Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 203
Tugann aiste an Irish Peasant le tuiscint gur éirigh sé as an bpost sin toisc nach raibh sé in ann réiteach lena raibh ar siúl ag an gCoiste Gnó nua ··· Luaitear in An Claidheamh Soluis 2 Bealtaine 1908 gur léiríodh dráma trí ghníomh leis Seán Óg i gCathair Dónall agus gur ghlac cainteoirí dúchais na 17 ról ann. Toghadh ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha an chéad uair é in 1912. Torna a ghríosaigh é chun dul i mbun pinn agus is é a bhí ina eagarthóir ar an iris Banba (1901–06) ··· Dhéantaí cáineadh ar Choiste Gnó an Chonartha inti ··· Tháinig moladh ón gConradh i Londain os comhair an Choiste Gnó gurbh eisean ab fhearr a scríobhfadh stair Chonradh na Gaeilge i gcuimhne na hiubhaile airgid ··· D’aontaigh an Coiste Gnó leis an moladh ach faoin am seo bhí Sceilg an-ghnóthach
Ba é an t-aon bhall den Choiste Gnó é a toghadh ina fheisire Réamonnach. Rugadh é ar 13 Feabhra 1864 le linn dá athair, an tUrramach John Gwynn, a bheith i gceannas ar Choláiste Naomh Columba, Ráth Fearnáin ··· Ba é Cogadh na mBórach a spreag a dhán ' A Song of Defeat'. Ag Ardfheis 1905 bhí sé féin agus a bhean ina n-ionadaithe thar ceann chraobhacha Dhún na nGall agus toghadh ina bhall den Choiste Gnó é ··· Toghadh arís é ar an gCoiste Gnó in 1906 ··· Toghadh é ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha arís é in 1907 ··· It was estimated to be about three to one in favour of my resolution, and it settled the question conclusively in the country in view of the representative nature of the National Convention’ (John Boland, Irishman’s diary: a day in the life of an Irish M.P.). Is dóigh gurbh é an t-aon iarbhall den Choiste Gnó é a chuaigh isteach in Arm na Breataine in 1914
Toghadh é ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge i 1918 ··· Bhí sé faoi choinneáil i mbeairic Wellington agus i gCampa an Churraigh i rith Mheán Fómhair 1922. Ó 1917 go 1934 bhí sé ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge agus in 1921 ceapadh é ina bhall de choimisiún a bhí curtha ar bun ag an gCoiste Gnó chun scéal na timireachta agus cúrsaí an Chonartha i gcoitinne a iniúchadh ··· Is de dheasca a raibh d’éadulaingt sa Choiste Gnó i dtaobh cluichí ‘gallda,’ rincí ‘gallda,’ snagcheol etc
Comhthoghadh í ina ball den Choiste Gnó in 1899 agus bhí sí ina rúnaí ar Oireachtas na bliana sin ··· D’éirigh sí as obair an Choiste Gnó agus as rúnaíocht an Oireachtais i Samhain 1899 ··· Nuair a toghadh aris í i 1901 níor fhan sí ach tamaillín ar an gCoiste toisc gurbh i Leamhcán a bhí si ina cónaí san am ··· Bhí sí féin agus cúpla duine eile ar an gCoiste Gnó in aghaidh an Phan-Cheilteachais i 1900 agus dar le Ruth Dudley Edwards gur ghearáin sí an Piarsach leis an gCraoibhín gur ól sé sláinte na banríona ag giuncán sa Bhreatain Bheag
Is dá bharr sin a toghadh ina bhall den Choiste Gnó é ··· Cuireadh i leith Uí Mhaicín ag cruinniú den Choiste Gnó gur bhris sé riail an neamhsheicteachais ··· Ní dheachaigh Hannay suas sa toghchán don Choiste Gnó an chéad bhabhta eile ach d’fhan sé ina bhall den Chonradh
Agus bhí an píosa seo i gcló ar 29 Iúil: ‘Pilib Ua Bhaldra has fully justified, in the past thirteen months, the financing by the Coiste Gnó of the Tír Eoghain scheme ··· Faoi Bhealtaine 1917 bhí sé ag timireacht i gContae Liatroma agus sa bhfómhar chuir an Coiste Gnó i gceannas ar Ghaillimh agus Ros Comáin é ··· Ag múineadh faoin gComhairle Contae a bheadh sé feasta. Bhí sé ina bhall de Choiste Gnóan Chonartha gach bliain ó 1922 go 1931 agus bhí ina rúnaí ag Dáil Chonnacht cuid den am sin agus ina dhiaidh
Ba é Eoin Mac Néill a mhol rún ag cruinniú den Choiste Gnó go gceapfaí é, Micheál Ó hIceadha [B1] ag cuidiú leis, ach deirtear gurbh é Seosamh Laoide [B1] ba mhó ba chúis lena cheapadh ··· Ba é an chéad eagarthóir ar phá ag an iris é. Deir Donncha Ó Súilleabháin in An Piarsach agus Conradh na Gaeilge (1981): ‘Is cosúil go raibh míshástacht éigin ann faoi An Claidheamh Soluis mar cuireadh fochoiste ar bun ag cruinniú den Choiste Gnó 5 Eanáir 1903 chun an scéal a fhiosrú agus tuairisc a thabhairt chuig an gcéad chruinniú eile’ ··· Bhí sé ina bhall den Choiste Gnó agus de chuid dá fhochoistí. Phós sé Eibhlín Shaw ar 10 Eanáir 1911 in Eaglais an Teaghlaigh Naofa, Sráid Eachroma
Ó 1907 amach bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha. In 1899 freisin cheangail sé leis an Cork Young Ireland Society, cumann a bhunaigh Shán Ó Cuív, agus ceapadh é ina rúnaí acu ··· Nuair a bunaíodh Sinn Féin i mBaile Átha Cliath 1905 cuireadh Liam ar an gCoiste Gnó ··· Fuair sé an vóta ab airde i gCúige Mumhan do Choiste Gnó an Chonartha
Ghlacadh sé páirt i gceolchoirmeacha ar mhaithe le carthanacht agus bheadh sé ina uachtarán ar ball ar Chumann Amaitéarach Opera Chorcaí agus ar Chumann Oirfide Chorcaí. Dar le Peadar Ó hAnnracháin gur scríobh Éamonn chuig an gCoiste Gnó i 1901 ag iarraidh orthu timire a sheoladh síos go Cionn tSáile agus gurbh é a bhunaigh craobh ann i 1902 agus a bhí ina chomhrúnaí acu ··· Bhí baint mhór aige le Feis Chionn tSáile, bhí ina leasuachtarán ar an gCoiste Ceantair agus ina ionadaí acu chuig Feis na Mumhan, ina bhall den Choiste Gnó 1904–6 agus ina ionadaí ag an gcoiste sin ar Choiste ComhairleachCholáiste na Mumhan i 1905 ··· Bhí sé ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge i 1905 agus arís i 1934
B’é Seán mo phríomhchuibhearnach sa ghnó i ndeisceart Mumhan an fhaid a bhí Fionán Mac Coluim [B1] thar sáile agus sin é an fáth gur mhaith liom a dhea-cháil a chraoladh’. Bhí sé ar dhuine den naonúr is faide a bhí ag timireacht do Choiste GnóChonradh na Gaeilge ··· Más é an Seán Ó Cearbhaill céanna é mhíneodh sé conas a d’fhoghlaim sé léamh agus scríobh na teanga. Chaith sé Lúnasa 1904 i gColáiste na Mumhan agus i 1906 ceapadh ina thimire faoin gCoiste Gnó é ··· Choimeádadh sé cín lae agus chuir síos ann gur thaistil sé 4,639 míle i rith na bliana 1 Bealtaine 1912 go 26 Aibreán 1913, gur fhreastail 180 cruinniú agus gur thug cuairt ar 272 scoil. Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha ar feadh tamaill
