Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 93
Ina leabhar tá tagairt aige d’Ard-Fheis 1913 an Chonartha i nGaillimh ar léir dhá ní shuimiúla uirthi: an teannas idir an dá eite, Sinn Féin agus na Réamonnaigh, mar a mheas sé, agus an méid Gaeilge a bhí aige féin: ‘His [de hÍde] rulings from the chair were distinctly one-sided... ··· So, I had to content myself with the pertinent query: An tusa an Ard-Fheis?’ Nuair a bhí an Conradh á chur go Meiriceá in éineacht le Tomás Ághas[B1] chun airgead a bhailiú dúradh faoi in An Claidheamh Soluis 24 Eanáir 1914: ‘Fear gustalach é, gnóthach cruinn i dtaobh figiúirí is tuairiscí, lách le labhairt leis, dian ar lorg an rud a bhíonn uaidh, deaschainteach, binnbhéalach le Gaeil a mhealladh chun oibre, misniúil, agus níl meas maide gan chos aige ar dhaoine a bhíonn ag sodar i ndiaidh na huaisle bréige’
Bhí sé ag Ardfheis 1904 thar ceann Chraobh Ardach de Chonradh na Gaeilge (An Claidheamh Soluis 16 Iúil 1904) ··· Toghadh ina bhall de ardchomhairle Shinn Féin é ag Ardfheis 1917
Bhí sé ag Ardfheis an Chonartha i Lúnasa ··· An ionramháil a rinne sé ar na seachvótaí ag Ard-Fheis an Chonartha i nDún Dealgan an bhliain sin a d’fhág ionadaíocht láidir ag an eagraíocht sa Choiste Gnó
Bhí sé ina rúnaí ar Chraobh Bhaile Átha Fhirdhia (An Claidheamh Soluis 24 Meitheamh 1905) agus ba ghnách é ina theachta acu chuig an Ard-Fheis ··· Chuir sé in aghaidh daoine nár bhain leis an gConradh a bheith páirteach san Ard-Fheis (idem 6 Lúnasa 1915). I 1922, le linn an Chogaidh Chathartha, gortaíodh é nuair a loiteadh músaem Chumann Seandálaíochta Lú. In Old friends: being memories of men and places cuireann Lughaidh Breathnach [B2] síos air: ‘It was because Ireland was so little of an abstraction that his love for her was so real and practical
Bhí sé ina theachta acu ag Ard-Fheis 1905 (An Claidheamh Soluis 29 Bealtaine 1905) ··· Chill Chainnigh, chuig an Ard-Fheis (An Claidheamh Soluis 29 Iúil 1911)
We presumed and presume that the Ard-Fheis of the Gaelic League is the supreme governing body and it is a matter of public knowledge that the last Ard-Fheis elected Mr Hannay a member of the Executive of the Gaelic League
Thall i Londain dó chláraigh sé mar bhall den Chonradh agus bhí ar dhuine dá dteachtaí ag Ard-Fheis 1905 (Conradh na Gaeilge i Londain 1894-1917, 1989 le Donncha Ó Súilleabháin) ··· D’ainmnigh Craobh Bhaile Locha Riach é mar dhuine dá dteachtaí ag Ard-Fheis 1907. Rinne Yeats, an Bhantiarna Gregory agus George Moore iarracht obair liteartha a fháil dó ach faoi 1908 bhí sé bancbhriste agus is ansin a d’éirigh sé as an sagartacht
Tá cur síos aige in Cois Laoi na Sreabh ar sheachtain a chaith sé in aontíos le Pádraic Ó Conaire[B2] i gCill Airne nuair a bhí Ard-Fheis an Chonartha ann i 1918 ··· Tuairiscíodh ag Ard-Fheis 1920 gur thug na póilíní droch-úsáid dó. Faoi 1921 bhí post múinteora aige i scoil Trimbath’s Lane, ceantar an-bhocht i gCorcaigh, ach níor chaith ann ach bliain
