Líon alt a aimsíodh: 33
B’fhurasta drochmheas a chaitheamh air inniu ach, ag lua nach raibh iontráil ina thaobh ag Alfred Webb in A compendium of Irish biography (1878), scríobh O’Hanlon faoi in 1891: ‘The solid acquirements and natural abilities of Henry Monck Mason were usefully exercised during life; nor was he particularly solicitous to receive that meed of praise or recognition a grateful country should owe to her distinguished sons.’ Bailitheoir mór leabhar a dheartháir William (1775-1859) ··· Leifteanantchoirnéal a athair Henry agus iníon leis an daonchara mór Bartholomew Mosse, bunaitheoir Ospidéal an Rotunda, ba ea a mháthair Jane ··· Deir Risteárd Giltrap in An Ghaeilge in Eaglais na hÉireann (1990): ‘Mar chruthú doshéanta ar leatrom ciniciúil na n-údarás i leith na teanga, féach scrúdú Henry Monck [Mason] LLD, Rúnaí an Irish Society, agus é faoi mhionn ar 22 Eanáir 1825 ··· Liostaigh Owen na botúin go léir a bhí ina ghraiméar agus san eagrán póca de Bhíobla William Bedell a raibh lámh ag Mason ann ··· Bhunaigh sé péire scoláireacht i gcuimhne William Bedell (1571-1642)
Sin-sheanathair leis ba ea an Captaen William Kent a d’fhionn Oileáin Kent
Deartháir é le William Elliot Hudson [q.v.] ··· Fiaclóir cáiliúil a athair agus lean Henry é sa ghairm sin ··· Ó 1841 go 1843 bhí sé ina eagarthóir ceoil ar The Citizen, iris a bhí ag a dheartháir, William Elliot, agus ar The Dublin Monthly Magazine
Deartháir dó an bailitheoir ceoil Henry Hudson (1795-1889) [q.v.] agus bhí deartháir eile leis ina Dhéan i ndeoise Ard Mhacha ··· Scríobh Ó Dubhthaigh ina thaobh: ‘William Elliot Hudson ··· Bhí sé ina eagarthóir air agus a dheartháir Henry ina eagarthóir ceoil ··· If you can’t understand them—learn!’ Seans maith gurbh i rang Edward Farmer i Sráid Charlemont a d’fhoghlaim sé an teanga; is ann a théadh a dheartháir Henry
Wheeler an t-alt ‘The Life and Work of William K ··· Nuair a bunaíodh an Ollscoil Chaitliceach in 1854 cheap John Henry Newman é ina ollamh le ceimic ann agus bhí sé ar ball i gceannas ar Dhámh na hEolaíochta, in ainneoin gur dhuine de na ‘quasi-rebels’ é, mar a thug Newman air, agus gur chuir an ceapachán olc ar an gCairdinéal Cullen ··· Bhí sé pósta ar Frances Hennessy, deirfiúr le Henry Hennessy (1826-1901), an t-ollamh le Fisic san Ollscoil Chaitliceach, agus le Sir John Pope Hennessy (1834-91), agus bhí beirt mhac agus triúr iníonacha acu ··· I am inclined to think that my volume represents all that appeared of the edition by William Kirby Sullivan and Brian O’Looney, announced for early in 1874 in Sullivan’s edition of O’Curry’s Manners and Customs ...’
