Líon alt a aimsíodh: 25
Rugadh Sorcha Chonaill ar an 4 Lúnasa 1875 agus thug sí bua na scéalaíochta léi ó dhúchas ··· Thaifead seisean mórán de scéalta agus de sheanchas Shorcha Chonaill ar ghléas Eideafóin i dteach cónaithe an scéalaí i Rann na Feirste idir 1936 agus 1939 ··· I gcuntas pearsanta a bhreac Ó Domhnaill in 1937 faoina thaithí mar bhailitheoir béaloidis ina bhaile dúchais, thug sé léargas grinn ar bhua Shorcha Chonaill mar scéalaí agus ar a pearsantacht: Creidim féin gur dheacair buaileadh amach Shorcha, Bean Nic Grianna fhághail, de thairbhe béaloideas dó, ar scor ar bith, mar dubhairt sí féin, ní dheachaidh leath a luach ariamh uirthi ··· Bhailigh Ó Duibheannaigh ábhar béaloidis ó Shorcha Chonaill sna 1930idí fosta ach, mar atá pléite ag Gordon Mac Gill-Fhinnein ina leabhar Seanchas Annie Bhán (1997), chinn na col ceathracha i ndiaidh tamaill go ndíreodh Ó Domhnaill ar Shorcha Chonaill ó thaobh an bhailithe de, a fhad is a bhaileodh Ó Duibheannaigh ó Anna Nic Grianna (Annie Bhán), banscéalaí iomráiteach eile de chuid an cheantair ··· Phós Sorcha Chonaill Seán Mhicí Óig Mac Grianna sa bhliain 1903 agus bhí seisear clainne acu: Madgie, Frank, Micky, Mary, Gracie agus Sarah
I 2001 d’fhoilsigh Gael Linn (agus Comhairle Bhéaloideas Éireann) an dlúthdhiosca Sorcha: Amhráin Shorcha Ní Ghuairim, ar a bhfuil tríocha amhrán a rá aici ··· Ba í Sorcha an duine ab óige den aon duine déag clainne a bhí ag Máirtín Gorham, feirmeoir i Roisín na Mainiach, Carna, Co ··· In Gaeilge i gColáiste na Tríonóide, 1992 déanann Risteárd Ó Glaisne an cur síos seo uirthi: ‘I 1941 ceapadh bean óg chiardhubh álainn aniar as Carna ar chósta Chonamara, Sorcha Ní Ghuairim, mar léachtóir ar an nGaeilge labhartha sa Choláiste; i 1947 bronnadh uirthi an chéim M.A ··· Tá aiste thathagach ar a saol ag Ríonach Uí Ógáin (‘ “Is í an Fhilíocht anam an Cheoil” – Sorcha Ní Ghuairim, Amhránaí Roisín na Mainiach’) in Bliainiris 2002 ··· Deir sí gur ar 15 Nollaig 1976 a bhásaigh Sorcha i Londain
Ba í an duine ab óige í den cheathrar buachaillí agus cúigear cailíní a bhí ag Stiofán Ó Donnchadha (Stiofán Sheáin Hughie), feirmeoir, agus Sorcha Ní Churraoin (Sarah Thaidhg) as na Mine ··· Bhí tamall caite ag Sorcha i Meiriceá ··· Amhráin bhrónacha a bhí ag Sorcha agus amhráin mheidhreacha a chasadh Stiofán ··· Bhíodh na hamhráin le cloisteáil amuigh is istigh.’ Thaifead sí féin amhráin ó Shorcha nuair a bhí sise 82 bliain d’aois agus thóg Jean Ritchie, bailtheoir clúiteach as Meiriceá, amhráin uaithi agus gan amhras ó Mháire Áine féin
At first they both collected mainly from two female seanchaithe, both called Greene, though not related: Sorcha Bean Mhic Grianna, known as Sorcha Chonaill, and Anna Nic Grianna, or Annie Bhán, the subject of this paper ··· However, after a while they decided to avoid the inconvenience of competition (they were paid according to the amount of material collected) by agreeing that Hiúdaí Mhicí Hiúdaí would collect from Sorcha Chonaill while Hiúdaí Phadaí Hiúdaí would collect from Annie Bhán
Bhí Máire agus Sorcha Ní Ghuairim ar na deirfiúracha ba aitheanta i saol na Gaeilge ó thús na 1930idí ar aghaidh ··· Deirtear go raibh an sean-nós chomh binn aici le Sorcha, nó níos binne
Uaidhsean, óna athair féin, Frainc Dhónaill Phroinsiais, agus ó Shorcha Chonaill a d'fhoghlaim sé cuid mhór dá sheanchas agus dá scéalta
Bhí an t-amhránaí ar an sean-nós Sorcha Ní Ghuairim ar dhuine de na léachtóirí a bhí aige ··· Bhí tionchar mór ag Sorcha air agus gheofar tuairim den mheas a bhí aige uirthi, mar mhúinteoir agus mar amhránaí, in aiste a scríobh sé in Scéala Éireann i mí Eanáir 1977
Bhí sé pósta ar Shorcha Donnelly ó Nua-Eabhrac agus bhí iníon agus ceathrar mac acu