Deir Donncha Ó Súilleabháin: ‘Cuireann Fionán Mac Coluim[B1] síos mar seo a leanas air ina thuairisc d’Ard-Fheis 1910: “Do dhein Diarmaid Stóice an timire a bhí againn sa chontae sin ardobair ar son na Gaeilge ó thosaigh sé ag saothar ann ··· His zeal for the language—his enthusiasm for its success—and his unsparingness of himself were characteristic of the Diarmuid Stóice the Ard-Fheis a few years ago used to relapse into silence to hear’, a dúradh in An Claidheamh Soluis 10 Meán Fómhair 1910
Thall i Manchain a chaith Micheál agus Seán seal dá saol, ach bhídís ag gach Ard-Fheis agus gnó acu ann ... ··· Bhí sé ina chathaoirleach i 1904 ar fhochoiste a scrúdaigh rúnta i dtaobh an Oireachtais le haghaidh na hArd-Fheise
Bhí sé ina theachta ag Ard-fheis na bliana 1903 agus an bhliain dár gcionn bhronn sé duaiseanna ag céad fheis Londan ··· Ag Ard-fheis 1904 mhol sé éin agus Art Ó Briain[B2] go mbunófaí scéim le leabhair agus páipéir Ghaeilge a chur ar díol ar fud na hÉireann
Bhí sé ina theachta ag an gcraobh ag Ard-Fheis 1915 agus ina bhall de choiste na craoibhe an bhliain dár gcionn ··· D’fhreastail sé ar Ard-Fheis an Chonartha 8 Lúnasa 1916 (Ar son na Gaeilge ..., 1993 le Proinsias Mac Aonghusa)
Ghlac Ard-Fheis 1911 le rún a mhol sé féin agus Cormac Ó Cadhlaigh[B2]: ‘Is mithid do lucht an mheánoideachais athrú a chur ar an gcóras múinte sna meánscoileanna i dtreo go múinfí an Ghaeilge mar bheo-theanga’ (Cath na Gaeilge sa chóras oideachais le Donncha Ó Súilleabháin) ··· Thuairiscigh sé d’Ard-Fheis 1917 agus é ag cur síos ar a thimireacht i gCorca Dhuibhne go gceannaítí 25 dosaen den Lóchrann sa cheantar sin gach mí
Ainmníodh é mar theachta chun Ard-Fheis 1906 ··· Teachta ón Neidín ag Ard-Fheis 1913 ba ea Tadhg Ó Séaghdha (idem 16 Iúil 1913) agus bhí tuairisc ar 24 Feabhra 1914 gur labhair sé ag cruinniú sa Chathair i gCiarraí
Ag Ardfheis na bliana sin 1941 mhol an Chraobh go mbeadh sé ina Uachtarán ar an gConradh ach ba é Seán Óg Ó Tuama [B2] a toghadh; ach toghadh é mar bhall den Choiste Gnó agus atoghadh é i 1942 ··· Ach baineadh leas as leis an gCraobh a choimeád amach ón Ard-Fheis’ (Mac Aonghusa)
Ainmníodh é mar theachta ó Chraobh Chúchulainn, Ard-Oifig an Phoist i gCorcaigh, chuig Ard-Fheis 1906 Chonradh na Gaeilge (An Claidheamh Soluis 28 Iúil 1906). Ó 1902 go 1913 is i Londain a bhí sé lonnaithe ··· Is dóigh gur mar scarúnaí a toghadh Seán ina bhall de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge ag Ard-Fheis 1915
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá sé ainmnithe ag Proinsias Mac Aonghusa i measc pearsana móra úd na hathbheochana a bhí ag Ardfheis Chonradh na Gaeilge i 1928 (Ar Son na Gaeilge