Ghearradh sé dollar ar an té ar mhaith leis cos a leagan ar a fhód dúchais. Thug sé eolas don Choiste Gnó um Meitheamh 1910: ‘Our countrymen in the States were, he considered, our greatest friends outside of Ireland ··· Toghadh ina bhall den Choiste Gnó é i 1913–1918 ··· Bhagair sé dlí a chur ar an gCoiste Gnó i 1914 toisc gur thug toscairí an Chonartha taispeántas de dhéantús na hÉireann amach go Meiriceá leo: ba eisean a smaoinigh ar an seift ar dtús agus ba cheart cuid den bhrabach a theacht chuige (Donnchadh Ó Súilleabháin in Feasta, Eanáir 1982)
Toghadh é ina bhall den Ard-Choiste sular thug bunreacht nua an Coiste Gnó ar an saol agus toghadh é ina bhall den choiste sin gach bliain ó 1902 go 1910 ··· Tá cuntais air in Sunday Independent 17 Meitheamh 1934 ag Cathal Ó Tuathail [q.v.] agus in Inniu 11 Lúnasa 1950. Bhí a mhac Con Lehane, aturnae, ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge i 1934 agus gníomhach i ngluaiseacht an phoblachtánachais sna 1930idí ··· Thagair Pádraig Ó Duinnín[B2] dó in Leader 14 Márta 1908: ‘Na trí buillí tubaiste ba mhó a buaileadh ar an nGaeilge lenár linn: cur an Cheallaigh [Seán Ó Ceallaigh] [B3] as an Freeman, cur Dhónaill Uí Liatháin as obair na Gaeilge, agus cur Dhónaill Uí Loingsigh [B2] as an gCoiste Gnó
An ionramháil a rinne sé ar na seachvótaí ag Ard-Fheis an Chonartha i nDún Dealgan an bhliain sin a d’fhág ionadaíocht láidir ag an eagraíocht sa Choiste Gnó ··· ‘Cá híonadh, uime sin, é a bheith chomh fuadrach dícheallach is a bhíodh, ar ardáin phoiblí is eile, á áiteamh gur cheart go nglacfaí leis an gConradh réitigh, agus fós é a bheith chomh stuacach neamhghéilliúil is a bhí le Coiste GnóthaChonradh na Gaeilge an uair ab eagal leo siúd go dtarraingeofaí isteach sa tranglam iad de dhroim oifigeach tuarastail dá gcuid— a nArd-Rúnaí féin—a bheith sáite san aighneas agus gan é á chur in iúl nach ar son Chonradh na Gaeilge a bhíodh sé ag caint ?’ (Dóchas agus duainéis ...). I léirmheas ar Michael Collins and the Brotherhood., 1998 le Vincent MacDowell deir Pádraig Ó Snodaigh (Books Ireland, Samhain 1998): ‘Similarly the winding up of what is called the “Free State branch of the IRB” in December 1924 is dealt with too briefly, including a reference to Seán Ó Murthuile being given money to write the organisation’s history ··· Bhí sé ina bhall den Choiste Gnó 1925–7
Ainmníodh don Choiste Gnó é i 1907 agus toghadh é an bhliain dár gcionn ··· Tuairiscíodh 22 Bealtaine go raibh éirithe as ballraíocht an Choiste Gnó aige agus as rúnaíocht Fheis Uí Maine, feis a bhunaigh sé féin an bhliain roimhe sin ··· Ach bhíodh sé ag cruinnithe den Choiste Gnó i rith 1909-10 agus atoghadh é an bhliain sin (idem 13 Lúnasa 1910)
Toghadh í ina ball de Choiste Gnó an Chonartha i 1902 agus bhuaigh a daltaí i Scoil Pheadair, Baile Phib, Duaiseanna an Chliabhraigh an bhliain sin (An Claidheamh Soluis 17 Bealtaine 1902) ··· Bhí sí ina ball den Choiste Gnó i 1902 agus 1904 nuair nach raibh ach beirt bhan eile ina mbaill: Úna Ní Fhaircheallaigh [B1] agus Máire Ní Aodáin [B1] ··· Bhí éirithe as an gCoiste Gnó aici toisc, b’fhéidir, go raibh sí imithe abhaile go Conga
Bhí sé ina bhall de Chomhairle an Fháinne agus toghadh ina bhall den Choiste Gnó é i 1916, ballraíocht a lean go 1926; ceapadh é ina bhall den choiste cúig dhuine déag a chuir atheagar ar an gConradh i 1925. Leifteanant i gComplacht F den Chéad Chath de na hÓglaigh ba ea é—bhí cuid mhór de na Céitinnigh sa Chath sin ··· Bhí a dheirfiúr Bríd, an duine ab óige sa chlann, ina ball de Choiste Gnó an Chonartha ··· Phós sí Gearóid Ó hUallacháin a bhí freisin ina bhall den Choiste Gnó agus ar throdaire nótáilte é i gCogadh na Saoirse
San iontráil in Celtic Who’s Who ainmníonn sé an Coláiste agus Conradh na Gaeilge mar na clubanna a raibh sé ina bhall díobh! Ó 1910 ar aghaidh bhí sé éirithe as fostaíocht an Chonartha agus bhí ina bhall dá Choiste Gnó go minic ··· D’éirigh sé as an gCoiste Gnó i bFeabhra 1916 ··· Is cinnte go mbeadh sé míshásta le treoir a bhí le tabhairt ag an gCoiste Gnó do thimirí agus múinteoirí taistil gan cabhrú leis An Lóchrann a bhí le teacht amach go luath i gCorcaigh aige féin agus Seán Tóibín[BI]
Bhí sé ina bhall den Choiste Gnó ach d’éirigh sé as toisc é a bheith ina chónaí i Londain ··· Craobh an Chóibh a d’ainmnigh é mar iarrthóir i dtoghchán an Choiste Gnó (An Claidheamh Soluis 25 Iúil 1914) ··· Is dóigh gur mar scarúnaí a toghadh Seán ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge ag Ard-Fheis 1915
Toghadh é ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge i 1931 agus, tharla é ag obair dá chomhlacht i Luimneach i 1932, ceapadh é ina rúnaí ar Chraobh Luimnigh agus ar Fheis Thuamhumhan ··· Ba mhinic é ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge agus de choiste Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge i rith an ama seo; bhí sé ar dhuine de na hiarrthóirí a sheas d’uachtaránacht an Chonartha i 1965. Nuair a bhí seanóstán an Monteagle Arms i bhFaing le díol cheannaigh Coiste Contae an Chonartha é i 1954 chun ranganna bunscoile agus coláiste samhraidh a reáchtáil
Ach dhiúltaigh sé bheith ina bhall de Bhráithreachas na Poblachta. Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge ó 1912 go 1916 ··· Ó Ceallaigh [B4] agus Micheál Smidic[q.v.] a fuair na vótaí ab airde sa toghchán don Choiste Gnó (An Claidheamh Soluis 9 Lúnasa 1913)
