Ainm.ie - Cartlann scéalta nuachta https://www.ainm.ie/ https://www.ainm.ie/img/ainm-logo.png Ainm.ie https://www.ainm.ie/ An Bunachar Náisiúnta Beathaisnéisí Gaeilge. The National Database of Irish-Language Biographies. Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU 19 Iúil 2021 <newsitem from=" 19 Iúil 2021 " till=" 09 Lúnasa 2021 "> <b>Folúntais</b>: <ul> <li>- Cúntóir Taighde. <a href="https://www.gaois.ie/pdf/202107-Cuntoir-Taighde.pdf" target="_blank"> Tuilleadh eolais »</a></li> <li>- Comhalta Iardhochtúireachta. <a href="https://www.gaois.ie/pdf/202107-Comhalta-Iardhochtuireachta.pdf" target="_blank"> Tuilleadh eolais »</a></li> </ul> Spriocdháta: meán lae, an 9 Lúnasa 2021<br><br> <i> <b>Vacancies</b>: <ul> <li>- Research Assistant. <a href="https://www.gaois.ie/pdf/202107-Cuntoir-Taighde.pdf" target="_blank"> More information »</a></li> <li>- Postdoctoral Fellow. <a href="https://www.gaois.ie/pdf/202107-Comhalta-Iardhochtuireachta.pdf" target="_blank"> More information »</a></li> </ul> Closing date: noon, 9 August 2021 </i> <br><br> 26 Bealtaine 2021 <newsitem from=" 26 Bealtaine 2021 " till=" 05 Iúil 2021 "> <a href="https://www.gaois.ie/pdf/2021-Fogra-PhD-Ainm.pdf" target="_blank">Comhaltacht Taighde PhD</a> bunaithe ar dhaoine ar iarraidh in ainm.ie. Spriocdháta: meán lae, an 5 Iúil 2021. <i> <a href="https://www.gaois.ie/pdf/2021-Fogra-PhD-Ainm.pdf" target="_blank">PhD Research Fellowship</a> (as Gaeilge). Closing date: noon, 5 July 2021. </i> <br><br> 22 Eanáir 2021 <newsitem from=" 22 Eanáir 2021 " till=" 01 Feabhra 2021 "> Beidh uasghrádú infreastruchtúir riachtanach a bhaineann leis an suíomh seo ar siúl idir 23-31 Eanáir 2021. Níor cheart go gcuirfeadh seo isteach ar an suíomh, ach má bhíonn deacracht ar bith agat, abair linn le do thoil. <i> We are carrying out planned upgrades to our technical infrastructure between January 23rd-31st. This should not affect the website, but if you encounter any issues, please let us know. </i> <br><br> 21 Eanáir 2021 Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach <a href="https://www.ainm.ie/pdf/21.01.21-pr-beathai-nua.pdf" target="_blank">anseo</a>. <i> Several new biographies were recently added to the site. See <a href="https://www.ainm.ie/pdf/21.01.21-pr-beathai-nua.pdf" target="_blank">here</a>. </i> <br><br> 07 Nollaig 2020 <newsitem from=" 07 Nollaig 2020 " till=" 04 Eanáir 2021 "> <b>Folúntais</b>: <ul> <li>- Cúntóir Taighde. <a href="https://www.gaois.ie/pdf/2020_Cuntoir_Taighde.pdf" target="_blank"> Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a></li> <li>- Cúntóir Eagarthóireachta Taighde. <a href="https://www.gaois.ie/pdf/2020_Cuntoir_Eag_Taighde.pdf" target="_blank"> Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a></li> </ul> Spriocdháta: meán lae, an 4 Eanáir 2021<br><br> <i> <b>Vacancies</b>: <ul> <li>- Research Assistant. <a href="https://www.gaois.ie/pdf/2020_Cuntoir_Taighde.pdf" target="_blank"> More information&gt;&gt;</a></li> <li>- Editorial Research Assistant. <a href="https://www.gaois.ie/pdf/2020_Cuntoir_Eag_Taighde.pdf" target="_blank"> More information&gt;&gt;</a></li> </ul> Closing date: noon, 4 January 2021 </i> <br><br> 09 Iúil 2020 Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach <a href="https://www.gaois.ie/pdf/20.07.09-pr-beathai-nua.pdf" target="_blank">anseo</a>. <i> Several new biographies were recently added to the site. See <a href="https://www.gaois.ie/pdf/20.07.09-pr-beathai-nua.pdf" target="_blank">here</a>. </i> <br><br> 20 Nollaig 2019 <newsitem from=" 20 Nollaig 2019 " till=" 06 Eanáir 2020 "> <b>Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise</b> daoibh ó fhoireann ainm.ie. Beimid ar ais san oifig ar an 6 Eanáir 2020 agus freagrófar fiosrúcháin chuig ainm@dcu.ie ina dhiaidh sin. <i> The team at ainm.ie would like to wish you a very <b>Happy Christmas and a prosperous New Year</b>. We will be back in the office on 6 January 2020 and will respond to enquiries sent to ainm@dcu.ie after that. </i> <br><br> 13-November-2019 Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach <a href="pdf/19.11.13-pr-beathai-nua.pdf" target="_blank">anseo</a>. <i> Several new biographies were recently added to the site. See <a href="pdf/19.11.13-pr-beathai-nua.pdf" target="_blank">here</a>. </i> <br><br> 29 Eanáir 2019 Cuireadh díolaim nua 'Na bailitheoirí béaloidis' leis an suíomh le déanaí. Féach <a href="https://www.ainm.ie/diolamai/bailitheoiri-bealoidis/">anseo</a>. <br><br> 09 Eanáir 2019 <newsitem from=" 09 Eanáir 2019 " till=" 29 Eanáir 2019 "> Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach <a href="pdf/19.01.09-pr-beathai-nua.pdf" target="_blank">anseo</a>. <i> Several new biographies were recently added to the site. See <a href="pdf/19.01.09-pr-beathai-nua.pdf" target="_blank">here</a>. </i> <br><br> 21 Nollaig 2018 <newsitem from=" 21 Nollaig 2018 " till=" 02 Eanáir 2019 "> <b>Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise</b> daoibh ó fhoireann ainm.ie. Beimid ar ais san oifig ar an 2 Eanáir 2019 agus freagrófar fiosrúcháin chuig ainm@dcu.ie ina dhiaidh sin. <i> The team at ainm.ie would like to wish you a very <b>Happy Christmas and a prosperous New Year</b>. We will be back in the office on 2 January 2019 and will respond to enquiries sent to ainm@dcu.ie after that. </i> <br><br> 31 Iúil 2018 <b>Folúntais</b>: <ul> <li>- Cúntóir Taighde. <a href="https://www.dcu.ie/sites/default/files/hr/954_cuntoir_taighde.pdf" target="_blank"> Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a></li> <li>- Cúntóir Eagarthóireachta Taighde. <a href="https://www.dcu.ie/sites/default/files/hr/955_cuntoir_eagarthoireachta_taighde.pdf" target="_blank"> Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a></li> <li>- Eagarthóir