Na beathaí

Mórshaothar luachmhar léinn é an cnuasach beathaisnéisí seo. Cuirfidh staraithe, pobail áitiúla, muintir na ndaoine féin, lucht léinn na Gaeilge agus Éireannaigh thar lear an-spéis ann, mar tá an t-ábhar an-chuimsitheach agus an-fhairsing. Beatha 1,715 duine atá i gceist, ó 1560 go dtí an lá inniu. Tháinig siad as gach cearn den tír agus chaith a saol le réimsí éagsúla oibre. Is í an Ghaeilge an snáithín ceangail eatarthu uilig.

Na hábhair seo a leanas atá ar an suíomh:

Naoi n-imleabhar Beathaisnéis (1.3 milliún focal):

  • 1882–1982 Beathaisnéis a hAon. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 1986.
  • 1882–1982 Beathaisnéis a Dó. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 1990.
  • 1882–1982 Beathaisnéis a Trí. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 1992.
  • 1882–1982 Beathaisnéis a Ceathair. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 1994.
  • 1882–1982 Beathaisnéis a Cúig. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 1997.
  • 1782–1881 Beathaisnéis. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 1999.
  • 1560–1781 Beathaisnéis. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 2001.
  • 1983–2002 Beathaisnéis. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 2003.
  • Beathaisnéis a Naoi: Forlíonadh agus Innéacsanna. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 2007.

Ábhar nuashonraithe: Déantar seanbheathaisnéisí a nuashonrú agus a cheartú de réir mar a thagann faisnéis nua chun solais.

Ábhar nua: Idir 2010 agus 2016 cuireadh 88 beathaisnéis nuascríofa ar an suíomh. Daoine a d’imigh ar shlí na fírinne idir 2007 agus 2015 is mó atá i gceist, mar aon le cúpla duine a d’éag roimhe sin. Fiontar & Scoil na Gaeilge a chóirigh an t-ábhar nua lena fhoilsiú anseo. Scríobh bunúdair na sraithe, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú, formhór na mbeathaí nua a foilsíodh ar an suíomh ó 2010 go 2012. In Eanáir 2013 bunaíodh painéal comheagarthóirí chun beathaí nua a scríobh agus eolas a chur chuig Cló Iar-Chonnacht maidir le beathaí atá le nuashonrú. Is iad an Dr Fionntán de Brún, an Dr Lillis Ó Laoire, Mártan Ó Ciardha agus Éilis Ní Anluain na baill reatha. Cuirfear beathaisnéisí nua leis an suíomh de réir a chéile.

Nóta maidir leis na leabharliostaí: Cuireadh leabharliostaí ag bun na mbeathaisnéisí nuascríofa. Liostaítear na saothair thagartha (iad sin atá luaite san alt) a bhaineann leis an mbeatha atá faoi chaibidil ach ní luaitear na saothair (idir shaothair ficsin agus shaothair thaighde) a scríobh an duine féin.

Nóta maidir leis na grianghraif atá foilsithe ar an suíomh: Tá Fiontar & Scoil na Gaeilge buíoch de gach duine a chuir grianghraif chugainn agus a thug cead a bhfoilsithe dúinn.