Toghadh é ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha i 1926-27; ba é a bhunaigh Craobh Chathail Brugha ··· An bhliain sin freisin, bheartaigh sé féin agus Fionán Breathnach go nglacfadh siad féin agus a gcomrádaithe seilbh ar Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge ag an Ard-Fheis i mBéal Átha an Ghaorthaidh
Níor thuig Tomás cad a bhí i gceist aige agus d’fhreagair gur tháinig feabhas mór ar an Claidheamh ó thosaigh seisean á stiúradh (idem 14 Lúnasa 1909). Cinneadh ag cruinniú den Choiste Gnó i nDeireadh Fómhair, ag a raibh Tomás sa láthair, ar an bhfolúntas a phoibliú (idem 23 Deireadh Fómhair 1909) ··· Ghlac an Coiste Gnó le rún comhbhróin inar tagraíodh do ‘ár seanchara Tomás Ó Míodhcháin do rinne cion fir ar thaobh na Gaeilge ó thosach na hoibre seo agus do chaith tréimhse ina dhiaidh sin ina thimire againn’ (idem 23 Meán Fómhair 1911). Nuair a bhí Daonáireamh 1911 á dhéanamh bhí a bhean ina cónaí i dteach athair a céile i Seanchill
Toghadh í ina ball den Choiste Gnó i 1921, nuair a fuair sí an dara vóta ab airde, agus arís i 1922 ··· Faoi 1932, bhí sí ar dhuine d’iontaobhaithe na heagraíochta agus i 1939 bhí sí ina ball de choiste an Oireachtais athbhunaithe thar ceann Coiste Gnó an Chonartha
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó na heagraíochta le fada agus bhí sé ina iarrthóir don uachtaránacht i 1979 ··· Bhí sé san am sin ina Chathaoirleach ar Choiste Ceantair Bhéal Feirste, ina bhall den Choiste Gnó agus ina Rúnaí ar Chraobh an Chú Dheirg a bhunaigh sé féin sa bhliain 1974
Ag Ardfheis na bliana sin 1941 mhol an Chraobh go mbeadh sé ina Uachtarán ar an gConradh ach ba é Seán Óg Ó Tuama [B2] a toghadh; ach toghadh é mar bhall den Choiste Gnó agus atoghadh é i 1942 ··· Ach bhí amhras ag teacht ar chuid de bhaill an Choiste Gnó i dtaobh aidhmeanna Uí Chuinneagáin
Ritheadh rún comhbhróin ag cruinniú de Choiste GnóChonradh na Gaeilge ··· Bhí mac agus ceathrar iníonacha aige. B’fhéidir gurbh eisean an Tadhg Ó Séaghdha, ‘a resourceful and energetic múinteoir taistil’, ar chabhraigh Coiste Gnó an Chonartha lena fhostú mar mhúinteoir i mBéal Átha an Ghaorthaidh (An Claidheamh Soluis 1 Feabhra 1913)
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha ó 1904 go 1907 agus ina bhall de Fhochoiste an Litrithe i 1904 ··· Is de bharr an cheapacháin sin a d’éirigh sé as ballraíocht an Choiste Gnó ar 14 Nollaig 1907
Is cosúil go raibh sé ag easaontú leis an gcraobh ina dhiaidh sin san argóint a d’éirigh eatarthu sin agus an Coiste Gnó i dtaobh Fáinne an Lae ··· Bhí Osborn Bergin [B2] agus Donnchadh Pléimionn [B1] i measc na mball a bhí in aghaidh an Choiste Gnó agus d’oir dóibh a bheith ar son Fáinne an Lae
Mhol Pádraig Ó Duinnín[B3] agus Seosamh Laoide[B1] go gcomhthoghfaí é ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge ··· Toghadh ina bhall den Choiste Gnó é i 1904
Bhí sé ag obair mar fhothimire agus mar thimire faoi Choiste GnóChonradh na Gaeilge ó 1917 go 1920 ··· Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha ó 1920 go 1925. Ceapadh é ina chigire bunscoileanna i 1925
Bhí sé ina bhall den Choiste Gnó ar feadh 1905-1912 ··· Ní foláir nó bhí sé ar dhuine de na baill ba chorrmhéiniúla sa Choiste Gnó
Toghadh é ina bhall d’fhochoiste tionsclaíochta an Chonartha i 1903 agus bhí sé ina bhall den Choiste Gnó ó 1903 go 1905 ··· Sheas sé mar iarrthóir i dtoghcháin an Choiste Gnó an bhliain sin agus arís i 1906 ach níor éirigh leis
Bhí sé ina bhall den Choiste Gnó ó 1909 go 1915, ina rúnaí ar Chraobh na Carraige Duibhe, ina uachtarán ar Choiste Ceantair Bhaile Átha Cliath (An Claidheamh Soluis 10 Aibreán 1909) ··· Ceapadh é ina stiúrthóir ar Chlódhanna 1909-10 (idem 25 Meán Fómhair 1909), ina chathaoirleach ar choiste airgeadais an Choiste Gnó (idem 22 Eanáir 1910), agus ina chathaoirleach ar choiste Fheis Bhaile Átha Cliath (idem 18 Márta 1911)
Toghadh é ina bhall den Choiste Gnó i 1901 ach fuarthas litir uaidh 11 Meitheamh á rá go raibh brón air nach bhféadfadh sé feidhmiú ··· Toghadh é ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha gach bliain ó 1902 go dtí gur cuireadh riail nua i bhfeidhm i dtaobh an Bhéarla
Ó 1911 amach thoghtaí ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha é agus bhíodh sé i mbun ranga i gCraobh Chaoimhín ··· Fuair sé an vóta ab airde nuair a bhí an Coiste Gnó á dtoghadh ag Ard-Fheis 1919
Bhí sé ina bhall den Choiste Gnó ó 1902 go 1905 ··· Sa tuairisc bháis in An Claidheamh Soluis 4 Eanáir 1908 is ‘Tadhg Ó Laidhigh’ a tugadh air agus deirtear gurbh é ionadaí Thuamhan ar an gCoiste Gnó é agus i 1904 gur tugadh an vóta ab airde dó ag an Ard-Fheis
Ainmníodh don Choiste Gnó é i 1906 ··· Toghadh é i ina bhall den Choiste Gnó an bhliain sin 1910 (idem 13 Lúnasa 1910)
Toghadh ina bhall den Choiste Gnó é thar ceann an Chonartha i Sasana i 1910–12 ··· Bhí sé ina bhall den Choiste Gnó i 1919–21
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha an bhliain sin (agus gach bliain beagnach go 1922) agus ar 2 Iúil chuir an Conradh fáilte abhaile i dTeach an Ard-Mhéara roimh a nUachtarán Eoin Mac Néill[q.v.] agus baill den Choiste Gnó: Fionán, Diarmuid Lynch[q.v.], Béaslaí[B1] agus Tomás Ághas[B1]
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge ó 1929 go 1933 agus ar dhuine díobh sin a d’eagraigh cruinniú poiblí thar ceann Chumann Cosanta na Gaeltachta i bhfómhar 1929 ··· ‘Choinnigh sé ón am sin dhá cheist os comhair an phobail, mar atá, staid na Gaeltachta agus faillí an Choiste Gnó maidir le tógáil Halla Thomáis Ághas’, a dúirt Cathal Ó Tuathail
Toghadh ar an gCoiste Gnó é i 1906 agus lean sé air ina bhall go 1912 ··· Ainmníodh an bheirt acu don Choiste Gnó um Meitheamh 1915
Comhthoghadh é ina bhall den Choiste Gnó ar 19 Meitheamh 1900 ar mholadh Stiofáin Bairéad [B1] agus bhí ina bhall gach bliain beagnach go 1910 ··· An tAthair Aindrias Ó Muircheartaigh, ball den Choiste Gnó i 1908, a bhí i bhfeighil an tsearmanais