Cuireann Gearóid Ó Tuathaigh cloch ina charn in Comhar, Deireadh Fómhair 2008. Bhí spéis mhór aige in imeachtaí Chonradh na Gaeilge ó na 1960idí ar aghaidh agus is le barr measa air a toghadh é ina uachtarán ar an eagraíocht ag a hArdfheis in Inis, Co
Mhol Máirtín Ó Cadhain[B4] agus é féin rún ag Ard-Fheis 1935 nach mbeadh Béarla riachtanach feasta d’aon phost stáit
Bhí sí ina toscaire ag Ard-Fheis 1901 agus 1902 agus ag Oireachtais na mblianta sin thar ceann a craoibhe.’ Deir Ciarán Ó Coigligh in Raiftearaí: Amhráin agus Dánta, 1987: ‘Chuir sí spéis mhór i saol agus i saothar Raiftearaí
Bhí sé ina bhall d’fhochoiste an Cheoil agus na hEalaíne ag Ard-Fheis 1903
Bhí sí ag Ardfheis an Chonartha i nDún Dealgan i 1915 agus, cé go raibh sí cairdiúil le Dubhghlas de hÍde[B4], thaitin léi gur ag náisiúnaithe láidre a bhí an lámh uachtair sa Chonradh as sin amach
Go luath ina saol bhí sí ina ball den Choiste Cathrach agus bhí ina teachta ag Ard-Fheis 1931
I 1945 agus arís an bhliain dár gcionn mhol Craobh an Phiarsaigh ag Ard-Fheis an Chonartha go dtoghfaí é mar uachtarán
Tar éis do Bobby Sands bás a fháil ar céalacan mhol Íde Ní Chionnaith agus Pádraig rún ag Ard-Fheis go mbeadh stádas polaitiúil ag na príosúnaigh i mBlocanna H na Ceise Fada agus chuige sin go gcuirfeadh Rialtas na hÉireann brú ar Rialtas na Breataine
Ba é an tAthair Micheál a chuidigh le rún Chormaic Bhreathnaigh[B1] ag Ard-Fheis 1928 go dtoghfaí Mac Giolla Bhríde ina uachtarán
Bhí sé ina theachta ag Ard-FheisChonradh na Gaeilge i 1905 (An Claidheamh Soluis 29 Iúil 1905)
Bhí sé ina theachta ó Chorcaigh ag Ard-Fheis an Chonartha (idem 12 Bealtaine 1900)
Glacadh lena thuarascáil ag an Ard-Fheis ach chuir an Dr Dónall Ó Loingsigh [B2] ina haghaidh
Ar feadh tamaill ghairid de bhlianta bhí post múinteora aige i gCnoc Mheilearaí agus bhí ina theachta ag an gcraobh áitiúil den Chonradh ag Ard-Fheis 1904 (idem 23 Iúil 1904)
Ag Ard-Fheis 1913 ba é a chuidigh le rún Éamoinn Ceannt [B4] go n-atoghfaí Dubhghlas de hÍde[B4] ina uachtarán
An bhliain sin freisin, bheartaigh sé féin agus Fionán Breathnach go nglacfadh siad féin agus a gcomrádaithe seilbh ar Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge ag an Ard-Fheis i mBéal Átha an Ghaorthaidh
Ní raibh an Coiste sásta gur chomhlíon an comórtas sin na cuspóirí a bhí i gceist acu agus socraíodh ar gan dul ar aghaidh leis agus chuir an Rúnaí sin in iúl ina thuairisc do Ard-Fheis 1907’
Bhí baint aige le Craobh Bhéal an Uisceden Chonradh agus bhí ina theachta acu ag Ard-Fheis 1907
Bhí sé ar an dream de dhaoine aitheanta a bhí ag lorg cruinniú speisialta den Ard-Fheis i 1908 chun go bpléifí an riail nua faoi na táillí a íocfaí le múinteoirí as Gaeilge a mhúineadh
Casadh ar a chéile iad ag Ard-Fheis an Chonartha a tionóladh i Luimneach i 1940
Bhí sé na theachta ag Ard-Fheis 1913 ó Chraobh Thailteann
Tuairiscíodh in An Claidheamh Soluis 29 Iúil 1905 go raibh ‘Domhnall Corcaireach’ ina theachta ag Ard-Fheis an Chonartha ó Chraobh Naomh Fionnbharra i gCorcaigh
