintí Gaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Is iomaí onóir a tugadh dó: bhronn Ollscoil na hÉireann an chéim oinigh LLD air i 1988 sa Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; le hómós dó a bunaíodh an ‘Paddy Moriarty Chair of Government and International Studies’ in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus an ‘Dr Paddy Moriarty Fellowship’ in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Chuaigh sé isteach sna hÍosánaigh i 1923 agus bhain céim amach sa Ghaeilge le honóracha den chéad ghrád agus sa Bhéarla sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Bhí 10,000 leagan tugtha aige do Chartlann na gCanúintí i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Ghnóthaigh sé céim de bharr freastail ar an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, san oíche
Tá an bailiúchán amhrán i Roinn Bhéaloideas Éireann sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Thug scoláireacht é go Coláiste Adhamhnáin, Leitir Ceanainn (1921-25), agus scoláireacht eile ón gcomhairle contae go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, 1948-50
Bhí éirithe leis céim a bhaint amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; ní raibh Laidin aige agus b’éigean dó í a fhoghlaim
Chaith sé 1934-38 ag freastal ar léachtaí sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus bhain BA amach i 1937 agus MA i 1939
An Piarsach a bhaist ‘Feargus’ air toisc go raibh Búrcach eile ann arbh ainm dó Proinsias. Nuair a bhí sé ina mhac léinn sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, d’imir sé peil agus iomáint le foireann na Collegians
Bhain sí céim amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i 1921
Is scoláireacht arís a thug é go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus rinne sé staidéar ar an nGaeilge ann faoi Dhubhghlas de hÍde[B4]; an Fhraincis agus litríocht an Bhéarla an dá ábhar eile aige sa BA i 1915
I 1967 ceapadh é ar fhoireann Roinn na Gaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Chaith sé tamaill mar theagascóir Gaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus i gColáiste na Tríonóide
Is i rith an ama seo a casadh Rosemary Grantley air agus pósadh iad i 1967. Cheana féin bhí dánta i gcló aige i nuachtáin agus ba é an file Paul Durcan a dhírigh aird John Jordan, léachtóir le Béarla sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, air agus chuir seisean ar a chumas freastal ar an ollscoil ar feadh bliana chun staidéar a dhéanamh ar loighic agus ar fhealsúnacht
Bhuaigh sé scoláireacht ollscoile agus thosaigh ar chúrsa sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ach i 1937 fuair sé post sa státseirbhís, mar Oifigeach Feidhmiúcháin
Mar mhac léinn bhí sí ar an mbeagán ban ar foilsíodh ábhar uathu in St Stephen's, iris Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath. Sna 1920idí luatha bhí sí an-ghníomhach i gcúrsaí an Chonartha agus an Oireachtais, í ina leasuachtarán ar an gConradh
Louth Archaeological Journal agus tá go leor dár bhailigh sé, mar aon lena leabhair nótaí, i dtaisce i Roinn Bhéaloideasa Éireann, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. D’éag sé san Iúr 21 Feabhra 1952 agus cuireadh é i Loch gCál
Bhí sé ina Ollamh le Breatnais sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ar feadh 1963-71 agus ó 1971 amach bhí sé ina ollamh le Moch-Ghaeilge ann
Bhaile Átha Cliath, is ea a bhain sí céim BA amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Ghlacadh sé páirt ann sna ceolchluichí. Sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath dó bhí sé gníomhach sa Chumann Gaelach agus sa Chomhchaidreamh agus bhain MA amach ar deireadh le tráchtas ar théamaí na n-amhrán tíre
Bhronn sí a raibh bailithe aici ar Lárionad Uí Dhuilearga do Bhéaloideas na hÉireann, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Cheadaigh Mac Peaircín a bhfuil i Lárionad Uí Dhuilearga do Bhéaloideas na hÉireann, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
I gColáiste na Carraige Duibhe a cuireadh meánoideachas air agus in 1955 d’éirigh leis bunchéim le céad onóracha san eolaíocht a bhaint amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
D’fhéach Gobnait Ní Bhruadair [B1] chuige go gcuirfí oideachas air i Scoil Éanna agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