Toghadh ina bhall de Choiste Gnóan Chonartha é in 1917 agus bhí de chúram air cabhrú le Risteárd Mac Coitir chun an scéim nua eagraíochta a chur i bhfeidhm i gcontaetha Cheatharlach, Loch Garman agus Chill Mhantáin ··· Ní raibh aon bhliain ó 1917 go 1927 nach raibh sé ina bhall den Choiste Gnó. Gearradh ceithre mhí príosúnachta air mar gheall ar óráid a thug sé sa Sciobairín (Fáinne an Lae 27 Iúil 1918) agus gabhadh i gCuan Dor é mar gheall ar dhruileáil agus ar chruinniú mídhleathach (ibid 30 Lúnasa 1919)
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí sí ar dhuine de na chéad mhná a toghadh ina mbaill de Choiste GnóChonradh na Gaeilge ··· Bhí sí ina ball de Choiste Gnóan Chonartha ó thús beagnach go ceann tuairim 15 bliana
Ó Mheitheamh bhí sí ina ball de Choiste Gnó an Chonartha. Baineann tábhacht ar leith lena hainm i stair na bhfeiseanna ··· Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha i 1905–6 sula ndeachaigh sé ar ais go Meiriceá
Bhí an tAthair Maitiú ina bhall den Choiste Gnó agus tá tuairisc ar obair an mhúinteora in An Claidheamh Soluis 27 Iúil 1912: ‘Pilib Ua Bhaldara [sic] has fully justified, in the past 12 months, the financing by the Coiste Gnó of the Tír Eoghain scheme
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge ó 1910 ar aghaidh. I 1911 chuaigh sé ar ais chun na hAfraice Theas chun airgead a bhailiú ‘i gcóir an Ard-Teampaill agus i gcóir an Choláiste nua atáthar a thógáil i nGaillimh’, mar a dúradh in An Claidheamh Soluis 7 Deireadh Fómhair 1911 ··· Atoghadh é ina bhall den Choiste Gnó ag Ard-Fheis 1915 agus bhí sé ina bhall arís i 1925 nuair a cuireadh mar chúram air féin, ar Chormac Breathnach [B1] agus ar Mhicheál Ó Loingsigh [B2] eagar a chur ar an eolas a bhaileofaí le cur faoi bhráid Choimisiún na Gaeltachta mar fhianaise ón gConradh. I 1915 bhíothas ag fiafraí in An Claidheamh Soluis cérbh é an paróiste ba Ghaelaí in Éirinn
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ní raibh ach fíorbheagán, leathdhosaen, b’fhéidir, a chaith tréimhse níos faide na é, tuairim scór bliain, ina mbaill de Choiste GnóChonradh na Gaeilge nuair a bhí an eagraíocht sin i mbarr a nirt ··· Ó 1906 go 1925 bhí sé ina bhall den Choiste Gnó
Daichead punt sa bhliain an tuarastal a bhí aige ón gCoiste Gnó ··· Nuair a ceapadh Colm mar fhothimire i gContae na Gaillimhe i nDeireadh Fómhair 1917 rinneadh tagairt in An Claidheamh Soluis 3 Samhain dó féin, do Thomás Ághas[B1] agus de Valera beith ‘i ngarraí prátaí i bpríosún Lewes i Sasana ag leogaint orthu bheith ag rómhar agus gan pioc ar siúl acu mar chúrsaí cainte ach an Ghaeilge agus obair náisiúntachta na hÉireann’. Toghadh é ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge in 1919 agus toghadh é ina chathaoirleach ar an gComhairle Dúiche in Uachtar Ard in 1920 (Fáinne an Lae 26 Meitheamh 1920)
Luaitear é in Irisleabhar na Gaedhilge, Nollaig 1896, mar dhuine díobh sin a chomhthoghadh ina mbaill de Choiste Gnó na hArd-Chraoibhe, ar gheall le coiste náisiúnta na heagraíochta é ag an am sin ··· Phósfadh sí cara dílis Liam, Pádraig Ó Brolcháin, ar ball. Ainmníodh Liam don Choiste Gnó bliain amháin ach níor vótáil dó ach Séamus Ó Casaide[B2] agus Tomás Ó hAodha[B2]
Toghadh é ina bhall den Choiste Gnó 1911 agus faoi Bhealtaine bhíothas á áireamh mar bhall den ‘eite chlé’ sa choiste ··· Bhí Pádraig ina chomhalta den Choiste Gnó ag an am agus anuas go dtí na luath-thríochaidí
Ó Ceallaigh: ‘Bhí daoine ar an gCoiste Gnó féin an uair úd―daoine ar nós J ··· Bhí sé ina bhall de Choiste an Oireachtais in 1899 agus ó 1900 amach bhí sé ina bhall den Choiste Gnó. Bhí litir dar dáta 30 Meán Fómhair 1900 aige (An Claidheamh Soluis 6 Deireadh Fómhair 1900) ag tairiscint £20 do Chiste na Teanga ach go dtabharfadh iomlán na hÉireann £80 i rith Dheireadh Fómhair, agus ag gealladh go dtabharfadh sé £10 arís um Shamhain agus um Nollaig ar choinníoll go mbaileofaí £90 gach mí den dá mhí sin
Toghadh é ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha i 1909 ··· Nuair is i mBéarla a scríobhtaí miontuairiscí Choiste Gnó an Chonartha d’fhéach sé chuige gur i nGaeilge a bheadh miontuairiscí na bpíobairí
Comhthoghadh é ina bhall de Choiste Gnóan Chonartha an bhliain sin ··· Lean a bhallraíocht sa Choiste Gnó anuas go dtí 1927
Breac-Ghaeltacht ba ea an Mhainistir Bhán (Trácht Fhionn) nuair a bhí Diarmuid ag fás suas ach ní raibh líofacht Ghaeilge aige riamh, in ainneoin go raibh sé ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge ó 1907 go 1922 ··· Mar theachta ó na Stáit Aontaithe bhí ionad aige ar Choiste Gnó an Chonartha anuas go 1916. Aistríodh go Corcaigh é 1910 agus faoi 1911 bhí sé ina Lár-Cheann Roinne ag an mBráithreachas i ndeisceart Mumhan agus ina ionadaí san Ard-Chomhairle
Bhí baint aige le Cumann Lúthchleas Gael sna blianta tosaigh sa chathair agus bhí ar dhuine de bhunaitheoirí fhoireann iomána Dháibhís. I 1907, comhthoghadh é ina bhall den Choiste Brostuithe, fochoiste den Choiste Gnó a bhí i mbun cúrsaí bolscaireachta ··· Ó 1917 ar aghaidh bhí sé ina bhall den Choiste Gnó agus chaith sé tamall ina uachtarán ar Chraobh Móibhí
Chuir an Coiste GnóCathal de Paor [q.v ··· Bhí an deis ag Cluad agus Cathal a dhúshlán a thabhairt ach ní dúirt siad dada, in ainneoin gurbh í an chomhairle a chuir an Coiste Gnó orthu go labhróidís Gaeilge (An Claidheamh Soluis 8 Aibreán 1916). Bhí ceann dá chéad iarrachtaí ar Ghaeilge na hÉireann a scríobh i gcló in An Claidheamh Soluis 20 Deireadh Fómhair 1917
Maítear go raibh eolas aige ar chúrsaí teanga i dtíortha eile toisc, is dócha, tamaill a bheith caite aige i gCeanada agus sa Bhriotáin. Bhí sé ar Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge ó 1897 go dtí 1908 ··· D’éirigh sé as an gCoiste Gnó chun buille a bhualadh ar son Ghaeilge na Mumhan agus toisc gur chaill Sceilg a phost mar eagarthóir na Gaeilge san Freeman’s Journal
