Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
Lá a sochraide labhair Brian Friel cois na huaighe agus dúirt: ‘Siobhán was our pre-eminent Irish star, indeed our only star ··· For people of my generation, she personified an idea of Ireland.’ Tá cuntas mion ar a saol ag Micheál Ó hAodha [q.v.] in Siobhán: A Memoir of an Actress, 1994 agus gheofar in Who’s Who in the Theatre sonraí na rólanna a bhí aici i ndrámaí agus i scannáin ··· Ba í an Ghaeilge teanga an teaghlaigh ón uair a fostaíodh Siobhán Ní Mhainín ó Bhaile an Fheirtéaraigh mar bhuime ··· Nuair a bhuaigh Siobhán Ní Mhainín scoláireacht ollscoile fostaíodh cailín ón Spidéal ina háit ··· Bhí Siobhán ar scoil ag na Doiminicigh sa Bhóthar Ard ach chaith bliain sa leaba nuair ba bhaol di an eitinn a tholgadh
Tá ‘An Gárlach Coileánach’, scéal a scríobh sé síos ó Shiobhán [Ní Chróinín] an tSagairt, i gcló in An Lóchrann, Aibreán 1926 ··· In Studies, Márta 1927 tharraing sé pictiúr inspéise d’ócáid shuntasach: ‘I sat one afternoon, in the summer of 1913 or 1914, under the little stairs beside the fire in Siobhán an tSagairt’s cottage in Béal Átha an Ghaorthaidh, while Siobhán at the farther corner of the kitchen sat knitting socks and talking ··· Footsteps rattled over the cobblestones outside, and forthwith three figures crossed the threshold: John Fraser, a Scotchman, Professor of Celtic in the University of Oxford; Dr Joseph Loth, Professor of Celtic Languages in the University of Paris; and Dr Osborn Bergin[B2], Professor of Early Irish, University College, Dublin—the “Preserver ó Bhaile Átha Cliath”, as Siobhán used to call him ··· They had come to hear some of Siobhán’s fund of story and verse ··· Professor Fraser was the only one who talked very much, in an Irish perhaps that lacked something to Siobhán’s ear; the Frenchman hardly ventured a word; and Dr Bergin made no serious intrusion into conversation
Agus í ag trácht ar an gcéad chnuasach filíochta a d’fhoilsigh Siobhán Ní Shúilleabháin, Cnuasach trá, dúirt Máire Mhac an tSaoi: She has established herself, to my mind, as the authentic voice of the unjustly maligned forties and fifties in this island; certainly the voice of those who enthusiastically espoused the cause of the Irish language; even more certainly of those of us who were women ··· (2000:93) In Imileá, Baile an Fheirtéaraigh, Corca Dhuibhne, a rugadh Siobhán Ní Shúilleabháin ar 31 Lúnasa 1928 ··· Ba í Siobhán an dara duine ab óige
Dánta coinbhinsiúnta de chineál an amour courtois is ea trí cinn díobh, dar le Seán Ó Tuama, ach deir sé: ‘On the other hand both “Cridhe lán do smuaintighthibh” and “Goirt anocht deireadh mo sgéal” are lyrics that reveal a highly individual poetic sensibility.’ Glactar leis gur ar bhás Shiobháin Ní Néill a chum sé an chéad cheann agus tuairimíonn Ó Tuama gur fúithi an dara dán freisin, gur marbhnaí ar a ghrá geal iad araon ··· Is cosúil gur do bhás Shiobháin an tagairt sa dara ceathrú: ‘Uaimse ag inghin an iarla / truagh gan iasacht mo chroidhe, / go dtuigeadh féin nách bhféadar / bréagadh croidhe i mbí toirse.’ Leagtar véarsaí magaidh air freisin ··· Tugann Pól Breathnach in The life of Aodh Rua Ó Domhnaill (1948–57) ainmneacha na n-iníní mar shampla de na hainmneacha ban a bhí coitianta ag Uí Dhomhnaill: Róise, Mairghréag, Aibhilín, Gráinne, Siobhán, Máire, Nuala
Feirmeoir ba ea a athair Conchubhar agus ba í Siobhán Ní Chonchubhair ó Imleach, paróiste na Priaireachta, a mháthair ··· A mháthair Siobhán a d’aithris di iad ··· Tá litir ag Domhnall (idem 23 Meitheamh 1900) á chur in iúl gur cailleadh Siobhán oíche Bhealtaine agus gurbh in an chéad tuairisc a fuair Cáit ar casadh di go Rhode Island sna Stáit