Bhí sé ina theachta ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge i 1920 (Cuntas na hArd-Fheise 1920: 3)
Bhí sé ina bhall de Chraobh na gCúig gCúigí de Chonradh na Gaeilge agus bhí ina theachta chuig Ard-Fheis 1913 (An Claidheamh Soluis 26 Iúil 1913)
Thit de chúram air ansiúd eaglais an pharóiste a athchóiriú. Le linn dó a bheith i mBré bhí sé ina leasuachtarán ar an gcraobh áitiúil de Chonradh na Gaeilge (An Claidheamh Soluis 30 Márta 1901) agus mar theachta acu ag Ard-Fheis 1902 (idem 7 Meitheamh 1902)
Ainmníodh é ina theachta ó chraobhacha Chluain Banbh agus Ros Comáin chuig Ard-Fheis 1905
Bhí fear darb ainm Thomas Keawell ina theachta ó Charraig na Siúire ag Ard-Fheis an Chonartha i 1904
Sa tuairisc bháis in An Claidheamh Soluis 4 Eanáir 1908 is ‘Tadhg Ó Laidhigh’ a tugadh air agus deirtear gurbh é ionadaí Thuamhan ar an gCoiste Gnó é agus i 1904 gur tugadh an vóta ab airde dó ag an Ard-Fheis
Tuairiscíodh torthaí chomórtais Fheis Laighean in An Claidheamh Soluis 30 Márta 1901: ‘In the small harp contest the first and second prizes were respectively secured by Miss M.B
Craobh Thaidhg Mhóir Uí Cheallaigh an t-ainm a bhí ar an gcraobh a chuir chuig an Ard-Fheis é an bhliain sin (idem 26 Iúil 1913)
Bhí baint aige le Conradh na Gaeilge i nGaillimh agus bhí ina theachta acu ag Ard-Fheis 1931
Chuaigh sí go Londain le staidéar iarchéime a dhéanamh ar an múinteoireacht agus chuaigh isteach i gConradh na Gaeilge thall: bheadh sí ina teachta acu ag Ard-Fheis 1915 i nDún Dealgan (Conradh na Gaeilge i Londain 1894-1917, 1989 le Donncha Ó Súilleabháin)
Bhí sé ag Ard-Fheis 1904 thar ceann Chraobh Chill Bhriain, Co
An bhliain chéanna sin bhí sé ina theachta ó Craobh Lios na gCearrbhach ag Ard-Fheis an Chonartha
D’fhreastail sé ar Ard-Fheis an Chonartha i 1916
Tuairiscíodh (idem 28 Márta 1903) go raibh compántas aisteoirí aici agus go raibh léiriú de An Pósadh á bheartú acu. Bhí sí ina teachta ón Ard-Chraobh chuig Ard-Fheis 1903
Dúirt Seán Seóighe, múinteoir taistil i Maigh Eo, ag Ard-Fheis an Chonartha i 1917: ‘Ní thugtar aon seanmóir Gaeilge in aon teach pobail in Acaill agus ní mhúintear an Teagasc Críostaí in aon scoil ann, ach amháin i scoil an Phaoraigh’ (i gcló ag Proinsias Mac Aonghusa in Conradh na Gaeilge 1893-1993 : stair sheanchais, 1993)
D’ainmnigh Craobh Chúculainn, Ardoifig an Phoist, Corcaigh, í mar theachta chuig Ard-Fheis 1906 (idem 28 Iúil 1906) Bhí ardmheas aici ar Art Ó Gríofa agus tuairiscíodh in Sinn Féin 4 Nollaig 1907: ‘On Sunday week at 4 o’clock Sinéad Ní Fhlannagáin of the Ard-Chraobh of the Gaelic League delivered a very sympathetic lecture to the children of Clann na hÉireann branch and their friends