Toghadh é ina bhall den Choiste Gnó in 1900 agus ceapadh é ina Rúnaí ar an gConradh ar 19 Feabhra 1901 nuair a d’éirigh Séamus Ó Cathasaigh as an bpost deonach sin ··· Nuair a ceapadh Pádraig Ó Dálaigh ina rúnaí ar tuarastal d’fhan Seoirse ina rúnaí don Choiste Gnó ar feadh 12 bliana
Bhí comhfhreagras aige leis an gCoimíneach a lean ar feadh 30 bliain nach mór. Bhí ‘Beirt Fhear’ ina bhall den Choiste Gnó go fóill in 1915–16 agus is air a thitfeadh cúram chuid mhaith de Chúige Uladh faoin gcóiriú nua a cuireadh ar an gCoiste Gnó i ndiaidh Ard-Fheis 1915
In Compiègne a bhíodh cónaí air de ghnáth. In 1926 shaor sé Coiste Gnó an Chonartha ó fhiacha £1,000 ar choinníoll nach mbeadh aon lua air go poiblí ··· Deir Ó Muimhneacháin: “Ar éigean a d’fhreastail Mac Giolla Bhríde riamh aon chruinniú den Choiste Gnótha i gcaitheamh na gcúig mblian dá sheal Uachtaránachta: níorbh aon fear coiste riamh é ...” D’éag sé in Compiègne ar an 21 Eanáir 1942
Bhíodh sí ag teagasc ranga i gConradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus go luath roimh a bás bhí sí ina rúnaí ag Coiste Fheis Bhaile Átha Cliath agus ina ball den Choiste Gnó ··· Agus í i gCiarraí an samhradh 1909 toghadh í ina ball de Choiste GnóChonradh na Gaeilge
Bhí sé tamall ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha agus bhí sé ar an gCoiste chúig dhuine déag a ceapadh in Eanáir 1925 chun bealach nua a cheapadh a chuirfeadh an Conradh ar aon dul leis an saol nua a bhí sa tír
Nuair a d’éirigh raic idir Bernard Doyle, foilsitheoir Fáinne an Lae (1898–1900), agus an Coiste Gnó bhí Craobh na Laoi agus go háirithe John J ··· Ritheadh rún ag an gCoiste Gnó ag cáineadh an triúir agus cuireadh Craobh na Laoi faoi ‘choinnealbhá’
Bhí sise ina ball de Choiste Gnó an Chonartha
Bhí a dheartháirsean ina bhall den Choiste Gnó—Seán Mac Caoilte—agus cúpla duais Oireachtais buaite aige lena chuid drámaí. Ba mhaith le Pádraig ón gcéad lá spéis leanaí sa Ghaeilge a mhúscailt
Bhí sí ar an gCoiste Gnó ar feadh i bhfad, ina huachtarán ar an Irish Industrial Development Association agus an Home-spun Society; ina riarthóir ag an John Connor Magee Trust chun tionscail Ghaeltachta a fhorbairt, ina huachtarán ar Chumann Camógaíochta na hÉireann
Bhí dúil aici in athbheochan na Gaeilge agus ba bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge í
Go raibh sé ag easaontú ó bhun le polasaithe an Choiste Gnó an fáth a bhí leis, dúirt sé
Ó 1906 amach bhí sé ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge
Bhí baint aige le hobair na teanga i rith a shaoil, taobh amuigh den scríbhneoireacht agus den mhúinteoireacht: ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge; ina uachtarán ar An Fáinne; ina uachtarán ar Chumann na Scríbhneoirí
B’oiriúnach an ceapachán é mar i 1925/6 bhí sé i gceannas na ranna den Choiste Gnó ar a raibh cúram na Gaeltachta
Cúpla bliain ina dhiaidh sin nuair a bhí Anderson ina bhall den Choiste Gnó thug an Piarsach agus Máire Ní Chillín cuairt fiosraithe ar na scoileanna i Lána Naomh Eoin
In Eanáir 1915 ghlac Coiste Gnó Chonradh na Gaeilge le rún buíochais dó faoin obair ar son na hÉireann a bhí deanta aige
Bhí sé ar Choiste Gnóan Chonartha le fada, é ina idirghabhálaí idir an Conradh agus Cumann na Múinteoirí Náisiúnta i 1920 agus ina uachtarán ar an gCumann i 1922–3. Ar an gCnapóg i nGleann na hUíne, Co
Piaras faoi deara gur toghadh Seán Mac Diarmada ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha in 1915
Bhí sí ina ball de Choiste GnóChonradh na Gaeilge i dtús an chéid agus scríobh sí paimfléad dóibh, Irish women and the home language (1900)
Bhí sé ina bhall den Choiste Gnó, ina uachtarán ar An Fáinne (1925–27) agus ina Leas-Uachtarán san Ard-Chraobh ó 1929 amach. ‘An Buachaillín Buidhe’ an t-ainm cleite a d’úsáideadh sé
Ghlac an Coiste Gnó leis an scéim agus cuireadh i bhfeidhm i gCiarraí é
Bhí sé ina bhall den Choiste Gnó ar feadh breis agus daichead bliain agus bhí sé tamall ina uachtarán ar An Fáinne
Bhí rún aige gan aon aird a thabhairt ar an gCoiste Gnó agus scríobh sé iomlán eagráin amháin agus a fhios aige nach mbeadh glacadh acu leis
Bhí sé ina bhall de choiste gnó Chumann na Múinteoirí ag an am. Bhí sé an-ghníomhach ar feadh blianta tosaigh an Chonartha mar bhall den Chomhairle agus ansin mar bhall den Choiste Gnó
nua i bhfeidhm sa Chonradh i 1925 is é an ball den Choiste Gnó é a bhí i gceannas na rannóige a bhain le riarachán poiblí
Ó 1919 go 1926 bhí sé ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge agus bhí baint aige le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ó 1943 amach
Bhuaigh sé scoláireacht a thairg an Coiste Gnó d’ábhair timirí agus chaith téarma ag freastal ar Scoil Timireachta an Chonartha i mBaile Átha Cliath faoi stiúir Sheáin Uí Mhurthuile[B4] agus Choilm Uí Mhurchadha[B2]
Bhí sé ina bhall den Choiste Gnó i 1908 agus thóg sé páirt mhór sa chath ar son an teanga bheith riachtanach i máithreánach na hollscoile nua
Seo é an cur síos atá ag Aindrias Ó Muimhneacháin in Dóchas agus duainéis: “Dáiríre, b’é teanga labhartha Chonradh na Gaeilge é i gcaitheamh a sheal oifige uile ina eagarthóir dó, mar bhíodh sé ag an uile chruinniú den Choiste Gnó agus de Bhuanchoiste an Chonartha, agus fios a n-aigne siúd dá réir aige
Bhí sé ar na chéad bhaill den Chomhar Drámaíochta agus anuas go dtí 1930 bhí sé ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge, an t-aon státseirbhíseach amháin a bhí ina bhall ar feadh tamaill
Cheap Coiste GnóChonradh na Gaeilge é ina eagarthóir ar a n-iris Fáinne an Lae in áit Phiarais Béaslaí a bhí i bpríosún ach thug siad foláireamh dó gan an cló rómhánach a úsáid, rud a ghoill air
Ba iad Pádraig agus Seán Ó Catháin [B1] na rúnaithe. D’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath i Samhain 1898 agus gairid ina dhiaidh sin bhí ina bhall d’Ard-Choiste an Chonartha agus ansin den Choiste Gnó