Foilsíodh cuid mhaith beathaisnéisí i mBéarla idir 1685 agus 1902, ina measc cinn a scríobh a chliamhain Alexander Clogie, a mhac William, agus Henry Monck Mason[B6] ··· In 1971 foilsíodh The best of the English, a short account of the life and work of the Bishop of Kilmore, William Bedell, and the Irish version of the Old Testament for which he is responsible le Deasún Breathnach ··· Bhí allaire (iarracht de bhodhaire) ar William ··· (1990) (‘William Bedell: Piúratánach, Easpag, Aistritheoir’) ··· Tá cuntas ar an sochraid in A true relation of the life and death of William Bedell (1872), in eagar ag Thomas Wharton Jones don Camden Society agus is léir air gur theastaigh ó na reibiliúnaithe a meas ar Bhedell a thaispeáint
na Gaillimhe, a rugadh ‘Conall Cearnach’ (Frederick William O’Connell) ar 22 Deireadh Fómhair 1876 ··· Ba é an Canónach William Morgan O’Connell a athair agus ba í Catherine Donnelly a mháthair ··· Henry ··· Henry chuir sé eagar ar Corpus Astronomiae in 1912 agus sa bhliain chéanna sin foilsíodh A Grammar of Old Irish, leabhar a bhí an-úsáideach go dtí gur cuireadh leagan Béarla de ghraiméar Thurneysen i gcló
Scríobh gaol leis, Warden Flood, Memoirs of the Life and Correspondence of the Right Honorable Henry Flood, M.P., Colonel of the Volunteers, 1838; tá cur síos fada air in Leaders of public opinion in Ireland, 1871 le William Edward Hartlepole Lecky; scríobh Séamus Puirséil Henry Flood: aiste eolais ar a shaol is a shaothar, 1968; foilsíodh i 1998 Henry Flood: patriots and politics in eighteenth-century Ireland le James Kelly ··· B’in í máthair Henry ··· 1732 a thugtar mar bhliain bhreithe Henry de ghnáth ach is dóigh le Kelly gurbh fhéidir gur tuairim 1730 a rugadh é ··· Chuaigh Henry isteach i gColáiste na Tríonóide agus bhain céim M.A ··· Power síos ar an naimhdeas in Kilkenny: History and Society: interdisciplinary essays on the history of an Irish county, 1990 in eagar ag William Nolan agus Kevin Whelan (‘Parliamentary Representation in county Kilkenny in the eighteenth century’)
Aontaíodh go n-aistreodh de hÍde sleachta as beatha Goethe le George Henry Lewis agus as Grammar of Science le Karl Pearson
Sa réamhrá lena eagrán de na hannála seo in 1858 deir William Maunsell Hennessy[B2] gur cheannaigh Leland é ag ceant leabharlann an Dr John Fergus (c.1700-c.1761) ··· Ceapadh ina bhiocáire ar Bhré é agus thosaigh sé ag obair ar History of Ireland from the invasion of Henry II ...,1773 ··· In History of the University of Dublin, 1889 deir John William Stubbs go labhraíodh Samuel Johnson le meas agus le cion air
In 1839, casadh air an Bíocunta Áth Dara (Edwin Richard Wyndham-Quin [q.v.]), fear a raibh spéis aige féin agus ag deartháir a chéile, William Monsell, in obair oideachais agus iompúcháin an Irish Society agus ina raibh ar bun ag Tomás Ó Muircheartaigh[q.v.] i gCeann Trá, Co ··· In Eanáir 1845 chuir an tUrramach William Allen Fisher[q.v.] seisear buachailíl óna pharóiste chucu ··· Bhí dheartháir leis, Henry, ina phríomh-aire ar an Nua-Shéalainn
Monck Mason[B6] air in The Life of William Bedell..., 1843 ··· Orthu siúd bhí an Bíobla Eabhraise a fuair Bedell ó Raibi Leo, agus an lámhscríbhinn a raibh aistriú an tSean-Tiomna inti.’ Thug sé, nó thug a mhac, an lámhscríbhinn sin do Henry Jones[q.v.] I 1645 tugadh dhá pharóiste dó, Drong agus Láithreach i ndeoise Droma Mhóir
Bhí páirt aige i gcur chun cinn na Gaeilge i gColáiste na Tríonóide agus baint mhór aige le foilsiú an tSean-Tiomna i 1685: ba é a cheannaigh lámhscríbhinn William Bedell[q.v.] ··· Ar 20 Nollaig 1638 a rugadh é in Hanington, Wiltshire, mar a raibh eastát beag ag a athair William ··· I litreacha Naomh Pól a d’aimsigh William an t-ainm Narcissus agus ainmneacha na ndeartháireacha, Onesiphorus agus Epaphroditus (McCarthy) ··· In 1820, ina theach samhraidh, ‘Violet Hill’, i bhFionnghlas, thángthas ar a chomhfhreagras le Robert Boyle [q.v.] i dtaobh fhoilsiú an tSean-Tiomna agus cúrsaí eile agus tugadh do Henry Joseph Monck Mason [B6] é