‘Ba gheal leis i gcónaí cuimhne a thurais go Gaillimh, áit ar cuireadh a chaint ar cheirnín.’ Tá cuid mhór dá sheanchas i mbailiúchán Roinn Bhéaloideas Éireann i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Chaith sé tamall freisin sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ag gabháil don Mhoch-Ghaeilge agus don Mheán-Ghaeilge faoi stiúir Francis Shaw[B3] agus Ghearóid Uí Mhurchadha[B2]. Ceapadh é ina Leabharlannaí Cúnta i roinn na lámhscríbhinní den Leabharlann Náisiúnta i 1956
Tá eolas ina thaobh: sa léacht a thug sé um Meán Fómhair 1987 sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus atá ‘athchlóite mar ar scríobh sé í sa seanchló Gaelach’ in “Is treise dúchas ná oiliúint”: Eoghan Mac Tighearnáin, Ollamh Meiriocánach Gaelach agus conas mar a bhunaigh sé an Foras Cultúir Gaeil-Mheiriocánach, 1987 (Comharchumann Íde Naofa, Áras Íde, Faing, a d’fhoilsigh); in Dreamers of dreams: portraits of the Irish in America, 1984 le Donal O’Donovan; in The Irish Times 24 Iúil 2004; i bpíosa ómóis le ‘N
Rinne sí céim sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis agus sa Bhreatnais sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, idir 1918 agus 1921 agus fuair céim le céad onóracha
Cúrsa sa léann Ceilteach a rinne sé sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus bhí sé ina bhall gníomhach ann sa Chumann Gaelach agus ina reachtaire ar an gCumann Liteartha
I rith na tréimhse sin d’éirigh leis Dioplóma san Oideachas agus céim mháistir a ghnóthú sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; bhí tionchar mór ag Dubhghlas de hÍde[B4] air sa Choláiste
Bhain sé BA amach tar éis dó freastal ar léachtaí oíche sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Tá cuntas air in Irish Times 15 Iúil 2006 faoin teideal ‘Musical visionary who pushed the boundaries’ agus deirtear ann: ‘Although steeped in the tradition, primarily through his father’s Donegal roots and through Aodh’s role as a music collector, Skara Brae took some of the oldest songs in the tradition and breathed fresh life into them, with their peerless sibling harmonies and sympathetic yet startling arrangements.’ In Béaloideas 74, 2006 tugann Ríonach Uí Ógáin cuntas ar a shaol agus cuireann béim ar leith ar ar bhailigh sé d’amhráin idir Ghaeilge agus Bhéarla i nDún na nGall le linn dó a bheith fostaithe ag Rannóg an Cheoil Tíre, Roinn Béaloideas Éireann (An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath) ó Aibreán go Lúnasa 1974
amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, idir 1935 agus 1938
Bhí post aige ar dtús i scoil náisiúnta an Droichid Nua agus d’éirigh leis BA a bhaint amach mar mhac léinn tráthnóna sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, bhí Gaeilge agus Béarla mar phríomhábhair aige don BA
Fuair sé a chuid oideachais ó na Bráithre Críostaí agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Ní Mhórdha (Ollscoil na Ríona), Riobard Mac Laghmainn[B8], Ruairí Ó Brolcháin (An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath), Conchubhar Ó Cuileanáin[B3], Caoimhín Ó Góilí[B8] mar Rúnaí, David Greene[B3] mar chisteoir, G
Dá réir sin, scoil suaithinseach ba ea í i ngeall ar a raibh de mheasúlacht ag baint léi: gurbh iníon le duine de cheannairí na nÉireannach Óga an príomhoide anuas go 1944 agus go raibh sí in Ardoifig an Phoist in Éirí Amach 1916; an bhaint stairiúil a bhí ag an Scoil le Scoil Ídean Phiarsaigh; gaol ar leith a bheith ag an scoil lena comharsa in Ardán Phort an Iarla, Coláiste na hOllscoile
Bhí sé ina léachtóir le hOideachas sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, an chuid eile dá shaol oibre
Ghnóthaigh sé céimeanna BA agus MA sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus bhí tamall ina léachtóir ócáideach i Roinn na Nua-Ghaeilge ann
a bhaint amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Thacaíodh sé féin go mór le foireann Choláiste Phádraig, Dóchas Éireann. Chaith sé an tréimhse 1935-38 sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ar scoláireacht ó Chomhairle Chontae Mhuineacháin
Deir White (op cit): ‘He also had a remarkable feeling for personality, and in particular masculine intelligence, with the result that he has left behind him a series of portraits of famous Irishmen of the time.’ Tá a shaothar, idir sceitseanna agus phéintéireacht ola, le feiceáil i nDánlann Náisiúnta na hÉireann, in Amharclann na Mainistreach, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, san Ardmhúsaem...