Ceapadh é ina ollamh le teanga agus le litríocht na Gaeilge i 1909 a luaithe a bunaíodh Ollscoil na hÉireann. Bhí an teannas polaitiúil a thosaigh i 1912 ag cur le deacracht na huachtaránachta i gConradh na Gaeilge agus d’éirigh sé as an bpost ag Ardfheis 1915 tar éis gur glacadh le rún go mbeadh neamhspleáchas polaitiúil mar aidhm feasta ag an eagraíocht. Nuair a tháinig an stát nua ar an saol ghoill sé air nár roghnaigh an rialtas é mar bhall den Seanad
Bhí beirt deartháireacha agus beirt deirfiúracha ag Charlotte. Bhí sí ina ball de choiste Fheis Laoise agus Osraí i 1907 agus ina teachtaire chuig Ard-Fheis an Chonartha an bhliain chéanna
Ba é Cogadh na mBórach a spreag a dhán ' A Song of Defeat'. Ag Ardfheis 1905 bhí sé féin agus a bhean ina n-ionadaithe thar ceann chraobhacha Dhún na nGall agus toghadh ina bhall den Choiste Gnó é
Bhí sé ar dhuine díobh sin a bhí ag cuidiú leis an rún cinniúnach úd faoin neamhspleáchas a chuir na scarúnaithe os comhair Ard-Fheis an Chonartha i 1915, cé gur shíl sé féin gur bheart míchiallmhar é
Ó Riain[B1], Pádraic Ó Conaire[B2], Muiris Ó Dubhda, Art Ó Caoimh, An tAthair Micheál Ó Maoldomhnaigh, Art Ó Briain[B2], Seán Ó Catháin[B1], Eibhlín Costello [B2], agus Peadar Mac Fhionnlaoich[B1] bhí sé ag Mór-Chomhdháil Chonradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath thar ceann Londan i 1902
I mBealtaine na bliana sin comhthoghadh é ina bhall den Choiste Gnó agus toghadh é den chéad uair ag Ard-Fheis na bliana sin
Fuair sé an vóta ab airde nuair a bhí an Coiste Gnó á dtoghadh ag Ard-Fheis 1919
Ag moladh ‘sheanfhondúirí’ an Choláiste go hard dúirt Peadar Ó hAnnracháin: ‘Agus bhíodh Conchubhar Ó hArgáin ina measc—duine eile a raibh stuaim ann agus bua an chruinnis’ (Fé bhrat an Chonnartha, 1944) Bhí sé ina theachta ó Chaisleán an Chumair ag Ard-Fheis 1916
Ní fhóinfeadh sé do chigire scoileanna bheith dlúthbhainteach le Conradh na Gaeilge ach ní hé amháin go dtugadh sé síntiúis fhiala do chiste na teanga ach ainmníodh é mar theachta chuig Ard-Fheis 1901 thar ceann Chraobh Thuama
Bhí sí ina teachta ó chraobh Chill Mhic Chiaráin ag Ard-Fheis 1916 an Chonartha (An Claidheamh Soluis 5 Lúnasa 1916)
An dream nua a bhí tagtha chun cinn i ndiaidh Ard-Fheis 1915 ní raibh aon bhá acu leis
A rúnsan i dtaobh an neamhspleáchais pholaitiúil a thug ar an gCraoibhín éirí as an uachtaránacht ag Ard-Fheis 1915
An Laoideach agus an Piarsach, rúnaí an Choiste, faoi deara an t-éacht oibre sin. Ag an Ard-Fheis i nDún Dealgan i 1915, áfach, beartaíodh ar éirí as foilsiú na leabhar
B’fhiú leis an gConradhArd-Fheis thábhachtach 1915 a thabhairt ann. Ar feadh 70 bliain ba é Peadar Ó Dubhda ionadaí pearsanta na Gaeilge i nDún Dealgan
Ba é a thug rún os comhair Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge ag moladh go ndéanfaí Gaeilgeoirí a aistriú isteach go lár na hÉireann, Pádraig Ó Máille [B3] ag cuidiú leis
