Céimeanna na hoibre

Céim 1 (2009–2011)

Ba é sprioc Chéim 1 rochtain éasca ar an taisce eolais seo a dheimhniú trí dhigitiú an ábhair bhunaidh agus é a fhoilsiú ar líne. Cuireann na saoráidí breise cuardaigh agus brabhsála ar chumas an úsáideora an saothar mór taighde seo a chíoradh ar bhealaí úra ilghnéitheacha.

Is iad seo thíos na príomhthascanna a cuireadh i gcrích:

 1. Scanadh na himleabhair ar fad agus athraíodh go formáid théacsach iad.
 2. Rinneadh profú ar na leaganacha digiteacha.
 3. Cruthaíodh bunachar sonraí sealadach chun na beathaisnéisí nuascríofa a léiriú i bhformáid shimplí téacs agus cuireadh ar fáil ar líne é ar an 22 Márta 2010. Cuireadh grianghraif, a fuarthas ó ghaolta nó ó chairde na ndaoine atá faoi chaibidil iontu, le cuid de na beathaí.
 4. Cruthaíodh comhéadan eagarthóireachta agus suíomh gréasáin nua chun na beathaí ar fad a léiriú agus cuireadh saoráidí breise cuardaigh agus brabhsála leis an mbunachar/suíomh gréasáin. Sheol Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD, Aire Stáit na Gaeltachta, www.ainm.ie go poiblí ar an 1 Samhain 2011 i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.
 5. Rinneadh nuashonrú ar 532 beatha trí cheartúcháin agus faisnéis nua a chur i bhfeidhm orthu.
 6. Cuireadh 50 beathaisnéis nuascríofa nach raibh foilsithe cheana leis an suíomh.
 7. Rinneadh eagarthóireacht/cóirú ar na beathaisnéisí ar fad lena bhfoilsiú anseo.
 8. Rinneadh clibeáil ar ainmneacha daoine, logainmneacha, saothair, míreanna a bhaineann le Conradh na Gaeilge agus institiúidí oideachais.
 9. Cruthaíodh bosca eolais le haghaidh gach beathaisnéis inar cuireadh na sonraí seo a leanas (má tá siad ar eolas): ainm eile, inscne, scoil, ardoideachas agus áit bhreithe.
 10. Cuireadh acmhainní breise eolais leis an suíomh.
 11. Cuireadh clár iomlán na mbeathaisnéisí (idir shean agus nua) ar an suíomh mar aon le hagallamh leis na húdair (dhá chomhad fuaime).

Seoladh www.ainm.ie - Samhain 2011

(Clé go deas, ar chúl): An Dr Peadar Ó Flatharta, Fiontar, DCU; An Dr Gearóid Ó Cleircín, Fiontar, DCU; An Dr Caoilfhionn Nic Pháidín, Fiontar, DCU; An Dr Brian Ó Raghallaigh, Fiontar, DCU.

(Clé go deas, chun tosaigh): Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD, Aire Stáit na Gaeltachta; Máire Ní Mhurchú, údar Beathaisnéis; Diarmuid Breathnach, údar Beathaisnéis; Micheál Ó Conghaile, Cló Iar-Chonnacht.

Céim 2 (2012–2013)

Ba iad spriocanna Chéim 2 (i) cúram agus forbairt leanúnach a dhéanamh ar an acmhainn ar líne; (ii) leanúnachas léann na mbeathaisnéisí Gaeilge a chinntiú agus (iii) socruithe cuí a dhéanamh maidir le foilsiú an ábhair ar bhonn leanúnach. Is iad seo thíos na príomhthascanna a cuireadh i gcrích:

 1. Bunaíodh coiste stiúrtha agus cuireadh modhanna oibre le chéile maidir le scríobh beathaí nua agus nuashonrú beathaí.
 2. Bunaíodh painéal comheagarthóirí i mí Eanáir 2013 chun beathaí nua a scríobh agus eolas a chur chuig Fiontar (Fiontar & Scoil na Gaeilge anois) maidir le beathaí ar gá nuashonrú a dhéanamh orthu.
 3. Cuireadh 24 beathaisnéis nuascríofa nach raibh foilsithe cheana leis an suíomh.
 4. Rinneadh nuashonrú ar 47 beatha i bhfianaise faisnéise a sheol na bunúdair, na comheagarthóirí agus an pobal chuig Fiontar.
 5. Cuireadh slite beatha na n-ábhar beathaí sa bhosca eolais.
 6. Rinneadh clibeáil de láimh ar bhailte fearainn in 562 beatha agus rinneadh clibeáil uathoibríoch ar logainmneacha iasachta.
 7. Rinneadh clibeáil ar na páirtithe polaitíochta a luaitear sna beathaí.

Obair idir lámha (ó 2014 i leith)

Tá Gaois freagrach as óstáil an tsuímh, as plé le comhfhreagras ón bpobal agus as forbairtí teicniúla a dhéanamh. Tá beathaí nua á ndréachtadh ag baill an phainéil comheagarthóirí, faoi stiúir Cló Iar-Chonnacht. Déantar nuashonrú ar bheathaisnéisí eile ó am go ham, de réir mar a thagann fianaise agus eolas nua chun solais. Foilsíonn Gaois an t-ábhar nua seo ar ainm.ie de réir mar a sholáthraíonn Cló Iar-Chonnacht é.