Tá gearrthagairtí dóibh go léir san iontráil sin ar an athair. Tar éis bunoideachais i Scoil Bhríde, scoil cháiliúil Lúise Gabhánach Ní Dhufaigh [B1: 31], chuaigh sí go Scoil Chaitríona, Sráid Eccles, agus ansin go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, mar a bhfuair sí céim sa Léann Ceilteach
I 1973 fuair sé céim sa Ghaeilge, sa Bhéarla agus sa stair i gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Deir Bale: ‘B’fhéidir nár mhiste a lua go mbíonn an Laidin in úsáid ag Ciarán go fairsing sa leabhar nótaí: iarsma, is dócha, de thréimhse a chaith sé ag gabháil leis an sagartóireacht.’ Bhí bunchéim ollscoile ag Ciarán nuair a fostaíodh é i gCoimisiún Béaloideasa Éireann: bhí sé ina chláraitheoir 1949-51 agus ina bhailitheoir béaloidis faoin gCoimisiún ar feadh 1951-71 agus ar feadh 1971-75 faoi Roinn Bhéaloideas Éireann den Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Agus nuair a thug sé faoi chéim a bhaint amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (An Ollscoil Ríoga), ba í an Ghaeilge faoin Ollamh Éamonn Ó hÓgáin[B1] a roghnaigh sé mar theanga ar dtús ach ba ghairid gur aistrigh sé go dtí an Fhraincis
Bhain sé céim san innealtóireacht amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Bhailigh Aodh Ó Duibheannaigh (Hiúdaí Phadaí Hiúdaí) [q.v.] agus Gordon Mac Gill-Fhinnein[q.v.] scéalta agus seanchas uaithi atá ag líonadh breis agus 2,800 leathanach i gcartlann Roinn Bhéaloideas an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
An Dr Arthur Conway, Uachtarán an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, a mhol go gceapfaí é, agus chuidigh Eoin Mac Néill[B4] leis an rún
Fuair sé céim BSc sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i 1925 agus MSc i 1926
I 1925 fostaíodh é mar rúnaí ar Choiste Ceantair Bhaile Átha Cliath de Chonradh na Gaeilge agus thosaigh sé ag freastal ar léachtaí sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Tar éis meánoideachais i scoil na Slánaitheoirí i Luimneach chaith sé 1899-1900 ag staidéar sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, sula ndeachaigh sé isteach i nóibhíseacht an oird i nDún Dealgan
Roimh dhul di go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, bhí Máire ar scoil i scoil Náisiúnta Bhóthar Haddington agus in Mount Sackville
Le dochtúireacht a bhí sé ag dul sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath sular tairgeadh dó a bheith ina aisteoir in Amharclann na Mainistreach
D’fhreastail sé ar chúrsaí oíche sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus bhain bunchéim amach sa cheol
Thosaigh sé ar chúrsa innealtóireachta sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus, cé nár éirigh leis bunchéim a bhaint amach, bhain sé tairbhe as a thamall sa Choláiste sa mhéid gurbh í a bhallraíocht i gCumann Drámaíochta na Mac Léinn ann a spreag é chun bheith ina bhall de Chumann Scannán na hÉireann úd a bhunaigh Liam Ó Laoghaire in 1936
Le leigheas a chuaigh sé i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus is léir ar a bhfuil in Crannóga nár leis ab fhaillí é aithne a chur ann ar chuid de scoláirí na haimsire sin
Sa leabhar cuimhneacháin tugann Greg Harkin cuntas ar thréimhse Sheáin i gColáiste na Naomh Uile, Baile Átha Cliath agus é tugtha faoi deara go háirithe aige an dúil a bhí ag Seán sa léann clasaiceach. Nuair ba léir dó nárbh í an tsagartacht a bhí i ndán dó, d’fhreastail sé ar Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, mar a raibh Gaeilge agus stair mar phríomhábhair aige gur ghnóthaigh céim mháistir
Dhá bhliain ina dhiaidh sin ghnóthaigh sé Duais Oireachtais lena dhráma fada ‘Síol Cháin.’ Tar éis dó freastal ar léachtaí oíche i gColáiste na hOllscoile, Baile Atha Cliath, ghnóthaigh sé B.A.
