Rannpháirtithe

Tá an tionscadal beathaisnéisí Gaeilge seo á fhorbairt ag Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU, ó 2009 i leith, i gcomhar le Cló Iar-Chonnacht, an painéal comheagarthóirí agus le Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú, údair na naoi n-imleabhar a d’fhoilsigh An Clóchomhar idir 1986 agus 2007 faoin teideal Beathaisnéis. Tá liosta foirne thionscadail taighde Fiontar & Scoil na Gaeilge ar fáil anseo.

Mhaoinigh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta digitiú an ábhair agus forbairt ainm.ie sa tréimhse 2009–2013, mar aon le hóstáil agus cothabháil theicniúil an tsuímh ag Fiontar & Scoil na Gaeilge 2014–2018.

authors

Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú

DIARMUID BREATHNACH

I gCill tSíomóin, Co. Chill Mhantáin, a rugadh é ar 5 Lúnasa 1930. Bunscolaíocht (Bré); meánscolaíocht (na Bráithre Críostaí san Áras Brianach agus i nDún Laoghaire). Chuaigh le leabharlannaíocht (An Chomhairle Leabharlann; Bré; Leabharlann Cho. Chill Chainnigh; RTÉ). FLAI (Cumann Leabharlann na hÉireann). Dochtúireacht oinigh 2002 (Ollscoil na hÉireann). Foilseacháin: Almanag Éireannach (1981); Almanag Éireannach 2 (2001); Beathaisnéis 1-9 (1986–2007) (i bpáirt le Máire Ní Mhurchú). Aistriúchán: Lámhleabhar Ginearálta don Cheoltóir (1973) leis an tSiúr Cecily OP.

MÁIRE NÍ MHURCHÚ

Sa Stúinín, Co. Chill Chainnigh, a rugadh í ar 4 Lúnasa 1932. Bunscolaíocht (Muing Mhic Óda agus Baile Mhic Andáin); meánscolaíocht (Coláiste na Toirbhearta, Móinteach Mílic, Co. Laoise). Post sa státseirbhís agus ansin in RTÉ. Cháiligh mar leabharlannaí (FLAI Chumann Leabharlann na hÉireann). Dochtúireacht oinigh 2002 (Ollscoil na hÉireann). Foilseacháin: Beathaisnéis 1-9 (1986–2007) (i bpáirt le Diarmuid Breathnach).

Comheagarthóirí

Bunaíodh painéal comheagarthóirí in Eanáir 2013 le cuid de na seanbheathaisnéisí a nuashonrú agus cinn úra a scríobh.

FIONNTÁN DE BRÚN

AN DR FIONNTÁN DE BRÚN (OLLSCOIL ULADH)

Léachtóir sinsearach le Gaeilge in Ollscoil Uladh agus stiúrthóir ar Éigse Loch Lao. Údar Seosamh Mac Grianna: an Mhéin Rúin (2002) agus eagarthóir ar Belfast and the Irish Language (2006). Ailt foilsithe aige le déanaí ar fhilíocht Aodha Mhic Dhomhnaill (1802-1867) agus ar ghnéithe éagsúla de stair agus litríocht na Gaeilge.

LILLIS Ó LAOIRE

AN DR LILLIS Ó LAOIRE (OÉ GAILLIMH)

Rugadh agus tógadh Lillis Ó Laoire i nGaeltacht Thír Chonaill. Chaith sé roinnt mhaith blianta ag múineadh in Ollscoil Luimnigh agus tá sé anois ina léachtóir le Gaeilge agus le Béaloideas in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

MÁRTAN Ó CIARDHA

MÁRTAN Ó CIARDHA (IRISEOIR/CRAOLTÓIR)

Iriseoir é Mártan Ó Ciardha a fuair a chuid oideachais in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i gColáiste Iarfhlatha Naofa, Tuaim, agus i Scoil Shailearna sna hAille. Chaith sé os cionn 30 bliain ag obair le RTÉ Raidió na Gaeltachta agus tá obair déanta aige freisin do TG4, do RTÉ agus do na meáin chlóite i nGaeilge agus i mBéarla.

ÉILIS NÍ ANLUAIN

ÉILIS NÍ ANLUAIN (SCRÍBHNEOIR)

Chaith Éilis Ní Anluain tamall mar thaighdeoir in RTÉ agus mar mhúinteoir meánscoile. Colúnaí ó 2004 ar an Irish Times, eagarthóir Aghaidheanna Fidil agus Púiciní (2009) le Muiris Mac Conghail agus Creidim Fós (2013) le hEoghan Ó hAnluain, agus údar an úrscéil Filleann Seoirse (2011).

Tá beathaisnéisí áirithe scríofa ag na daoine seo a leanas freisin: An Dr Regina Uí Chollatáin (UCD) (comheagarthóir 2013-16), An Dr Seán Mac Labhraí (Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste), Ciara Ní Éanacháin.