Taighde. <a href="https://www.dcu.ie/sites/default/files/hr/956_eagarthoir_taighde.pdf" target="_blank"> Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a></li> </ul> Spriocdháta: an 17 Lúnasa 2018<br><br> <i> <b>Vacancies</b>: <ul> <li>- Research Assistant. <a href="https://www.dcu.ie/sites/default/files/hr/954_cuntoir_taighde.pdf" target="_blank"> More information&gt;&gt;</a></li> <li>- Editorial Research Assistant. <a href="https://www.dcu.ie/sites/default/files/hr/955_cuntoir_eagarthoireachta_taighde.pdf" target="_blank"> More information&gt;&gt;</a></li> <li>- Research Editor. <a href="https://www.dcu.ie/sites/default/files/hr/956_eagarthoir_taighde.pdf" target="_blank"> More information&gt;&gt;</a></li> </ul> Closing date: 17 August 2018 </i> <br><br> 28 Márta 2018 Taithí samhraidh le Fiontar &amp; Scoil na Gaeilge <a href="https://www.gaois.ie/download/2018-poist-samhraidh.pdf" target="_blank">Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a><br> Spriocdháta: an 18 Aibreán 2018 (meán lae)<br> <i> Summer vacancies with Fiontar &amp; Scoil na Gaeilge. <a href="https://www.gaois.ie/download/2018-poist-samhraidh.pdf" target="_blank">More information&gt;&gt;</a><br> Closing date: 18 April 2018 (noon) </i> <br><br> 23 Eanáir 2018 Comhaltacht Taighde PhD maidir le lámhscríbhinní de chuid Sheáin Mhic Mhathúna (1876-1949) á tairiscint ag Fiontar &amp; Scoil na Gaeilge. <a href="https://www.gaois.ie/download/2018-comhaltacht-taighde-fogra.pdf" target="_blank">Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a><br> Spriocdháta: an 23 Márta 2018<br> <i> PhD Research Fellowship with Fiontar &amp; Scoil na Gaeilge. <a href="https://www.gaois.ie/download/2018-comhaltacht-taighde-fogra.pdf" target="_blank">More information&gt;&gt;</a><br> Closing date: 23 March 2018 </i> <br><br> 03 Eanáir 2018 Folúntas in Fiontar &amp; Scoil na Gaeilge: Eagarthóir Taighde (conradh suas le 18 mí). <a href="https://www.gaois.ie/download/2018-foluntas-eagarthoir-taighde.pdf" target="_blank">Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a><br> Spriocdháta: an 19 Eanáir 2018<br> <i> Vacancy in Fiontar &amp; Scoil na Gaeilge: Research Editor (contract for up to 18 months). <a href="https://www.gaois.ie/download/2018-foluntas-eagarthoir-taighde.pdf" target="_blank">More information&gt;&gt;</a><br> Closing date: 19 January 2018 </i> <br><br> 22 Nollaig 2017 <b>Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise</b> daoibh ó fhoireann ainm.ie. Beimid ar ais san oifig ar an 3 Eanáir 2018 agus freagrófar fiosrúcháin chuig ainm@dcu.ie ina dhiaidh sin. <i> The team at ainm.ie would like to wish you a very <b>Happy Christmas and a prosperous New Year</b>. We will be back in the office on 3 January 2018 and will respond to enquiries sent to ainm@dcu.ie after that. </i> <br><br> 15 Nollaig 2017 Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach <a href="pdf/17.12.15-pr-beathai-nua.pdf" target="_blank">anseo</a>. <i> Several new biographies were recently added to the site. See <a href="pdf/17.12.15-pr-beathai-nua.pdf" target="_blank">here</a>. </i> <br><br> 17 Deireadh Fómhair 2017 Ár leithscéalta nach raibh suíomh ainm.ie ar fáil ar feadh tréimhse inné (16 DF). Bhain an t-éaradh le stoirm Ophelia. <i>Apologies that ainm.ie was not available for a period yesterday (16 Oct). This was due to storm Ophelia.</i> <br><br> 12 Meitheamh 2017 Tá <b>uasghrádú infreastruchtúir</b> ar siúl an tseachtain seo. Níor cheart go gcuirfeadh seo isteach ar an suíomh, ach má bhíonn deacracht ar bith agat, abair linn le do thoil. <i>We are carrying out an <b>infrastructural upgrade</b> this week. This should not affect the website, but if you encounter any issues, please let us know.</i> <br><br> 13 Eanáir 2017 <b>Suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie</b> - Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi ainm.ie a líonadh amach <a href="https://www.surveymonkey.com/r/Ainm2016BF">anseo</a>. Beidh sé ar fáil go dtí meán lae an 3 Feabhra 2017. <i><b>ainm.ie user survey</b> - Please complete a short survey (as Gaeilge) about ainm.ie <a href="https://www.surveymonkey.com/r/Ainm2016BF">here</a>. The survey will be available until noon 3 February 2017.</i> <br><br> 10 Eanáir 2017 Bhí fabht cumhachta i gceann de na hionaid sonraí anseo i DCU inné (an 9 Eanáir) a chuir isteach ar an nasc le freastalaí gréasáin Fiontar &amp; Scoil na Gaeilge (i.e. Ainm.ie, Dúchas.ie, Gaois.ie, Logainm.ie) ar feadh 105 nóiméad (idir :00 agus :00). Ár leithscéal faoi seo. <i> There was a power issue in one of DCU's datacentres yesterday (9 January) that caused a disruption to the connection to Fiontar &amp; Scoil na Gaeilge's web server (i.e. Ainm.ie, Dúchas.ie, Gaois.ie, Logainm.ie) for 105 minutes (between :00 and :00). We would like to apologise for this. </i> <br><br> 23 Nollaig 2016 <b>Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise</b> daoibh ó fhoireann ainm.ie. Beimid ar ais san oifig ar an 3 Eanáir 2017 agus freagrófar fiosrúcháin chuig ainm@dcu.ie ansin. <i> The team at ainm.ie would like to wish you a very <b>Happy Christmas and a prosperous New Year</b>. We will be back in the office on 3 January 2017 and will respond to enquiries sent to ainm@dcu.ie then. </i> <br><br> 21-November-2016 Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach <a href="pdf/16.11.21-PR-ainm-beathai-nua.pdf" target="_blank">anseo</a>. <i> Several new biographies were added to the site recently. See <a href="pdf/16.11.21-PR-ainm-beathai-nua.pdf" target="_blank">here</a>. </i> <br><br> 03 Deireadh Fómhair 2016 Folúntais in Fiontar agus Scoil na Gaeilge: Cúntóir Taighde (conradh suas le 24 mhí). <a href="https://www.gaois.ie/download/16.10.03-cuntoir-taighde.pdf" target="_blank">Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a><br> Cúntóir