Ba iad Dáibhidh Turraoin, iascaire, agus Siobhán Ní Mhuirighthe tuismitheoirí Mhichíl ··· Chuaigh siad isteach i dteach comharsan, Siobhán Ní Churraoin ··· Rinne siad iarracht an teach a athshealbhú ach chuir sioc agus síon an gheimhridh ar ais go Siobhán iad
Feirmeoir ba ea a athair Seán agus ba í Siobhán Ághas, an Mhuiríoch, a mháthair ··· Phós sé Siobhán (Hanna) Ní Chatháin, múinteoir ón gCom, 8 Meán Fómhair 1928, agus bhí seachtar muirir orthu
Ina bhfochair siúd tháinig Siobhán an Phaoraigh agus a clann agus lean sí féin agus a clann orthu ag teacht ar feadh na mblianta ag foghlaim na teanga dúchais ··· Iníon le Eamonn O’Toole agus Mary Norton ba ea Siobhán (Jennie) de Paor agus is i mBealach Conglais, Co ··· 2 (1972) faoi Shiobhán bheith ina ball den Irish Topographical Society i 1911 agus tugtar le fios gur bhaintreach í an uair sin féin
Siobhán nó Hanna Ring ab ainm don mháthair ··· Cainteoirí dúchais Gaeilge an bheirt acu agus bhí traidisiún ag an gclann go mbíodh ar Shiobhán Ring an bata scóir a chaitheamh sa scoil ··· Tá cuntas ag Siobhán Lankford in The Hope and the sadness: personal recollections ar conas mar thagadh sé go Mala uair sa tseachtain ag múineadh ranga ann gan táille ná costais a fháil ach cupán tae roimh dhul abhaile go Corcaigh ar thraein an mheánoíche
Bhí beirt iníonacha acu ar dhuine díobh an t-aisteoir cáiliúil Siobhán Nic Cionnaith (24 Bealtaine 1923-16 Samhain 1986) ··· Deir Micheál Ó hAodha (Siobhán: a memoir of an actress, 1994): ‘...and, as he wished, his coffin was carried to Rahoon on the shoulders of the great Galway footballers of the fifties and sixties, many of whom had known him as one of their greatest supporters in the Sigerson Cup and All-Ireland Championships’
Phós duine eile díobh, Siobhán, Dónall Bán Ó Céileachair scanchaí, athair Dhonncha Uí Chéileachair[q.v.] ··· Bhí sé pósta ar Shiobhán Ní Thuama ó Chnoc a’ Rudaigh, Cill Gharbháin, Co
Bhaineadh duine acu, Siobhán, duaiseanna Oireachtais ar amhránaíocht ar an sean-nós agus bhí duine eile díobh, Cáit, i measc na ndaoine a thug amhráin don Athair Pádraig Breathnach[B3] ··· Tuairiscíodh in An Claidheamh Soluis 1 Bealtaine 1915 gur phós sé Siobhán Ní Eidirsceoil ó Oileán Faoide
Gheofar eolas ar an bhfile Gaeilge is Béarla seo in: The white page/An bhileog bhán: twentieth-century women poets (1999), in eagar ag Joan McBreen; ag Seán Ó Cearnaigh in Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995 (1995); in alt le Risteárd Ó Glaisne in An tUltach, Deireadh Fómhair, 1991; agus in agallamh a rinne sí le le Siobhán Ní Fhoghlú in Comhar, Meán Fómhair 1991 ··· Deir Siobhán Ní Fhoghlú san agallamh úd: ‘Ba cheannródaí tusa, a Eithne, mar bhanscríbhneoir
Thugadh sé aoi-aisteoirí isteach, Cyril Cusack, Máire O’Neill, Siobhán Nic Cionnaith[q.v.], Ronald Ibbs, Valentine Dyall, Gladys Young agus a leithéidí, chun rólanna a ghlacadh i ndrámaí ··· Scríobh sé péire beathaisnéisí: The Importance of being Michael: A Portrait of Mac Liammóir, 1991—ba é is túisce a chruthaigh gurbh i Sasana a rugadh Mac Liammóir[B4] agus a thuismitheoirí—agus Siobhán: a Memoir of an Actress, 1994
Ach níor thosaigh sé ar labhairt na teanga a fhoghlaim go dtí 1926; a iníon Siobhán a bhíodh á ghríosadh ··· Bhí triúr mac agus triúr iníonacha acu, a raibh bean díobh, Siobhán, pósta ar Sheán Ó Dúnlaing (1896-1988) [B5, lch 167]
Chiarraí, agus dá bhean Siobhán Bowen, ar bhanaltra ó Eochaill, Co ··· Chuir Pádraig Ó Siochrú go mór leis an gcomhluadar sin, lena sháracmhainn grinn agus lena scéilíní spéisiúla agus barrúla faoina shaol san Arm, go háirithe sa Chéad Chath ar an Rinn Mhóir i nGaillimh idir 1948 agus 1958, agus faoi Thaibhdhearc na Gaillimhe, áit a raibh sé ina dhlúthchara ag daoine mar Aodh Mac Dhubháin[q.v.] agus Siobhán Nic Chionnaith[q.v.]