Is spéisiúil gurbh eisean a mhol an rún ag Ard-Fheis 1908 a chuir clabhsúr ar aighneas díobhálach i dtaobh cead táillí a íoc leosan a bhí ag múineadh na Gaeilge sna scoileanna
In éineacht le scata eile, bhí sí ina hionadaí thar ceann Chraobh Londan ag Ard-Fheisan Chonartha i mBealtaine 1902
I nDeireadh Fómhair 1918 toghadh é mar bhall de Choiste Stiúrtha an Choláiste agus bhí sé freisin ina bhall de Sheanad Ollscoil na hÉireann. Deir Liam Ó Briain in UCG Annual 1929/30 gur éirigh sé as an gConradh mí i ndiaidh Ard-Fheis Dhún Dealgan i 1915
Bhí sé ar dhuine den cheathrar a bhunaigh Craobh an Chéitinnigh i mí na Bealtaine 1901 agus bhí i láthair mar ionadaí on gcraobh sin ag Ard-Fheis 1902
Bhí comhfhreagras aige leis an gCoimíneach a lean ar feadh 30 bliain nach mór. Bhí ‘Beirt Fhear’ ina bhall den Choiste Gnó go fóill in 1915–16 agus is air a thitfeadh cúram chuid mhaith de Chúige Uladh faoin gcóiriú nua a cuireadh ar an gCoiste Gnó i ndiaidh Ard-Fheis 1915
Is thar ceann Choiste Ceantair Inis Díomáin a bhí sé i láthair ag Ard-Fheis 1915. Bhí sé ina aidiúnach i mBriogáid Lár an Chláir agus um Cháisc 1916 bhí sé faoi arm in Inis Díomáin ag fanacht ar orduithe
Ag Ard-Fheis 1915Chonradh na Gaeilge bhí sé sa láthair mar theachta ó Chraobh Dhún Garbhán. Ó 1914 go 1953 bhíodh sé ag múineadh sna cúrsaí samhraidh sa Rinn, é ar an gCoiste Bainistíochta ó 1916 go 1954
Toisc gurbh fhear cráifeach é ní raibh sé ina bhall de Bhráithreachas na Poblachta riamh. Bhí sé ina chathaoirleach ar Ardchoiste Chonradh na Gaeilge i gcathair Chorcaí timpeall an ama sin agus is thar ceann an choiste sin a bhí sé ina theachta chuig ArdFheis 1915. Tar éis an Éirí Amach bhí sé ar dhuine de rúnaithe an Choiste Cabhrach agus nuair a athbhunaíodh Sinn Féin i gCorcaigh um Nollaig 1916 ceapadh é ina chisteoir
Ag Ard-Fheis 1915 fuair sí an cúigiú vóta ab airde i roinn Bhaile Átha Cliath don Choiste Gnó
D’imigh sé ar ais go Béal Feirste ach bhí athrú mór ar an saol ansin toisc na críochdheighilte. In Aibreán 1931 bhíothas tar éis cúpla cruinniú a thionól i gColáiste na Nua-Ghaeilge, Baile Átha Cliath, chun a éileamh go gcuirí scoil ar bun faoi stiúradh Hardebeck chun cúram a dhéanamh den cheol Gaelach agus bhí an t-éileamh céanna ina ábhar rúin ag an Ard-Chraobh ar chlár Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge an bhliain sin
Scholars may indeed find fault with the plan of the book on the ground of its being not the Táin but a new epic built up of the Táin and many other sagas, but while the selection of incidents is arbitrary their individual rendering is accurate’. In 1907 agus arís in 1908 bhí sí mar theachtaire ó choiste ceantair Bhéal Feirste chuig Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge agus ina ball de choiste gnó Dháil Uladh
Ní bheinnse ábalta ceann acu a thógáil ón talamh, ná go leor chomh maith liom, ní hamháin a iompar míle go leith slí’. Bhí sé ina ionadaí ag Ard-FheisChonradh na Gaeilge thar ceann Chraobh Thoraí 1904