Eagarthóireachta Taighde (conradh suas le 24 mhí). <a href="https://www.gaois.ie/download/16.10.03-cuntoir-eagarthoireachta.pdf" target="_blank">Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a><br> Spriocdháta: 17 Deireadh Fómhair 2016<br> <i> Vacancies in Fiontar agus Scoil na Gaeilge: Assistant Researcher (contract for up to 24 months). <a href="https://www.gaois.ie/download/16.10.03-cuntoir-taighde.pdf" target="_blank">More information&gt;&gt;</a><br> Assistant Researcher Editor (contract for up to 24 months) <a href="https://www.gaois.ie/download/16.10.03-cuntoir-eagarthoireachta.pdf" target="_blank">More information&gt;&gt;</a><br> Closing date: 17 October 2016 </i> <br><br> 08 Meán Fómhair 2016 Blagmhír: <a href="https://www.gaois.ie/blg/ga/scealta-1916-beatha-agus-bas-i-ndiaidh-eiri-amach-na-casca/" target="_blank">Scéalta 1916: Beatha agus Bás i ndiaidh Éirí Amach na Cásca</a> <i> Blogpost <i>(as Gaeilge)</i>: <a href="https://www.gaois.ie/blg/ga/scealta-1916-beatha-agus-bas-i-ndiaidh-eiri-amach-na-casca/" target="_blank">Scéalta 1916: Beatha agus Bás i ndiaidh Éirí Amach na Cásca</a> </i> <br><br> 23 Nollaig 2015 Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise daoibh ó fhoireann ainm.ie agus go raibh míle maith agaibh as úsáid a bhaint as an suíomh i gcaitheamh 2015. Beimid ar ais san oifig ar an 4 Eanáir 2016. Freagrófar fiosrúcháin chuig ainm@dcu.ie ar fhilleadh dúinn <i> The team at ainm.ie would like to thank you for using the site during 2015 and wish you a very Happy Christmas and a prosperous New Year. We will be back in the office on 4 January 2016. We will respond to enquiries sent to ainm@dcu.ie upon our return. </i> <br><br> 16 Nollaig 2015 Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach <a href="pdf/15.12.16_PR_ainm_beathai_nua.pdf" target="_blank">anseo</a>. <i> Several new biographies were added to the site recently. See <a href="pdf/15.12.16_PR_ainm_beathai_nua.pdf" target="_blank">here</a>. </i> <br><br> 14 Nollaig 2015 Ár mbuíochas le gach duine a líon an suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie le déanaí. Comhghairdeas le <b>hAengus Finnegan, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí</b>, buaiteoir an chrannchuir. <i> Thank you to everyone who took part in the recent ainm.ie survey. Congratulations to <b>Aengus Finnegan in Athlone, Co. Westmeath</b>, winner of the draw. </i> <br><br> 19-November-2015 <newsitem from=" 19-November-2015 " till=" 11 Nollaig 2015 "> <b>Suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie</b> - Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi ainm.ie a líonadh amach <a href="https://www.surveymonkey.com/r/ainm2015">anseo</a>. Cuirfear ainm gach duine a luann a sheoladh ríomhphoist san áireamh i gcrannchur le haghaidh éarlais leabhair ar luach €150. Rithfear an crannchur ar an 11 Nollaig 2015. <i><b>ainm.ie user survey</b> - Please complete a short survey about ainm.ie <a href="https://www.surveymonkey.com/r/ainm2015">here</a>. The names of all respondents who give an email address will be entered in a draw for a €150 book token. The draw will take place on 11 December 2015.</i> <br><br> 15 Deireadh Fómhair 2015 Ní bheidh rochtain ar ainm.ie idir 13.00-13.30, 22 Deireadh Fómhair. Is i ngeall ar obair chothabhála riachtanach ar an bhfreastalaí an t-éaradh seirbhíse seo. Ár leithscéal faoi seo. <i> The ainm.ie website will not be accessible between 13.00-13.30, 22 October. This outage is due to essential maintenance work on the server. We would like to apologise for any inconvenience. </i> <br><br> 06 Deireadh Fómhair 2015 Folúntas: Cúntóir Taighde faoi oiliúint (conradh 6 mhí). <a href="https://www.gaois.ie/download/15.10.06-cuntoir-taighde-faoi-oiliuint.pdf" target="_blank">Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a> Spriocdháta ná 26 Deireadh Fómhair 2015. <i> Vacancy: Assistant Researcher in training (6 month contract). <a href="https://www.gaois.ie/download/15.10.06-cuntoir-taighde-faoi-oiliuint.pdf" target="_blank">More information&gt;&gt;</a> Deadline for receipt of applications is 26 October 2015. </i> <br><br> 24 Meán Fómhair 2015 Ní bheidh rochtain ar ainm.ie idir 13.00-13.30, 1 Deireadh Fómhair. Is i ngeall ar obair chothabhála riachtanach ar an bhfreastalaí an t-éaradh seirbhíse seo. Ár leithscéal faoi seo. <i> The ainm.ie website will not be accessible between 13.00-13.30, 1 October. This outage is due to essential maintenance work on the server. We would like to apologise for any inconvenience. </i> <br><br> 17 Meán Fómhair 2015 Ní bheidh rochtain ar ainm.ie idir 13.00-13.30, 24 Meán Fómhair. Is i ngeall ar obair chothabhála riachtanach ar an bhfreastalaí an t-éaradh seirbhíse seo. Ár leithscéal faoi seo. <i> The ainm.ie website will not be accessible between 13.00-13.30, 24 September. This outage is due to essential maintenance work on the server. We would like to apologise for any inconvenience. </i> <br><br> 15 Meán Fómhair 2015 Folúntas: Ríomhchláraitheoir Sonraí Cúnta (Páirtaimseartha). <a href="https://www.gaois.ie/download/15.09.14-riomhchlaraitheoir-sonrai-cunta.pdf" target="_blank">Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a> Spriocdháta ná 2 Deireadh Fómhair 2015. <i> Vacancy: Data Programming Assistant (Part-time). <a href="https://www.gaois.ie/download/15.09.14-riomhchlaraitheoir-sonrai-cunta.pdf" target="_blank">More information&gt;&gt;</a> Deadline for receipt of applications is 2 October 2015. </i> <br><br> 24 Lúnasa 2015 <newsitem from=" 24 Lúnasa 2015 " till=" 11 Meán Fómhair 2015 "> Folúntas: Eagarthóir Taighde. <a href="https://www.gaois.ie/download/15.08-eagarthoir-taighde.pdf" target="_blank">Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a> Spriocdháta