Líon alt a aimsíodh: 3
Tá a fhios againn óna teastas pósta gur Timothy Sheehy ab ainm dá hathair ··· Rugadh an iníon seo le Timothy agus Anne ar 16 Samhain 1867 i mBaile Mhic Eoghain, Cill na gCros, i gceantar Chloich na Coillte, dar leis an teastas breithe ··· Is inspéise b’fhéidir go raibh Máire agus an ‘Muirneach Buadhach (D.O’Leary, Cork) ‘luaite le chéile ag Feis na Mumhan 1900 mar bheirt ar moladh go hard a n-iarrachtaí i gcomórtas aiste ar éifeacht na bPéindlíthe ar an teanga (An Claidheamh Soluis 6 Deireadh Fómhair 1900)
Timothy O’Leary a bhí ar a athair
Níorbh fhada go raibh sí gafa le lucht an náisiúnachais, agus bhí cairdeas idir í féin agus an sean-Fhínín John O’Leary agus a dheirfiúr Ellen, agus chomh maith leis sin an Dr George Sigerson, J.F ··· Chaith sí cuid mhaith ama i dteach mhuintir O’Leary i Ráth Maonaois, agus í ag léamh na leabhar mór ó thraidisiún náisiúnach an naoú haois déag ··· Ar an 30 Eanáir 1889 casadh uirthi i Londain William Butler Yeats, tar éis gur chuir John O’Leary in aithne dá chéile iad ··· Sular rugadh é agus ina dhiaidh bhí baint aici leis an bPlean Beartaíochta i nDún na nGall agus áiteanna eile, agus le feachtais pardúin sa Bhreatain, rud a raibh O’Leary ina choinne ··· Bhí aithne curtha aici cheana ar Michael Davitt, a bhí in amhras fúithi, agus ar Timothy Harrington, a thuig an acmhainn a bhain léi maidir le bolscaireacht agus dá réir sin, chuir sé í in aithne do dhaoine tábhachtacha i gconspóidí an Phlean Beartaíochta i gCo