Siobhán Ní Dhuinnín a máthair agus ba é Seán Ó hÉigearta, gréasaí, a hathair ··· Bhí seachtar mac acu, Conchubhar, Seán (an scoláire agus an scríbhneoir), Aodh, Pádraig, Liam, Tadhg, Barra, agus triúr iníon, Máire, Siobhán agus Bríd
Rinne Risteárd Ó Maolchatha[B5] tagairt dá chuairt ar Shiobhán an tSagairt i mBéal Átha an Ghaorthaidh in éineacht leis na hollúna John Fraser agus Osborn Bergin[B2] timpeall 1913 (feic B5: 200a)
Bhí sé pósta ar an scríbhneoir Siobhán Ní Shúilleabháin agus thóg siad a seisear clainne le Gaeilge ··· Phós sé Siobhán Ní Shúilleabháin as Imileá, Baile an Fheirtéaraigh, Co
Ba dhuine é den seachtar a rugadh do Sheán Tóibín[B2] agus a bhean Siobhán Ní Shúilleabháin ··· Bhí Gaeilge na nDéise agus Gaeilge iarthar Chorcaí ag Seán le hoidhreacht agus ‘breac-chainteoir dúchais’, dar le Tomás féin, ó pharóiste na Tuaithe, Ciarraí, ba ea Siobhán
Eoghan ab ainm dá athair, is cosúil, agus ba í Siobhán Nic Ardail a mháthair ··· File agus staraí ba ea Siobhán agus deirtí gur uaithi agus óna muintir a fuair Pádraig an fhilíocht
Sa bhliain sin phós sé Siobhán Jennings, iníon le cigire den Chonstáblacht Ríoga i bPort Láirge ··· Ní fhaca Siobhán i gcló é
Ach b’fhéidir gurbh i an ócáid aisteoireachta ba mhó ar ghlac sé páirt inti San Siobhán, aistriúchán a rinne Siobhán Nic Cionnaith ar dhráma G.B
Seo é an chaoi a rianaíonn an Dr Seán Ua Súilleabháin (litir dar dáta 9 Bealtaine 1996) an gaol sin: ‘Ní foláir nó mac mic ba ea Diarmaid do Dhiarmaid Ó Laoghaire agus Siobhán Ní Thuathaigh, driotháir do Pheadair (seanathair an Ath ··· Peadair); phós Diarmaid agus Peadair beirt driféar, Siobhán agus Máire Ní Thuathaigh, agus is mar sin a thánadar go Lios Cearragáin (cf
Brúnach a mháthair agus phós sé Siobhán de Brún ó na Foidhrí
Deirfiúr leis an scríbhneoir Siobhán Ní Shúilleabháin
Gheofar tuairim dá shaol i nGaillimh, agus go háirithe maidir le Cumann Drámaíochta na hollscoile agus Taibhdhearc na Gaillimhe, san alt a scríobh sé ar Shiobhán Nic Cionnaith[q.v.] in Comhar, Deireadh Fómhair 1977
Rinne sé roinnt mhaith aistriúcháin: Aindeise Shiobhán (1928) ar Les Malheurs de Sophie le La Comtesse de Ségur; Colombo (1929) ar scéal le Prosper Merimee; Rí na gcnoc (1931) ar Le Roi des Montagnes le Edmond About; aistriúcháin ar De Bello Gallico 11 (1922) agus Rerum Novarum (Staid an lucht saothair) in 1926
Ar 19 Iúil 1868 phós sé Siobhán Ní Cheallaigh, oide scoile, agus timpeall an ama sin fuair sé scoil i mBaile Chathail
Phós sé faoi dhó agus bhí aon mhac amháin aige, Tomás, lena chéad bhanchéile, Siobhán Frainc Ní Lochlainn, ach fuair seisean bás in aois bliain is fiche dó
Phós sé Siobhán Ní Shúilleabháin, múinteoir scoile agus ball de Chumann na mBan ··· Ba iad na cainteoirí : Siobhán Ní Corcora, Ríonach Uí Ógáin, Ríona Nic Congháil agus Pádraig Ó Siochrú, Déirdre Ni Loingsigh, Lesa Ní Mhunghaile agus Ciara Breathnach a d’eagraigh an ócáid seo