ná 11 Meán Fómhair 2015. <i> Vacancy: Research Editor. <a href="https://www.gaois.ie/download/15.08-eagarthoir-taighde.pdf" target="_blank">More information&gt;&gt;</a> Deadline for receipt of applications is 11 September 2015. </i> <br><br> 16 Iúil 2015 Fáilte chuig suíomh nua ainm.ie. Tá an suíomh nua seo iomlán freagrúil, rud a chinntíonn gurb ionann eispéireas úsáideoirí is cuma cén gléas atá in úsáid acu. <i> Welcome to the new ainm.ie website. This new website is fully responsive, which ensures users have the same experience regardless of what device they are using. </i> <br><br> 20 Aibreán 2015 Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach <a href="pdf/15.04.20_PR_ainmGA.pdf" target="_blank">anseo</a>. <i> Several new biographies were added to the site recently. See <a href="pdf/15.04.20_PR_ainmGA.pdf" target="_blank">here</a>. </i> <br><br> 12 Márta 2015 <newsitem from=" 12 Márta 2015 " till=" 16 Márta 2015 "> Ní bheidh rochtain ar ainm.ie idir 17.30-17.40, 16 Márta. Is i ngeall ar obair riachtanach uasghrádaithe an t-éaradh seirbhíse seo. Ár leithscéal faoi seo. <i> The ainm.ie website will not be accessible between 17.30-17.40 on the 16th of March. This outage is due to essential upgrade works. We would like to apologise for this. </i> <br><br> 13 Feabhra 2015 Ár mbuíochas le gach duine a líon an suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie le déanaí. Comhghairdeas le <b>Cormac Ó Riain, i dTamhlacht, BÁC</b>, buaiteoir an chrannchuir. <i> Thank you to everyone who took part in the recent ainm.ie survey. Congratulations to <b>Cormac Ó Riain in Tallaght, Dublin</b>, winner of the draw. </i> <br><br> 15 Eanáir 2015 <newsitem from=" 15 Eanáir 2015 " till=" 06 Feabhra 2015 "> <b>Suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie</b> - Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi ainm.ie a líonadh amach <a href="https://www.surveymonkey.com/s/ainm2014">anseo</a>. Cuirfear ainm gach duine a luann a sheoladh ríomhphoist san áireamh i gcrannchur le haghaidh éarlais leabhair ar luach €150. Rithfear an crannchur ar 6 Feabhra 2015. <i><b>ainm.ie user survey</b> - Please complete a short survey about ainm.ie <a href="https://www.surveymonkey.com/s/ainm2014">here</a>. The names of all respondents who give an email address will be entered in a draw for a €150 book token. The draw will take place on 6 February 2015.</i> <br><br> 23 Nollaig 2014 Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise daoibh ó fhoireann ainm.ie agus go raibh míle maith agaibh as úsáid a bhaint as an suíomh i gcaitheamh 2014. Beimid ar ais san oifig ar 5 Eanáir 2015. Freagrófar fiosrúcháin chuig ainm@dcu.ie ar fhilleadh dúinn <i> The team at ainm.ie would like to thank you for using the site during 2014 and wish you a very Happy Christmas and a prosperous New Year. We will be back in the office on 5 January 2015. We will respond to enquiries sent to ainm@dcu.ie upon our return. </i> <br><br> 10 Nollaig 2014 Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach <a href="http://ainm.ie/Timeline.aspx?Year=2013">anseo</a>. <i> Several new biographies were added to the site recently. See <a href="http://ainm.ie/Timeline.aspx?Year=2013">here</a>. </i> <br><br> 09 Deireadh Fómhair 2014 Folúntas: Cúntóir Teicniúil Páirtaimseartha. <a href="https://www.gaois.ie/download/14.10.09-fiontar-cuntoir-teicniuil-pairtaimseartha.pdf" target="_blank">Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a> Spriocdháta ná 31 Deireadh Fómhair 2014. <i> Vacancy: Part-time Technical Assistant. <a href="https://www.gaois.ie/download/14.10.09-fiontar-cuntoir-teicniuil-pairtaimseartha.pdf" target="_blank">More information&gt;&gt;</a> Deadline for receipt of applications is 31 October 2014. </i> <br><br> 25 Meán Fómhair 2014 Folúntais: Cúntóirí Eagarthóireachta Taighde (3 phost). <a href="pdf/14.09.25_cuntoiri_eag_taighde_sonruchan.pdf" target="_blank">Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a> Spriocdháta ná 17 Deireadh Fómhair 2014. <i> Vacancies: Assistant Research Editors (3 positions). <a href="pdf/14.09.25_cuntoiri_eag_taighde_sonruchan.pdf" target="_blank">More information&gt;&gt;</a> Deadline for receipt of applications is 17 October 2014. </i> <br><br> 03 Iúil 2014 <newsitem from=" 03 Iúil 2014 " till=" 17 Iúil 2014 "> Folúntas: Poist Samhraidh. <a href="pdf/14.07.03_poist_samhraidh.pdf" target="_blank">Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a> Spriocdháta ná 17 Iúil 2014. <i> Vacancy: Summer vacancies. <a href="pdf/14.07.03_poist_samhraidh.pdf" target="_blank">More information&gt;&gt;</a> Deadline for receipt of applications is 17 July 2014. </i> <br><br> 05 Meitheamh 2014 Tá ardán nua, <a href="https://www.gaois.ie/ga/" target="_blank">gaois.ie</a>, seolta ag Fiontar DCU chun acmhainní teanga agus téarmaíochta Gaeilge a sholáthar ar líne. Tá an corpas comhthreomhar ParaDocs ar fáil ar <a href="https://www.gaois.ie/ga/" target="_blank">gaois.ie</a> anois. Cuirfear tuilleadh áiseanna agus acmhainní ar fáil ar <a href="https://www.gaois.ie/ga/" target="_blank">gaois.ie</a> de réir a chéile. <i> A new platform, <a href="https://www.gaois.ie/en/" target="_blank">gaois.ie</a>, has been launched by Fiontar DCU to provide language and terminology resources for Irish on-line. The parallel corpus, ParaDocs, is now available on <a href="https://www.gaois.ie/en/" target="_blank">gaois.ie</a>. Further tools and resources will be made available on <a href="https://www.gaois.ie/en/" target="_blank">gaois.ie</a> in the future. </i> <br><br> 21 Bealtaine 2014 Ar thug tú cuairt ar shuíomh nua <a href="https://www.logainm.ie/ga/" target="_blank">logainm.ie</a>, a seoladh ar 16 Bealtaine? <i> Have you visited the new <a