Líon alt a aimsíodh: 11
Ba gharmhac é leis an taoiseach cáiliúil Somhairle Buí Mac Domhnaill (c.1505–90), agus bhí gaol aige le príomhtheaghlaigh Uladh dá réir sin; ba iníon le Conn Ó Néill, céad Iarla Thír Eoghain, a sheanmháthair ··· Dhealródh ón aguisín seo le Brendan Jennings in Duanaire Finn, Cuid III, 1953 gurbh i gColáiste San Antaine i Lováin a cuireadh Somhairle: ‘When the Franciscan College of St ··· In Irish Book Lover sa bhliain 1919 (‘Scissors and Paste’) dúradh: ‘It was from the desire of a certain Captain Somhairle or Sorley MacDonnell.. ··· Captain Somhairle must have been near the heart of it all ··· We can imagine Somhairle spurred on by the appeal of his task and dazzled by the splendour of the horizon to which he had turned his eyes
Cháiligh Somhairle mar dhochtúir i gColáiste Ríoga na Máinlianna, Dún Éideann, agus mar phoitigéir in 1806 ··· Bhí Gaeilge ag Somhairle as a óige—‘exceptionally literate’ a deir Blaney—agus tuairimítear gur i gContae an Dúin a d’fhoghlaim sé í
Is ansin a casadh uirthi Somhairle Mac Gill-Eain ··· Baineann cuid de aiste Uí Mhacháin leis an ngrá éagmaise a thug Somhairle Mac Gill-Eain di, go háirithe i rith 1937-39
Faoi 1623 bhí sé ina shéiplíneach ar dhíorma an Chaiptín Somhairle Mac Domhnaill [q.v.] san Isiltír
Deartháir don fhile mór Albanach Somhairle Mac Gill-Eain é agus ba é an file sin a chaoin é
Bhí suim ar leith ag Douglas i litríocht na hAlban agus thar na blianta d’fhás cairdeas idir é féin agus an file gradamach Somhairle MacGill-Eain
Ba í Caitríona Ní Dheá ó Shráid Sheamlas an Éisc a mháthair agus bhí a athair, Somhairle Ó Ceallaigh ón gCarraig Dhubh, ina bhainisteoir ar shiopa bróg i Sráid Uí Chonaill
Is dóigh go bhfaigheadh sé pátrúnacht ó na huaisle sin a mhol nó a chaoin sé: Somhairle Mac Domhnaill a cailleadh in Eachroim, an Cornal Brian Mac Naois, Murcha Crúis, Barún Sláine, Clann Mhic Dhiarmada, agus Tiarna Lú
Ba shin-sheanuncail dó Somhairle Buí Mac Domhnaill (c.1505–90)
Phós sé Catherine Lough (Cáit de Loch) ó Bhéal Feirste go luath sna 1890idí agus rugadh ceathrar mac dóibh: Sammy nó Somhairle a bhí i Scoil Éanna agus a bhuaigh an chéad duais don amhránaíocht ar an sean-nós ag Feis Laighean i 1902, Cathal óg a bhuaigh bonn óir ag an bhFeis Cheoil, Colm a bhfuil fógra a bhreithe i nGaeilge in An Claidheamh Soluis ar 9 Márta 1901, agus Jack