De réir Dhaonáireamh 1901 bhí sé ina chónaí ar an bhfeirm i Muintir Eoghain in éineacht lena athair Micheál (71 bliana), a mháthair Sorcha (56), arbh as Co ··· I nDaonáireamh 1911 bhí ceathrar ann: Sorcha (38), múinteoir scoile; Tomás, ollamh ollscoile; Peadar, múinteoir scoile; agus Pádraig, arb é an cur síos atá air ‘Mac feirmeora’
In 1930 phós sé Sorcha Ní Ghallchóir ó na Rosa ··· Fuair a bhean Sorcha bás 5 Eanáir 1995 agus d’éag Niall 10 Feabhra na bliana céanna; in Ascaill Vernon, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí orthu
Chaith sé tamall ina bhailitheoir páirtaimseartha don Choimisiún Béaloideasa agus bhailigh ábhar ó Shorcha Bean Mhic Grianna (Sorcha Chonaill)
Bhí sé ar dhuine den trí dhuine déag clainne a bhí ag Pádraig Mac Cnáimhsí, múinteoir náisiúnta, agus a bhean Sorcha Ní Dhochartaigh
Ba dhuine é de naonúr clainne a rugadh do Mhicheál Ó Máille, feirmeoir, agus a bhean Sorcha Seoighe
Sa bhliain chéanna sin phós sé Sorcha Ní Mhaolchiaráin as Inis Meáin
Is ann a chaitheadh Muiris agus a dheirfiúracha, Sinéad agus Sorcha, ní hamháin an samhradh ach gach saoire scoile
Ní hiontas go mbeadh tuiscint ar an sean-nós aige, ní hé amháin mar gheall ar a ghaol le Sorcha Ní Ghuairim, ar aintín dá mháthair í – agus an chéad fhonnadóir sean-nóis a d’eisigh fadcheirnín sa bhliain 1957 – ach freisin mar gheall ar an saibhreas sean-nóis a bhí, agus atá fós, ina thimpeall in Iorras Aithneach
I measc na leabhar eile a chuir sé amach tá The Dentist / An Fiaclóir: a little dramatic piece delivered to the boys of the Gaelic League, Blackrock by John Cannon and Michael Rogers, 1898, ceann de na chéad drámaí i nGaeilge dár foilsíodh; Cnuasacht Chomhagail, 1901 in eagar aige féin; Cúirt an Mheadhon Oidhche, 1908; Sgéalta gearra an Iarthair, 1910 le Micheál Ó Tiománaí[B1] agus Domhnall Ó Fothartha; Eachtra Mhacaoimh an Iolair Mhic Ríogh na Sorcha, 1912
Bhí aiste ar Ghaoth Dobhair i gcló in Fáinne an Lae, Lúnasa 1927 ag a deirfiúr Sorcha; scríobh Eoin Ó Searcaigh marbhna uirthisean (‘Is brónach fuaim na dtonn ar thrá’) in An Tír, Feabhra 1931
Bhí sé pósta ar Áine Ní Chríodáin agus bhí beirt iníonacha, Sorcha agus Sinéad (máthair a ngariníne Nicole) agus beirt mhac acu, Breandán agus Domhnall
Ba é Diarmaid an dara duine ab óige de sheachtar clainne, ceathrar mac (Pádraig, Stiofán, Diarmaid, Máirtín) agus triúr iníonacha (Máire, Nuala, Sorcha), a bhí ag a thuismitheoirí – Diarmaid (Dairbe) Ó Gráinne, feirmeoir beag as Aill an Phréacháin agus ag a bhean, Siobhán (Júidín Steif) Breathnach as an mBaile Ard ar an Spidéal
In 1928 bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Choláiste an Phiarsaigh ar an Tulaigh i gConamara a raibh Máire Ní Ghuairim [q.v.] agus a deirfiúr Sorcha [q.v.] mar mhúinteoirí ann
Chuir sé eagar ar Post-seanchas, 1905 agus 1911, Dearg-ruathar Chonaill Chearnaigh, 1907, Teacht agus imtheacht an ghiolla dheacair agus toruigheacht Chonáin agus a chuideachtan (i gcomhar le Seán Ó hÓgáin[B2]), 1905, Eachtra mhacaoimh an Iolair Mhic Ríogh na Sorcha le Brian Ó Corcráin [B7] (i gcomhar le Iorard de Teiltiún), 1912
In Bliainiris 7 agus Bliainiris 9, tá aiste ag Sorcha de Brún ar ‘Dracula agus Seán Ó Cuirrín’
Daoine a bhainfeadh cáil amach ba ea cuid nach beag de na baill luatha: Donncha Ó Súilleabháin[q.v.], Séamus Ó Néill, Sorcha Ní Ghuairim[B4], Aogán Brioscú [q.v.], Breandán Ó Cearbhaill[q.v.], Pádraig Ó Drisceoil[q.v.], Séamus Ó Cathasaigh[q.v.], Annraoi Ó Liatháin[B1], Seán Ó hÉigeartaigh[B5], Ciarán Ó Nualláin [q.v.], Stiofán Ó Cearnaigh, a bheadh ina Rúnaí sa Roinn Chosanta, Liam Ó Laoghaire (1910–92), a bheadh ina chartlannaí scannán, Proinsias Ó Conluain, a bheadh ina chraoltóir cumasach, Pádraig Ó hUiginn, a bheadh ina Rúnaí i Roinn an Taoisigh ...
I gColáiste na Tríonóide bhí cúrsa onóracha sa Ghaeilge agus sa Bhéarla á dhéanamh aige agus bhí tionchar ag foireann na Gaeilge air, go háirithe ag Éamonn Ó Tuathail [B2], Seán Beaumont [B1] agus Sorcha Ní Ghuairim [B4]