Atoghadh é ina bhall den Choiste Gnó ag Ard-Fheis 1915 agus bhí sé ina bhall arís i 1925 nuair a cuireadh mar chúram air féin, ar Chormac Breathnach [B1] agus ar Mhicheál Ó Loingsigh [B2] eagar a chur ar an eolas a bhaileofaí le cur faoi bhráid Choimisiún na Gaeltachta mar fhianaise ón gConradh. I 1915 bhíothas ag fiafraí in An Claidheamh Soluis cérbh é an paróiste ba Ghaelaí in Éirinn
Bhíodh comórtas le haghaidh paidreacha do Phrotastúnaigh agus a leithéid chéanna do Chaitlicigh. I ndiaidh do Philib de Bhaldraithe [q.v.] imeacht i 1913 fostaíodh beirt chainteoirí dúchais ó Thír Chonaill, Eoghan Ó Gallachobhair agus Nóra Nic Pháidín, agus Caitlín Nic Ghabhann ó Ghleann Dá Loch a bhí ag obair le tamall sa Spidéal, agus Pádraic óg Ó Conaire [q.v.]. Ag Ard-Fheis chinniúnach 1915, cé gur i leith Shinn Féin a bhí claonadh aige féin, bhí sé go mór in aghaidh an Conradh a bheith gafa le polaitíocht an náisiúnachais agus in aghaidh clásal a bheith sa bhunreacht a déarfadh gur cheann de aidhmeanna na gluaiseachta go mbeadh Éire neamhspleách
Scríobh sé freisin an téacsleabhar Tosach céimseatan, 1933. Bhí baint mhór aige le cúrsaí Chonradh na Gaeilge i nGuaire, é ina theachta ag an gCraobh ann ag Ard-Fheis 1924 agus ina bhall den Choiste Gnó thar a gceann 1931/2
Ó 1904 go 1926 bhí sé i gCill Mocheallóg – bhí sé ina ionadaí thar ceann Chraobh Chill Mocheallóg ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge in 1907 agus comhthoghadh ina bhall den Choiste Gnó é (An Claidheamh Soluis 17 Deireadh Fómhair 1908)
Tá cuntas aige i dtaobh Ard-Fheis 1915 in Comhar, Meitheamh 1964
Ba é a dteachta chuig Ard-Fheis 1902 é in éineacht leis an Duinníneach[q.v.], Sceilg [Seán Ó Ceallaigh] [q.v.], Shán Ó Cuív[B2] agus Donncha Ó Loingsigh
Ainmníodh é mar ionadaí Chraobh an Bhealaigh chun Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 1907
Bhí sé ina ionadaí ag Craobh Lusca de Chonradh na Gaeilge ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge
Bhí sé ina ionadaí ó Chraobh Naomh Scíre ag Ardfheis 1905
Deir an Bráthair Peadar gur i mBéarla agus i nGaeilge a bhí siad, gur foilsitheoir darb ainm Blackie a bhí á dtabhairt amach ar dtús agus gur ag Comhlacht Oideachais na hÉireann a bhí siad ina dhiaidh sin. Bhí sé ina ionadaí ó Chraobh Dhún Léire ag Ard-FheisChonradh na Gaeilge i 1904
Bhí sé ag Ardfheis an Chonartha i 1915 agus ba é a mhol an rún cinniúnach úd i dtaobh neamhspleáchas polaitiúil bheith mar aidhm ag an eagraíocht
Nuair a dhealaigh de Valera ó Shinn Féin toghadh Sceilg ina uachtarán ar an bpairtí ag Ard-Fheis ar 31 Deireadh Fómhair 1926. Insíonn a mhac, Mortimer Kelly, an méid seo in An t-Oileánach: the voices of Valentia (1972/3): ‘Sceilg, in his middle fifties in 1935, after a life dedicated to national and cultural revival, saw his own home fall victim to the bailiffs