Ba iad a thuismitheoirí Peats Mac Síthigh, feirmeoir, agus Siobhán Ní Mháirtín ó na Gorta Dubha
Chaith Róis gach samhradh ó bhí sí sna déaga ar an Teach Mór in Indreabhán tigh Shiobhán Uí Fhatharta (Jude Mheait) agus a fir, Pádraic, ag cur snas ar a cuid Gaeilge agus ag foghlaim amhrán
Diarmuid Ó Laoghaire, feirmeoir a raibh 25 acra aige, a hathair agus Siobhán a bhí ar an máthair
Ní heol dúinn i dtaobh na mná a phós sé, má phós, ach gur Siobhán a bhí uirthi agus gur rugadh mac agus iníon dóibh
Tá cuntas uirthi in Irish Times 1/2 Eanáir 1986 maille le hómós ó Sheán Mac Réamoinn, agus tá cuntais ag a cairde (Art Ó Beoláin, Siobhán Nic Cionnaith [q.v.], Máirtín Ó Sioradáin, Tomás de Bhaldraithe [q.v.], Proinsias Mac Aonghusa, Piaras Ó Dúill, Seán Mac Réamoinn) in ‘Tuarascáil’ san Irish Times 8 Eanáir 1986 agus ag Riobard Mac Góráin in Comhar, Feabhra 1986
‘Stad muid ag taisteal chuig na féilte nuair a chuir muid tús le ciste na hAmharclainne.’ D’oscail Siobhán Nic Cionnaith [q.v.] Amharclann Ghaoth Dobhair 3 Meán Fómhair 1961 agus ba é an chéad léiriú ann méaldráma le hÁine féin, Cor na Cinniúna
Tá ábhar bailithe aige ar 111 téip nár éirigh leis a scríobh amach in aon chor.’ Mac ba ea é le Stiofán Bairéad (1867-1921) [B1], agus a bhean Julia (Siobhán Ní Mhurchú), ar chainteoir dúchais Gaeilge ó Bhaile Chláir í, agus rugadh é i mBaile Átha Cliath
Ba é Tadhg (Aindrias) Ó Scanaill a athair agus ba í Siobhán Ní Chuill a mháthair
Phós sé Siobhán Ní Chathasaigh ó Bhaile Bhuirne ar 26 Samhain 1917
Phós sé Siobhán Burns as Oakridge, Tennessee, agus bhí mac agus iníon acu
I mBaile Mhic Íre 3 Iúil 1871 a rugadh an mac seo do Dhomhnall (‘Domhnall Mháire’) Ó Deasmhumhna, feirmeoir, agus a bhean Siobhán Ní Iarlaithe
Iascaire a raibh acra talún aige a athair Dónall agus ba í Siobhán Carey a mháthair
I 1903 phós sé Siobhán Ní Mhurchú, cainteoir dúchais Gaeilge ó Bhaile Chláir
Phós sé Siobhán Ní Loingsigh ó Bhaile Bhuirne in 1943 agus chuaigh chun cónaithe i Maigh Chromtha
Rinne de Chlanndiolúin 11 ceirnín 78 do Parlophone agus HMV: ‘Ó Bhean a Tí cén buairt sin ort?’; ‘Siobhán Ní Ghuidhir’; ‘An Goirtín Eornan’; ‘Aonach Bhearna na Gaoithe’; ‘Cnocáinín Aerach Chill Mhuire’; ‘Bacach buí na Léige’; ‘Mná deasa Bhaile Locha Riach’ ..., chomh maith le bailéid Bhéarla ar nós ‘Fineen the Rover’ agus ‘The Ballad of the 13th Lock’ (le hArt Ó Gríofa)
D’fhoilsigh Cló Iar-ChonnachtaMáiréad Ní Ghráda—ceannródaí drámaíochta, 1996 le Siobhán Ní Bhrádaigh
Tá cur síos air in Ardmore Journal Uimhir 2 1985 ag Siobhán Lincoln
I gcomthéacs na turasóireachta cultúrtha tá tagairtí báúla dá shaothar ag John Walsh in Aistí ar an Nua-Ghaeilge in ómós do Bhreandán Ó Buachalla, 2006 in eagar ag Aidan Doyle agus Siobhán Ní Laoire (‘Ón bhforbairt thionsclaíoch go dtí an phleanáil teanga: éabhlóidiú Údarás na Gaeltachta’)