href="https://www.logainm.ie/en/" target="_blank">logainm.ie</a> website which was launched on 16 May? </i> <br><br> 20 Bealtaine 2014 <newsitem from=" 20 Bealtaine 2014 " till=" 05 Meitheamh 2014 "> Folúntas: Cúntóir Eagarthóireachta Taighde. <a href="pdf/14.05.20_Cuntoir_eag_sonruchan.pdf" target="_blank">Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a> Spriocdháta ná 6 Meitheamh 2014. <i> Vacancy: Assistant Research Editor. <a href="pdf/14.05.20_Cuntoir_eag_sonruchan.pdf" target="_blank">More information&gt;&gt;</a> Deadline for receipt of applications is 6 June 2014. </i> <br><br> 06 Bealtaine 2014 <newsitem from=" 06 Bealtaine 2014 " till=" 20 Bealtaine 2014 "> Folúntais: Intéirneachtaí Taighde (6 phost). <a href="pdf/inteirneachtai2014_sonruchan.pdf" target="_blank">Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a> Spriocdháta ná 23 Bealtaine 2014. <i> Vacancies: Research Internships (6 positions). <a href="pdf/inteirneachtai2014_sonruchan.pdf" target="_blank">More information&gt;&gt;</a> Deadline for receipt of applications is 23 May 2014. </i> <br><br> 27 Márta 2014 Is féidir clárú anois <a href="http://www.bisa-web.org/registration" target="_blank">anseo</a> do chomhdháil bhliantúil agus imeacht oiliúna BISA a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath ar an 16/17 Bealtaine. Cúis áthais do BISA a bheith ag obair i gcomhar le Fiontar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i mbliana leis an gcomhdháil a eagrú. <a href="pdf/BISA_fogra.pdf" target="_blank">Tuilleadh eolais</a>. <i> Registration is <a href="http://www.bisa-web.org/registration" target="_blank">now open</a> for BISA's annual conference and training event which is taking place in Dublin on 16th and 17th May. This year, BISA is delighted to be teaming up with Fiontar, Dublin City University who are generously hosting the conference. <a href="pdf/BISA_fogra.pdf" target="_blank">More information</a>. </i> <br><br> 24 Márta 2014 Ba mhaith linn buíochas a ghabháil libh as an suirbhé úsáideoirí a fhreagairt. Tháinig go leor moltaí maithe as agus aiseolas fónta. Cliceáil <a href="pdf/fogra_suirbhe_ainmGA.pdf" target="_blank">anseo »</a> do thuilleadh eolais faoin aiseolas a fuarthas. <i> We would like to thank you for taking part in our survey. We received a number of good suggestions and positive feedback. Please click <a href="pdf/fogra_suirbhe_ainmEN.pdf" target="_blank">here »</a> for further information about the feedback received. </i> <br><br> 14 Márta 2014 <newsitem from=" 14 Márta 2014 " till=" 24 Márta 2014 "> Cruthaíodh naisc idir <a href="http://logainm.ie/" target="_blank">logainm.ie</a> agus ainm.ie le deireanas. Nasctar logainmeacha le háiteanna breithe daoine ar ainm.ie. Féach Béal Feirste, mar shampla: <a href="https://www.logainm.ie/118005.aspx" target="_blank">https://www.logainm.ie/118005.aspx</a>. <i> Links have recently been created between <a href="http://logainm.ie/" target="_blank">logainm.ie</a> and ainm.ie. Placenames are linked with the birthplaces of subjects in ainm.ie. See Belfast, for example: <a href="https://www.logainm.ie/118005.aspx" target="_blank">https://www.logainm.ie/118005.aspx</a>. </i> <br><br> 18 Nollaig 2013 Sheol an tAire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaoich <a href="http://duchas.ie/ga" target="_blank">www.duchas.ie</a>, tionscadal digitithe Chnuasach Bhéaloideas Éireann, go hoifigiúil ar 17 Nollaig. <a href="pdf/13.12.18_Duchas_pr.pdf" target="_blank">Tuilleadh eolais</a>. <i> Minister of State Dinny McGinley officially launched the new website <a href="http://duchas.ie/en" target="_blank">www.duchas.ie</a>, a project to digitize the National Folklore Collection, on the 17th December. <a href="pdf/13.12.18_Duchas_pr_EN.pdf" target="_blank">More information</a>. </i> <br><br> 13 Nollaig 2013 Tá deich mbeatha nuascríofa ar fáil anois ar ainm.ie agus iad scríofa ag <a href="https://www.ainm.ie/Info.aspx?Topic=participants.ga">grúpa comheagarthóirí</a> nua: an Dr Regina Uí Chollatáin, an Dr Lillis Ó Laoire, an Dr Fionntán de Brún agus Mártan Ó Ciardha. Chomh maith leis sin, rinneadh clibeáil ar na páirtithe polaitiúla agus ar na slite beatha sna beathaí uile. Tuilleadh eolais faoi na forbairtí is deireanaí ar ainm.ie ar fáil <a href="pdf/13.12.03_PR_ainmGA.pdf" target="_blank">anseo</a>. <i> Ten newly composed biographies are now available on ainm.ie and were written by a new <a href="https://www.ainm.ie/Info.aspx?Topic=participants.en">group of co-editors</a>: Dr. Regina Uí Chollatáin, Dr. Lillis Ó Laoire, Dr. Fiontán de Brún and Mártan Ó Ciardha. Additionally, political parties and occupations have now been tagged in all biographies. Further information about the most recent developments on ainm.ie is available <a href="pdf/13.12.03_PR_ainmEN.pdf" target="_blank">here</a>. </i> <br><br> 05 Nollaig 2013 Ár mbuíochas le gach duine a líon an suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie le déanaí. Comhghairdeas le hEoghan Ó Riada, in Indreabhán, Co. na Gaillimhe, buaiteoir an chrannchuir. <i> Thank you to everyone who took part in the recent ainm.ie survey. Congratulations to Eoghan Ó Riada in Inverin, Co. Galway, winner of the draw. </i> <br><br> 03 Nollaig 2013 Tá deich mbeatha nuascríofa ar fáil anois ar Ainm.ie. Mar aon leis seo, tá clibeáil déanta anois ar na <a href="https://www.ainm.ie/Tags.aspx?Type=party">páirtithe polaitíochta</a> agus ar na <a href="https://www.ainm.ie/Tags.aspx?Type=occupation">slite beatha</a> a luaitear sa 1,715 beatha atá in ainm.ie. <i> Ten newly composed biographies are now available on Ainm.ie: <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3054">Domhnall Ó Cearbhaill (1891–1963)</a>, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3055">Dara Beag Ó