It is the birth of a genuine national school of music’. Ag cruinniú Choiste GnóChonradh na Gaeilge 29 Aibreán thuairiscigh Eoin Mac Néill go raibh na léirmheasanna fabhrach agus go raibh cloiste aige go mbeadh an dara ceolchoirm ar siúl
Ar thairiscint Sheosaimh Laoide, Eoin Mac Néill ag cuidiú leis, toghadh ina bhall é ar 20 Meán Fómhair na bliana sin agus faoi cheann cúpla mí eile bhí sé ar an gCoiste Gnó
Bhí sé ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge ar feadh tréimhse
Bhí sí ina ball de Choiste Gnó an Chonartha ó 1921 amach agus bhí ina leasuachtarán i 1924/5
Bhí fonn air a dhúthracht ar fad a chaitheamh le léann agus cé go raibh sé ina leasuachtarán is annamh a théadh sé chuig aon chruinniú den Choiste Gnó
Comhthoghadh é ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha nuair a d’fhág sé slán leis An Claidheamh Soluis
Toghadh é ina bhall de Choiste Gnóan Chonartha i 1914. Bhain sé leis an bPáirtí Parlaiminteach agus is mar Réamonnach a toghadh é ina bhardasach i gcathair Phort Láirge tuairim 1920
Roimh 1925 cheannaigh sé talamh agus thóg sé teach i nDún Chaoin ina gcónaíodh sé go ham a bháis. Bhí sé ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge i lár na 1920idí. Toghadh é ina bhall de choiste Chumann na scríbhneoirí (Misneach 25 Feabhra 1922)
Toghadh é ina bhall den Choiste Gnó sna blianta 1904–09 agus bhíodh ina bhall de Choiste an Oireachtais freisin
Chuir sé craobh de Chonradh na Gaeilge ar bun agus toghadh é ina bhall den Choiste Gnó in 1935
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge i 1906
Ba chuimhin le hAindrias Ó Muimhneacháin (Feasta, Aibreán 1969) Séamus agus a dhlúthchara Tomás Page[B1] a bheith ag seinm ceoil ag céilithe an Choláiste. Bhí sé ina rúnaí ag Múinteoirí Gaeilge na hÉireann ó 1928 amach, ina bhall d’ardchomhairle an Fháinne an bhliain chéanna sin, agus ina bhall den Choiste Gnó 1930–67, é ina chisteoir acu ar feadh tréimhse
Nuair a tugadh scéim rúnaíochta isteach in áit na timireachta ag cruinniú den Choiste Gnó ar 14 Meán Fómhair 1920 fágadh ina rúnaí é sa cheantar céanna
Comhthoghadh é mar bhall den Choiste Gnó 14 Samhain 1905. Phós sé Ailís Ní Dhubhghaill, iníon le Donncha Ó Dubhghaill, 60 Sráid Chlann Bhreasail, Baile Átha Cliath, 18 Aibreán 1906
Ar feadh scór bliain bhí sé gníomhach i gConradh na Gaeilge, mar bhall den Choiste Gnó, mar thimire lánaimseartha ó 1946 amach – an chéad duine dár ceapadh le fiche bliain – agus mar an chéad eagarthóir ar iris an Chonartha, Feasta
Is iad na haistí sa leabhar: ‘Dineen in the Gaelic League: Trouble and Strife’ (Diarmuid Breathnach); ‘The Lexicographical Contention of Mícheál Ó hIceadha and Pádraig Ó Duinnín’ (Mícheál Briody); ‘Key Witness to the Irish Song Tradition’ (Breandán Ó Madagáin); ‘Dinneen’s Dictionaries of 1904 and 1927: ‘Background, use of Historical Dictionaries and of Contemporary Informants’ (Seán Ua Súilleabháin); ‘Dinneen and Ó Dónaill’ (Máirtín Ó Murchú); ‘Dinneen’s Legacy: The Present State of Irish Lexicography’ Bhí baint mhór ag an Duinníneach le Conradh na Gaeilge sa tréimhse 1900–1909, é ina bhall den Choiste Gnó agus de na fochoistí a raibh cúraimí an litrithe, an oideachais, na timireachta agus na bhfoilseachán orthu
Bhí litir ag an gcruinniú den Choiste Gnó uaidh 9 Lúnasa 1917 á rá leo gur mhian leis éirí as eagarthóireacht An Claidheamh Soluis. Bhí sé ina theachtaire ag Arm na Poblachta i rith Chogadh na Saoirse
‘Éirigh, a mhic, is bí ag gluaiseacht, suas go hÓ Méith gan mhoill:/ Beidh mórshlua aníos as Béal Feirste ann, Albanaigh, Gaeil agus Gaill:/ Beidh Ard-Fhlaith na heaglaise naofa ann, ’s an chléir lena chois go tiugh/ Ag cur craoibhe de Chonradh na Gaeilge ar bun in Ó Méith inniu.’ Ag cruinniú de Choiste Gnó an Chonartha 4 Iúil 1899 léadh litir uaidh [Francis Nugent, R.D.C.] i dtaobh an Iúir: ‘I well remember that fifty years ago Irish was spoken almost universally by the peasantry throughout the district ...
Scríobh sé freisin an téacsleabhar Tosach céimseatan, 1933. Bhí baint mhór aige le cúrsaí Chonradh na Gaeilge i nGuaire, é ina theachta ag an gCraobh ann ag Ard-Fheis 1924 agus ina bhall den Choiste Gnó thar a gceann 1931/2
Cheap an Coiste Gnó an bhliain sin é ina bhall de Choiste an Bhrostaithe (Propaganda)
Ó 1904 go 1926 bhí sé i gCill Mocheallóg – bhí sé ina ionadaí thar ceann Chraobh Chill Mocheallóg ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge in 1907 agus comhthoghadh ina bhall den Choiste Gnó é (An Claidheamh Soluis 17 Deireadh Fómhair 1908)
a thug móid Bhráithreachas na Poblachta dó 1915 agus an bhliain chéanna sin toghadh ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge é
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha ar feadh tamaill de bhlianta ó 1902 amach, agus ina Leas-Uachtarán ar na Céitinnigh. Roghnaíodh é mar an chéad uachtarán ar an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i 1908
Ag Ard-Fheis 1915 fuair sí an cúigiú vóta ab airde i roinn Bhaile Átha Cliath don Choiste Gnó
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge 1928 agus é ina chomhalta de Roinn C den choiste, an roinn a bhain le cúrsaí na Gaeltachta
Ba bhall den Choiste Gnó é ar feadh tamaill mhaith anuas go dtí 1909. Nuair a bunaíodh Ardscoil Cholm Cille (nó Coláiste Uladh) bhí sé ar dhuine den cheathrar ba mhó a dhéanadh an obair, é féin, Séamus Ó Searcaigh [q.v.], Úna Ní Fhaircheallaigh[B1], agus Íde Nic Néill
Bhí ina bhall de Choiste Chathair Bhaile Átha Cliath agus ansin ina bhall den Choiste Gnó
Uaireanta eile is ag glinniúint ar na leabhair chuntais a bhíodh sé, mar ba dhuine é go mbíodh iomad dualgas air, é ina chlóscríobhaí, é ina chuntasóir, é ina Ard-Rúnaí, agus go minic san aon lá amháin, mar nárbh acmhainn don Choiste Gnó cabhair bhreise a fhostú’. D’éag sé 15 Aibreán 1979.