Ach is William a bhí ar athair John na Gaeilge agus is i dTír Eoghain a rugadh é i 1668/9, dar le J ··· Leslie in Henry B ··· Thír Eoghain, a rugadh é agus gur dhuine é den seisear leanaí (cúigear mac agus iníon) a bhí ag William Richardson, agus gur sa Chlochar, Co ··· Bhí William King (1650–1729), Ardeaspag Bhaile Átha Cliath, go tréan ar son an togra
Is é an chaoi a gcuireann Henry Monck Mason [B6] síos ar an gceapachán a rinne Bedell: ‘...after much inquiry, he selected, by the advice of the Primate and other intelligent men, an individual by the name of King, who had been a Roman Catholic, but was converted many years before ··· He was about seventy years at the time; and, as the bishop thought hime not only fully qualified for this employment, but for the ministry also, he ordained him ...’ (Life of William Bedell, 1843) ··· Deir William O’Sullivan (Irish Historical Studies XVI, 1968): ‘Bishop Reeves [B4], in a note in TCD MS ··· 1072 p203 suggests that the outing of King was probably the work of William Hilton, Ussher’s brother-in-law who was also his registrar.’ Chuir Bedell impí chuig Iarla Strafford um Nollaig 1638: ‘Mr King is a much more competent man than he is represented to be
Dhealródh gurbh é seo an William Fisher a chuaigh isteach i gColáiste na Tríonóide agus a bhain BA amach in 1836; ba é Joseph Fisher, feirmeoir i gContae Phort Láirge, a athairsean, dar le cáipéisí an choláiste ··· Bhí luí aige le Gluaiseacht Oxford, tar éis dó Tracts for the times le John Henry Newman a léamh ··· Fiafraíonn Bowen: ‘How does one judge William Allen Fisher in terms of “souperism”, or bribing people to convert to Protestantism?’ agus is é a bhreithiúnas féin nach raibh sé mar a shamhlaigh eití míleata na bProtastúnach ná na gCaitliceach é: ‘He appears to have been a singularly devoted Anglican High Churchman who was a natural pastor, his primary concern being the welfare of the people he loved.’ Nuair a chinn Coláiste Columba, Ráth Fearnáin, go mbeadh an Gaeilge mar ábhar acu shíl sé go bhféadfaí sin a chur chun leasa pháistí na háite
Foilsíodh Supreme Sacrifice: the story of Éamonn Ceannt 1881-1916, 2005 le William Henry ··· Bhí deartháir eile leis, William, sna Royal Dublin Fusiliers agus d’éag sa Fhrainc in 1917
Bhí Joseph gan a bheith pósta go fóill i 1911 agus in aontíos leis bhí: baintreach William, Annie (42), a rugadh i gContae na hIarmhí, agus a hiníon Aileen (11); Francis arís; a dheirfiúr Mary (33) ··· William, feirmeoir, a athair agus ba í Margaret Grogan a mháthair ··· Ní raibh teacht ar theastas breithe William ··· Bhí sé féin agus Éamonn, mac William, le chéile in Frongoch ··· Tá nóta beathaisnéise ina taobh ag Henry Boylan in A Dictionary of Irish Biography, 2ú heagrán, 1988
Deir William Dawson in Studies, Márta 1933 gurbh easlán an mháthair agus gurbh é saol anróiteach an teaghlaigh a thiomáin an t-athair chun a bheatha a thuilleamh san India ··· Stephen’s, agus, in éineacht le William Dawson agus Thomas Kettle, bhí ina chomheagarthóir ar an Nationist ··· Sinn Féin under Arthur Griffith made no appeal to him’, a dúirt William Dawson ··· Tuairiscíodh in Freeman’s Journal: ‘In his researches on early Irish history Mr O’Clery earned for himself outstanding distinction and the result of his labours as represented in his best-known work The History of Ireland to the coming of Henry 11, 1908, evidenced how wide was his knowledge of his favourite subject and how appealing was the charm of his style’
an Dúin, dá athair William George Blackham ··· Chuir sé réamhráite le Sinn Féin and socialism, c.1920 le Selina Sigerson, agus le The bard of Clanrye, 1932 lena fhear gaoil Henry Hamilton Blackham
I dteach a athar, William, Bessville, Co ··· Ó Raifeartaigh) gur chaill sé a áit mar bhall den chomhairle toisc, más fíor, go ndúirt sé go raibh aiste Henry O’Brien ar na cloigthithe níos fearr ná aiste Petrie[q.v.]