Scoláireacht a thug é go Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, mar ar cháiligh sé mar innealtóir
Chaith sé bliain go leith sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, mar a raibh Spáinnis agus Iodáilis i measc na n-ábhar léinn aige
Bhí sé ina mhac léinn leighis sa Choláiste Ollscoile Baile Átha Cliath in éineacht le Caoimhín de Barra, a daoradh chun báis agus a crochadh in 1920 – bhí cuimhne ghléineach ag Harding ar an lá ar gabhadh an Barrach
Ba é Tomás de Bhaldraithe a thug isteach go UCD é in 1977 mar léachtóir agus rinne sé PhD faoina stiúir a foilsíodh mar leabhar ina dhiaidh sin, An t-amhrán macarónach (1980). Bhí Diarmaid ina bhall de Sheanad Ollscoil na hÉireann (1982–1987) agus i rith an ama seo fuair sé cuireadh teacht chuig Ollscoil Villanova, Stáit Aontaithe Mheiriceá, mar Scoláire Fulbright don bhliain 1984–85
Tar éis meánscolaíochta i gColáiste na nDoiminiceach, Dún Liam, Béal Feirste, d’fhreastail Mairéad ar an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, mar ar bhain sí céim amach in 1963, sa Ghaeilge agus sa Fhraincis
I gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, bhain sí amach céim mháistir le honóracha sa Ghaeilge agus sa Fhraincis agus bhí sí ina ball gníomhach den Chumann Gaelach ann
Bronnadh Diplóma san Oideachas air i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, in 1926 agus BA in 1928
Níorbh iontas nuair a rinne sé freastal ar an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ina dhiaidh sin (ó 1976 go 1979) gur ar an stair, ar an bpolaitíocht agus ar an mBéarla a dhírigh sé. Thug sé scaitheamh ag múineadh i Scoil Náisiúnta Bhaile Shéamais Dhuibh i gContae an Chabháin, ach ba sa phríomhchathair agus sa cheantar máguaird a chaith sé an chuid is mó dá shaol múinteoireachta – i Scoil Cholmcille, Sráid Mhaolbhríde (Scoil Chaoimhín mar atá anois), Scoil Pháirc Sandford, Raghnallach, agus Scoil agus Coláiste na Toirbhirte, Bré, Co
Bhain sé céim sa chuntasaíocht amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
D’fhreastail sí ar an scoil náisiúnta áitiúil ar an Trian Láir agus ba sa pharóiste freisin, i gColáiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh, a fuair sí a cuid meánscolaíochta. Tar éis di céim a bhaint amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, chaith sí trí bliana ag múineadh matamaitice agus eolaíochta i bPobalscoil Ghaoth Dobhair
Chaith sé tréimhse freisin mar theagascóir foghraíochta sa teanglann sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus bhí baint aige le múineadh na Gaeilge do státseirbhísigh. Bhásaigh Pádraig Ó Méalóid ar an 21 Samhain 2016, lá a bhí gairthe ag na Náisiúin Aontaithe ina ‘Lá Domhanda Teilifíse’ mar chomhartha ar an méadú as cuimse atá ag an meán sin ar gach gné de chúrsaí an tsaoil.
Is amhlaidh a chuaigh sé go dtí an Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath le máistreacht a dhéanamh sa Ghaeilge áit ar ghnóthaigh sé céim céadonóracha arís sular cheap an tAthair Shaw mar chúntóir i Roinn na Sean-Ghaeilge é
Chuaigh sé le staidéar an leighis i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, in 1915
Tá an t-ábhar seo mar chuid shuntasach den bhailiúchán béaloidis, a bhfuil breis is sé mhíle leathanach ann, a chnuasaigh Ó Domhnaill i Rann na Feirste, atá anois ar buanchoimeád mar chuid de Chnuasach Bhéaloideas Éireann, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Bhain sí BA sa Ghaeilge agus sa Fhraincis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, in 1989 agus chaith bliain ar scoláireacht Erasmus in l’Université de Caen, an Normainn
Tar éis seal a chaitheamh ina léachtóir sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (1969–72), d’fhill sé ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus is ann a chaith sé formhór a shaol acadúil ina dhiaidh sin
Thug sé cúl ansin leis an gceol agus tar éis na bliana 1998–99 a chaitheamh sa Fhrainc i gcathair Lille d’fhill sé ar an Nua-Ghaeilge agus ar an bhFraincis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, mar ar bhain sé BA amach in 2005
Rinne sé céim oíche sa Ghaeilge agus sa tsocheolaíocht sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus céim mháistreachta sa Ghaeilge ina dhiaidh sin. Chaith sé ocht mbliana mar oifigeach feidhmiúcháin sa státseirbhís agus d’oibrigh sé chomh maith mar mhúinteoir agus i mbun clólainne