Fáthartaigh (1920–2012)</a>, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3056">Dónal Ó Liatháin (1934–2008)</a>, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3057">Seán Óg Ó Ceallacháin (1923–2013)</a>, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3058">Robert Anthony Welch (1947–2013)</a>, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3059">Caitlín Uí Mhaoileoin (1940–2012)</a>, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3060">Diarmuid Ó Cearbhaill (1929–2012)</a>, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3061">Páidí Ó Sé (1955–2012)</a>, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3062">Proinsias Ó Conluain (1919–2013)</a> agus <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3063">Ken Nilsen (1947–2012)</a>. In addition, <a href="https://www.ainm.ie/Tags.aspx?Type=party">political parties</a> and <a href="https://www.ainm.ie/Tags.aspx?Type=occupation">occupations</a> have now been tagged in all 1,715 biographies in ainm.ie. </i> <br><br> 27-November-2013 <newsitem from=" 27-November-2013 " till=" 13 Nollaig 2013 "> Folúntais: Eagathóirí Taighde (2 phost). <a href="pdf/eag_taighde2013_sonruchan.pdf" target="_blank">Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a> Spriocdháta ná 13 Nollaig 2013. <i> Vacancies: Research Editors (2 positions). <a href="pdf/eag_taighde2013_sonruchan.pdf" target="_blank">More information&gt;&gt;</a> Deadline for receipt of applications is 13 December 2013. </i> <br><br> 08-November-2013 <newsitem from=" 08-November-2013 " till=" 27-November-2013 "> <b>Suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie</b> - Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi ainm.ie a líonadh amach <a href="https://www.surveymonkey.com/s/5WQ7DZP">anseo</a>. Cuirfear ainm gach duine a luann a sheoladh ríomhphoist san áireamh i gcrannchur le haghaidh éarlais leabhair ar luach €150. Rithfear an crannchur ar an 27 Samhain 2013. <i><b>ainm.ie user survey</b> - Please complete a short survey about ainm.ie <a href="https://www.surveymonkey.com/s/5WQ7DZP">here</a>. The names of all respondents who give an email address will be entered in a draw for a €150 book token. The draw will take place on 27 November 2013.</i> <br><br> 20 Meán Fómhair 2013 Is mian le Fiontar a fhógairt go ndéanfar Comhdháil Bhliantúil BISA (British and Irish Sound Archives) a óstáil ar an 16/17 Bealtaine 2014, in DCU. <a href="http://www.bisa-web.org/bisa-conference-2014-dates-and-location-confirmed-16th-17th-may-dublin" target="_blank">Tuilleadh eolais&gt;&gt;</a> <i> Fiontar is pleased to announce that it will host the BISA (British and Irish Sound Archives) Conference on 16/17 May 2014 in DCU. <a href="http://www.bisa-web.org/bisa-conference-2014-dates-and-location-confirmed-16th-17th-may-dublin" target="_blank">More information&gt;&gt;</a> </i> <br><br> 02 Meán Fómhair 2013 Ní bheidh rochtain ar ainm.ie idir 20.00-20.30, 3 Meán Fómhair. Is i ngeall ar obair riachtanach uasghrádaithe an t-éaradh seirbhíse seo. Ár leithscéal faoi seo. <i> The ainm.ie website will not be accessible between 20.00-20.30 on the 3rd of September. This outage is due to essential upgrade works. We would like to apologise for this. </i> <br><br> 01 Iúil 2013 Tá an staidéar ‘Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE’, tiomsaithe ag Fiontar, DCU agus foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht, ar fáil ar líne anois mar pdf. Íoslódáil <a href="pdf/tearmaiocht_don_aontas_eorpach.pdf" target="_blank">anseo</a> é. <a href="http://www.focal.ie/pdf/13.04.04_preasraiteas_IATE_GA.pdf" target="_blank">Preasráiteas&gt;&gt;</a>; <a href="http://www.focal.ie/pdf/2013_bileog_eolais_IATE_GA.pdf" target="_blank">Bileog eolais&gt;&gt;</a> <i> The study ‘Terminology for the European Union. The Irish Experience: The GA IATE Project’, compiled by Fiontar, DCU and published by Cló Iar-Chonnacht, is now available online. Download it <a href="pdf/terminology_for_the_european_union.pdf" target="_blank">here</a>. <a href="http://www.focal.ie/pdf/13.04.04_preasraiteas_IATE_EN.pdf" target="_blank">Press release&gt;&gt;</a>; <a href="http://www.focal.ie/pdf/2013_info_leaflet_IATE_EN.pdf" target="_blank">Information leaflet&gt;&gt;</a> </i> <br><br> 16 Bealtaine 2013 Tá dhá bheatha nuascríofa ar fáil ar Ainm.ie: <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3052">Méadhbh Conway-Piskorski (1929–2013)</a>, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3053">Éamon Óg de Buitléar (1930–2013)</a> <i> Two newly composed biographies are now available at Ainm.ie: <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3052">Méadhbh Conway-Piskorski (1929–2013)</a>, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3053">Éamon Óg de Buitléar (1930–2013)</a> </i> <br><br> 24 Aibreán 2013 Bunaíodh painéal comheagarthóirí in Eanáir 2013 chun beathaí nua a scríobh agus eolas a chur chuig Fiontar, DCU maidir le beathaí a bheidh le nuashonrú: <a href="https://www.ainm.ie/Info.aspx?Topic=participants.ga" target="_blank">Tuilleadh eolais.