Ba iad Thomas Furlong[q.v.], John D’Alton[q.v.], Edward Lawson, Henry Grattan Curran agus William Hamilton Drummond[q.v.] a sholáthair na haistriúcháin
Bhí aistriúchán Uilliam Bedell den Sean-Tiomna á ullmhú aige; bhí an lámhscríbhinn i seilbh Henry Jones[q.v.], easpag na Mí (d’éag 5 Eanáir 1680/1), agus bhí droch-chaoi uirthi nuair a fuair Sall í ··· Is dóigh le Williams gurbh é William Bedell féin a rinne na ceartúcháin sin
Bhí Aubrey Gwynn éiginnte i dtaobh Leabhar Cheanannais a bheith san áireamh agus é ag scríobh ‘Some notes on the history of the Book of Kells’ in Irish Historical Studies, Meán Fómhair 1954, ’ach níl puinn amhrais ina thaobh ar William O’Sullivan san iris chéanna um Márta 1958
Scríobhadh sé in The British critic, iris a raibh a chara John Henry Newman ina eagarthóir air ··· Chuir sé eagar, i gcomhpháirt lena chara agus a iardhalta William Reeves[B4], ar The martyrology of Donegal Mhichíl Uí Chléirigh in 1864 ··· Ba é féin, William Sewell [q.v.], William Monsell agus Bíocunta Áth Dara (Edwin Richard Wyndham-Quin [q.v.]), ar chairde i nGluaiseacht Oxford iad, a leag amach an scéim
I gcathair Chill Chainnigh a rugadh an t-ársaitheoir seo agus ba iad John Henry Prim, dlíodóir, agus Johanna Anderson a thuismitheoirí ··· Tá cuntas air ag Frank McEvoy in Old Kilkenny Review, 1976, ag Dáithí Ó hÓgáin in Duanaire Osraíoch, 1980 agus in Duanaire Thiobraid Árann, 1981 agus ag Éamonn Ó hÓgáin in Kilkenny History and Society ..., 1990 in eagar ag William Nolan, Kevin Whelan (‘Scríobhaithe lámhscríbhinní Gaeilge i gCill Chainnigh 1700-1870’)
Filí na Gaeilge féin, níl aon trácht acu ar aon chrochadh eile lena linn; níor spreag aon bhás eile de chuid na haoise an oiread céanna filíochta.’ In Journal of the Cork Historical and Archaeological Society LXIIX, 1968 (‘The Letters and Papers of James Cotter Junior 1689–1720’) tarraingíonn William Hogan agus Liam Ó Buachalla as ábhar a bhailigh an tUrramach George Cotter, duine de shliocht Shéamuis Óig, ábhar atá anois i mbailiúchán lámhscríbhinní na Leabharlainne Náisiúnta ··· Quakers travelling about the country were waylaid and beaten.’ In Irish Historical Studies, Bealtaine 1999 tugann Neal Garnham tuairimí staraithe ar chrochadh Mhic Choitir agus déanann comparáid idir dhá chás éignithe, cás Mhic Choitir agus cás Henry, Barún de Barra i Seantrabh; scaoileadh an Barún saor
William Nolan agus Henry A ··· Henry A
Nuair a rinneadh daonáireamh 31 Márta 1901 is iad bhí ina gcónaí ann: an t-athair a rugadh i mBaile Átha Cliath agus a bhí 58 bliana d’aois; an mháthair (53) arbh i mBaile Átha Cliath a rugadh í freisin; William (27), cléireach; John (24), déantóir cóistí; Judith (22), cléireach dífhostaithe; Patrick (20), déantóir cóistí (b’in é an fear a bhí páirteach in Éirí Amach na Cásca); Luke (18), liotaealaíontóir ··· Compánach scoile aige ba ea Henry Egan Kenny (‘Sean Ghall’) agus thaitin colún Uncle Remus sa Weekly Freeman leo ··· He sang for them every hour of the day and if he happened to tire, his poor imitator William Rooney, Griffith’s great butty, sang instead’ ··· Dúirt Pádraic Colum: ‘Those who did not know William Rooney personally find it hard to understand Griffith’s idealization of him ··· Bhí léirmheas ag James Joyce ar Poems and ballads of William Rooney, 1901, in eagar ag Art Ó Gríofa, in Daily Express 11 Nollaig 1902
Aturnae ba ea a hathair Henry Fox ··· Dar leis an gcuntas iarbháis in Irish Times 11 Bealtaine 1972 go raibh sí síolraithe go díreach ó William Smith O’Brien
William Urwick i gcló ag Wood-Martin in History of Sligo, county and town from the close of the Revolution of 1688 to the present time with illustrations from the original drawings and plans, Iml ··· a chur ar fáil ach shíl an Irish Society agus Henry Monck Mason [q.v.] gur thúisce a léifeadh daoine na leabhráin sin ná na Scrioptúir féin
Cuntasóir faoi chairt a athair William Henry