Léiriú ar sheasmhacht Chonchubhair is ea go raibh sé ina bhall den Choiste Gnó ó 1906 amach agus go raibh sé ina bhall arís i 1927
Go luath sa chéad bhí cáil na díograise timpeall na teanga air, é ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge ó 1904 ar aghaidh, ina bhall de Dháil Uladh agus i gceannas ar an gConradh i Muineachán
Ó 1923 go 1941 bhí sí ina ball de Choiste Gnó na heagraíochta
Bhí cónaí orthu ag 11 Cúilbhealach Naomh Seoirse, Droim Conrach, agus bhí post cuntasóra ar an mbóthar iarainn ag Séamus. Bhí sé i láthair ag cruinniú de Chonradh na Gaeilge 27 Meán Fómhair 1893 (Fáinne an Lae 12 Meitheamh 1926), bhí ina bhall den Ard-Choiste ó thús agus den Choiste Gnó faoin mbunreacht nua anuas go ham a bháis, agus ar dhuine de rúnaithe na heagraíochta ó Nollaig 1896 go Feabhra 1901
7 Bealtaine 1921) agus bhí ina bhall den Choiste Gnó agus de Chomhairle an Fháinne sna 1920idí
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha ó 1911 go 1915. D’oibríodh sé in oifigí na bpáipéar eile a bhí ag Sinn Féin agus in 1927 bhunaigh sé agus bhí ina eagarthóir ar a pháipéar féin The Nation. Bhí sé i gceannas na ngunnaí a thabhairt i dtír i gCill Chomhghaill i 1914 agus cuireadh go Nua-Eabhrac é an bhliain dár gcionn agus thug sé abhaile leis míle punt don Bhráithreachas agus míle eile do na hÓglaigh
Tá tagairtí don aighneas a lean sin ag an Athair Pádraig Ó Laoi in Father Griffin, 1994. Comhthoghadh é ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha i 1918 (Fáinne an Lae 9 Bealtaine 1918) agus toghadh é arís 1919–21
Toghadh é bliain amháin ina bhall den Choiste Gnó
Toghadh ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha é i 1905
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge i 1923–4 agus ina chisteoir ag Comhaltas Uladh i 1925
Scríobh sé chuig an Coiste Gnó le rá nach bhféadfadh sé glacadh leis an tairiscint agus ceapadh Peadar Ó hAnnracháin [B1]
Toghadh ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge é i 1914 agus gach bliain go 1923
Toghadh é ina bhall den Choiste Gnó i 1901 agus arís i 1902 agus de Fhochoiste na bhFoilseachán i 1902. Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí na hirise Banba i 1901
Bhí sé ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge ó 1926 go dtí 1933, ina bhall de Chomhchoiste na gCumann Gaelacha i 1928 agus ina uachtarán ar an bhFáinne 1929–1931
Níl aon chleas greannmhar nach ndéanfadh buachaill cúig mbliana déag nach ndéanfadh sé de gheall ar chiall na ráite a bhíodh sé a theagasc a chur ar na súile i gceart dá chuid scoláirí’. Bhí sé ina ollamh i gColáiste Ó Méith in 1914, ina bhall de Choiste Gnóan Chonartha ó 1917 ar aghaidh
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha i 1902-3 agus toghadh é ina bhall den choiste oideachais (idem 14 Meitheamh 1902)
Faoin ainm ‘Cathal Buirséis’ toghadh é ina bhall den Choiste Gnó (An Claidheamh Soluis 26 Lúnasa 1905). I 1908 toghadh ina uachtarán ar Chraobh an Chéitinnigh é mar chomharba ar Phádraig Ó Duinnín [B3]
To his acquaintance with these two Gaels and Mr Dinneen [Michael Dinneen ó Chorcaigh a bhí ina eagarthóir/úinéir roimhe in The Southern Cross], Mr Bulfin attributes generously his present strong interest in the old tongue’. Nuair a tháinig sé abhaile i 1902 le David Suffern (an fear a chuir a ainm ar an gcéad seic ó Bhuenos Aires chuig an Conradh) chuir Coiste GnóChonradh na Gaeilge dinnéar ar siúl in onóir na beirte in Óstán de Barra, Sráid na Danmhairge, Baile Átha Cliath (An Claidheamh Soluis 13 Meán Fómhair 1902)
Ainmníodh é don Choiste Gnó agus an bhliain chéanna sin beannaíodh an séipéal nua a bhí tógtha aige i nGleann na Madadh
D’ainmnigh Craobh an Chóibh í mar iarrthóir i dtoghchán an Choiste Gnó (idem 25 Iúil 1914)
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha i 1918. Tar éis dó bheith ag obair i gCeatharlach agus i gCill Chainnigh d’éirigh leis post a fháil i gColáiste Chiaráin agus is ann a chríochnaigh sé a chúrsa múinteoireachta
Bhí ailt aige i dtaobh Bhaile Coinleora in Fáinne an Lae 8 Deireadh Fómhair 1921 agus Misneach 10 Nollaig 1921. Bhí sé ina rúnaí ar chraobh Chill Dalua ar feadh i bhfad agus bhí ina bhall den Choiste Gnó i 1930–1
I mBealtaine na bliana sin comhthoghadh é ina bhall den Choiste Gnó agus toghadh é den chéad uair ag Ard-Fheis na bliana sin
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge i 1927–8 agus faoi 1931 bhí sé i gceannas an Chlaisceadail agus ba é a d’fhoilsigh a sraithsean d’amhránleabhair
Tuairiscíodh in Misneach 9 Aibreán 1921 gur tháinig an Pléimeannach os comhair Choiste Gnó an Chonartha ag iarraidh £3,000 orthu chun Bíobla an Athar Peadar a fhoilsiú
Toghadh ina bhall den Choiste Gnó é i 1902 agus de Choiste na bhFoilseachán; d’éirigh sé astu nuair nár fhéad sé freastal ar na cruinnithe (idem 13 Nollaig 1902)
Ó 1914 go 1917 bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha
Luaitear é a bheith ina theachta chuig an gCoiste Gnó ón gCumann in aghaidh Imirce (An Claidheamh Soluis 12 Samhain 1904) agus bhí Mairéad Ní Raghallaigh sáite san obair sin freisin
Is inspéise freisin gurb é atá sa leagan Béarla den chuntas gur choinnigh sé an teanga beo i measc sheandaoine agus daoine meánaosta an pharóiste. Ó 1916 go 1926/7 thoghtaí é ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge gach bliain
Toghadh é ina bhall den Choiste Gnó an bhliain dár gcionn (idem 17 Lúnasa 1912)
Lean a spéis sa Ghaeilge agus bhí sé ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge ó 1917 go 1923 agus bhí ar choiste áitiúil an Oireachtais i gCorcaigh i 1919. Fuair sé post i mBord Soláthair an Leictreachais nuair a bunaíodh é agus bhí ag obair i mBaile Átha Luain agus i mBaile Átha Cliath mar chuntasóir acu
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha um an dtaca sin (Misneach 25 Nollaig 1920). Bhí sé ina Leas-Cheannfort ar Bhriogáid Láir an Chláir
Bhí sé ina bhall den Choiste Gnó i 1911-2
Bhí beirt mhac agus iníon acu. Toghadh é ina thimire ag cruinniú den Choiste Gnó (Fáinne an Lae 20 Deireadh Fómhair 1923) agus thosaigh sé ag obair i gContae Shligigh
Toghadh é ina bhall den Choiste Gnó i 1908
Bhí sé ina bhall den Choiste Gnó an bhliain dár gcionn
Toghadh ina bhall de Choiste Gnó an Conartha é 1941-43
Bhí sé gníomhach i gConradh na Gaeilge sna 1920idí: bhí sé i láthair ag an mórchomhdháil ar 8 Eanáir 1925 nuair a féachadh leis an eagraíocht a chur ar ais ar a bonnaibh; bhí sé ina bhall de choiste ceantair Bhaile Átha Cliath (Fáinne an Lae 21 Eanáir 1925) agus ó 1926 go 1930 ina bhall den Choiste Gnó
An bhliain sin a toghadh é ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge agus a thug sé fianaise os comhair Choimisiún na Gaeltachta (Fáinne an Lae 13 Meitheamh 1925) Bhí sé in aghaidh an Chonartha Angla-Éireannaigh
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge in 1926-8 agus ina theachta chuig an Coiste Gnó ó Chomhaltas Uladh in 1927 agus 1929
Toghadh ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge é i gcomhair 1931/2 ach d’éirigh as um Meitheamh 1931
Toghadh é ina bhall den Choiste Gnó i 1911 agus arís gach bliain ó 1920 go 1932
Bhí Bríd ina ball den Choiste Gnó ó 1921 go 1925
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha. Phós sé Caitlín Ní Bhriain ó Chorcaigh agus bhí triúr mac agus triúr iníonacha acu