</a> <i> A panel of joint editors was established in January 2013 to write new biographies and to provide Fiontar, DCU with information regarding biographies to be updated: <a href="https://www.ainm.ie/Info.aspx?Topic=participants.en" target="_blank">More information</a> </i> <br><br> 17 Aibreán 2013 Tá staidéar nua <i>Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE</i> tiomsaithe ag Fiontar, DCU agus foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht. Ceannaigh <a href="https://www.cic.ie/2087-product-t%C3%A9arma%C3%ADocht-don-aontas-eorpach-taith%C3%AD-na-h%C3%A9ireann-tionscadal-ga-iate-by-caoilfhionn-nic-ph%C3%A1id%C3%ADn-fionnuala-cloke-%C3%BAna-bhreathnac" target="_blank">anseo</a> é. <a href="http://www.focal.ie/pdf/13.04.04_preasraiteas_IATE_GA.pdf" target="_blank">Preasráiteas&gt;&gt;</a>; <a href="http://www.focal.ie/pdf/2013_bileog_eolais_IATE_GA.pdf" target="_blank">Bileog eolais&gt;&gt;</a> <i> A new study <i>Terminology for the European Union. The Irish Experience: The GA IATE Project</i> was compiled by Fiontar, DCU and published by Cló Iar-Chonnacht. Buy it <a href="https://www.cic.ie/2087-product-t%C3%A9arma%C3%ADocht-don-aontas-eorpach-taith%C3%AD-na-h%C3%A9ireann-tionscadal-ga-iate-by-caoilfhionn-nic-ph%C3%A1id%C3%ADn-fionnuala-cloke-%C3%BAna-bhreathnac" target="_blank">here</a>. <a href="http://www.focal.ie/pdf/13.04.04_preasraiteas_IATE_EN.pdf" target="_blank">Press release&gt;&gt;</a>; <a href="http://www.focal.ie/pdf/2013_info_leaflet_IATE_EN.pdf" target="_blank">Information leaflet&gt;&gt;</a> </i> <br><br> 20 Márta 2013 Ba mhaith linn buíochas a ghabháil libh as an suirbhé úsáideoirí a líonadh. Tháinig go leor moltaí maithe as agus aiseolas fónta. Cliceáil <a href="pdf/fogra%20suirbhe%20ainmGA.pdf" target="_blank">anseo »</a> do thuilleadh eolais faoin aiseolas a fuarthas. <i> We would like to thank you for taking part in our survey. We received a number of good suggestions and positive feedback. Please click <a href="pdf/fogra%20suirbhe%20ainmEN.pdf" target="_blank">here »</a> for further information about the feedback received. </i> <br><br> 08 Márta 2013 <b>Comhaltachtaí Taighde PhD (2013–16):</b> Tá líon teoranta comhaltachtaí lánaimseartha taighde (ar €16,000 sa bhliain móide táillí) á dtairiscint ag Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Sonrúchán iomlán ar fáil <a href="pdf/comhaltachtai2013_sonruchan.pdf" target="blank">anseo</a>. Spriocdháta: 17 Bealtaine 2013. <br><br> 27 Feabhra 2013 D'fhéadfadh nach mbeidh rochtain ar an suíomh seo ó 7pm inniu (27 Feabhra, am na hÉireann) ar feadh tréimhse. Is i ngeall ar obair riachtanach uasghrádaithe in DCU an t-éaradh seirbhíse féideartha seo. Gabhaigí ár leithscéal as seo. <i> This site may not be accessible from 7pm today (27 February, Irish time) for a period. This potential outage is due to essential upgrade works in DCU. Please accept our apologies. </i> <br><br> 27 Feabhra 2013 Bhí an suíomh seo as feidhm idir 10.30am agus 1pm inniu (27 Feabhra, am na hÉireann) mar gheall ar fhadhb líonra in DCU, mar a n-óstáiltear an suíomh. Tá cúis na faidhbe réitithe anois. Gabhaigí ár leithscéal as seo. <i> This site was unavailable between 10.30am and 1pm today (27 February, Irish time) due to a network problem in DCU, where the site is hosted. The cause of the problem has now been resolved. Please accept our apologies. </i> <br><br> 19 Feabhra 2013 Seoladh leabhair: <a href="pdf/TitimAgusEiri_PRGaeilge.pdf" target="blank"><u><i>Titim agus Éirí</i>»</u></a>, scéal an bheathaisnéisí, Diarmuid Breathnach. <i> Book launch: <a href="pdf/TitimAgusEiri_PRBearla.pdf" target="_blank"><u>Titim agus Éirí»</u></a>, the story of biographer, Diarmuid Breathnach. </i> <br><br> 11 Feabhra 2013 Tá <a href="https://www.logainm.ie" target="_blank">logainm.ie</a> agus <a href="https://www.ainm.ie" target="_blank">ainm.ie</a> ar ghearrliosta do ghradam "Digital Humanities Awards 2012" sa chatagóir "Best DH project for public audiences". Tugaigí vóta dóibh, más maith libh - agus féachaigí na hacmhainní daonnachtaí digiteacha eile atá luaite: <a href="http://dhawards.org/dhawards2012/voting/" target="_blank">dhawards.org/dhawards2012/voting</a>. <i> <a href="https://www.logainm.ie" target="_blank">logainm.ie</a> and <a href="https://www.ainm.ie" target="_blank">ainm.ie</a> have been shortlisted for the "Digital Humanities Awards 2012" in the category "Best DH project for public audiences". Give them a vote, if you like - and have a look at the other digital humanities projects: <a href="http://dhawards.org/dhawards2012/voting/" target="_blank">dhawards.org/dhawards2012/voting</a>. </i> <br><br> 01 Feabhra 2013 Tá beatha nuascríofa, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3051">Rolf Baumgarten (1936–2012)</a> ar fáil ar ainm.ie anois. <i> A newly composed biography, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3051">Rolf Baumgarten (1936–2012)</a> is now available at ainm.ie. </i> <br><br> 24 Eanáir 2013 Ár mbuíochas le gach duine a líon an suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie le déanaí. Comhghairdeas le Lillis Ó Laoire i nGaillimh, buaiteoir an chrannchuir. <i> Thank you to everyone who took part in the recent ainm.ie survey. Congratulations to Lillis Ó Laoire in Galway, winner of the draw. </i> <br><br> 09 Eanáir 2013 Tá beatha nuascríofa amháin, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3050">Diarmuid Ó Donnchadha (1930–2012)</a>, agus dhá bheatha athbhreithnithe, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=1187">Maitias Ó Conmhidhe (1766–1842)</a> agus <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=787">Seán Pádraig Ó Séaghdha (1887–1971)</a> ar fáil ar ainm.ie anois. <i> One newly composed biography, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3050">Diarmuid Ó Donnchadha (1930–2012)</a>, and two revised biographies, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=1187">Maitias Ó Conmhidhe (1766–1842)</a> and <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=787">Seán Pádraig Ó Séaghdha (1887–1971)</a> are now available at ainm.ie. </i> <br><br> 11 Nollaig 2012 <b>Suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie</b> - Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi focal.ie a líonadh amach <a href="https://www.surveymonkey.com/s/9FPMXVH">anseo</a>. Cuirfear ainm gach duine a luann a sheoladh ríomhphoist san áireamh i gcrannchur le haghaidh éarlais leabhar ar luach €150. Rithfear an crannchur ar 4 Eanáir 2013. <i><b>ainm.ie user survey</b> - Please complete a short survey about ainm.ie <a href="https://www.surveymonkey.com/s/9FPMXVH">here</a>. The names of all respondents who give an email address will be entered in a draw for a €150 book token. The draw will take place on 4 January 2013.</i> <br><br> 26 Deireadh Fómhair 2012 Cluichí oideachais ar fáil do dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile ar logainm.ie, féach preasráiteas <a href="https://www.logainm.ie/pdf/12.10.15_FIONTAR_Preasraiteas.pdf">anseo.</a> <i>Educational games for primary and post-primary pupils available on logianm.ie, see press release <a href="https://www.logainm.ie/pdf/12.10.15_FIONTAR_PressRelease.pdf">here.</a></i> <br><br> 26 Deireadh Fómhair 2012 Cluichí oideachais ar fáil do dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile ar logainm.ie, féach preasráiteas <a href="https://www.logainm.ie/pdf/12.10.15_FIONTAR_Preasraiteas.pdf">anseo.</a> <i>Educational games for primary and post-primary pupils available on logianm.ie, see press release <a href="https://www.logainm.ie/pdf/12.10.15_FIONTAR_PressRelease.pdf">here. </a></i> <br><br> 10 Deireadh Fómhair 2012 Tá dhá bheatha nuascríofa ar fáil ar Ainm.ie. <i>Two newly composed biographies are now available at Ainm.ie: </i> <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3048">Maighréad Uí Chonmhidhe (1898–1974)</a>, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3049">Micheál Ó hEidhin (1938–2012) </a> <br><br> 04 Iúil 2012 <newsitem from=" 04 Iúil 2012 " till=" 01 Lúnasa 2012 "> Tá seacht mbeatha nuascríofa ar fáil ar Ainm.ie. <i>Seven newly composed biographies are now available at Ainm.ie:</i> <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3041">Tomás Ó Gríofa (1829–1896)</a>, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3046">Breandán Mac Cnáimhsí (1921–2011)</a>, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3045">Micheál Ó Bréartúin (1930–2011)</a>, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3043">Dáithí Ó hÓgáin (1949–2011)</a>, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3042">Muiris Ó Rócháin (1944–2011)</a>, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3047">Pearse Hutchinson (1927–2012)</a>, <a href="https://www.ainm.ie/Bio.aspx?ID=3044">Eoghan Ó hAnluain (1938–2012)</a> <br><br> 08 Bealtaine 2012 <newsitem from=" 08 Bealtaine 2012 " till=" 08 Bealtaine 2012 "> Tá baol ann nach mbeidh rochtain ar shuíomh ainm.ie ar feadh tréimhsí Dé Máirt 8 Bealtaine. Is i ngeall ar oibreacha uasghrádaithe riachtanacha an t-éaradh seirbhíse féideartha seo. Ár leithscéal faoi seo. <i>ainm.ie may not be accessible at times on Tuesday 8 May. This potential outage is to facilitate essential upgrade work. We would like to apologise for this.</i> <br><br> 23 Aibreán 2012 <newsitem from=" 23 Aibreán 2012 " till=" 01 Bealtaine 2012 "> Tá baol ann nach mbeidh rochtain ar shuíomh ainm.ie ar feadh tréimhsí Dé Luain 30 Aibreán. Is i ngeall ar oibreacha uasghrádaithe riachtanacha an t-éaradh seirbhíse féideartha seo. Ár leithscéal faoi seo. <i>ainm.ie may not be accessible at times on Monday 30 April. This potential outage is to facilitate essential upgrade work. We would like to apologise for this.</i> <br><br> 12 Aibreán 2012 <newsitem from=" 12 Aibreán 2012 " till=" 14 Aibreán 2012 "> Tá baol ann nach mbeidh rochtain ar shuíomh ainm.ie ar feadh tréimhsí Dé hAoine 13 Aibreán. Is i ngeall ar oibreacha uasghrádaithe riachtanacha an t-éaradh seirbhíse féideartha seo. Ár leithscéal faoi seo. <i>ainm.ie may not be accessible at times on Friday 13 April. This potential outage is to facilitate essential upgrade work. We would like to apologise for this.</i> <br><br> 30 Nollaig 2011 <newsitem from=" 30 Nollaig 2011 " till=" 31 Nollaig 2011 "> Ní raibh rochtain ar shuíomh ainm.ie ar feadh tréimhse ama idir agus inné. Is i ngeall ar oibreacha uasghrádaithe riachtanacha an t-éaradh seirbhíse seo. Ár leithscéal faoi seo. <i>ainm.ie was not be accessible for a period of time between and yesterday. This outage is to facilitate essential upgrade work. We would like to apologise for this.</i> <br><br> 15 Nollaig 2011 <newsitem from=" 15 Nollaig 2011 " till=" 30 Nollaig 2011 "> Ní bheidh rochtain ar shuíomh ainm.ie ar feadh tréimhse ama idir agus ar 29 Nollaig. Is i ngeall ar oibreacha uasghrádaithe riachtanacha an t-éaradh seirbhíse seo. Ár leithscéal faoi seo. <i>ainm.ie will not be accessible for a period of time between and on 29 December. This outage is to facilitate essential upgrade work. We would like to apologise for this.</i> <br><br> 05 Nollaig 2011 <newsitem from=" 05 Nollaig 2011 " till=" 05 Eanáir 2012 "> Nuachtlitir na dtionscadal, Eagrán 2 ar fáil <a href="http://us2.campaign-archive2.com/?u=e97ba4fec1f498c9008476e01&amp;id=675184071c&amp;e=6e3788b4c1">[anseo »]</a>. <i>Projects newsletter, Issue 2 available <a href="http://us2.campaign-archive2.com/?u=e97ba4fec1f498c9008476e01&amp;id=675184071c&amp;e=6e3788b4c1">[here »]</a>.</i> <br><br> 03-November-2011 <newsitem from=" 03-November-2011 " till=" 04-November-2011 "> Déanfar cur i láthair ar an suíomh beathaisnéisí Gaeilge www.ainm.ie ag Oireachtas na Samhna, Dé hAoine ag 4pm sa Seomra Onóra, Leibheál 1, INEC, Cill Airne. <i>There will be a presentation on the Irish-language biographies Web site www.ainm.ie at Oireachtas na Samhna,this Friday at 4pm in Seomra Onóra, Level 1, INEC, Killarney.</i> <br><br> 13 Deireadh Fómhair 2011 <newsitem from=" 13 Deireadh Fómhair 2011 " till=" 01 Nollaig 2011 "> Seolta ar Lá Samhna 2011. <a href="pdf/2011.11.01-ainm.ie-preasraiteas.pdf">[Preasráiteas »]</a>. <i>Launch on 1 November 2011. <a href="pdf/2011.11.01-ainm.ie-press-statement.pdf">[Press release »]</a>.</i> <br><br>