Toghadh é ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge i 1905-07
Toghadh é ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge in 1918 agus bhí baint mhór aige le heagrú an Oireachtais i gCorcaigh in 1919. Bhain sé céim san fhealsúnacht amach in 1907 de bharr scrúduithe na hOllscoile Ríoga
Ag cruinniú den Choiste Gnó 6 Nollaig 1902 a ceapadh é ina thimire i gContae Mhaigh Eo (An Claidheamh Soluis13 Nollaig 1902). Ar Lá Fhéile Bríde 1903 is ea a thosaigh sé sa phost nua
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha 1918-23 agus ina bhall de Choiste an Oireachtais i gCorcaigh i 1919 agus 1924
Ainmníodh é mar iarrthóir do Choiste GnóChonradh na Gaeilge (An Claidheamh Soluis 13 Lúnasa 1907)
Ainmníodh é mar iarrthóir sna toghcháin do Choiste GnóChonradh na Gaeilge (An Claidheamh Soluis 30 Iúil 1904)
Cailín cuimseach Gaelach a bhí intise agus is maith is cuimhin liom chomh béasach agus chomh banúil is bhí sí ag tabhairt cupáin tae dhom’. Toghadh Proinsias ina ball de Choiste Gnó an Chonartha i 1903
Ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge 1926-7
Ball de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ina ball de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge
Ina bhall de Choiste Gnóan Chonartha i 1911
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Seal ina bhall den Choiste Gnó
Ina bhall den Choiste Gnóc.1909
Bhí sé ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge sna daicheadaí
Bhí an Poblachtach seo gníomhach i gConradh na Gaeilge sna 1930idí agus bhí tamall ina bhall den Choiste Gnó; bhí baint aige le hathréimniú an Oireachtais
Ba chrann taca iad leis na Teaghlaigh Ghaelacha.’ Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge
Bhí drochamhras ag cuid mhaith de Choiste Gnó an Chonartha ar an gCuinneagánach agus ar Chraobh na hAiséirí
Bhí sé ar dhuine den toscaireacht a bhuail le hÉamonn de Valera 11 Samhain 1932 nuair a thug seisean geallúint go dtabharfaí talamh a bhí ag Coimisiún na Talún do mhuintir na Gaeltachta agus lean sé air ag agóid go dtí go raibh scéim Ráth Chairn curtha i gcrích. Bhí sé ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge sna 1920idí agus é ina rúnaí ag Craobh Chamais go fóill i 1959 nuair a bhíothas ag cur in aghaidh banaltra gan Ghaeilge a bheith ceaptha sa cheantar; ó 1962 amach bhí sé ina bhall de Chraobh an Athar Micheál Ó hIceadha
Ó 1958 ar feadh trí bliana, tar éis bhás Sheáin Beaumont [B1], bhí post sealadach aici mar léachtóir le Gaeilge i gColáiste na Tríonóide. Ba bhall fíorghníomhach i gConradh na Gaeilge í: bhí sí tamall ar choiste Chraobh na gCúig gCúigí, tamall freisin ar Choiste Ceantair Bhaile Átha Cliath, agus ar feadh ocht mbliana ó 1916, tréimhse dhuaisiúil i stair an Chonartha, bhí sí ina ball den Choiste Gnó
Faoi 1942 bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha agus ina Thánaiste
D’éirigh sé as an múinteoireacht i 1977 i ngeall ar dhrochshláinte. Bhí sé bainteach le Conradh na Gaeilge ar bhealaí éagsúla, é ina rúnaí ar Chraobh Liam Bulfin, ina bhall de Choiste Chathair Átha Cliath, ar an gCoiste Gnó 1951-62 agus ina Thánaiste faoi dhó, ina bhall de Choiste an Oireachtais agus den gCoiste Ealaíne
Deir Éamonn Ó Ciosáin in An t-Éireannach (lch 66) go ndearna sé ‘tuilleadh purgadóra i gCampa an Churraigh i rith an Dara Cogadh Mór’. Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge agus toghadh ina uachtarán ar an gConradh é i 1946
Thuig an pobal trí chéile cé hé Aindrias agus sin comhartha measa i dtír ar bith.’ Bhí sé ar Choiste Gnó an Chonartha ar feadh 1930-70, ina chathaoirleach ar an gcoiste a d’athbhunaigh an tOireachtas in 1937-39, ina Chathaoirleach ar an Oireachtas ar feadh 1945-62, ina uachtarán ar Oireachtas 1964 agus ina phátrún ag an bhféile as sin amach
Chaith sé 34 bliain ina bhall de Choiste Gnóan Chonartha agus toghadh é ina Uachtarán ar an eagraíocht 1982-85
Bhí baint aige le mórán gnéithe de obair na Gaeilge, é ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha ó 1931 ar aghaidh, é ina dhuine den seisear a bhí ag feidhmiú mar Rúnaí i 1933, ina rúnaí agus ina Leas-Uachtarán ar an Ard-Chraobh; ina Uachtarán ar an bhFáinne ar feadh na mblianta agus ina Ard-Rúnaí air 1932-35
I rith an ama sin, bhí Seán Ó Síocháin gníomhach i gcónaí go mór mór sa drámaíocht agus sa chór.’ Toghadh é ina bhall de Choiste Gnóan Chonartha i 1943 agus chaith sé tamall ina bhall de Choiste an Oireachtais
Bhí sé ar Choiste Gnó an Chonartha sna 1940idí agus ar choiste an Oireachtais sna 1950idí
In Foinse 5 Deireadh Fómhair 2003 is thar ceann Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge a scríobh Íte Ní Chionnaith, duine d’iaruachtaráin na heagraíochta sin, cuntas air (an cuntas céanna atá in An tUltach, Deireadh Fómhair 2003)
Bhí sé ina chathaoirleach ar Choiste Ceanntair Bhaile Átha Cliath agus chaith tamall ina bhall den Choiste Gnó
Luaitear í i measc na dtimirí a bhí ag obair faoi Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge i 1924 (Dóchas agus Duainéis: Scéal Chonradh na Gaeilge 1922-1932, [1974] le hAindrias Ó Muimhneacháin; Aspail ar son na Gaeilge: Timirí Chonradh na Gaeilge 1899-1923, 1995 le Colm Ó Cearúil)
Bhí sé ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge i 1947 agus, i 1961, ina chathaoirleach ar Chraobh an Athar Micheál Ó hIceadha, craobh a bhí eisiatach go maith, más aon fhianaise air sin an bhallraíocht a luaitear in Ar Son na Gaeilge..., 1993 le Proinsias Mac Aonghusa
Ainmníodh í don Choiste Gnó an bhliain dár gcionn (idem 4 Lúnasa 1917) ach níor toghadh í
Toghadh é ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha 1908-10
Bhí sé ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge ó 1926 go 1931
In Dóchas agus duainéis: scéal Chonradh na Gaeilge 1922-1932 deir Aindrias Ó Muimhneacháin gur shochraigh Mac Giolla Bhríde[B2] nach rachadh sé ar aghaidh mar uachtarán ar an gConradh i 1933 ‘toisc é bheith ar mhalairt tuairime le formhór an Choiste Gnótha an uair úd i dtaobh Feiseanna áirithe, dála Fheis an Athar Maitiú i mBaile Átha Cliath, a bhíodh á dtionól ar neamhchead do Chonradh na Gaeilge.’ (Ba iad Cú Uladh [Peadar Mac Fhionnlaoich] [B1], a bhí an uair úd ina Thánaiste ar Chonradh na Gaeilge, agus an tAthair Micheál, OFM Cap., Uachtarán Fheis Mhaitiú, na príomhagóidithe san iomarbhá úd)
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha agus ar feadh tamaill de 1926-27 ina eagarthóir ar Fáinne an Lae
Bhí sí tamall an-fhada ina ball den Choiste Gnó
Toghadh é ina Thánaiste i 1945 (An Glór 1 Nollaig 1945) agus bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha ar feadh i bhfad
Bhí an tAthair Lorcán ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge i rith na tréimhse 1925-9 agus bhí sé ar dhuine den choiste cúig dhuine déag a toghadh ag mórchomhdháil 8 Eanáir 1925 chun atheagar a chur ar an ngluaiseacht
Ball fuinniúil de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge é tamall (Mac Aonghusa 1993)
Bhí tóir mhór ar na cathaoireacha súgáin a bhíodh á ndéanamh acu agus easpórtáladh iad go Sasana, Mór-roinn na hEorpa agus chuig na Stáit Aontaithe. Níl cur síos ar a ndearna Seán Ó Ceallaigh ag cur na teanga agus an chultúir chun cinn go háirithe sa Chlár, a chontae dúchais. Bhí sé thar a bheith gníomhach i gConradh na Gaeilge, ina bhall de Choiste Gnó na heagraíochta sin agus ina uachtarán ar Chraobh na hInse, Co